Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iş davasında faiz başlangıcı ve karşı vekalet ücreti

Yanıt
Old 21-04-2011, 17:07   #1
Sayın avukatım

 
Varsayılan iş davasında faiz başlangıcı ve karşı vekalet ücreti

müvekkilin kıdem,ihbar,fazla mesai ve yıllık izin ücret alacakları için açtığımız kısmı dava kesinleştikten sonra bu davada bilirkişi tarafından belirlenen bakiye alacaklarımız için ek dava açtık. Ancak ek davada bakiye ihbar, fazla mesai ve yıllık izin alacağına işleyecek faizi ilk (kısmi) dava tarihinden itibaren talep ettik mahkeme ise ek dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verdi ancak karşı vekalet ücretine hükmetmedi. Davalı vekili kararı temyiz etti, temyiz sebepleri arasında karşı vek. ücreti de var. Öğrenmek istediğim Yargıtay bu yönden kararı bozabilir mi? Biz kararı lehimize olduğu için temyiz etmedik,ancak karşı tarafın temyizine karşı cevap yazmayı düşünüyorum. bu konuda elinde işimize yarar yargıtay kararı olan meslektaşlarımız varsa yardımlarını rica ediyorum.teşekkürler...
Old 21-04-2011, 17:21   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Sayın avukatım
müvekkilin kıdem,ihbar,fazla mesai ve yıllık izin ücret alacakları için açtığımız kısmı dava kesinleştikten sonra bu davada bilirkişi tarafından belirlenen bakiye alacaklarımız için ek dava açtık. Ancak ek davada bakiye ihbar, fazla mesai ve yıllık izin alacağına işleyecek faizi ilk (kısmi) dava tarihinden itibaren talep ettik mahkeme ise ek dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verdi ancak karşı vekalet ücretine hükmetmedi. Davalı vekili kararı temyiz etti, temyiz sebepleri arasında karşı vek. ücreti de var. Öğrenmek istediğim Yargıtay bu yönden kararı bozabilir mi? Biz kararı lehimize olduğu için temyiz etmedik,ancak karşı tarafın temyizine karşı cevap yazmayı düşünüyorum. bu konuda elinde işimize yarar yargıtay kararı olan meslektaşlarımız varsa yardımlarını rica ediyorum.teşekkürler...

İhbar Tazminat Davası


Faiz : Yasal faiz / temerrüt faizi
Faiz başlangıç tarihi : Takip / İhtarname / Dava tarihi.
Zamanaşımı : BK m. 125’deki on yıllık zamanaşımı süresi.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İş sözleşmesinin feshi tarihi.
Hangi ücret : Bir günlük giydirilmiş ücret
İspat Yükü : Davalı ve işveren.


Kötü Niyet Tazminat Davası

Faiz : Yasal faiz / temerrüt faizi
Faiz başlangıç tarihi : Takip / İhtarname / Dava tarihi.
Zamanaşımı : BK m. 125’deki on yıllık zamanaşımı süresi.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İş sözleşmesinin feshi tarihi.
Hangi ücret : Bir günlük giydirilmiş ücret
İspat Yükü : Kötüniyet iddiasında bulunan işçiye aittir.


Kıdem Tazminat Davası

Faiz : Mevduata uygulanan en yüksek faiz.
Faiz başlangıç tarihi : Hakkın doğduğu / Fesih tarihinden itibaren
Zamanaşımı : BK m. 125’deki on yıllık zamanaşımı süresi.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İş sözleşmesinin feshi tarihi.
Hangi ücret : Son bir günlük giydirilmiş ücret.
İspat Yükü : Davalı ve işveren


ÜCRET ALACAĞI DAVALARI

Faiz : Mevduata uygulanan en yüksek faiz.
Faiz başlangıç tarihi : İhtarname / Dava / Takip tarihi.
Zamanaşımı : 5 Yıllık zamanaşımı
Zamanaşımı başlangıç tarihi: Takip / Dava tarihinden geriye doğru 5 yıl.
Hangi ücret : Gerçekleştiği dönemdeki çıplak / net ücret.
İspat Yükü : Ücretin ödendiğini ispat İşverene aittir.


FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI


Faiz : Mevduata uygulanan en yüksek faiz.
Faiz başlangıç tarihi : Dava / ihtarname / Takip tarihinden itibaren
Zamanaşımı : 5 Yıllık zamanaşımı.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: Takip / Dava tarihinden geriye doğru 5 yıl.
Hangi ücret : Gerçekleştikleri dönemdeki çıplak / net ücret. Belirlenemiyorsa asgari saat ücreti.
İspat Yükü : Fazla çalışma yapıldığını ispat yükü işçinin, Fazla çalışma ücreti ödendiğinin ispat yükü işverenin.İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI

Hak düşürücü süre : 1 ay.
Hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi: Feshin bildirildiği tarih.
İspat Yükü : Feshin geçerli sebebe dayandığını işveren ispatlamalı.
İşçinin başvuru süresi : Kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün.
Hangi ücret :İşverenin işe başlatmadığı tarihteki brüt emsal işçi ücreti.
Faiz : Yasal faiz.
Faiz başlangıç tarihi : Bir aylık sürenin sona erdiği tarih.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İşe başlatmama tazminatı davasında zamanaşımı başlangıç tarihi işe başlatmama (1 aylık sürenin bitimi) tarihidir.HİZMET TESPİTİ DAVALARI


Hak düşürücü süre : 5 yıl.
Hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi: Hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl.


YILLIK İZİN ÜCRETİ DAVALARI


Faiz : Yasal / Temerrüt faizi
Faiz başlangıç tarihi : Dava / ihtarname / Takip tarihi.
Zamanaşımı : 5 yıllık zamanaşımı.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İş akdinin sona erdiği tarih.
Hangi ücret : İş akdinin sona erdiği tarihteki çıplak ücret.
İspat Yükü : İşverene aittir.HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI

Faiz : Mevduata uygulanan en yüksek faiz.
Faiz başlangıç tarihi : Takip / Dava / İhtarname tarihi.
Zamanaşımı : 5 Yıllık zamanaşımı
Zamanaşımı başlangıç tarihi: Takip / Dava tarihinden geriye doğru 5 yıl.
Hangi ücret : Gerçekleştikleri dönemdeki çıplak / net ücret.
İspat Yükü : Hafta tatilinde çalıştırıldığını ispat yükü işçiye, hafta içinde bir gün izin verildiği veya ücretinin ödendiğini ispat yükü işverene aittir.
Old 21-04-2011, 17:22   #3
tiryakim

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/12977
K. 2005/2971
T. 3.2.2005
• İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İle İzin Ücreti-Pazar ve Genel Tatil Ücretinin Ödetilmesi İstemi-Hafta Tatilinde Çalışma Konusunun İspatlanamamış Olması )
• ISLAH ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Islahla Artırılan Diğer İşçi Alacaklarına Islah Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesinin Gerekmesi )
• FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Islahla Artırılan ve Hüküm Altına Alınan Kıdem Tazminatı Dışındaki Diğer İşçi Alacaklarına Islahtan İtibaren Faiz İşletilmesinin Gerekmesi )
1086/m.83
4857/m. 46
ÖZET : Davacının hafta tatillerinde çalıştığı konusunda kanıt bulunmadığı halde hafta tatili ücret alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.

Islahla arttırılan ve hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden faize karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin ücreti, pazar ve genel tatil ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının hafta tatillerinde çalıştığı konusunda kanıt bulunmadığı halde hafta tatili ücret alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.

3- Islahla arttırılan ve hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden faize karar verilmesi gerekirken dava tarihinden faize karar verilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 21-04-2011, 17:22   #4
tiryakim

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/24737
K. 2005/14029
T. 21.4.2005
• KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI ( Akdin Feshi Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerekirken Islah İle Artırılan Miktara Islah Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
• GEÇERLİ FESİH ( Hüküm Altına Alınan Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren En Yüksek Mevduat Faizi Yürütüleceği - Islah İle Artırılan Miktara Islah Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
• EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ( Hüküm Altına Alınan Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren Yürütüleceği )
• ISLAH ( Hüküm Altına Alınan Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren En Yüksek Mevduat Faizi Yürütüleceği - Islah İle Artırılan Miktara Islah Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
1475/m.14
ÖZET : Hüküm altına alınan kıdem tazminatına, fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizine karar verilmesi 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi ve Yargıtay'ın yerleşik uygulaması gereğidir. Bu nedenle, kıdem tazminatının tamamına, akdin feshi tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, ıslah ile artırılan miktara, ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde S.S. Aksak Köyü Tarımsal Kalkınma Koop. ve davacı davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Hüküm altına alınan kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizine karar verilmesi 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi ve dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Bu nedenle kıdem tazminatının tamamına akdin feshi tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, ıslah ile arttırılan miktara ıslah tarihinden itibaren faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 21-04-2011, 17:22   #5
tiryakim

