Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinme Hakkı

Yanıt
Old 28-08-2006, 09:24   #1
pia

 
Varsayılan Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinme Hakkı

Biliyorsunuz Tapu Yasası'nın 35. maddesi değiştirilerek yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş tüzel kişiliği olan ticari şirketlerin artık Türkiye'de mülk edinebilmesinin yolu açıldı.
Tapu yasasının 35. maddesinde yapılan ilk değişiklik Anayasa Mahkemesi'nden döndü, daha sonra yeniden yapılan ve şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre,
-Karşılıklılık esası ve kanuni sınırlamalara uymak koşuluyla,
-yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş tüzel kişiliği olan ticari şirketler,
-ülke genelinde 2,5 hektar sınırını aşmayan (Bakanlar Kurulu bu miktaı 30 hektara kadar çıkarabilir)
-il bazında il yüzölçümünün binde beşini aşmayan
miktarlarda mülk edinebilirler.
-Askeri yasak bölgeler içindeki güvenlik bölgelerinde mülk edinilemez.

Yasa düzenlemesi genel hatlarıyla böyle, bu durumu ben çok tehlikeli buluyorum ve bu sitedeki değerli hukukçuların bu konuda neler düşündüğünü bilmenin benim bu konudaki düşüncelerimin gelişmesinde çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Old 28-08-2006, 11:29   #2
eylülkömürcü

 
Varsayılan ...

sayın pia size gerçekten katılıyorum.bence yabancıların ülkemizde bu kadar çok toprak edinmesi bence de sakıncalı.özellikle bu topraklar stratejik yerlerden satın alınıyorsa..aslında bu toprakların karşılıklılık ilkesine göre satıldığı söylensede ben uygulama da pek öyle olduğunu düşünmüyorum.ayrıca ülkenin topraklarının satılması ve ticaretin yabancıların eline geçmesi ileride ülkemizin bağımsızlığı açısından son derece tehlikeli.
Old 28-08-2006, 12:47   #3
hukukçu42

 
Varsayılan

Özellikle Hatay' da %0,5 lik sınırın aşıldığı ve bu nedenle yabancılara toprak satışının durdurulduğu dikkate alınırsa durumun vahameti ortadadır.

Alıntı:
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesindeki 15 Nisan 2005 tarihli yabancı uyruklu gerçek kişilere ait istatistiki rapora göre, 71 ülkeden 52 bin 818 kişiye 49 bin 567 taşınmaz satılmıştır. Satılan arazi 267 milyon 423 bin 858 metrekaredir. 4 bin 827 kişinin aldığı binalı toprak ise 3 milyon 93 bin 37 metrekaredir. Toplam olarak 272 milyon 511 bin 493 metrekare arazi yabancılara satılmıştır. Tapulamaya intikal etmeyen ve yabancı sermayeli şirketlerin toprak alımları kayıtlı değildir. Bu nedenle gerçek satışları tespit edebilmek mümkün değildir. (Kaynak: Öncevatan gazetesinin 28/08/2006 tarihli baskısı)

Alıntı:
Araplar birinci Almanlar ikinci
Taşınmazların toplam yüzölçümü büyüklüğüne göre en büyük paya 241.467.705 metrekare alanla Suriye uyruklular sahip. Suriye uyrukluları 7.515.874 metrekare ile Almanya, 4.724.552 metrekare ile Lübnan, 4.279.531 metrekare ile Yunanistan, 3.664.104 metrekare ile İngiltere, 2.821.824 metrekare ile ABD, 2.761.663 metrekare ile Mısır, 841.262 metrekare ile Fransa, 788.103 metrekare ile Avusturya ve 681.420 metrekare ile Hollanda izliyor.

Hatay ve Kilis alarm veriyor

Yabancı gerçek kişilere ait taşınmazların dağılımında alan büyüklüğü açısından ilk sırayı, 117.205.283 metrekare (yüzde 43) ile Hatay alıyor. Hatay’ı 55.030.989 metrekare (yüzde 20.2) ile Kilis, 50.067.410 metrekare (yüzde 18.3) ile Mardin ve 23.050.427 metrekare (yüzde 8.4) ile Gaziantep, 5.473.282 metrekare (yüzde 2) ile İstanbul, 3.483.903 metrekare (yüzde 1.3) ile Muğla, 3.237.154 metrekare (yüzde 1.2) ile Adana, 2.652.082 metrekare (yüzde 1) ile Antalya, 2.325.332 metrekare (yüzde 0.9) ile İzmir ve 1.678.414 metrekare (yüzde 0.7) ile Bursa izliyor.

