Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Yargıtay, 18 yaşını doldursa dahi okuyan çocuğa nafaka bağlanabileceğine karar verdi

Yanıt
Old 19-06-2011, 11:55   #1
tiryakim

 
Varsayılan Yargıtay, 18 yaşını doldursa dahi okuyan çocuğa nafaka bağlanabileceğine karar verdi

18 yaşını geçen kızına nafaka ödemek istemeyen babayı yerel mahkeme haklı buldu. Ancak Yargıtay,Okuduğu sürece çocuğuna bakmalısın dedi

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi örnek bir karara imza attı. Yargıtay, kızı 18'ini doldurduğu için nafakasının iptalini isteyen babanın talebini onaylayan yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın gençler lehine aldığı 'emsal' kararın dayanağı olan süreç Bursa'da yaşandı. Eşinden ayrılan koca, kız çocuğu için eşine iştirak nafakası veriyordu. Ancak kız çocuğu 18 yaşını doldurduktan sonra baba mahkemeye başvurdu. Babanın, "Nafaka vermek zorunda kaldığım kızım reşit olmuştur. Medeni Kanuna göre, artık nafaka vermemem gerekir. Bu durum, mahkeme kararıyla tespit edilsin" diyerek iptal davası açtı. Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi, babanın açtığı "iştirak nafakasının kaldırılması" yerinde buldu. Mahkeme genç kızın yaşının 18'i geçmiş olması nedeniyle babanın iptal davasını kabul etti.

'OKUYORSA BAKACAKSIN'
Ancak babanın aldırdığı kararı kızı temyiz etti. Genç kız temyiz dilekçesinde Bursa Mesleki Açık Öğretim Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıfta eğitimine devam etmekte olduğunu belirterek, herhangi bir geliri bulunmadığını kaydederek kararın bozulmasını talep etti. Genç kızın temyiz incelemesini Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi yaptı. Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın bakım borcunun çocuğun reşit olmasıyla sona erdiğini kaydeden Yargıtay dairesi "Ancak çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve babanın, durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü olduklarına" işaret etti.

YEREL MAHKEME BEKLENİYOR
Bu gerekçeyi göz önüne alan Yargıtay 3. Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire kararında hiçbir malvarlığı ve geliri bulunmayan gence eğitimi sona erinceye kadar babanın bakma yükümlülüğünün devam ettiğinin altını çizdi. Yerel mahkeme Yargıtay'ın aldığı bozma kararını uygularsa, baba, kızının eğitim süresi bitinceye tadar nafaka ödemeye devam edecek. Ancak mahkeme kendi kararında direnirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'un aldığı karar ise kesin olacak.

Kaynak : Sabah
Old 19-06-2011, 12:23   #2
Av.Barış

 
Varsayılan

okumanın sınırı yok. bu kişi 30 yasşına kadar okursa ne olacak?
Old 19-06-2011, 17:55   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
18 yaşını geçen kızına nafaka ödemek istemeyen babayı yerel mahkeme haklı buldu. Ancak Yargıtay,Okuduğu sürece çocuğuna bakmalısın dedi

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi örnek bir karara imza attı. Yargıtay, kızı 18'ini doldurduğu için nafakasının iptalini isteyen babanın talebini onaylayan yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın gençler lehine aldığı 'emsal' kararın dayanağı olan süreç Bursa'da yaşandı. Eşinden ayrılan koca, kız çocuğu için eşine iştirak nafakası veriyordu. Ancak kız çocuğu 18 yaşını doldurduktan sonra baba mahkemeye başvurdu. Babanın, "Nafaka vermek zorunda kaldığım kızım reşit olmuştur. Medeni Kanuna göre, artık nafaka vermemem gerekir. Bu durum, mahkeme kararıyla tespit edilsin" diyerek iptal davası açtı. Bursa 4'üncü Aile Mahkemesi, babanın açtığı "iştirak nafakasının kaldırılması" yerinde buldu. Mahkeme genç kızın yaşının 18'i geçmiş olması nedeniyle babanın iptal davasını kabul etti.

