Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Elektrik borcu 6111 S.Y. göre yapılandırma sorunu

Yanıt
Old 24-06-2011, 14:30   #1
Avukat halil

 
Varsayılan Elektrik borcu 6111 S.Y. göre yapılandırma sorunu

meslek ustalarına merhaba
Müvekkil Tarımsal sulama abonesi.6111 S.Y. göre Yapılandırma başvuru tarihi 30 temmuz 2011 yılında sona erecek.Müvekkil 2003 yılından beri birikmiş fatura borcu var.Ayrıca 2010 yılında kaçak tahhakkuku yapılmış ve çok yüksek kaçak tahakkuku yapılmış.Kurum 2003 yılından başlayarak bütün alacaklarını tek bir icra dosyası ile icraya koymuş.Biz kaçak tespit tutanağının yanlışlığı ve bilirkişi raporundaki hatalar yönünden sadece kaçak tahakkukuna itiraz ettik.Bu yönde itirazın iptali davası kurum tarafından açıldı.Mahkeme kaçak tahakkukunun haksız yapılıp yapılmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırdı.Bilirkişi lehimize rapor sundu.Mahkeme bu yönde karar verecektir umarım.

Biz kuruma 2003 yılından başlayarak sadece ödenmemiş faturaların yapılandırması için başvurmak istiyoruz(Dönem,Dönem),kaçak tahakkuk edilen tutarı yapılandırmak istemiyoruz.Fakat kurum davamızdan(borca itirazın iptali davası)ve tüm alacak kalemlerinden feragat edilirse yapılandırma yapılacağını ayrı ayrı değil tüm borcun tek kalemde yapılandıracağını söylüyor.

Sormak istediğim ;
Biz yapılandırma başvurusunda bulunduğumuzda 2003 yılından başlayarak tahakkuk edilen normal fatura tutarlarının yapılandırması fakat 2010 yılındaki kaçak tahakkuku hakkında fazlaya dair haklarımız saklı tutarak,şerh vererek yapılandırma şansımız ne olur.Bu şerh ile feragat dilekçemiz mahkeme dosyasına girerse Mahkeme bunu feragat olarak mı kabul eder yoksa fazlaya ilişkin haklar saklı tutulduğundan dolayı kaçak yönünden bilirkişi raporunu da göz önünde bulundurup kaçak tahakkukunu iptal edebilir mi?

(Soru çok uzun oldu,şimdiden cevaplayan üstadlarıma teşekkürler)
Old 26-06-2011, 01:04   #2
dursunal

 
Varsayılan Aynı sorun

Konuyu açan arkadaşla aynı sorun mevcut bir davamda.

Müvekile SGK tarafından yersiz ödeme ile ilgili icra takibi yapılıyor. Bu takip 6111 Sayılı kanundan önce yapılıyor ve müvekkil itiraz ediyor. İdare itirazın iptali davası açıyor. İdare tarafından açılan dava devam ederken 6111 sayılı kanun yürürlüğe giriyor. Bu aşamada dava uzun süreceğinden müvekkil yapılandırma süresini kaçırmamak için 6111 e göre yapılandırmaya gidiyor ve taksitlendirme gerçekleşiyor.

İdarenin SGK'nın takip konusunun bir kısmının zamanaşımına girdiği düşüncesindeyim. Yani mahkemece borcun büyük bir kısmı zamanaşımından iptal edilecek. 6111 de borçlu vatandaşın davasından vazgeçmesi şartı var. Ancak idarenin açtığı davalarda böyle bir şart yok. İdare yargılama masrafı, vekalet ücreti ve %40 icra inkar tazminatı yönlerinden davaya devam edeceğini söyledi.

Ancak sorun şu: Müvekkil borcu yapılandırdığı için itirazından vazgeçmiş (feragat) ve zamanaşımına giren borcu da kabul etmişsayılır mı? Yoksa davaya devam edip lehimize karar verir mi?
Old 26-06-2011, 02:40   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat halil
Sormak istediğim ;
Biz yapılandırma başvurusunda bulunduğumuzda 2003 yılından başlayarak tahakkuk edilen normal fatura tutarlarının yapılandırması fakat 2010 yılındaki kaçak tahakkuku hakkında fazlaya dair haklarımız saklı tutarak,şerh vererek yapılandırma şansımız ne olur.Bu şerh ile feragat dilekçemiz mahkeme dosyasına girerse Mahkeme bunu feragat olarak mı kabul eder yoksa fazlaya ilişkin haklar saklı tutulduğundan dolayı kaçak yönünden bilirkişi raporunu da göz önünde bulundurup kaçak tahakkukunu iptal edebilir mi?

