Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ceza Davası+Temyiz+Vekil Ücreti

Yanıt
Old 27-09-2011, 20:07   #1
stajyerav

 
Soru Ceza Davası+Temyiz+Vekil Ücreti

Sayın meslektaşlarım
Benim bir arkadaşım hakkında açılmış bir dava vardı. Arkadaşım ve babası aralarında eski bir husumet bulunan esnaf arkadaşlarıyla kavga ettiler. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama olduğu için iki tarafa adli parar cezası verildi en aşağı hadden. Yani her birine 2000 TL adli para cezası verildi. Ayrıca benim arkadaşım kendisine bir avukat tutmamıştı. Karşı tarafın ise vekili vardı. Bu nedenle benim arkadaşım tarafına ayrıca vekil ücreti ödetilmesi istendi. Biz şimdi temyize gideceğiz. Temyize giderken kendimize bir vekil atamak istiyoruz. Temyiz sonucunda onlar içinde vekil ücretine hükmedilir mi? Yani biz kısaca onların vekilinin ücretini ödemek istemiyoruz bunun için ne yapmamız gerekir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Old 27-09-2011, 21:10   #2
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

- Eğer "2.000 TL adli para cezası" verildiyse, karar "kesin"dir. Temyiz dilekçesi kararın kesin olmasından dolayı kararı veren mahkemece reddolunur..

- Karara karşı temyiz yolu açık olsaydı dahi temyiz mercii vereceği kararda vekalet ücretine hükmetmeyecekti..

- Karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmedildiyse, bunu engellemenin bir yolu yoktur; ödenmelidir..
Old 27-09-2011, 21:55   #3
stajyerav

 
Varsayılan

Cevabınız için teşekkürler. Birde taraflar en baştan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiş ama hakim buna karar vermemiş. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Ayrıca tarafların şikayetlerinden vazgeçmeleri durumunda vekalet ücreti ne olur?
Old 28-09-2011, 09:45   #4
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan stajyerav
Cevabınız için teşekkürler. Birde taraflar en baştan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiş ama hakim buna karar vermemiş. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Ayrıca tarafların şikayetlerinden vazgeçmeleri durumunda vekalet ücreti ne olur?
hükmolunan miktar itibariyle kesin olan karar için artık yapacak birşey kalmamış HAGB hakimin takdirindedir.Vekalet ücreti avukatın sarf ettiği mesaiye karşılık ödenir pazarlık aracı değildir
Old 28-09-2011, 11:20   #5
stajyerav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.alper tunker
hükmolunan miktar itibariyle kesin olan karar için artık yapacak birşey kalmamış HAGB hakimin takdirindedir.Vekalet ücreti avukatın sarf ettiği mesaiye karşılık ödenir pazarlık aracı değildir

pazarlık aracı olmadığının farkındayım ama benim arkadaşım vekalet ücreti ödememek için vekil tutmazken dava sonucunda onun hakkında vekalet ücretine hükmedilmesi bana göre haksızlık oluşturuyor
Old 28-09-2011, 14:20   #6
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan stajyerav
pazarlık aracı olmadığının farkındayım ama benim arkadaşım vekalet ücreti ödememek için vekil tutmazken dava sonucunda onun hakkında vekalet ücretine hükmedilmesi bana göre haksızlık oluşturuyor
yanlış hesap bağdatdan dönermiş arkadaşınız kendi işini kendi görmek istemiş olabilir(para ödememek için) karşı tarafın kendisini bir vekille temsil ettirmesini engelleyemez ve hükmolunan vekalet ücretini ödemek zorundadır
Old 28-09-2011, 14:25   #7
stajyerav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.alper tunker
yanlış hesap bağdatdan dönermiş arkadaşınız kendi işini kendi görmek istemiş olabilir(para ödememek için) karşı tarafın kendisini bir vekille temsil ettirmesini engelleyemez ve hükmolunan vekalet ücretini ödemek zorundadır

