Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

maddi hasarlı trafik kazası

Yanıt
Old 26-07-2006, 17:43   #1
lawyerrr

 
Varsayılan maddi hasarlı trafik kazası

Merhabalar.
Maddi hasarlı trafik kazası sonucunda polis tarafından kaza trafik tespit tutanağı tutulmamış, sürücülere kusur izafesinde bulunulmamışsa, sadece görgü- tespit tutanağı ile ifade tutanakları var ise hangi şartlarda( kusur oranı bilinmediğinden) maddi tazminat davası açabiliriz? Diğer aracın zorunlu trafik sigortasından hasar bedeli nasıl talep edilir? (Taraflar birbirinden şikayetçi oup kaza sonrasında araçlardan birinin sürücüsü, kendi beyanı ile de sabit olarak olay yerinden ayrılmıştır. )
Merak ettiğim bir diğer soru da sürücülerin imzası bulunmayan trafik tespit tutanaklarına itiraz hangi merciie ne zamana kadar yapılmaktadır?

Teşekkür eder, tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar dilerim.
Old 27-07-2006, 02:50   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bu tutanaklara itiraz kanaatimce mümkün değildir. Adli İşlem niteliği gereği soruşturmayı yürüten C.Savcısına başvuruda bulunulabilir. Eğer tutanaklarda hakikate aykırılık bulunduğu iddiasında iseniz. Tutanakları düzenleyen memurların görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddiasıyla C.Savcılığına başvurabilirsiniz ancak Memurların yargılanmasına ilişkin kanuna toslamanız olasıdır. Güçlü kanıtlar ve tanık beyanları ile destekleyebilirseniz bir sonuç çıkabilir. Maddi Tazminat davalarında kusur sorumluluğu asıl olduğundan kusur tespitinin bulunmaması halinde mutlaka eldeki mevcut deliller ile bir kusur tespiti yoluna gidilecektir. Nihayetinde kusur raporunu kim düzenlerse düzenlesin bu tutanakları baz almaktadır. Ancak konu savcılık aşamasında ise savcı zaten bu eksikliği giderecektir. Öte yandan zorunlu trafik sigortasından bedel talep edebilmek için de kusur oranının belirlenmiş olması gereklidir diye biliyorum.

Alıntı:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Trafik Kazalarına İlişkin İşlemler
Madde 156 - Trafik Kazaları ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır.
a) Kaza tespit tutanağının düzenlenmesi;
1) Örneğine uygun olarak; kaza yerinin durumu, iz ve deliller, kazaya karışan sürücüler, varsa ölü veya yaralılar, hasar veya zarar, gün ve saat ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmek üzere düzenlenir ve olay yerinin durumu bir krokide gösterilir.
Tutanaklar; soruşturma evrakına eklenmek, dosyasında saklamak ve sayısına göre taraflara verilmek üzere yeter sayıda düzenlenir.
2) Trafik kazası tespit tutanağı düzenlemeye bu Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin (a) bendi gereğince trafik zabıtası ve genel zabıtanın görevli personeli yetkilidir.
Tutanaklar en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de düzenlenebilir.
Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında bir askeri temsilcinin bulundurulması mecburidir.
3) Tutanak düzenleyenler, taraflar için kusur oranı belirtirler.
4) Hasarla neticelenen önceden meydana gelmiş ve yerinden kaldırılmış araçlar için trafik zabıtası ve genel zabıtaca hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak veya rapor düzenlenemez.

