Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İşçinin ücretinin eksik verilmesi ve ücretin bankaya yatırılmaması

Yanıt
Old 15-03-2011, 09:30   #1
Av.Konaklı

 
Varsayılan İşçinin ücretinin eksik verilmesi ve ücretin bankaya yatırılmaması

Merhaba arkadaşlar.Şahıs bir iş yerinde 14 ay çalışmıştır.Ancak çalıştığı bu süre boyunca ücreti üçer aylık dönemler halinde bankaya yatırılmıştır.Diğer zamanlarda elden ve asgari ücretin altında olarak ödenmiştir.Bankaya yatırılan ücretin ise elden verilen ücretten fazla olan kısmı geri alınmıştır.İşçi işverene ücretten kesinti yapılmaması için başvurmuş ve iş veren ise beğenmiyo isen çalışma demiştir.Çalışılan süre boyunca işçinin sigortası yatırılmıştır.İşçi ise iş verenin bu sözü üzerine başka işe bakmış ve iş bularak ayrılmıştır.Ayrılırken ise hiç bir belge imzalamamış ve kanuni haklarını da almadan işten ayrılmıştır.İşçi ücretleri her ay bankaya yatırılmak zorunda mıdır ve işçi asgari ücretin altında maaş aldığı için bu aradaki maaş farkını talep edebilir mi?Bu şekilde iş yerinde çalışan bir çok işçi bulunmaktadır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...
Old 15-03-2011, 09:52   #2
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Konaklı
Merhaba arkadaşlar.Şahıs bir iş yerinde 14 ay çalışmıştır.Ancak çalıştığı bu süre boyunca ücreti üçer aylık dönemler halinde bankaya yatırılmıştır.Diğer zamanlarda elden ve asgari ücretin altında olarak ödenmiştir.Bankaya yatırılan ücretin ise elden verilen ücretten fazla olan kısmı geri alınmıştır.İşçi işverene ücretten kesinti yapılmaması için başvurmuş ve iş veren ise beğenmiyo isen çalışma demiştir.Çalışılan süre boyunca işçinin sigortası yatırılmıştır.İşçi ise iş verenin bu sözü üzerine başka işe bakmış ve iş bularak ayrılmıştır.Ayrılırken ise hiç bir belge imzalamamış ve kanuni haklarını da almadan işten ayrılmıştır.İşçi ücretleri her ay bankaya yatırılmak zorunda mıdır ve işçi asgari ücretin altında maaş aldığı için bu aradaki maaş farkını talep edebilir mi?Bu şekilde iş yerinde çalışan bir çok işçi bulunmaktadır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...

Sayın Konaklı ;

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ilgili yönetmeliğin 10. maddesi ; "İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düştükten sonra kalan net tutarlarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler." şeklindedir. Yönetmelik, 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işveren ve üçüncü kişilere idari para cezası uygulanacağına dair cezai müeyyide de vardır. Ayrıca işçiye ödenecek ücret, asgari ücretten (günlük taban 26,55 TL., aylık 796,50 TL.) az olamaz. Verilen rakamlar brüttür.
Old 16-03-2011, 10:41   #3
Av.Konaklı

 
Varsayılan

Sayın Atahun
Cevabınız için teşekkürler.İşçi asgari ücretin altında almış maaşını.Bu aradaki farkı işverenden talep etmesi mümkün mü?Eğer mümkünse nasıl?
Old 16-03-2011, 11:17   #4
Atahun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Konaklı
Sayın Atahun
Cevabınız için teşekkürler.İşçi asgari ücretin altında almış maaşını.Bu aradaki farkı işverenden talep etmesi mümkün mü?Eğer mümkünse nasıl?

Sayın Konaklı ; İlk mesajınızda çalışanın sigortalı olarak çalıştığını ve primlerinin işveren tarafından yatırıldığını beyan etmişsiniz. Şahsi kanaatim; işveren, işçinin primlerini asgari ücret üzerinden yatırmış ancak işçiye net ele geçenin altında ödeme yapmış. Anlatımlarınızdan o sonucu çıkarıyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin.

Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta; Banka hesabı şahsın kendisine aittir. Yani işveren değil, şahıs kendisi açar. Yatan parayı da ancak hesap sahibi çekebileceğine göre, işçi iddiasını (yani işverene iade ettiği parayı) ispatla yükümlüdür diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde aradaki farkı talep edebilirsiniz.