'OKUYORSA BAKACAKSIN'
Ancak babanın aldırdığı kararı kızı temyiz etti. Genç kız temyiz dilekçesinde Bursa Mesleki Açık Öğretim Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıfta eğitimine devam etmekte olduğunu belirterek, herhangi bir geliri bulunmadığını kaydederek kararın bozulmasını talep etti. Genç kızın temyiz incelemesini Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi yaptı. Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın bakım borcunun çocuğun reşit olmasıyla sona erdiğini kaydeden Yargıtay dairesi "Ancak çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve babanın, durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü olduklarına" işaret etti.

YEREL MAHKEME BEKLENİYOR
Bu gerekçeyi göz önüne alan Yargıtay 3. Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire kararında hiçbir malvarlığı ve geliri bulunmayan gence eğitimi sona erinceye kadar babanın bakma yükümlülüğünün devam ettiğinin altını çizdi. Yerel mahkeme Yargıtay'ın aldığı bozma kararını uygularsa, baba, kızının eğitim süresi bitinceye tadar nafaka ödemeye devam edecek. Ancak mahkeme kendi kararında direnirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'un aldığı karar ise kesin olacak.

Kaynak : Sabah

Gazete bunu yeni birşeymiş gibi haber yapmış, oysa zaten yasal düzenleme böyle.

Alıntı:
Yazan Medeni Kanun Madde 328
Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.
Old 19-06-2011, 22:17   #5
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/12505
Karar: 2007/233
Karar Tarihi: 23.01.2007

NAFAKA DAVASI - ÇOCUĞUN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ERGİN OLMASI - ANA VE BABANIN BAKIM BORCU - ANNENİN ERGİN ÇOCUK ADINA NAFAKA TALEP ETME HAKKININ BULUNMAMASI - BABANIN EĞİTİMİ SONA ERİNCEYE KADAR ÇOCUĞA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI
ÖZET: Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenilebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür. D… tarafından açılmış bir nafaka davası bulunmamaktadır. Annenin, ergin çocuk adına (eğitimi devam ediyor olsa bile) nafaka talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden, ergin olan D… için yardım nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.


(4721 S. K. m. 328, 329)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Tarafların müşterek çocuğu D… 20.05.1987 doğumlu olup, dava tarihinden önce ergin olmuştur.

Ana ve babanın bakım borcu , çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenilebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdür. (TMK. 328) D… tarafından açılmış bir nafaka davası bulunmamaktadır.

Annenin, ergin çocuk adına (eğitimi devam ediyor olsa bile) nafaka talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden, ergin olan D… için yardım nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 19-06-2011, 22:19   #6
tiryakim

 
Varsayılan Diğer Karar

T.C. YARGITAY
3.Hukuk Dairesi

Esas: 2010/22576
Karar: 2011/1865
Karar Tarihi: 15.02.2011

ÖZET: Olayda hiç bir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam ettiğine göre, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 328, 364, 388)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde, boşanma kararı ile birlikte davalı kızına iştirak nafakası bağlandığını, davalının reşit olması nedeniyle iştirak nafakası şartlarının ortadan kalktığını belirterek davalının reşit olduğu 19.05.2010 tarihinden itibaren iştirak nafakasının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı vekili cevabında, davalının 19.05.2010 tarihinde reşit olduğunu, Bursa Mesleki Açıköğretim Lisesinde öğrenci olduğunu, ihtiyaçlarının arttığını, nafakaya ihtiyacı olduğunu beyan etmiştir.

Mahkemece; davanın kabulü ile davalının reşit olduğu 19.05.2010 tarihi itibariyle iştirak nafakasının sona ermiş olduğunun tespitine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 328/1. maddesine göre; ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olması ile kalkar. Ancak, 328/11 hükmüne göre de <Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.>

O halde 4721 sayılı Medeni Kanun ile getirilen 328/11. fıkra hükmüne göre, ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına rağmen eğitimi devam ettiği takdirde kalkmamakta, devam etmektedir. (388/1). Çocuğun MK. 364. maddesi uyarınca ayrıca dava açmasına lüzum yoktur.

