Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhalelere Katilmaktan Yasaklama Kararina İtİraz

Yanıt
Old 26-02-2011, 20:53   #1
üye32062

 
Varsayılan İhalelere Katilmaktan Yasaklama Kararina İtİraz

Sn.meslektaşlarım
Bir kamu kurumu, müvekkil firmayı 4735 sayılı kamu ihale kanununun 26. maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklamış. Bugüne kadar herhangi bir yasaklama gerekçesi bildirilmediği gibi yasaklama kararı tebliğ de edilmemiş, dolayısıyla 45 günlük yasal sürede yasaklama kararının verilip verilmediğini de bilemiyoruz. Karar üzerinden 8 ay geçmiş durumda. Yasak kararı ile birlikte müvekkilin hak ettiği bir ihale iptal edilerek, teminatı alı konulmuş. Halihazırda başka ihalelelere de katılamıyor. Bu durumda;

1. Kurumun bulunduğu yer idare mahkemesinde mi iptal davası açmak gerekir yoksa şirketin bulunduğu yer idare mahkemesinde de bu davayı açabilirmiyiz.
2. Kararın tebliğ edilmediği şu durumda idare süre itirazında bulunabilirmi?
2. İptal edilen ihale, alıkonulan teminat, kısacası oluşan zararı nasıl tazmin edebiliriz?
Konu ile alakalı karar ve makaleler buldum, ancak çok kısıtlı, forumda da daha önce sorulmamış. Tecrübesi olan meslektarış paylaşırsa çok memnun kalacağım. Şimdiden teşekkür ederim.
Old 27-02-2011, 12:52   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
Kararın tebliğ edilmediği şu durumda idare süre itirazında bulunabilir mi?
Sayın Av.Serbay

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediniz.

45 günlük sürenin başlangıcı hakkındaki Danıştay'ın 2005/7182 sayılı kararı için tıklayınız:
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzu...d=6390#ictihat

(Kanunu ve şerhleri ekleyen üyemiz Sayın Av.Nevra Öksüz'e teşekkür ederiz.)

Saygılarımla
Old 28-02-2011, 11:25   #3
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Serbay,

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
...Yasak kararı ile birlikte müvekkilin hak ettiği bir ihale iptal edilerek, teminatı alı konulmuş. ...alıkonulan teminat, kısacası oluşan zararı nasıl tazmin edebiliriz?...

(Kural olarak) İhale sözleşmesi akdedildikten sonraki bir sebeple teminatın irat kaydedilmesi söz konusu ise adli yargıda; ihale sözleşmesi akdedilmeden önce oluşan bir sebeple irat kaydı söz konusu ise idari yargıda teminat bedelinizi talep edebilirsiniz.

P.S: 4735 S.K.'a göre yasaklama verildiğini belirttiğinize göre sözleşmeden sonra gibi görünüyor ama bir taraftan da ihale iptal edildi dediğiniz için önceki aşamada da olabilir diye düşündüm; geçici mi kesin teminat mı irat kaydedildi belirtmemişsiniz... Daha ayrıntılı bilgi verirseniz daha isabetli yanıtlar verebiliriz

Saygılar...
Old 01-03-2011, 09:06   #4
üye32062

 
Varsayılan

Sn.Armağan Konyalı ve Sn.Nevra Öksüz ilginizden ötürü çok teşekkür ederim. Sunulan kararları inceledim. Biraz detay vereyim.
12.03.2010 tarihli bir fesihname ile önceki işe ait sözleşme feshedilmiş.( İş süresinde bitmediği için )
04.06.2010 tarihinde ikinci bir ihale var. Müvekkil buna katıldığında aynı tarihli yasaklama kararı gerekçe gösterilerek teminatı(geçici teminat )alıkonulmuş. Yasaklama gerekçesi belli değil. İhalenin iptal edilmesinden ötürü zararı var.
Süre ve mahkeme konusunda tereddütüm var zira resmi gazetede yayınlanmasa da müvekkilin 04.06.2010 tarihi itibariyle yasaklama kararından haberi olmuş.
Bu durumda sizce yasaklama kararını veren kurumun bulunduğu yer idare mahkemesinde?, kararın iptali ve teminatın iadesi ile birlikte oluşan zararı da isteyebilirmiyim. Yoksa ayrı ayrımı talepte bulunmam gerekiyor ?
Old 01-03-2011, 12:12   #5
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Üstad sizinle eski iş ortağımın müvekkili bir şirketin davası ile ilgili tecrübemi paylaşayım.
Müvekkil şirketin küçük hissedarları hakkında kamu davası açılması sebebiyle, şirket hakkında 1 yıl süre ile yasaklama kararı verilmişti. Karar sebebiyle hem ihalesi daha önceden alınmış, hem de ihaleye teklif verme aşamasında olan kamu kurumları sözleşme ve teklifleri feshederek teminatları irat kaydetmişti.

