Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tapu İptali ve tescil

Yanıt
Old 20-05-2011, 10:52   #1
Av.Barış Kılıç

 
Varsayılan Tapu İptali ve tescil

Olay: Baba tek sahibi olduğu evini iki oğlundan birinin üzerine yapıyor. Bu işlemi yaparken 70 yaşlarında ve ayırt etme gücüne sahip değil. Evi oğluna satmak gibi bir niyeti bulunmamakta. Evin bulunduğu bölgeden imar geçmiş ve oğlu babasını hile ile kandırarak taşınmazı üzerine geçirmiş. Olayın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş ve ev 3. kişiye satılmış. Müvekkilim ve annesi evin ilk satışının yapıldığını yeni öğreniyorlar. Baba halen yaşıyor ve 80 yaşlarında ayırt etme kudretine haiz değil. Vasisi de yok. Bu durumda evi alabilmek yada evi ilk üzerine alan kişiden tazminat isteyebilir miyiz? Baba yaşadığı için ölüme bağlı tasarruflarla ilgili dava açılamıyor. Ayırt etme gücü bulunmayan babadan vekalet alabilmek için öncelikle vasi tayini için dava açmam gerekir mi? Vekalet alsam bile tapu iptali, hile yada sebebsiz zenginleşme davası açılabilmesi için zaman aşımı geçmiş midir? Bu konularda bana yardımcı olursanız sevinirim.
Old 20-05-2011, 12:56   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için...

Olay ve taraflar:
1.Aile; karı-koca, iki evlat
2.Evlilik birliği : devam ediyor (?)
2.Baba, adına kayıtlı taşınmazı evlatlarından birine satıyor / bağışlıyor ? ( 10 yıl önce…)
3.Bu evlat da evi 3.kişiye satmış ( ne zaman ?)

İrdeleme:
1.Aile içi ilişki yönünden (Pay karşılığı tazminat ? TMK.m.565 vd.)
2.Üçüncü kişi yönünden (TMK.m.1023)

Olay ve Hukuk:
1.Muris muvazaası
2.Zamanaşımı

Y.HGK.E. 2010/1-295,K. 2010/333,T. 16.6.2010 … İncelenmesi yararlı olur.

“muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan davaların hukuki dayanağını teşkil eden 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında miras bırakanın gerçek iradesinin mirasçıdan mal kaçırma olması halinde uygulanabilirliğinin kabulü gerekir. Bir başka ifade ile murisin iradesi önem taşır.”
Alıntı:

Olay: Baba tek sahibi olduğu evini iki oğlundan birinin üzerine yapıyor. Bu işlemi yaparken 70 yaşlarında ve ayırt etme gücüne sahip değil. Evi oğluna satmak gibi bir niyeti bulunmamakta. Evin bulunduğu bölgeden imar geçmiş ve oğlu babasını hile ile kandırarak taşınmazı üzerine geçirmiş. Olayın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş

İşlem - İrade - Süre yönlerinden:
1.İşlem tarihinde satıcı (Baba) 70 yaşında..(Tapu müdürü gerek görse, hukuksal ehliyetinin tespitini isterdi!)
2."ayırt etme gücüne sahip değil"...Yalnızca bir iddia! KANIT (!?)
3.İşlem 10 yıl önce yapılmış (Zamanaşımı) - (Muvazaa(!)


Alıntı:
Müvekkilim ve annesi evin ilk satışının yapıldığını yeni öğreniyorlar.

!!?? - Cevaplanmayan sorularım var !

Mola...
Old 20-05-2011, 17:32   #3
av.metinmso

 
Varsayılan

Olay anında müvekkilinizin babasının ayırt etme gücüne haiz olmadığını ispatlayabilecek durumda mısınız?