Davada, davalının reşit olmasına rağmen okul yazısına göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda hiç bir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam ettiğine göre, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Sabah gazetesinin Haberinde Geçen Karar Bu Karar Olabilir...
Teşekkürler...
Old 20-06-2011, 08:30   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Karar haber olabilecek nitelikte değil. Çünkü Yargıtay'ın içtihadı yeni değil. Böyle çok sayıda karar var.
Old 20-06-2011, 09:18   #8
AV.SERTANn

 
Varsayılan fark

Alıntı:
Karar haber olabilecek nitelikte değil. Çünkü Yargıtay'ın içtihadı yeni değil. Böyle çok sayıda karar var.

Kararda davacının eşi tarafından açılmış olan bir nafaka davası var ve bu davada çocuk için iştirak nafakası bağlanmış...oysa yargıtay'ın 2006/12505 23.01.2007tarihli kararında "Annenin, ergin çocuk adına (eğitimi devam ediyor olsa bile) nafaka talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden, ergin olan D… için yardım nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. " denmektedir.

Yani burada; anne tarafından çocuk adına da açılan davada bağlanan (iştirak)nafaka çocuk reşit olunca kendiliğinden son bulmaz. Ayrıca çocuğun kendi adına yardım nafakası davası açması gerekmez... şeklinde bir anlam mı çıkmaktadır..?

Böyle bir anlam çıkmaması gerekir zira Kanun ve Yargıtay kararlarına göre Küçük Reşit Olduğu Tarihte Hükmedilen İştirak Nafakası Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ereceğinden Hükümde Ayrıca Belirtilmesi Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

Böyle bir anlam çıkıyorsa gazete haberi yeni ve ilginç bir haber!
Old 20-06-2011, 13:59   #9
Av.FGY

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Barış
okumanın sınırı yok. bu kişi 30 yasşına kadar okursa ne olacak?
günün şartlarına göre değerlendirilecek , benim kanaatimce ayrılmamış ailelerde baba okuyan çocuğuna bakıyor , bu yükümlülük babanın görevi olarak toplumda görülüyorsa aynı şey nafakada geçerliliğini korumalı. Yargıtay'ın kararının hakkaniyete uygun olduğunu düşünüyorum.
Old 20-06-2011, 15:06   #10
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.FGY
Alıntı:
Yazan Av.Barış

okumanın sınırı yok. bu kişi 30 yasşına kadar okursa ne olacak?

günün şartlarına göre değerlendirilecek , benim kanaatimce ayrılmamış ailelerde baba okuyan çocuğuna bakıyor , bu yükümlülük babanın görevi olarak toplumda görülüyorsa aynı şey nafakada geçerliliğini korumalı. Yargıtay'ın kararının hakkaniyete uygun olduğunu düşünüyorum.

Sayın Av.FGY,
günün şartları sizce hangi yaşa kadar nafaka yükümlülüğünü öngörür?
Anlaşılan 30a evet diyorsunuz?
Üst sınır kaç sizce 40 mı 50 mı?

SAYGILARIMLA
Old 23-06-2011, 12:45   #11
üye25928

 
Varsayılan

Yargıtaya katılmıyorum.

Zira burada iştirak nafakasının kaldırılması gerekmektedir. Çocuk, artık yetişkin olduğu için hür irade ile tekrar dava açması gerekmektedir.

Eğitim devam etse bile, nafaka talep etme hakkı bizzat 18 yaşını doldurmuş bir kişinindir, annenin değil.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay 16.HD 2003/4971E., Yargıtay 1.HD 2008/6100E. ve Yargıtay HGK 2009/14E. sayılı kararları fireson82 Meslektaşların Soruları 4 16-10-2010 21:54
Avukat Yanında İş Arıyorum-Öğrenciyim Av. Burak BALOĞLU Adliye Duvarı 1 03-07-2010 17:30
bir avukat yanında iş arıyorum. aleeumut Adliye Duvarı 0 14-10-2009 20:38
yanında çalışabileceğim avukat arıyorum.. mehmet yusuf Adliye Duvarı 0 18-06-2009 13:43
Yanında Çalışabileceğim Ankara'da Avukat!!! Aydinho Adliye Duvarı 0 04-11-2007 06:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10931396 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.