Old 28-07-2006, 21:44   #3
hakkiergun9

 
Varsayılan

Trafik kazalarında olay yerinde aracların yerleri oynatılmış ıse yerdeki mevcut izler/fren izi,cam, gibi bulunyorsa trafik polisi rapor tutar şayet mevcut izler trafik polisine gerekli kanatine etki oluyorsa ve araclar oplay yerinde kaldırılmış veya diğer arac olay yerinde kaçmış ise karakol polisi tarafından görgü tesbit tutanağı tutulur ve karakoldaki ifade alindiktan sonra kasko müracaat edilir şayet kasko mevcut değilse sulh hukuk mahkemesi dilekçe yazılır maddi hasarlı trafik kazalarına c.savcılığ bakmaz çünkü tck 180 belirtiyor konuyu sulh ve asl hukuk mahkemeleri tarafından tazminat davaları açılır ayrıca trafik polislerin bilirkişilerin yeni tck göre kusr oranı veremez adli tıpta aynı biçimde çünkü mahkemeyer etki yaptığı için insan haklarına aykırıdır.
Old 30-07-2006, 02:26   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sayın hakkiergun9'un değindiği konu esasen Yeni TCK'nun 22. maddesinin gerekçesinde
Alıntı:
"Keza, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir trafik kazasında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suretle ihlâl edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızasının olup olmadığının belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabilir. Ancak, bu durumlarda, bilirkişinin yapacağı inceleme, işin tekniği ile sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından münhasıran hâkimin yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı ve hâkimin yerine geçmeyi ifade eder."
şeklinde ifade edilmiştir. Ancak uygulamada eski alışkanlıkla halen kusur oranı belirtilmektedir. Sanırım hukuk davalarında böyle bir yasaklama bulunmadığı ve tarafların ve özellikle sigortanın sorumlu olduğu miktarın belirlenebilmesi açısından kusur oranı gerektiğinden uygulama devam ettirilmektedir. Kusur oranı verilse de verilmese de Ceza Hakimi kusur oranı ile bağlı değildir. Cezayı tayin ederken ihlalin niteliğine göre takdir hakkını kullanacaktır. Gerçi hukuk hakimi de neticede hakimdir ve elverişli bir görgü tespit tutanağı bulunuyorsa o da ihlalin niteliğine göre tarafların sorumlu olduğu miktarı kendi takdir alanı içerisinde belirleyebilmelidir. Geçiş döneminden kaynaklanan böylesi belirsizlikler zamanla giderilecektir. Ayrıca daha önce verdiğim yönetmelik ve ilgili maddesi halen yürürlüktedir. Yalnız olayın maddi hasarlı olduğunu fark etmemiştim. Bu durumda savcılık soruşturma yapmayacağından iş hukuk mahkemesinde çözülebilecektir.
Old 30-07-2006, 10:15   #5
hakkiergun9

 
Varsayılan Maddi Hasarlı Trafik Kazaları

sayın Avukat Can Bey
daha önce vermiş olduğunuz 2918 sayılı karayolları trafik kanun yönetmeliğinde trafik kusuru verilir.bu trafik kanun çıkış tarihinde yeni tck çıkış tarihi farklı bu yüzden Tck 2918 üstün olduğu için tck göre uygulama yapılr. hakim uygun gördüğü zaman Hukuk mahkemelerinde maddi hasarlı trafik kazaları Bilirkişi tarafından kusur verilir.Ama olay yerine giden trafik ekiplerince kusur verilemez.Nitekim Trafik Daire Başkanlığına bağlı ekipler kaza yerine gittiğinde sürücü şu kurallığı ihlal etmiştir.diye rapor yazmaqktadır.Ceza davalarında bilirkişi ise 1 dereceden kusrlu(asli kusur ve talil kusur oranı ) yazmaktadır.Asli ve sulh hukuk mahkemelerinde trafik kazalarında hakimler 8-1 8-2 kusur oranı istememektyedir çünkü yüzde oranı tekarürde bu oranda taraflar mağdur olmaktadır.sigorta şirketlerinde 100 üzerinde verildiği zaman karşı tarafın hasarlarını daha adaletli ödemektedir.Ayrıca bazı arkadaşlarımla beraber yaptığımız bir çalışmalarda fabrika içersinde meydana gelen aracların çarpışmaları jandarma tarafından iş kazası olarak göstermesi neticesinde şahısların sigortadan para alamadıkları magdur olduklarını gördük.yaptığımız çalışmalarda her fabrika içewsinde aracların çarpışmaları iş kazası olmadığını belirtiyoruz ve bu konuda trafik bilgi ve eğitim sitesi adı altında sitesimizde belirtik.trafik kazaları konusunda hehangi bir sorununuz olursa size yardımcı olurum bu konuda eğitimlkeri görmüş uzman teknik bilirkişiyim
saygılarımla
Old 30-07-2006, 10:50   #6
hakkiergun9