Daha çok arazi ve bahçe gitti
Rapora göre, Türkiye’de taşınmaz edinmiş olan yabancı uyruklular, Suriye uyruklular dışında 48.543 kişi, bu kişilere ait taşınmaz sayısı 42.644, bu taşınmazların yüzölçümü 31.403.495 metrekare. Taşınmazların nitelikleri açısından yüzölçümü büyüklüğüne göre sıralamasında birinci sırayı 17.521.977 metrekare ile (yüzde 55.80) ile arazi, ikinci sırayı 6.094.332 metrekare (yüzde 19.41) ile bağ ve bahçe, üçüncü sırayı 4.789.482 metrekare (yüzde 15.25) ile arsa, dördüncü sırayı 2.778.923 metrekare (yüzde 8.85) ile konut, beşinci sırayı 166.155 metrekare (yüzde 0.53) ile işyeri ve altıncı sırayı 52.626 metrekare (yüzde 0.17) ile turistik tesis alıyor. Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de sahip oldukları taşınmazların toplam yüzölçümü açısından en büyük paya yüzde 38.92 ile Akdeniz Bölgesi sahip.


Alıntı:
Yahudilerin, Filistin'e yönelik yerleşme, yurt ve bağımsız ülke kurma operasyonları, Temmuz 1882'lerde resmen başlamıştır. Önceleri Batılı Yahudi zenginlerin Filistin'den para ile Yahudiler için Osmanlı'dan toprak satın alma girişimleri ile başlayan bu operasyonlar, Siyonizmin lideri Theodor Herzl'in 1896-1902 yılları arası tam beş defa İstanbul'u ziyaret ederek amacına ulaşmak için yaptığı girişimlerle yeni bir boyut kazanmıştır.(1) II. Abdülhamid, Theodor Herzl'in her teklifini -vaat ettiği para ve medya desteğine rağmen- kesin bir dille reddetmiş, padişah, arkadaşı Newslinski aracılığı ile Theodor Herzl'e şu ültimatomu göndermişti:
"Eğer Bay Herzl, senin arkadaşın ise ona söyle, bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim, bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan, tekrar kanlarımızla örteriz. Benim, Suriye ve Filistin alaylarının askerleri birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Devlet-i Aliyye bana ait değil, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Musevîler milyonlarını saklasınlar, benim imparatorluğum parçalandığı zaman, Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz parçalanarak, bu ülke taksim edilebilir. Ben, canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına asla müsaade edemem.

Okumak ve düşünmek gerek. Saygılarımla
Old 28-08-2006, 13:26   #4
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Ülke toprakları herzaman sıcak savaşla,işgalle kaybedilmezmiş ,yasanın değişmesiyle bunu anladım.
Old 28-08-2006, 13:30   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Hukukçu42,

Yazınızda 3 adet "alıntı" bulunmaktadır. 1 inci alıntıda kaynak olarak Öncevatan Gazetesi gösterilmesine karşın, diğer 2 alıntının nereden yapıldığı belli değildir. Açıklamanız mümkün mü?

Saygılarımla
Old 28-08-2006, 13:41   #6
pia

 
Varsayılan

Sanırım yabancıların mülk edinme hakkı Avrupa'da bazı ülkelerde de var, mesela İspanya'da bu tarz bir uygulama olduğunu biliyorum ancak düzenleme ne şekildedir, şartlar nelerdir, miktar sınırı nedir hiç bilmiyorum.
Bu konuyu sadece internet üzerinden araştırmaya çalıştım ve ne yazık ki pek bir bilgiye ulaşamadım, bu konuda bilgisi olan var mı?
Old 28-08-2006, 13:43   #7
hukukçu42

 
Varsayılan

Sayın Ergin;

Kaynakları belirtmeyi unutmuşum. Hatırlattığınız için teşekkür ederim.