 
Varsayılan

ISLAH KONBUSUNDA ESKİ UYGULAMAYA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/4378
K. 2002/3518
T. 11.3.2002•
KIDEM TAZMİNATI ( Dava Devam Ederken Davacının Islah Talebinde Bulunması )
• İŞÇİLİK HAKLARI ( Dava Devam Ederken Davacının Islah Talebinde Bulunması )
• ISLAH ( Dava Dilekçesinin Baştan İtibaren Düzeltilmesine Yönelik Bir Taraf Usuli İşlemi Olması )
• FAİZ ( Islah Sonucu Artırılan Miktarlar İçin Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
1475/m.14


ÖZET : Islah, dava dilekçesinin baştan itibaren düzeltilmesine yönelik bir taraf usul işlemidir. Bu niteliği itibarıyla ilk davanın devamı olup, yeni bir dava değildir. Böyle olunca sonuçlarını ilk dava tarihinde meydana getireceğinden ıslah sonucu arttırılan miktarlar için ıslah tarihinden değil, dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. Mahkemece bakiye miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma parası, ödenmeyen maaş alacağı, vergi iadesi ile nema alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı kısmi dava açarak kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istedikten sonra, yargılama devam ederken dava konusunu ıslah ederek, belirlenen tüm alacaklarına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece belirlenen tüm alacaklar hüküm altına alınmış ise de, kıdem tazminatı dışındaki işçilik alacaklarına ilk talep edilen kısmi miktarlara dava tarihinden bakiyelere ise ıslah tarihinden yasal faiz uygulamasına karar verilmiş ve davacı lehine 4.12.2001 tarihinden önce yürürlükteki avukatlık ücret tarifesine göre vekalet ücreti takdir etmiştir.

Verilen karar aşağıdaki gerekçelerle hatalı bulunmuştur.

1. Islah, dava dilekçesinin baştan itibaren düzeltilmesine yönelik bir taraf usul işlemidir. Bu niteliği itibarıyla ilk davanın devamı olup, yeni bir dava değildir. Böyle olunca sonuçlarını ilk dava tarihinde meydana getireceğinden ıslah sonucu arttırılan miktarlar için ıslah tarihinden değil, dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir. Mahkemece bakiye miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır.

2. Diğer taraftan 4.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren yeni avukatlık asgari ücret tarifesi'nin 21. maddesi ile "Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır." kuralı getirilmiştir. Bu kurala göre karar tarihinde dava konusu kabul edilen miktarlar yönünde yeni tarifeye göre belirlenecek vekalet ücretinin karar altına alınması gerekir. Mahkemece önceki tarifeye göre vekalet ücretinin kabulü ayrı bir bozma nedeni yapılmıştır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.3.2002 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

HUMK.nun 87/son cümlesinin Anayasa Mahkemesince iptalinden önce fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan kısmi davada davalı önceden temerrüte düşürülmemişse, dava açılmakla oluşan temerrüdün ilk kısmi davaya konu alacaklarla ilgili olduğu, bilahare açılan ek davada istenen bakiye alacaklarla ilgili olarak ek dava tarihi itibariyle borçlunun temerrüte düşürüldüğü, bunun sonucu olarak ek davaya konu alacaklara ek dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiği, gerek dairemiz, gerek Hukuk Genel Kurulunca istikrarlı şekilde kabul edilmektedir.

Anılan Anayasa Mahkemesi kararından sonra, ilk davada fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa, ek dava açılmasına gerek kalmadan, açılan ilk davanın yargılaması sırasında ek davaya konu olabilecek bakiye alacaklar ıslah yoluyla istenebilmektedir.

Dava konumuzda böyle bir ıslah söz konusudur. Burada ıslah yoluyla istenen bakiye alacaklarla ilgili olarak faiz başlangıcı ilk dava tarihimi, yoksa ıslah tarihimi olacaktır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, harç alınması, zaman aşımı ve temerrüte düşürülme gibi usul ve yasa hükümlerini değiştirmiş değildir. Bu nedenle ilk kısmi davada istenen miktarla ilgili olarak önceki gibi faiz başlangıcının ilk dava tarihi, ıslah sureti ile istenen bakiye alacaklara ise, ıslah talebi ile ilgili harcın yatırılma, başka bir anlatımla ıslahın gerçekleştiği tarihin faiz başlangıcı olarak kabulü gerekir.