Müvekkil şirket Malatya'da, ihaleler Malatya'da olmasına rağmen Kamu İhale Kurulu yasaklama kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesinde açtığım iptal davası lehime neticelendi ve 6 ay önce ortaklıktan ayrıldığımda dosyası henüz Danıştay'dan dönmemişti.

Ayrıca bu davanın haricinde ihaleyi yapan kamu kurumları aleyhine de teminatların irat kaydedilmesi kararlarının iptali talebi ile Malatya İdare mahkemesinde davalar açmıştım. İhalesi yapılmış ve sonradan iptal edilenden de lehime karar çıkmıştı. Diğerlerinden henüz bir sonuç çıkmadan işyerimden ayrıldım. Kanun gereği şirketin % 50'den fazla hissesine sahip kişi hakkında dava açılması halinde yasaklama kararı verilecek iken, hakkında dava açılanların hisse oranları düşük olduğundan lehime kararlar çıkmıştı. Bu benim tecrübem, kesin doğrudur demiyorum. Çalışmalarımın üzerinden de 4-5 yıl gibi bir zaman geçti. Size kolay gelsin.
Old 01-03-2011, 16:14   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Serbay,

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
...12.03.2010 tarihli bir fesihname ile önceki işe ait sözleşme feshedilmiş.( İş süresinde bitmediği için )
04.06.2010 tarihinde ikinci bir ihale var. Müvekkil buna katıldığında aynı tarihli yasaklama kararı gerekçe gösterilerek teminatı(geçici teminat )alıkonulmuş. Yasaklama gerekçesi belli değil. İhalenin iptal edilmesinden ötürü zararı var.
Süre ve mahkeme konusunda tereddütüm var zira resmi gazetede yayınlanmasa da müvekkilin 04.06.2010 tarihi itibariyle yasaklama kararından haberi olmuş.
Bu durumda sizce yasaklama kararını veren kurumun bulunduğu yer idare mahkemesinde?, kararın iptali ve teminatın iadesi ile birlikte oluşan zararı da isteyebilirmiyim. Yoksa ayrı ayrımı talepte bulunmam gerekiyor ?

Görünen o ki; önceki işe ait sözleşme 4735 S.K. m.20/1-a (Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin... işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az “on gün” süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi...) gereği feshedilmiş ve 4735 S.K. m.22 (19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır...) ve 26 (...hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar...bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.) gereği de müvekkiliniz hakkında yasaklama kararı verilmiş.

Böylece 04.06.2010 tarihindeki ihaleye katılınca:

4734 S.K. m.10: "...Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:...
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen..."

4734 S.K. m.11: "Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar...
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir."

4734 S.K. m.17: "İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:...
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır."

4734 S.K. m.58: "17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.
...
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen "en geç kırkbeş gün" içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür."

maddelerindeki düzenlemeler gereği geçici teminatı irat kaydolunmuş.