Tabikide kendisini vekille temsil ettirebilir bunda bir sakınca yok ama sonuçta vekalet ücretinin bize çıkması bana mantıksız geldi. Vekili kullanan o ücreti ödeyen biz ne alaka anlamadım?
Old 28-09-2011, 15:10   #8
stajyerav

 
Varsayılan

Bu kararı biz temyizi kabil bir karar olmamasına rağmen temyiz etsek ve yargıtayda reddederse bizde buna karşı temyiz talebini red kararını temyiz edersek iki tarafın anlaştığından bahisle davadan feragat edilmesi mümkün müdür? Feragat edilebiliyorsa adli para cezasının durumu ne olur? Bu başvuru ayrıca infazı durdurmuyormuş infazı durdurabilmek nasıl bir talepte bulunmak gerekir? Durduramıyorsak da devlet bu paranın ödenmesini kaç gün içinde ister? Umarım bütün sorularıma cevap verebilirsiniz ve şimdiden teşekkürler
Old 28-09-2011, 15:43   #9
by dinçer

 
Varsayılan

Sayın stajyerav ;

Alıntı:
Tabikide kendisini vekille temsil ettirebilir bunda bir sakınca yok ama sonuçta vekalet ücretinin bize çıkması bana mantıksız geldi. Vekili kullanan o ücreti ödeyen biz ne alaka anlamadım?

Vekalet ücreti dava sonucunda haksız çıkan taraf aleyhine hükmedilir.Yapılan yargılamada adli para cezası da olsa bir beraat dışında bir hüküm kurulduğu için ( yani haksız çıktığınız için )karşı taraf lehine vekalet ücreti taktirinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.


Alıntı:
Bu kararı biz temyizi kabil bir karar olmamasına rağmen temyiz etsek ve yargıtayda reddederse bizde buna karşı temyiz talebini red kararını temyiz edersek iki tarafın anlaştığından bahisle davadan feragat edilmesi mümkün müdür? Feragat edilebiliyorsa adli para cezasının durumu ne olur? Bu başvuru ayrıca infazı durdurmuyormuş infazı durdurabilmek nasıl bir talepte bulunmak gerekir? Durduramıyorsak da devlet bu paranın ödenmesini kaç gün içinde ister? Umarım bütün sorularıma cevap verebilirsiniz ve şimdiden teşekkürler

Temyiz kararını temyiz etmek gibi bir yola (!) müracaat etmeniz mümkün değildir.Zira verilen karar kesindir.

Karar kesin olmasaydı ve temyize engel başka bir sebep olsaydı veya temyiz talebiniz başka bir nedenle ( kararın doğru olması sebebi ile ) reddedilecek şekilde olsa idi.Suçun şikayete bağlı olması ve henüz verilen kararın kesinleşmemiş olması nedenlerine dayanarak karşılıklı feragat edilebilinirdi.İlgili Adliyede infaz bürosundan daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz ancak bu ceza hükümde taksitlere bölünmemiş ise yanılmıyorsam infaz bürosu bu adli para cezasını 3 eşit taksite bölme yetkisine sahip.
Old 28-09-2011, 16:33   #10
stajyerav

 
Varsayılan

[quote=by dinçer]

.Suçun şikayete bağlı olması ve henüz verilen kararın kesinleşmemiş olması nedenlerine dayanarak karşılıklı feragat edilebilinirdi. [quote]

yani hükmün verilmesinden sonra feragat edilerek bu cezanın ödenmesini engellemek mümkün müdür?
Old 28-09-2011, 17:19   #11
by dinçer

 
Varsayılan

Alıntı:
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 73 - (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

(2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

(3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

(4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.

(5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.

