Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Miras yoluyla intikal eden taşınmazın satımı

Yanıt
Old 17-05-2011, 16:14   #1
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan Miras yoluyla intikal eden taşınmazın satımı

Miras yoluyla babasından müvekkile initakal eden taşınmazı müvekkil adına diğer mirasçılara satacağım.Tapuda taşınmaz muris adına kayıtlı.Direk müvekkilin payını bu şekilde satabilir miyim?Paylı mülkiyete vs çevirmek gerekir mi?

Teşekkürler...
Old 17-05-2011, 22:00   #2
ayanlar07

 
Varsayılan

direk satışa gerek yok! veraset belgesi ile intikal edilirken diğer bir mirasçıya tescil edilebildiğini biliyorum tapuya giderseniz daha kesin bilgi alabilirsiniz...
Old 17-05-2011, 22:12   #3
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan MÜŞterek MÜlkİyete Çevİrmeye Gerek Yok

Merhaba;
İştirak halindeki miras hisselerini mirasçılar birbirine devredebilir.Engel Hal yok.Paylı mülkiyete çevirmek için tarafların hepsinin tapuya gelmesi veya dava açmanız gerekir.Üçüncü kişiye satış olmadıkça paylı mülkiyete çevrimeye gerek yoktur.
Old 18-05-2011, 08:35   #4
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Tapu işlemlerinde, devir işlemi yapabilmek için, iştirakin müştereke çevrilmesi gerekmektedir. Zira buradaki intikal yapılmasının mantığı, taşınmazdaki hissenin devredilmesinde, miktarın belirlenmesinin gerekli olmasından gelmektedir, diye düşünüyorum.
Old 18-05-2011, 14:39   #5
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Yapılması gereken intikal ve miras hissesinin satışı,tapuda paylı mülkiyete geçilmesine gerek yok...sorun intikalde mirasçıların vergi borcu olmaması!Kolay gelsin!
Old 18-05-2011, 14:53   #6
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Yapılması gereken intikal ve miras hissesinin satışı,tapuda paylı mülkiyete geçilmesine gerek yok...sorun intikalde mirasçıların vergi borcu olmaması!Kolay gelsin!

Sayın meslektaşım,

Şu konuda size katılıyorum. "Miras hissesinin satışında intikale gerek yok". Hatta bunu bir adım daha ileri götüreyim, "Hak sahibi olmayan bir kişi de satış yapabilir".

Bunu derken, basit bişr kuraldan alıntı yapıyorum; "herkes hakkından fazlasını satabilir; ama kimse hakkından fazlasını devredemez."

Ancak konu, hisenin diğer mirascıya devri ise, durum farklı. Bir defa bir kişi devir yapacak ken, öncelikli olarak hak sahibi olacak. Ozaman;

1- iştirak halindeki mülkiyette hak sahibi olduğu görülemeyeceğine göre; murisin adına işlem yapamaz.

2- Devir yapacak kişi, ne oranda devir yapacak. yani hakkı ne oranda. Bu bilinmeden, ben hissemi devrediyorum, diyemez.

Hatta bakın daha açık bir durumla bunu özetleyim, vekalet yolu ile satış ve devir hakkı bir kişiye verilmiş olsa dahi, hatta bunu tüm mirascılar vermiş olsalar dahi, tapu müdürlüğünde intikal yaptırılması için işlem yapılması isteniyor. Veraset ilamı isteniyor. maliye ve belediye borçlarının ödenmesi isteniyor. O zaman devir işlemi yapılabiliyor.

İçiniz rahatlasın diye söylüyorum, biraz önce 2 tane tapu memuruna bu konuyu sordum. cevap olarak "Devir işlemi için kimler arasında olacaksa olsun, intikal yapılması gerekiyor" dediler.
Old 18-05-2011, 15:00   #7
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.kadirpolat
Sayın meslektaşım,

Şu konuda size katılıyorum. "Miras hissesinin satışında intikale gerek yok". Hatta bunu bir adım daha ileri götüreyim, "Hak sahibi olmayan bir kişi de satış yapabilir".