Evet ise, hastane raporu gibi resmi belgelerle mi yoksa tanık beyanları ile mi?
Old 21-05-2011, 09:48   #4
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Barış Kılıç,

Alıntı:
Yazan Av.Barış Kılıç
Olay: Baba tek sahibi olduğu evini iki oğlundan birinin üzerine yapıyor. Bu işlemi yaparken 70 yaşlarında ve ayırt etme gücüne sahip değil. Evi oğluna satmak gibi bir niyeti bulunmamakta. Evin bulunduğu bölgeden imar geçmiş ve oğlu babasını hile ile kandırarak taşınmazı üzerine geçirmiş. Olayın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş ve ev 3. kişiye satılmış. Müvekkilim ve annesi evin ilk satışının yapıldığını yeni öğreniyorlar. Baba halen yaşıyor ve 80 yaşlarında ayırt etme kudretine haiz değil. Vasisi de yok. Bu durumda evi alabilmek yada evi ilk üzerine alan kişiden tazminat isteyebilir miyiz? Baba yaşadığı için ölüme bağlı tasarruflarla ilgili dava açılamıyor. Ayırt etme gücü bulunmayan babadan vekalet alabilmek için öncelikle vasi tayini için dava açmam gerekir mi? Vekalet alsam bile tapu iptali, hile yada sebebsiz zenginleşme davası açılabilmesi için zaman aşımı geçmiş midir? Bu konularda bana yardımcı olursanız sevinirim.

1- Baba hayatta olduğuna göre davayı baba veya babanın vasisi ikame edebilir. Davadan önce vasi tayin edilip edilmemesinin bir önemi yoktur. Babanın ikame ettiği dava esnasında babaya vasi atanması gerektiği ortaya çıkarsa ikame ettiğiniz dava devam ederken de vasi tayini mümkündür. Bu ahvalde yargılamada; dava devam ederken vasi tayin edildiğinde dava, vasi eliyle yürütülmeye devam edilir; davadan önce vasi tayin edilmişse davayı vasi ikame eder.

2- İkame edeceğiniz davadaki dayanaklarınızı ehliyetsizlik ve hile olarak belirtmişsiniz. Mahkeme tarafından, kamu düzenine ilişkin bir husus olmakla, öncelikle ehliyetsizliğe ilişkin iddianız incelenecektir. Bu meyanda müvekkiliniz babanın, hukuki işlemi yaptığı tarihte (evin tapuda oğula geçirilmesi) ehliyetsiz olup olmadığına dair (Adli Tıptan -2659 S.K. m.16: “…d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu: Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler,… hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.”-) bilirkişi raporu alınacak; şayet babanın işlem tarihinde hukuki (fiil) ehliyetinin var olduğu saptanırsa o zaman hile iddianız incelenecektir.

3- Tapu iptal-tescil davası ikame etmeniz halinde baba, işlem tarihinde ehliyetsiz ise oğluna satış ve devri geçersiz olacaktır. Lakin burada tapu el değiştirmiş olduğundan tapu maliki 3.kişinin TMK m.1023-1024 mucibince iyiniyetli olup olmadığı inceleme konusu yapılacaktır.

4- Ehliyetsizlik sebebiyle hüküm ittihaz edilecekse zamanaşımı söz konusu değilse de; şayet babanın işlem tarihinde hukuki işlem ehliyetinin var olduğu tespit edilirse hile incelemesinde 1 yıllık hak düşürücü süreye dair inceleme yapılacaktır (BK m.31)

5- Terditli dava ikameniz mümkündür.