2. alıntı :Yeniçeğ gazetesinin 29/07/2006 tarihli baskısı (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ne...sp?NewsID=2700)

3. alıntı:Osmanlı Araştırmaları vakfından (http://www.osmanli.org.tr/yazi.php?bolum=2&id=93)

saygılarımla
Old 31-08-2006, 22:14   #8
yargıç isa

 
Olumsuz .....

resmi okul kitapları haricinde yazılan tarih kitaplarına şöyle bir baktığımız zaman osmanlı'nın hakimiyeti altında olan topraklarına bizden daha çok önem verdiğini görmemek elde değil. Bütün bir filistini borcuna karşılık vermemesi bunun örneği. Bizm ulus-devlet olmamıza rağmen bukadar çok toprak satmamız düşündürücü. Osmanlı bir türk devletiydi ve türklerle alakası bayağı uzak olan bir yeri asla satmazken, biz kendi bölgelerimizi acımadan satmaktayız. Bu durum gerçektende bize çok zarar verecek. Satılan topraklarla insanlar ülke kurdu. Kan dökerek kazandığımız topraklarımızı, mürekkep dökerek geri vermek insanı çileden çıkarıyor. Kamulaştırmalarımızda İnsan hakları mahkemesine konu olmakta bu yüzden kamulaştırmakta cesaret ister yabancının satın aldığı toprağı. Şu varki topraklar yabancılarda kalacak diye hiç bir korkum yok çünkü inanıyorum ki türk milleti- türk devleti kimsede toprağını bırakmaz. Korkum sadece yine kan dökülmesi, elimizde olan toprakları yine kan vererek geri alınması, çok acıların çekilmesi...

toprak devlet için vazgeçilmez unsurlardan biridir....
Old 01-09-2006, 14:07   #9
Av. Emrah DOĞAN

 
Varsayılan

Mütekabiliyet esası bana tamamen yalan geliyor. Nasıl karşılığını alabiliyoruz ki? Daha vizesiz giremiyoruz ülkelerine, bize mülk mü edindirecek? Kanuni sınırlandırmalara uymak demiş ama alttaki bendlerde bahsedilenler ne kadar sınır oluşturuyor ki? Bence de son derece tehlikeli bir durum
Old 07-09-2006, 00:33   #10
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Belirtilen görüşlere katılıyorum.Bende ülkemizdeki madenlerin %30'una şu anda yabancıların sahip olduğunu duymuştum.tüylerim ürperdi.Ülke toprağının bir yabancıya satılması akıl alır bir durum değil.Yakında bütün yabancılar ayaklanıp bu toprakları biz satın aldık hadi siz gidin derse şaşmamak lazım.Umarım bu yazılanları okuması gerekenler de okuyordur.SAYGILARIMLA...
Old 07-09-2006, 11:08   #11
yargıç isa

 
Kitap ........

Alıntı:
Umarım bu yazılanları okuması gerekenler de okuyordur.

syn Pınar YILMAZ,

Emin olun ki, bunları okuması gerekenler bizden çok daha bilgili ve deneyimlidirler. Bu kararlara bugün imza atanların 1996-1997 de gündeme gelenyabancılara toprak satışına karşı eleştirilerini okuduğum zaman inanamadım. (Meclis tutanaklarından aynen alınmış hali.) Bizim savunduklarımız, o yılda yapılmış karşı eleştirinin yanında yabancılara satılan toprak satışına destek gibi kalır. Ama aynı kişi 2003 den sonra savunduklarının tam aksine yabancılara yapılan mülk satışına inanılmaz bir şekilde destek vermekte. İnsan doğru yolu gerçektende sonradan görebiliyomuş

Ne diyelim... "Bukadar cehalet ancak tedris ile olur"

Saygılarımla
Old 09-09-2006, 23:46   #12
dsahutoglu

 
Varsayılan ilginç bir olay!!!

tapu kanunu 35 maddesi karşılılık ilkesi gereğince yabancı uyruklulara türkiyeede mülk edinme hakkı tanıyor demişiz. aynı zamanda şu an hatayda 1072 sayılı yasa uyarınca türkiyede gayrimenkul sahibi olan suriye uyruklu vatandaşların taşınmazlarına el konulması istemiyle binlerce dava açılmış haldedir. acaba tapu kanununda yapılan bu değişiklik 1072 sayılı yasayı nasıl etkileyecek bu yeni yasa dolayısıyla açılmış olan binlerce davanın akıbeti ne olacaktır? ilgilenen arkadaşların bu konuyla ilgili düşüncelerini paylşırlarsa sevinirim.
Old 24-09-2006, 21:03   #13
onur_k