6111 SK'nun uygulama tebliğine göre MTV borçları hariç yasa kapsamına giren "farklı" borçlar için talepte bulunulabileceği gibi aynı borcun "farklı vadeleri" için de talepte bulunulabilir.Bu nedenle tüm borcun tek kalemde yapılandıracağını belirten idarenin iddiası gerçekdışı.

Kolay Gelsin

Alıntı:
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 1)

Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.
Old 26-06-2011, 02:44   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dursunal
Konuyu açan arkadaşla aynı sorun mevcut bir davamda.

Müvekile SGK tarafından yersiz ödeme ile ilgili icra takibi yapılıyor. Bu takip 6111 Sayılı kanundan önce yapılıyor ve müvekkil itiraz ediyor. İdare itirazın iptali davası açıyor. İdare tarafından açılan dava devam ederken 6111 sayılı kanun yürürlüğe giriyor. Bu aşamada dava uzun süreceğinden müvekkil yapılandırma süresini kaçırmamak için 6111 e göre yapılandırmaya gidiyor ve taksitlendirme gerçekleşiyor.

İdarenin SGK'nın takip konusunun bir kısmının zamanaşımına girdiği düşüncesindeyim. Yani mahkemece borcun büyük bir kısmı zamanaşımından iptal edilecek. 6111 de borçlu vatandaşın davasından vazgeçmesi şartı var. Ancak idarenin açtığı davalarda böyle bir şart yok. İdare yargılama masrafı, vekalet ücreti ve %40 icra inkar tazminatı yönlerinden davaya devam edeceğini söyledi.

Ancak sorun şu: Müvekkil borcu yapılandırdığı için itirazından vazgeçmiş (feragat) ve zamanaşımına giren borcu da kabul etmişsayılır mı? Yoksa davaya devam edip lehimize karar verir mi?

Yukarıdaki yanıt sizin için de geçerli.Farklı vadeler için vereceğiniz talep ve feragat beyanı, zamanaşımına uğradığını düşündüğünüz kısım hakkındaki davanızı sürdürmenizi ve diğer kısım için talepte bulunmanızı engellemiyor.
Old 27-06-2011, 16:30   #5
av.eduss

 
Varsayılan

Elektrik borcu hakkında yapılandırma her dönem borcu için ayrı ayrı uygulanmakta.Bu arada kaçak tahakkukundan doğan borçta ayrı işleme tabi tutulacak..Ancak bu konuda kanun "açılmış olan davalardan feragat etme" şartı aramaktadır.Davası yada icra takibi devam eden borçlar hakkında yapılandırma uygulanamaz.Bu çerçevede başvurmuş olduğunuz elektrik idaresi yanlış değil ancak eksik bilgi vermiş..Davadan feragat halinde her dönemin yapılandırması ayrıdır.Zira hesaplanacak Tefe-Tüfe oranları ve tarihleri farklıdır..saygılar..
Old 28-06-2011, 12:48   #6
Avukat halil

 
Varsayılan

II- Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Hükümler

A- Başvuru Süresi Ve Şekli

6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak için yapılacak başvuruların süreleri belirlenmiş ve 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması şartı getirilmiştir.

Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri (Ek: 2/A, 2/B, 2/C), Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlularca kullanılmak üzere düzenlenmiş olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap etmektedir.

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında vergi dairelerince Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil daireleri adına niyabeten takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.

Madde hükmünden yararlanılmasının şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6111 sayılı Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.Av. Bülent Sabri Akpunar çok teşekkür ederim.Tebliğ'den anladığım kadarı ile biz 2003 ten başlayarak dönem dönem alacakları yapılandırabiliyoruz.Fakat av.eduss'un cevabı net değil.Sayın eduss daha açıklayıcı bir cevap verirse memnun oluruz.Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
6111 sayılı "torba" yasaya göre sigorta şirketlerinin sorumlulukları avukatizm Meslektaşların Soruları 7 05-10-2012 15:44
6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapılırken dikkat ! Muhsin KOÇAK Mali Hukuk Çalışma Grubu 0 16-03-2011 00:35
Elektrik Borcu Av. Hikmet Meslektaşların Soruları 3 16-04-2009 16:20
Kiracının elektrik su borcu Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 24-06-2007 14:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03652000 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.