(6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

(7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

(8) (MÜLGA FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/45) (KOD 1)


Sayın stajyer avukat ;

5237 sayılı TCK nın 73. maddesi yukarıdaki şekildedir.Öncelikle feragat kelimesini sehven yazmış bulunmaktayım.Doğrusu vazgeçmedir.Zira feragat halinde henüz bir şikayet yoktur ve feragat şikayetten farklı olarak karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.Bu anlamda yukarıdaki madde irdelendiğinde;


1) TCK m.73/4 de kanunda aksi yazılı olmadıkça vazgeçme davayı düşürür denmektedir.Madde çok açıktır.

2) TCK m.73/6 da şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez denilmektedir.

3) Şikayetten vazgeçme, feragattan farklı olarak iki tarafın kabulüne ( kural olarak ) bağlı bir işlem olduğundan yargılama sonucunda beraat edeceğini vs düşünen sanık bu vazgeçmeyi kabul etmezse vazgeçme bir anlam ifade etmez.Yok kabul ederse ve suç şikayete tabi ise işte o zaman düşme kararı verilir.

4) Şikayetten vazgeçme hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir.TCK m.73/4 HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME CEZANIN İNFAZINA ENGEL OLMAZ diyerek keşinleşmeye kadar vazgeçilebileceğini ifade etmiştir.
Old 30-09-2011, 09:20   #12
stajyerav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan by dinçer
Sayın stajyer avukat ;

5237 sayılı TCK nın 73. maddesi yukarıdaki şekildedir.Öncelikle feragat kelimesini sehven yazmış bulunmaktayım.Doğrusu vazgeçmedir.Zira feragat halinde henüz bir şikayet yoktur ve feragat şikayetten farklı olarak karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.Bu anlamda yukarıdaki madde irdelendiğinde;


1) TCK m.73/4 de kanunda aksi yazılı olmadıkça vazgeçme davayı düşürür denmektedir.Madde çok açıktır.

2) TCK m.73/6 da şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez denilmektedir.

3) Şikayetten vazgeçme, feragattan farklı olarak iki tarafın kabulüne ( kural olarak ) bağlı bir işlem olduğundan yargılama sonucunda beraat edeceğini vs düşünen sanık bu vazgeçmeyi kabul etmezse vazgeçme bir anlam ifade etmez.Yok kabul ederse ve suç şikayete tabi ise işte o zaman düşme kararı verilir.

4) Şikayetten vazgeçme hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir.TCK m.73/4 HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME CEZANIN İNFAZINA ENGEL OLMAZ diyerek keşinleşmeye kadar vazgeçilebileceğini ifade etmiştir.

Çok fazla soru soruyorum kusura bakmayın ama anlamak amacıyla tekrar sormam gerekiyor. Peki verilen cezanın adli para cezası olması ve temyiz sınırının altında kalması vazgeçme açısından bir fark teşkil eder mi?
Old 30-09-2011, 14:41   #13
by dinçer

 
Varsayılan

Alıntı:
Çok fazla soru soruyorum kusura bakmayın ama anlamak amacıyla tekrar sormam gerekiyor. Peki verilen cezanın adli para cezası olması ve temyiz sınırının altında kalması vazgeçme açısından bir fark teşkil eder mi?


Sormanızda bir sakınca yok.Paylaşmak için burdayız

Elbette farkeder.Temyiz sınırının altında kalması demek kararın kesin olduğu anlamına gelir ki bu da TCK m. 73/4 de ve önceki mesajımda da belirtildiği üzere
Alıntı:
4) Şikayetten vazgeçme hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir.TCK m.73/4 HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA YAPILAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME CEZANIN İNFAZINA ENGEL OLMAZ diyerek keşinleşmeye kadar vazgeçilebileceğini ifade etmiştir.