Bunu derken, basit bişr kuraldan alıntı yapıyorum; "herkes hakkından fazlasını satabilir; ama kimse hakkından fazlasını devredemez."

Ancak konu, hisenin diğer mirascıya devri ise, durum farklı. Bir defa bir kişi devir yapacak ken, öncelikli olarak hak sahibi olacak. Ozaman;

1- iştirak halindeki mülkiyette hak sahibi olduğu görülemeyeceğine göre; murisin adına işlem yapamaz.

2- Devir yapacak kişi, ne oranda devir yapacak. yani hakkı ne oranda. Bu bilinmeden, ben hissemi devrediyorum, diyemez.

Hatta bakın daha açık bir durumla bunu özetleyim, vekalet yolu ile satış ve devir hakkı bir kişiye verilmiş olsa dahi, hatta bunu tüm mirascılar vermiş olsalar dahi, tapu müdürlüğünde intikal yaptırılması için işlem yapılması isteniyor. Veraset ilamı isteniyor. maliye ve belediye borçlarının ödenmesi isteniyor. O zaman devir işlemi yapılabiliyor.

İçiniz rahatlasın diye söylüyorum, biraz önce 2 tane tapu memuruna bu konuyu sordum. cevap olarak "Devir işlemi için kimler arasında olacaksa olsun, intikal yapılması gerekiyor" dediler.

Anladığım kadarıyla bu durumda ilk önce tapuda paylı mülkiyete geçilecek akabinde diğer mirasçılara devretmem gerekiyor.

Ben asılnda veraset ilamında paylar belli olduğu için bundan yola çıkarak direk satış yapılabilir diye düşünüyordum.
Old 18-05-2011, 16:01   #9
Av. Fatma A. Ş.

 
Varsayılan

taksim sözleşmesi yapılırken kendi payına düşen miktarı diğer murise satış ve ya bağış yoluyla devredebilir. taksim sözleşmesiyle tapuya intikal için gidildiğinde devir işleminin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
Old 18-05-2011, 16:16   #10
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Tanımı:
Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak(el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.

Araştırdıkça karıştırdım...
Old 18-05-2011, 17:41   #11
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Kavram kargaşası olmasın diye yazmak istedim;

Paylı Mülkiyet=Müşterek mülkiyettir. Bu da tapunun hisseleri belli olacak şekilde intikali anlamına gelir. yani uygulamada Paylı mülkiyet=Müşterek Mülkiyet=İntikal gibi algılanmaktadır.

İntikal için veraset ilamı gereklidir. hatta buna ilişkin tapuda beyanname vermek, her bir hissedarın bu beyannameyi imzalaması gerekmektedir. Borçlardan arındıktan sonra belediye emlak değeri mucibince hisse oranına müteakip yatırılan harçla birlikte hissederlar kendi aralarında devir yapabileceklerdir.
Old 18-05-2011, 17:59   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem PEKSÜSLÜ
Anladığım kadarıyla bu durumda ilk önce tapuda paylı mülkiyete geçilecek akabinde diğer mirasçılara devretmem gerekiyor.

Ben asılnda veraset ilamında paylar belli olduğu için bundan yola çıkarak direk satış yapılabilir diye düşünüyordum.