 
Varsayılan

sayın can bey
2918 sayılı trafik kanun yöneltmeliğini bazı maddeleri yeni tck göre etkisini kaybetmiştir.Maddi hasarlı trafik kazalarında OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER TARAFINDAN KUSUR ORANI VERİLMİYOR.sadece arac sürücülerini yapmış olduğu trafik ihlallarını yzacaklar hukuk mahkemelerinde bilirkişi hakim istediği taktirde kusur oranı 100 üzerinden verileçek ve sigorta şirketleri tarafından tarafları adaletli biçimde zaraları karşılanacak yeni tck önce olmuş trafik kazalarını kusur oranı verilir. 2918 sayılı trafik kanun bazı işlevlerini kaybettiği için yeniden kanun çıkarılıyor.Yeni tck göre C.savcıları trafik kazaların olay yerinde ve dosya üzerinde bilirkişileri tarafından vermiş olduğu raporlara göre dava açmaktadıryaramalı veölümlü.Maddi hasarlı trafik kazaları ise huku7k mahkemeleri tarafından dava görülmektedir. YOLDA ZİZAK YAPAN VEYA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN 300 Promilli ALKOL İLE YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ TCK göre yargılanacak yoksa 2918 göre mi işte bu konuda meclite çalışmalar yapılmaktadır 2918 sayılı kanun için
saygılarımla
hakkı
Old 30-07-2006, 15:29   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ben de size katılıyorum dediklerinizde tamamen haklısınız. Zaten eski kanun zamanında dahi böyle olmalıydı. Çünkü kusur oranını belirlemek hakimin görevidir. Benim dediğim ülke genelinde henüz bir uygulama birliğinin sağlanamadığıdır. Daha geçen hafta CMK nöbetçisi olduğumdan girdiğim bir olayda kazanın üzerinden birkaç saat geçmiş iken 7/8 kusur Jandarma tarafından verilmişti. Bir an önce gerekli düzenlemeler yapılacaktır diye umuyorum. Dediğiniz gibi yüzde sistemi daha adil sonuçlar verecektir. zira 8'li sistem %12,5'e tekabül etmektedir ki Ya %12,5 ya 0 kusur pek de adil sonuç doğurmaz.
Old 30-07-2006, 16:39   #8
hakkiergun9

 
Varsayılan

herhalde jandarmanın baktığı kaza ölümlü kaza ama ölümlü oldumu Csavcısı olay yerinde gitti ise Adalet komisyonu listesinde en yakın bilirkişi çağrıyor ve olay yerinde bilirkişi inceleyip birinci derecede ve ikinci derecede kusur belirtiyor (asli ve tali kusur) şayet yaramalı trafik kazası olduğu zaman ise ilk giden trafik ekibi kusur oranı veremez.Hangi kanuna göre kusur verdiği aklım ermedi.Adalet komisyonda görevli Trafik Kazalarına bakan bilirkişiler olsun Trafik Daire Başkanlığına bağlı Trafik Polisleri olsun bu konuda hasastırlar.bir söz vardır polis hukukcu kadar bilgi olmalıdır.Eskiden her araca bilen kişi 8/2 kusurlu kavramını biz bu kavramı karşı çıkan kişileriz.Muhetemelen Jandarma raporu bozulur.Ondan sonra gelen bilirkişi kusur oranı vermez.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafında her sene personellerine kaza tahkik kaza yeri analiz bilirkişilik kaza yeri .......vs kurslar düzenlemektedir ve yola inen yaya kusrludur kavramı bile değişti Fizik ve matematiksel formüllerlen aracların hızını yayanın yolda kaldığı süreler arabaların devrilme hızları uyguladıkları basınclar gibi illiyet bağına baglı kalarak raporlar hazırlanmaktadı.
saygılarımla
Old 30-07-2006, 16:48   #9
hakkiergun9

 
Varsayılan Yaramalı ve Ölümlü Trafik Kazalar

Jandarmanıonverdiği kusur beni şaşırdım.Trafik kazası ölümlü olduğu zaman bile olay yerine gelen adalet bakanlığı komisyonu bilirkişi bile kusr oranı veremediğine göre jandarma nasıl vedi aklım ermedi.Ülkemizde Trafik kazalarında arac sürücüleri araclarını kullandıkları için mutlaka 8-2 yada 8-1 kusur oranında kusurlu olduğu ve yola çıkan yaya kusurludur kavramı yavaş yavaş zihniyetten silinmiştir.Nitekim bu kusur oranları emniyetten silindiği gibi jandarmadan silinecek bunlar hakim ve savcılar eğitmenlerin ellerind
saygılarımla
Old 30-07-2006, 23:24   #10
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Ek olarak belirtmekte fayda var, kaza ile ilgili delillerin tespiti maksadıyla "delil tespit davası" açarak da kusur durumu belirlenebilir.
Old 31-07-2006, 09:21   #11
lawyerrr