İNFAZA ENGEL olmaz.Yani verilen Yerel Mahkeme kararı kesin ise yapacak bir şey yoktur.Ve karar infaz edilir.Zaten bunu en başta ben ve diğer meslektaşlar söylemiştik.Sizin 8 numaralı mesajınıza istinaden ihtimaller üzerine konu genişledi.Yoksa kerar kesin olduğu müddetçe infazı durduramazsınız.Ancak infaz bürosundan eşit taksitler halinde ödeme yapılıp yapılamayacağını sorar ve ona göre hareket edebilirsiniz.
Old 30-09-2011, 14:53   #14
stajyerav

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan by dinçer
Sormanızda bir sakınca yok.Paylaşmak için burdayız

Elbette farkeder.Temyiz sınırının altında kalması demek kararın kesin olduğu anlamına gelir ki bu da TCK m. 73/4 de ve önceki mesajımda da belirtildiği üzere İNFAZA ENGEL olmaz.Yani verilen Yerel Mahkeme kararı kesin ise yapacak bir şey yoktur.Ve karar infaz edilir.Zaten bunu en başta ben ve diğer meslektaşlar söylemiştik.Sizin 8 numaralı mesajınıza istinaden ihtimaller üzerine konu genişledi.Yoksa kerar kesin olduğu müddetçe infazı durduramazsınız.Ancak infaz bürosundan eşit taksitler halinde ödeme yapılıp yapılamayacağını sorar ve ona göre hareket edebilirsiniz.

Sabrınız ve cevaplarınız çok teşekkür ederim. Daha yeni işe başlamış bir meslektaşınız olarak bu konularda çok eksiğim var sora sora bu eksikliklerimi gidermeye çalışıyorum ama yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim
Old 30-09-2011, 16:19   #15
stajyerav

 
Varsayılan

İizninizle başımıza gelen bu olayı baştan anlatarak daha farklı sorular sormak istiyorum. Arkadaşlar benim bahsettiğim bu arkadaşım basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama suçundan dolayı 2000TL adli para cezasına, karşılıklı hakaret suçundan dolayı (benim arkadaşım karşılıklı olarak hakaret ettiğini iddia ediyor, karşı taraf yargılama safahatında hakaret ettiğini kabul etmemiştir) ceza verilmesine yer olmadığı kararı, mala zarar verme suçundan dolayı ise beraat kararı vermiştir. Karşı tarafa ise yaralama suçundan dolayı 2000TL adli para cezası verilmiştir. Karşı taraf bize verilen adli para czealarını temyiz etti ancak temyiz sınırının altında kaldığı için temyiz talepleri reddedildi. Bizde usulen temyiz edeceğiz ancak büyük ihtimalle reddedilecek. Ancak karşı taraf yeni bir temyiz dilekçesi vererek bizim hakkımızda verilen kararları temyiz ediyor. Hakaret suçu için biz hiç bir zaman kabul etmedik o yüzden ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi doğru değildir demiş. Mala zarar verme suçu için yine cezalandırılmamız istenmiş ve hagb kararı verilmediği için talepte bulunmuşlar. Onların temyiz dilekçesi kabul edilecek. Bu durumda biz temyize katılma talebinde bulunabilir miyiz? Eğer katılabiliyorsak bizde kendi açımızdan savunma sunup yeni delil gösterebilir miyiz? Ayrıca biz temyiz talebimizin reddini temyiz edeceğiz. Bu durumda diğer temyiz ile bu ret hakkındaki temyiz ne olur? Temyiz talebinin reddini temyiz ettiğimiz zaman yargıtay nasıl bir inceleme yapar? Yain sadece talebimizin reddi haklı mı değil mi şeklinde bir inceleme mi yapacaktır?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ceza Davası- İki Vekalet Ücreti avfatih Meslektaşların Soruları 7 02-02-2015 16:09
temyiz aşamasında zamanaşımına uğrayan ceza davası ve ücreti vekalet avyıldız Meslektaşların Soruları 3 01-07-2012 18:54
derdestlik itirazı ve karşı vekil ücreti avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 2 21-04-2010 16:53
ceza davası görevsizlik temyiz av.mansur Meslektaşların Soruları 3 10-05-2008 01:19
ceza davası karşı taraf ücreti vekaleti av.mansur Meslektaşların Soruları 1 01-10-2007 09:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04916096 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.