 
Varsayılan

Tarihinden ders almayan bir milletiz maalesef.Böyle giderse ki gider tarih yine bizi affetmeyecek.!
Old 30-09-2006, 13:50   #14
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Yabancılara satılamayacak arazilerYabancılara gayrimenkul satışı yapılmayacak askeri alanlar ve güvenlik bölgelerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı veriler, kadastral paftalara işlenecek.30 Eylül 2006 10:59Yazı boyutunu büyütmek için
Gökçen Çamlıyurt ve Zeynep Akyıl'ın haberi
Kadastro Müdürlüklerince yürütülecek işlemler, 3 ayda tamamlanacak. Süreç sona erdikten sonra satışlar için askeri makamlardan görüş almaya gerek kalmayacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Zeki Adlı, konuya ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, 7 Ocak'ta yürürlüğe giren Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre, ''kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan askeri yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin tamamının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından en geç 3 ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa gönderilmesi gerektiği'' hatırlatıldı.
Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan söz konusu bilgilerin de Genel Müdürlüğe iletildiği belirtildi. Genelgeye göre, bu bilgi ve belgeler, kadastro müdürlüklerinin yetki alanlarına göre tasnif edildi. Dokümanlar, Bölge Müdürlüklerince, ilgili Kadastro müdürlüklerine, ''gizlilik'' nedeniyle kurye vasıtasıyla teslim edilecek. Teslim edilen koordinat değerleri ve haritalar, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kullanılacak ve saklanacak.
-''ALTYAPI, DOĞRU VE HIZLI OLUŞTURULMALI''-
Yasa uyarınca, süreç tamamlandıktan sonra artık askeri makamlardan görüş sorulmasına gerek kalmayacak. Genelgede, yabancı gerçek kişilere satılacak taşınmazların askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri içinde kalıp kalmadığı konusunda tapu sicil müdürlüklerinin, kadastro müdürlüklerine danışacağı ifade edilerek, gerekli alt yapının ''doğru ve hızlı bir şekilde'' oluşturulmasının önemi vurgulandı.
Kadastro Müdürlüklerince yürütülecek teknik çalışmalara da yer verilen genelgede, şunlar kaydedildi: ''Grafit paftaların sayısallaştırılması, mevzuat çerçevesinde ilgili kadastro müdürlüklerince yapılacak. Askeri yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerleri, kadastrosu yapılmamış alanlara isabet ettiğinde aynen muhafaza edilecek. Bu yerlerde kadastral paftalar oluştuğunda söz konusu işlemler tekrarlanacak. Şeffaf kopyaları çekilip sayısal değerlerinin işlenmesi sırasında oluşacak tereddütler, yetkili askeri makamlardan sorulup, teyit edildikten sonra kadastral paftalara işlenecek.''
-3 AYDA TAMAMLANACAK-
Genelgede, işlemlerin en geç 3 ay içinde tamamlanması gerektiği ifade edilerek, bu sürede çalışmaların yetiştirilememesi halinde Genel Müdürlükten ek süre istenebileceği kaydedildi. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra sonucun Bölge Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe iletileceği belirtilen genelgede, süre ve gizlilik konusunda duyarlılık gösterilmesi istendi.
kaynak:www.tumgazeteler.com
Old 30-09-2006, 22:03   #15
av_my

 
Varsayılan

benim düşüncem anayasanın iptalinden sonra kabül edilen yeni düzenlemede en tehlikeli nokta kanımca mütekabiliyet(karşılıklılık).ülkemizin politik konumu gereği bu durumun vahameti ön plana çıkıyor.hollanda, almanya gibi ülkelerde bu pek fazla önemli değil.ancak bizim ülkamize yönelik emelleri olanları sevindirecek bir düzenleme.bana göre bu tür satışlara mülki kısıtlamalar getirilmeli.örneğin valinin onayına tabi tutulabilir.
Old 05-10-2006, 12:41   #16
Staj.Av.Selçuk

 
Varsayılan

eğer mustafa kemal yaşasaydı bu durum hakkında şöyle derdi herhalde
-"efendiler biz bu toprakları parayla mı satın aldık ki parayla satalım"derdi herhalde.her zerresinin şehit kanıyla sulanmış bu toprakların emperyalist ülkelere peşgeş çekilmesini esefle kınıyorum.topla tüfekle yapamadıklarını parayla yapmaya çalışıyorlar.bu oyuna gelmemeliyiz.nazi almanyasından kaçan yahudiler filistinde toprak mülk edindiler.daha sonra bu topraklarda hak iddia ettiler gelinen durum ortada kan ve gözyaşı....eğer filistin gibi olmak istemiyorsak gerek mevzuat olarak gerekse de toplum olarak duyarlı olmalıyız.sattığımız toprakların altında şehitlerimizin cenazesi var.böylesi bi durumu inanın yureğim kaldırmıyor.