Bu sebeplerle daire çoğunluğunun ıslaha konu bakiye alacaklara ilk kısmi dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiği yolundaki bozma kararına katılamıyorum.

Kararın bu yönden de Onanması görüşündeyim.
Old 21-04-2011, 20:40   #6
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Sayın avukatım
müvekkilin kıdem,ihbar,fazla mesai ve yıllık izin ücret alacakları için açtığımız kısmı dava kesinleştikten sonra bu davada bilirkişi tarafından belirlenen bakiye alacaklarımız için ek dava açtık. Ancak ek davada bakiye ihbar, fazla mesai ve yıllık izin alacağına işleyecek faizi ilk (kısmi) dava tarihinden itibaren talep ettik mahkeme ise ek dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verdi ancak karşı vekalet ücretine hükmetmedi. Davalı vekili kararı temyiz etti, temyiz sebepleri arasında karşı vek. ücreti de var. Öğrenmek istediğim Yargıtay bu yönden kararı bozabilir mi? Biz kararı lehimize olduğu için temyiz etmedik,ancak karşı tarafın temyizine karşı cevap yazmayı düşünüyorum. bu konuda elinde işimize yarar yargıtay kararı olan meslektaşlarımız varsa yardımlarını rica ediyorum.teşekkürler...


Düşünceme göre hatalı olsa da Yargıtay'ın son uygulaması faizlerin ıslahtan veya ek dava tarihinden itibaren işletilmesidir. Bu yönden sizin temyizinize gerek olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraftan iş mahkemelerinde katılma yolu ile temyiz mümkün değildir. Siz temyiz etmeyi düşünmüyorsanız ve davalının sair temyiz gerekçeleri arasında kararın bozulmasını sağlayacak gerekçe yoksa, dosyanız yargıtaydan düzeltilerek onanıp gelebilir. Zira red üzerinden karşı vekalet ücretine hükmedilmemesi hatalıdır.
Old 21-04-2011, 20:47   #7
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI

Hak düşürücü süre : 1 ay.
Hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi: Feshin bildirildiği tarih.
İspat Yükü : Feshin geçerli sebebe dayandığını işveren ispatlamalı.
İşçinin başvuru süresi : Kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün.
Hangi ücret :İşverenin işe başlatmadığı tarihteki brüt emsal işçi ücreti.
Faiz : Yasal faiz.
Faiz başlangıç tarihi : Bir aylık sürenin sona erdiği tarih.
Zamanaşımı başlangıç tarihi: İşe başlatmama tazminatı davasında zamanaşımı başlangıç tarihi işe başlatmama (1 aylık sürenin bitimi) tarihidir.

İşe iade davası neticesinde verilen karardaki boşta geçen süre alacağı ücret olduğundan yasal değil, en yüksek mevduat faizi uygulanır. Ayrıca bu alacak için zamanaşımı başlangıcı işe iade talebinin işverene ulaştığı tarihtir.

İş güvencesi tazminatı için ise yasal faiz uygulanmakta olup, bu tazminat için zamanaşımı başlangıcı işçinin işe başlatılmayacağının bildirildiği tarihtir. İşçi 1 aylık sürede işe davet edilmez ise zamanaşımı başlangıç tarihi bu 1 ayın bittiği gündür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karşı Vekalet Ücretinin Takibinde İcra Vekalet Ücreti Sorunu mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 06-01-2017 00:43
Vekalet ücreti icra takibinde faiz yer-sub Meslektaşların Soruları 7 31-07-2012 10:26
Kat maliklerine karşı takip karşı yan vekalet ücreti Av. Musa TAÇYILDIZ Meslektaşların Soruları 6 14-03-2011 17:13
avukatlık ücreti davasında talep; yasal faiz mi, ticari faiz mi? enderkc Meslektaşların Soruları 1 16-03-2010 18:17
Asıl Alacak ile Faiz ve Vekalet Ücreti turbo Meslektaşların Soruları 7 28-02-2008 12:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03827906 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.