Ayrıca inceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=56686

Saygılar...
Old 21-05-2011, 19:11   #5
Av.Barış Kılıç

 
Varsayılan

Yardımlarınız için teşekkür ederim. Sizce hangi davayı açmamı tavsiye edersiniz. 3. Kişinin kötüniyetli olduğunu ispat etmemiz mümkün görünmüyor. Tapuda devir yapılırken babanın ehliyetsiz olduğunu yada hileye uğradığını ancak tanık beyanı ile ispat edebiliriz. Elimizde doktor raporu bulunmuyor. Ancak 70 yaşında bir kişinin tapuda devir yapılırken doktor raporu alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda hile ile babasından evi alan oğula karşı sebebsiz zenginleşme hükümlerine gidilebilir ancak bu durumda zaman aşımı söz konusu oluyor. Tam olarak hangi davayı açmam gerektiği konusunda yada dava açıp açmamak hususunda kararsız kaldım. Ayrıca babanın vafat etmesini bekleyip muris muvazasına da dayanabilirim diye düşünüyorum. Meslektaşlarımın yardımlarınızı bekliyorum
Old 21-05-2011, 20:55   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Denklem

Alıntı:
Sizce hangi davayı açmamı tavsiye edersiniz

Denklem kuruldu mu ?

Alıntı:
3. Kişinin kötüniyetli olduğunu ispat etmemiz mümkün görünmüyor.

TMK.m.1023

Alıntı:
Elimizde doktor raporu bulunmuyor. Ancak 70 yaşında bir kişinin tapuda devir yapılırken doktor raporu alınması gerektiğini düşünüyorum

Düşünülebilir ancak,Yasal bir zorunluluk yok!

Alıntı:
Bu durumda hile ile babasından evi alan oğula karşı sebebsiz zenginleşme hükümlerine gidilebilir ancak bu durumda zaman aşımı söz konusu oluyor

Yalnızca zamanaşımı mı?
Yani davanın temeli "Hile" ve "sebepsiz zenginleşme" mi?


Alıntı:
Ayrıca babanın vefat etmesini bekleyip ...
Bırakın yaşasın... Hele siz -vekil olarak- hiç beklemeyin

Alıntı:
muris muvazasına da dayanabilirim diye düşünüyorum.
Kanıt ( İrade, Hile, Süre !?)

Olayın odak noktası:

Alıntı:
Müvekkilim ve annesi evin ilk satışının yapıldığını yeni öğreniyorlar.Nasıl yani..!?


Mola...
Old 23-05-2011, 11:17   #7
Av.Barış Kılıç

 
Varsayılan

Sayın Av.Hulusi Bey yardımlarınız için teşekkür ederim. Olayda bir çok yön var ancak benim düşüncem hileye ve ehliyetsizliğe dayanmak. Tapu iptali istemek pek mümkün değil gibi çünkü tapuda ki kayda dayanarak hak iktisap eden kişinin kötüniyetli olduğunu ispat zor görünüyor. Bu durumda babasından hile ile evi alan oğula karşı tazminat davası açmayı düşünüyorum. Bu durumda ceza zaman aşımı nasıl hesaplanır. Yani ceza davası açmamız gerekirmi? Ayrıca başka bir hukuki yol deneyebilir miyim?
Old 23-05-2011, 11:21   #8
Av.Barış Kılıç

 
Varsayılan

Olayın bir ilk çıkış noktası var. Bu hususuda beyan etmek faydalı olacak sanırım. Olayda baba olarak belirttiğim kişi evi yaptıktan sonra söz konusu yerden imar geçiyor ve evi yaptıkları arazinin başkasının üzerine olduğunu öğreniyorlar. Arazinin sahibi olan kişiye para verip araziyi satın alıyorlar. Bu işlemler sırasında oğul evi üzerine alıyor. Büyük ihtimal(Tapuya henüz gitmedim) tapuda babanın ismi hiç görünmüyor. Bu durumda muris muvazasına dayanmakta mümkün değil.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu İptali- yolsuz tescil Av. Hamza Meslektaşların Soruları 3 14-04-2010 12:06
Acil!!Tapu İptali ve Tescil hera2274 Meslektaşların Soruları 0 10-11-2008 16:05
Tapu İptali ve Tescil coşkung Meslektaşların Soruları 8 28-06-2008 12:35
Evlatlığın İptali-Miras-Tapu İptali ve Tescil köktaş Meslektaşların Soruları 4 10-11-2007 09:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04480004 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.