Old 06-10-2006, 17:14   #17
can hukukcu

 
Varsayılan

Sn hukukçular
bu konu büyük önem arz ediyorki medeni kanun konulu fakültemizde yapılan sempozyumda da mülkiyet hakkı kapsamında gündeme geldi.isviçre ve almanya dan gelen hocalarda vardı. bu konuda sorulan soru üzerine bir isviçreli hoca konuştu ama doyurucu bir cevap alamadım. benim sorum yabancıların mülk edinmesiyle ilgili olarak münhasıran avrupa birliği ülkelerinde ve ABD de ne gibi düzenlemeler var?
Old 08-10-2006, 00:41   #18
hukukçu85

 
Varsayılan

HAKKIN sosyolojik sınırını ulusal çıkarlar çizer,bu anlamda Türkiyede yabancıların mülk edinimiyle ilgili hususta;eğer yabancıların satın aldığı arazi veya başka bir mülk ileride Türkiyenin toprak bütünlüğünü tehdit edecek sonuçlar doğuracak ise bu son derece tehlikeli olur ki fikrimce yabancılar ülkemizde mülk EDİNEMEMELİDİR.Başka ülkelerde yabancıların mülk edinmesini serbest bırakan düzenlemeler o ülkenin kendi hesaplarıyla ilgilidir ama bizim ülkemizin ulusal çıkarları kapsamında yabancıların mülk edinebilme hakkı iptal edilmelidir.
Old 08-10-2006, 03:49   #19
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

eylülkömürcü
Alıntı:
ülkemizin bağımsızlığı açısından son derece tehlikeli

delmar
Alıntı:
Ülke toprakları herzaman sıcak savaşla,işgalle kaybedilmezmiş ,yasanın değişmesiyle bunu anladım.

pınar yılmaz
Alıntı:
Yakında bütün yabancılar ayaklanıp bu toprakları biz satın aldık hadi siz gidin derse şaşmamak lazım

yargıç isa
Alıntı:
Kan dökerek kazandığımız topraklarımızı, mürekkep dökerek geri vermek insanı çileden çıkarıyor

onur k
Alıntı:
Tarihinden ders almayan bir milletiz maalesef

piam75
Alıntı:
eğer mustafa kemal yaşasaydı bu durum hakkında şöyle derdi herhalde
-"efendiler biz bu toprakları parayla mı satın aldık ki parayla satalım"

Arkadaşlar kutsal vatanımın toprağımı satıldı mı ki bu ifadelerde bulunduz, satılan bir metrekare vatan toprağı gösterebilir misiniz?

Eğer vatan toprağı satılmışsa, satanlar ve satanlara yardımcı olanlar vatan haini olmalılar...

Bu konuda herzaman şunu söylerim mülkiyeti devralan Ali ile Tom arasındaki fark nedir?

Kıbrısta neden mülkiyet haklarımıza güvenip vatanı ele geçiremiyoruz...

Bu noktada tarihihimizden tek bir olaydan ders alabilirim oda Abdülhamitin Filistini Yahudilere satmaması, ancak hemen belirteyim Yahudiler mülkiyeti değil bağımsız Filistini satın almak istemişlerdir, bu örnek olayımızdan çok uzak...

Dünya tarihinden bildiğim iki örnek var( yanlışda olabilir) biri Alaskanın Amerikalılara satılması ki oda mülkiyetin devri değil Alaska arazisinden bağımsızlığın devri sözkonusudur. Diğeri ise Hong Kongun kiraya verilmesi...

Yani tarihimizin hangi noktasında mülkiyet hakkını devrettiğimiz yabancılar ülkeyi parçalamak istedi ki biz tarihimizden ders alalım...

Tarihimizden ders almak istiyorsak Filistin elden nasıl gitti oraya odaklanalım...

Arkadaşlar sınırsız mülkiyetin devrine bende karşıyım ancak yine herzaman bu konuda şunu söylerim biz hukukumuzun sınırlarını iyi çizersek kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok herkes rahat olsun...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yurt dışında hukuk fakultesi okuyan yabancıların Türkiye'de master yapması meraklı03100 Yüksek Hukuk Eğitimi 2 23-10-2012 16:57
Yabancıların İkamet hakkı ve ikamet tezkeresi Av.Özgür ODABAŞ Meslektaşların Soruları 2 06-06-2006 12:46
yabancıların mülk edinmesi arzaplı Hukuk Soruları Arşivi 6 28-05-2006 23:22
Bilgi Edinme Hakkı - Tehdit Uzlaşan Hukuk Soruları Arşivi 1 11-11-2004 13:50
"yabancıların Türkiye'de Yerleşme İzni Almaları Ve Bağlantılı Sorular" valpuriso Meslektaşların Soruları 2 16-02-2004 10:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05184889 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.