Diğer taraftan; Ücretin 3' er aylık dönemlerde yatmış olması, fesih tarihi ve şekli konusunda hukukçu arkadaşların yorumları daha doğru olur düşüncesiyle fikir beyan etmiyorum.

Kolay gelsin.
Old 16-03-2011, 11:17   #5
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Konaklı
Sayın Atahun
Cevabınız için teşekkürler.İşçi asgari ücretin altında almış maaşını.Bu aradaki farkı işverenden talep etmesi mümkün mü?Eğer mümkünse nasıl?

Farkı talep edebilirsiniz.
Ücret, asgari ücretin altında olmamak kaydıyla, serbestçe belirlenebilir. İşçinin anlaştığı ücret, asgari ücretten fazlaysa, sadece asgari ücretle farkını değil, anlaşılmış ücretten farkını da isteyebilirsiniz.

Yeni borçlar kanunu, "emsal ücret" kavramını da önemsemektedir.

Alıntı:

MADDE 401- İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.

Kural olarak, ücretin ödendiğini ispat etmek işverenin yükümlülüğündedir.
Ancak anlaşılan o ki; işveren ücreti bankaya yatırmış ve sonradan işşçiden bu ücreti geri almış. Yani işveren ücreti ödediğini banka dekontlarıyla ispatlayabilecek durumda.
Old 16-03-2011, 13:18   #6
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Konaklı
Bankaya yatırılan ücretin ise elden verilen ücretten fazla olan kısmı geri alınmıştır.İşçi işverene ücretten kesinti yapılmaması için başvurmuş ve iş veren ise beğenmiyo isen çalışma demiştir.İşçi ise iş verenin bu sözü üzerine başka işe bakmış ve iş bularak ayrılmıştır.Ayrılırken ise hiç bir belge imzalamamış ve kanuni haklarını da almadan işten ayrılmıştır.

“ İş Kanununun 22. Maddesine göre, işverenin değişiklik önerisinin işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmemesi halinde işçiyi bağlamayacaktır. Buna göre, değişiklik önerisinin işçiyi bağlaması için, değişiklik teklifinin işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmesi zorunludur. Kanun koyucu kabul beyanının yazılı olmasını geçerlilik şartı olarak öngörmüştür. Dolayısıyla, zımni kabul suretiyle değişiklik önerisinin kabulü mümkün değildir.” demektedir. (Dr. Mustafa KILIÇOĞLU, Doç Dr. Kemal ŞENOCAK, İş Kanunu Şerhi, cilt-2, sahife 214-215.) Ve yine bu konuda doktrindeki görüşe göre, ücret bordrosunun ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin imzalanması ücretin alındığı anlamına gelip, işçinin ücretteki indirimi kabul ettiği şeklinde yorumlanamaz. İş Kanununun 22. Maddesine uygun bir değişiklik gerçekleştirilmedikçe işçinin zamanaşımı süresi içerisinde ücret farklarını ve kaldırılan ücrete ilişkin haklarını talep etmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez. (Süzek, S., TİSK AKADEMİ 2006/1, sh.24; Doğan-Yenisey, K., III. Yılında İş Yasası, sh. 129-130)


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/20239 E. ve 2009/18297 K. sayılı 29.06.2009 tarihli kararı da aynı içerikli ve geniş açıklamalı olarak lehinizedir. Kolay gelsin..
Old 16-03-2011, 15:34   #7
ali ekmekçi

 
Varsayılan

Sayın Adli Tıp 401.madde sözleşmede bulunan ücretle gerçek ücret arasında fark var ise işçinin aleyhine yorumlara sebep olabilecek gibi bir hava sezdim.Ne dersiniz?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İşçinin ücretinin kapsamı ve eksik ödenmesi sebebiyle feshi Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 3 08-11-2010 15:31
faydalı model yıllık ücretinin yatırılmaması çağlar akoğlu Meslektaşların Soruları 1 28-09-2010 07:42
bilirkişi ücretinin yatırılmaması nedeniyle davanın reddi.. çınar Meslektaşların Soruları 3 11-10-2007 11:52
Tapu iptal davasında verilen kesin mehile rağmen keşif ücretinin yatırılmaması alpercelep Meslektaşların Soruları 6 27-01-2007 12:56
İşçinin SSK primlerinin gerçek ücreti üzerinden yatırılmaması haklı fesih nedenimidir ruze Meslektaşların Soruları 1 20-12-2006 23:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10948801 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.