Paylı mülkiyete geçirmenize gerek bulunmamaktadır. İsterseniz, tapu haricinde bir temlik sözleşmesi yaparsınız, bu haliyle tüm taraflar tapuya gelecekler; isterseniz noterde yapıp belgeyi tapuya götürebilir; isterseniz doğrudan tarafları tapuya götürüp bedelli(satış) veya bedelsiz(bağış) temliki sağlayabilirsiniz.
Old 26-05-2011, 00:01   #13
Av. Çağatay Akyol

 
Varsayılan

Sayın Av. Suat Ergin'e katılmakla birlikte, yukarıda meslektaşlarımın değindiği konularla ilgili görüşlerim şöyledir:

1- MK. 677. maddesi gereği, mirasın intikali henüz gerçekleşmemişken, yani tereke, elbirliği mülkiyetine tabi iken, paylı mülkiyete dönüşmeden önce, mirasçılar, kendi aralarında yapacakları sözleşmeyle miras paylarının devrini gerçekleştirebilirler. Bu pay devri sözleşmesinin yazılı şekilde olması geçerlilik şartıdır.

2- Yine mirasçılar, intikal gerçekleşmeden, henüz paylı mülkiyete geçilmemişken, üçüncü bir kişiye de miras paylarını devredebilirler. Bu devir sözleşmesinin geçerliliği, noter tarafından düzenlenmesine bağlıdır. Fakat, bu yolla gerçekleşen devir, üçüncü kişiye mirasın paylaşımına katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar. Yani, noterde yapılan miras payının devri sonucunda, üçüncü kişi, ancak mirasın intikali gerçekleştikten sonra bir hakka sahip olabilecektir. Bu hak da yanlızca bir talep hakkıdır.

3- Diğer taraftan, tüm mirasçılar biraraya gelerek tereke mallarının kime verileceği hususunda yazılı bir paylaşma sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşme yapıldı diye terekedeki mallar kararlaştırılan mirasçıya geçmez. Bunun için, paylaşma konusu malların kendine özgü tasarruf işlemleriyle mirasçılara geçirilmesi gerekir. Taşınırlar zilyetliğin devri, taşınmazlar ise tapuda tescil işlemi ile geçirilecektir. Adi yazılı bir şekilde yapılmış ve tüm mirasçılarca imzalanmış bir paylaşma sözleşmesi ile kendisine taşınmaz düşen mirasçı, diğer mirasçılara karşı tescili dava edebilecektir. Eğer, paylaşma sözleşmesindeki imzalar notere onaylatılmışsa, dava açılmasına gerek kalmadan, doğrudan sözleşme ibraz edilerek tapuda tescil gerçekleştirilecektir.

4- Yine, mirasçılar yazılı bir paylaşma sözleşmesi olmadan tüm mirasçıların katılımı ve rızası ile, her bir tereke unsurunun, kanunda öngörülen şekilde devir işleminin yapılarak, verilecek kişiye geçirilmesi de mümkündür. Bu durum, "elden paylaşma" olarak adlandırılmaktadır. Fakat, Tapu Sicil Tüzüğü 21/c maddesi gereği, taşınmazların elden paylaşılması mümkün değildir. Taşınmazlar açısından tapuda tescilin mutlaka bir paylaşma sözleşmesine dayanarak yapılması gerektiği doktrinde büyük ölçüde kabul görmektedir. Sözleşme, noterde düzenlenmişse bir mirasçının başvurusu, şayet yazılı şekilde yapılmışsa imzaları noterce tasdik edilmemiş olan mirasçıların başvurması gerekli ve yeterlidir.

Saygılarımla.
Old 26-05-2011, 11:34   #14
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Tapuda önce intikal akabinde satış yapabileceğimiz belirtildi.Fakat vekaletnamede ''gayrimenkulümü satmaya'' şeklinde geçtiği için ve intikal öncesinde de mirasçının taşınmazın sahibi olmadığı belirtilerek tekrar vekaletname düzenlenmesi gerktiği belirtildi.Vekaletname tarihinde sahibi değil şeklinde belirttiler.

Ben de vekaletnamenin 10 yıl süreyle geçerli olduğundan elimizdeki vekaletnameyle işlem yapabileceğimi düşünüyorum.

Bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Old 26-05-2011, 13:29   #15
Av. Çağatay Akyol

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

tapuda satış işlemini gerçekleştirebilmeniz için, vekaletnamede; "...murisin vefatı nedeni ile diğer mirasçılar yanında bana(müvekkilinize) intikal eden veya edecek bilumum taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını "intikal işlemlerinden önce" veya intikal işlemlerinden sonra satmaya..." şeklinde bir yetki verilmiş olması gerekir. Vekaletnamenizde bu yönde bir yetki yoksa, satışı gerçekleştiremezsiniz.
Old 26-05-2011, 15:21   #16
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Çağatay Akyol
Sayın meslektaşım,

tapuda satış işlemini gerçekleştirebilmeniz için, vekaletnamede; "...murisin vefatı nedeni ile diğer mirasçılar yanında bana(müvekkilinize) intikal eden veya edecek bilumum taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını "intikal işlemlerinden önce" veya intikal işlemlerinden sonra satmaya..." şeklinde bir yetki verilmiş olması gerekir. Vekaletnamenizde bu yönde bir yetki yoksa, satışı gerçekleştiremezsiniz.

Mirasçılardan birinin isteği üzerine paylı olmasa da intikali yapabiliyorlarmış.Ben de intikalden sonra elimdeki vekaletnameyle satışı yapabilirim diye düşünüyorum.Fakat vekaletname intikalden önce çıkarıldığı için sorun çıktı .
Vekaletnamede ;adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya ibaresi vekaletin veriliş tarihinden sonra edinilen taşınmazları kapsamaz şeklinde düşünüyorlar.

Fakat genelgelerinde ''vekaletnamede sahibi bulunduğum taşınmaz malları satmaya ibaresi vekalet verenin vekalet verdiği tarih itibariyle adına kayıtlı olan tüm taşınmazları ile vekalet veriliş tarihinde tescilsiz edinilmiş taşınmazı varsa (hükmün kazanılmış ama tescil edilmemiş taşınmaz,murisin ölümü ile tescilsiz kazanılmış miras payı vb.)bu payları da kapsar.Çünkü mahkeme kararının kesinleşmesi ile karar lehdarı ,ölüm olayının gerçemleşmesi ile birlikte ölenin mirasçıları taşınmazlar adlarına tescil edilmese bile hukuken bu taşınmazların sahibidir.'' şeklinde geçiyor.

Genelgeyi sundum ,sonucunu bekliyorum.
Old 27-05-2011, 12:25   #17
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem PEKSÜSLÜ
Tapuda önce intikal akabinde satış yapabileceğimiz belirtildi.Fakat vekaletnamede ''gayrimenkulümü satmaya'' şeklinde geçtiği için ve intikal öncesinde de mirasçının taşınmazın sahibi olmadığı belirtilerek tekrar vekaletname düzenlenmesi gerktiği belirtildi.Vekaletname tarihinde sahibi değil şeklinde belirttiler.

Ben de vekaletnamenin 10 yıl süreyle geçerli olduğundan elimizdeki vekaletnameyle işlem yapabileceğimi düşünüyorum.

Bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Özlem hanım,

Gayrimenkuldeki hissenin bir başka mirascıya devri halinde, intikal gerekmektedir. Daha önce de bu durumu belirtmiştim. Sanırım siz de tapudan öğrendiğiniz kadarıyla, intikalin zorunlu olduğu sonucuna vardınız.

Gayrimenkulü satma yetkisi, intikal yetkisini kapsamadığından, bu vekaletname ile intikal işlemleri yapılamaz.

Vekaletin verildiği gün için, kanunen söz konusu gayrimenkulde hissedar ve mal sahipleri mirascılar ise, tapuda görünmemiş olmaları, verilen vekaletnamenin geçersiz olduğunu göstermez. Bu anlamda verilen vekaletnamenin ille de "intikalden sonra hisse ortaya çıkınca verilmesi gerekir" diye bir düşünce ile geçersizliğini söylemek mümkün değil.

