Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesinleşen Hakaret davası üzerine açılan tazminat davasında savunma nasıl olmalı

Yanıt
Old 23-03-2011, 13:38   #1
hakkaniyet_

 
Varsayılan Kesinleşen Hakaret davası üzerine açılan tazminat davasında savunma nasıl olmalı

Sayın meslektaşlarım,müvekkil ile kocası boşanma sürecinde,karşılıklı hakaretleşmeler sonucu davalık olmuşlardır(boşanma davası sürmekte).Müvekkil kocasının sulh cezada açtığı davada kendini iyi savunamamış,(kocasının telefon mesajlarını siliyor ve kendisine yapılan hakaretleri ispat edememiş) ve müvekkil hakkında mahkumiyet çıkmış ve kesinleşmiştir.Şimdi kocası sulh hukukta, manevi tazminat davası da açmış.Kesin hüküm karşısındaki esasa cevabımız ne yönde olabilir?Zira müvekkil geçim sıkıntısı içinde,iş bulursa çalışabiliyor.Tavsiyelerinizi almak istedim
Saygılarımla
Old 23-03-2011, 13:57   #2
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Manevi tazminatın miktarına itirazla,tarafların sosyal ekonomik durum araştırması karşılaştırılması yapılabilir.Boşanma davasında işinize yarayacak bir done var mı bilemiyorum,kocanın devamlı hakaret ettiğine veya şiddet gösterip,tehdit ettiğine veya haksız tahrik sayılabilecek fiilerde bulunduğuna dair vb.Tabi kesinleşmiş bir hüküm karşısında ne kadar etkili olur,tartışılır...
Old 23-03-2011, 14:27   #3
hakkaniyet_

 
Varsayılan

Boşanma dosyasunda dediğiniz gibi veriler mevcutsa işime yarayabilir.Müvekkil zaten adli yardım almakta ve maddi durumu malum bu sebeple.Belki bu ceza davası sebebiyle hakim tazminata hükmedecektir, ama tazminat miktarı konusunda daha düşük meblağlarda olsa en azından rakam.Ya da müvekkilin boşanma dosyasını incelemedim.Bu dosyada şiddete yönelik davranışlarda bulunmuşsa koca bu önemli bir nokta olabilir gerçekten.
Saygılarımla
Old 23-03-2011, 21:18   #4
Mehmet Fikri Ateş

 
Varsayılan

Benzer bir dava için cevabımda; Somut olayda manevi tazminat gerektirecek derecede bir fiilin olmadığı konusunda açıklamalar yaparak davanın reddini(red olacağını sanmasam da..) , aksi takdirde tarafların ekonomik sosyal durumları göz önünde bulundurularak, bir tarafta zenginleşme diğer tarafta fakirleşme doğurmayacak şekilde bir miktara hükmedilmesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptım. Yargıtay kararlarından örnekler verdim.. bunlardan birini ekleyeyim, işinize yarayacaktır.

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/13352
K. 2010/15574
T. 30.9.2010

• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı ve Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasının Amaç Edinilmediği - Sınırının Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği )

• MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Manevi Tazminatın Ceza Olmadığı ve Malvarlığı Hukukuna İlişkin Bir Zararın Karşılanmasının Amaç Edinilmediği - Sınırının Amacına Göre Belirleneceği )

• TAZMİNATTA SINIR ( Manevi Tazminat - Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Hükmedilmesi Gerektiği )
818/m.49

ÖZET : Dava, kişilik hakkına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminat nedeniyle hükmedilecek para zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde 5.000 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının tüm temyiz itirazları ile davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Dava, kişilik hakkına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Davaya konu olan olayda; olay tarihi, oluş biçimi, özellikleri, ekonomik olgular ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde mahkemece takdir olunan 1500 TL. manevi tazminat miktarı fazladır. Ne varki bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; HUMK’nun 438.maddesi uyarınca manevi tazminat miktarı 500 TL. olacak biçimde kararın düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Bu itibarla mahkeme kararının gerekçesinde ve hüküm fıkrasının ikinci satırında yazılı bulunan "...1500..." rakamının silinerek yerine "...500..." rakamının yazılmasına, kararın düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, 7.40 TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, 71.95 TL fazla alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalıya yükletilmesine, 30.09.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ceza davasında savunma içeriği nedeniyle açılan hakaret davası AvTürk Ceza Hukuku Çalışma Grubu 20 28-02-2018 10:22
esnaf işletmesine karşı açılan hizmet tespit ve akabinde açılan tazminat davası garani Meslektaşların Soruları 5 25-06-2014 12:16
Basit Yaralama Ve Hakaret Nedeni İle Açılan Ceza Davasında Avukat Talebi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 11-03-2011 22:52
trafik kazası sonucu açılan tazminat davasında faiz savunman85 Meslektaşların Soruları 3 27-02-2009 16:46
Tazminat Davasında geçen ' Hüküm giymiştir' Cümlesi Hakaret Suçunu Oluşturur Mu? Vedat74 Meslektaşların Soruları 4 08-06-2007 21:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03114700 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.