 
Varsayılan

Evet, bahsettiğim olayda karşı taraf kusur ve hasar tespiti istemiş, bilirkişi tarafından müvekkile % 100 kusur verilmiştir. Oysaki karşı taraf kazadan hemen sonra kaza mahallinden ayrılmış olduğunu kendisi de karakoldaki ifadesinde beyan etmiştir. Buna rağmen bilirkişinin teknik irdeleme yapmadan % 100 kusur vermesi adalete uygun mudur? Açacağımız maddi tazminat davasında karşı tarafın bu tespiti davada önemli rol oynamayacak mıdır? Tck da yer aldığı gibi kusur tespitinin hukuk mahkemelerinde de yargılama sürecinde hakimler tarafından yapılması gerektiği düşüncesindeyim.
Old 31-07-2006, 19:49   #12
hakkiergun9

 
Varsayılan

Sayın Selim Bey
Kaza mahalinde oluşan izler Trafik Konusundan uzman kişiler tarafından konu incelenir ve ona göre Kaza Tesbit Tutanaği Düzenlenir.Trafik konusunda uzman olmayan kişiler yerdeki izlerin ne okduğunu bilmezler ve Dosya incelemesi sırasında ilk ifadeler Bilirkişiler tarafından önemlidir.Maddi Hasar tesbit davaları asliye hukuk sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir.Delil tesbit davasında trafik kazalarında sadece arackarın üzerinde incelemede çarpmanın yönü ortaya koyarBaşka birşey ortaya koymaz
kazalarda yolda bırakılan izler aralarda düşen parçalar şahısların ifadeleri ve doktor raporları t kazanın piramidini oluşturur
sayın Lawyerr
Bilirkişi Kaza Raporları Hakime bağlamaz kusur oranı hakimin takdirine bağlıdır.Şayet Bilirkişi keşif yapılıpta kusur vemiş yoksa dosya üzerinden mi bunu belitmemişsin.Bilirkişi raporuna adli tıpı gönderilmesine istenebilirsiniz.Ayrıca 2918 sayılı kanun 81 maddesine göre arac sahipleri olay yerinden polise haber vermeden kaldıramaz.Karşı taraf büyük ihtimallen delileri karatmıştır.Saygılarımla
Old 01-08-2006, 12:30   #13
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Tazminat davası veya ceza davası henüz sözkonusu değilse, kaza ile ilgili delillerin tespiti maksadıyla delil tespit davası açılarak, kaza yerindeki maddi deliller ile varsa tanık anlatımlarının tespiti ile kusur durumunun belirlenmesi istenebilir...
Old 28-02-2012, 02:42   #14
ulasilamayan

 
Varsayılan

Ben bir konuda fikir istiyorum.Arkadaşlar çoğu zaman Polis Merkezine gelen şahıslar tek taraflı kaza yaptıklarını araçlarının KASKOLU olduğunu veya araçların şuraya veya buraya çarptığını alkolsüz olduğunu,ehliyetinin olduğunu aracını yerinden kaldırmış veya araç olay yerinde şeklinde gelen şahısların Polis tarafından tutanak tutulma zorunlulu varmı? şayet varsa hangi kanun ve yönetmeliğe göredir.İdari ve Adli Müracaatlar konusunda PVSK.CMK Polise yetki veriyor fakat adli ve idari konuyu gerektirmeyen KASKO işlemlerinde Polisin ne yapması gerekiyor.yapması gerekiyorsa hangi mevzuat ve kanun maddesine göre yapması lazım.Şu konu hariç şahıs karayolunda kaza yapmış ve yolda kamu binası aracı,ölümlü,alkollü,anlaşamama,ehliyetsiz,sigorta sız durumlarda mala zarar verme veya trafik Güvenliğini tehlikeye düşürmek suçu ile işlem şüpheli sıfatı ile yapılıyor bu durumda şahıs Kaskodan faydalanabiliyormu bilmiyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazasında ölenin yakınlarının zorunlu trafik sigortasından maddi veya manevi t askeri hakim Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 13:00
maddı hasarlı trafık kazası Av.mdogan Meslektaşların Soruları 6 21-02-2007 08:02
Trafik Kazası demir Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 22:58
Trafik Kazası Okan Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 19:30
Trafik kazası onurel Hukuk Soruları Arşivi 1 11-02-2002 23:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05072594 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.