(Ayrıca miras hisse paylaşımına ilişkin durum ile sayın Özlem hanımın sorusu arasında bağlantı kurmaya çalışılmasını da anlamıyorum. Basit bir satış ve devir işlemi bu. Mirascılardan birisi, diğer bir mirascıya yada tüm mirascılara hissesini satacak. Bunun için de veraset dahilinde intikal işlemi yani paylı mülkiyete geçiş yapılmalı.Hem intikal hem de devir işlemi aynı anda olacağından, çok bir sıkıntı da olmayacaktır)
Old 27-05-2011, 12:35   #18
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.kadirpolat
Özlem hanım,

Gayrimenkuldeki hissenin bir başka mirascıya devri halinde, intikal gerekmektedir. Daha önce de bu durumu belirtmiştim. Sanırım siz de tapudan öğrendiğiniz kadarıyla, intikalin zorunlu olduğu sonucuna vardınız.

Gayrimenkulü satma yetkisi, intikal yetkisini kapsamadığından, bu vekaletname ile intikal işlemleri yapılamaz.

Vekaletin verildiği gün için, kanunen söz konusu gayrimenkulde hissedar ve mal sahipleri mirascılar ise, tapuda görünmemiş olmaları, verilen vekaletnamenin geçersiz olduğunu göstermez. Bu anlamda verilen vekaletnamenin ille de "intikalden sonra hisse ortaya çıkınca verilmesi gerekir" diye bir düşünce ile geçersizliğini söylemek mümkün değil.

(Ayrıca miras hisse paylaşımına ilişkin durum ile sayın Özlem hanımın sorusu arasında bağlantı kurmaya çalışılmasını da anlamıyorum. Basit bir satış ve devir işlemi bu. Mirascılardan birisi, diğer bir mirascıya yada tüm mirascılara hissesini satacak. Bunun için de veraset dahilinde intikal işlemi yani paylı mülkiyete geçiş yapılmalı.Hem intikal hem de devir işlemi aynı anda olacağından, çok bir sıkıntı da olmayacaktır)

Vekaletnamede intikal yetkim yok o yüzden paylı mülkiyete geçemedik.Fakat mirasçılardan birinin isteği üzerine intikal yapılabiliniyor.Tabii paylar belli olmuyor.Bundan sonra da satış yapmak istiyorum.Fakat bu seferde benim vekaletname tarihim intikalden önce olduğu için yeni vekaletname istiyorlar.

Fakat Bakanlığın 2010 genelgesinde ana kural ''adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya'' ibaresi vekaletin veriliş tarihinden sonra edinilen taşınmazları kapsamaz şeklinde olsa da miras payında istisna getirip bu durumda vekaletnamenin geçerli olacağı şeklinde geçiyor.
Old 27-05-2011, 14:22   #19
Av. Çağatay Akyol

 
Varsayılan

Mirasçılardan birinin isteği üzerine intikali gerçekleştirdikten sonra, elinizdeki vekalet ile satışı gerçekleştirebilirsiniz. Vekaletnamedeki yetkilerin, vekaletnamenin veriliş tarihinden sonraki taşınmazları kapsamayacağı şeklinde bir düşünce benim mantığıma ters geliyor. İyi o zaman, dava vekaletnameleri de verildiği tarihteki ihtilaflarla ilgili açılacak davaları kapsasın. Bu mantıkla düşünürsek, Sonradan ortaya çıkacak her yeni ihtilafta müvekkilin yeni vekalet vermesi gerekir.

Alıntı:
Ayrıca miras hisse paylaşımına ilişkin durum ile sayın Özlem hanımın sorusu arasında bağlantı kurmaya çalışılmasını da anlamıyorum.

Sayın av.kemalpolat bey, haklısınız doğrudan bir bağlantısı yok. Fakat, Özlem hanımın olayında henüz intikal gerçekleşmediği için, mevcut durumda gidebileceği diğer alternatif yolları anlatmaya çalıştım. Ayrıca, mirasçılar kendi aralarında yapacakları anlaşma ile belli bir malı bir mirasçıya özgüleyebilirler. Mirasçılar tapuya giderek terekedeki taşınmazın bu mirasçıya devrini sağlayabilirler. Bunu anlatırken, paylaşma sözleşmesinden de bahsetmek durumunda kaldık.
Old 27-05-2011, 15:00   #20
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem PEKSÜSLÜ
Vekaletnamede intikal yetkim yok o yüzden paylı mülkiyete geçemedik.Fakat mirasçılardan birinin isteği üzerine intikal yapılabiliniyor.Tabii paylar belli olmuyor.Bundan sonra da satış yapmak istiyorum.Fakat bu seferde benim vekaletname tarihim intikalden önce olduğu için yeni vekaletname istiyorlar.

Fakat Bakanlığın 2010 genelgesinde ana kural ''adıma kayıtlı olan taşınmazları satmaya'' ibaresi vekaletin veriliş tarihinden sonra edinilen taşınmazları kapsamaz şeklinde olsa da miras payında istisna getirip bu durumda vekaletnamenin geçerli olacağı şeklinde geçiyor.

Özlem hanım,

Bu konuyu kısaca ve tek tek cevap verecek olur isem;

1- miras payından düşen Hisse devri için, intikal gerekmekte;

2- Alınan vekaletnamede intikal yetkisi yok ise, intikal yapılamaz, satış yetkisi bunu kapsamaz;

3- Vekaletname verilen dönemde gayrimenkul satışlına ilişkin vekaletname, hisseli taşınmazlar için de geçerlidir;

4- Tek bir mirascı, intikal hazırlığı yapabilir ama intikal işlemi yaptıramaz. Zira intikal için beyanname verilmesi gerekecek bu da ya tüm mirascıları birlikte hareketi ile yada tüm mirascıların birisini vekil tayin etmesi ile olur. Bu açıdan Sayın Çağatay bey'in ve sizin "tek bir mirascı intikal işlemi yaptırabilir" görüşlerinize katılamayacağım.

Tek mirascı ancak şu şekillerde intikal yaptırabilir;

1- Sulh Hukuk Mahkemesinde iştirakin müştereke çevrilmesi davası ile;
2- Tapu müdürlüğünce diğer hak sahiplerine tebliğat çıkatrtılmak suretiyle de olabilir (5831 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile 3402 sayılı Kadasatro Kanununa “ Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi” başlığı ile eklenen Ek 3 ncü maddesi “ Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanır.
Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir.)


(genelge var. http://www.turkhukuksitesi.com/showt...hlight=intikal
bakınız lütfen)
Old 27-05-2011, 16:37   #21
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Vekaletnamede intikal yetkim olmadığı için mirasçılardan birinin isteği üzerine intikal yapıldı.Daha sonra vekaletnameyle satış gerçekleştirildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
mal ayrılığı sözleşmesi yapıldıktan sonra eşe bağış yoluyla intikal eden gayrimenkul boşanma söz konusu olursa paylaşıma tabi olabilir mi? Av. Dilek Hürmeydan Kılavuz Meslektaşların Soruları 0 12-03-2011 13:32
Mirasçı olmayan birinin muristen intikal eden taşınmazın kira gelirini alması TRINITY Meslektaşların Soruları 1 21-12-2009 14:52
Miras yoluyla intikal edecek taşınmazlara tedbir konulması HakiMavi Meslektaşların Soruları 7 24-04-2009 16:51
kadına miras yoluyla intikal eden ticari takside kadının hukuki durumu Av. ilyada Meslektaşların Soruları 3 16-11-2008 05:00
Miras sonucu intikal eden evin tüm hissesini tek mirasçıda toplamak yargıç isa Hukuk Soruları Arşivi 6 24-08-2006 09:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06376004 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.