P.S: Sayın yeshilim "Kamu İhale Kurulu"nun yasaklama kararından bahsettiğinden ve 4734 ve 4735 S.K.'un yukarıya alıntıladığım düzenlemeleri çerçevesinde yasaklama kararı vermeye yetkili makam olmadığından farklı bir husus olabileceği kanaatindeyim. Bu arada belirtmek isterim ki:
4734 S.K. m.4: "...İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ...ifade eder." Bu meyanda sözleşme imzalanması aşamasına kadar yapılan işlemler ihale işlemleridir ve bu aşamaya kadar teminatın irat kaydedilmesi halinde (ki geçici teminattan bahsettiğinize göre henüz sözleşme imzalanmamış ve ihale aşamasında) teminatın istenmesi ve zararın tazmini talebinde İdare Mahkemesi görevlidir. Fakat sözleşme imzalandıktan sonra teminatın istenmesi ve zararın tazmininde adli yargı görevlidir. Ve yasaklama kararı bir idari işlem olduğundan sözleşmenin imzalanmasından önce ya da sonra verilen işbu yasaklama kararının iptali talebinizde İdare Mahkemesi görevlidir.

Saygılar...
Old 01-03-2011, 17:09   #7
üye32062

 
Varsayılan

Kurumun bulunduğu yer idare mahkemesinde kararın iptali ve alıkonulan teminatın iadesi için dava açmayı düşünüyorum. 60 günlük sürenin geçirilmiş olmasının, tebliğ olmaması ve kararın resmi gazetede yayınlanmamış olması nedeniyle sorun teşkil etmyeceğini umuyorum.
Sn.meslektaşlarımın ilgisine ve değerli katkılarına teşekkür ederim.Saygılar
Old 01-03-2011, 17:13   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Serbay,

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
... 60 günlük sürenin geçirilmiş olmasının... kararın resmi gazetede yayınlanmamış olması nedeniyle sorun teşkil etmeyeceğini umuyorum...

Müvekkilinizin yasaklılar listesinde olup olmadığına bakınız ve yasaklama kararının resmi gazetede yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol ediniz:
http://vatandas.ihale.gov.tr/yasaklis.asp

Saygılar...
Old 01-03-2011, 17:27   #9
üye32062

 
Varsayılan

Sn.Meslektaşım
Yasaklılar listesine alınmış, kamu ihale kurumunun sitesinden bu konuyu teyit ettik. Ancak resmi gazetede yayınlanmamış.
Old 01-03-2011, 19:38   #10
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av.Serbay,

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
Sn.Meslektaşım
Yasaklılar listesine alınmış, kamu ihale kurumunun sitesinden bu konuyu teyit ettik. Ancak resmi gazetede yayınlanmamış.

KİK sayfasında listede varsa RG'de yayımlanmamış olması pek mümkün değil ama... Sizin için bir sakıncası yoksa özel mesajla tarafıma müvekkilinizi bildirirseniz bakabilirim

Saygılar...
Old 24-08-2013, 14:04   #11
denizizm

 
Varsayılan

x şirketi adına ihaleye katılan müdür hakkında açılan kamu davası nedeniyle geçici teminat irat kaydedilmek isteniyor. ancak teminat mektuplarının paraya çevrilmemesi için ihtiyati tedbir kararı alınıyor sonrasında bankaca süresiz hale getiriliyor. yani idarece gelir olarak kaydedilememiş. bu çekişmeye ilişkin dava açılıyor
1) geçici teminatın irat kaydedilmesi için yasaklama kararı mutlaka gerekli midir? yoksa kamu davasının açılmış olması kafi midir?
2) bu tür bir dava da görevli mah neresidir
teşekkürler
Old 24-08-2013, 14:10   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın denizizm,
Alıntı:
Yazan denizizm
x şirketi adına ihaleye katılan müdür hakkında açılan kamu davası nedeniyle geçici teminat irat kaydedilmek isteniyor. ancak teminat mektuplarının paraya çevrilmemesi için ihtiyati tedbir kararı alınıyor sonrasında bankaca süresiz hale getiriliyor. yani idarece gelir olarak kaydedilememiş. bu çekişmeye ilişkin dava açılıyor
1) geçici teminatın irat kaydedilmesi için yasaklama kararı mutlaka gerekli midir? yoksa kamu davasının açılmış olması kafi midir?
2) bu tür bir dava da görevli mah neresidir
teşekkürler

İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=14974

Saygılar...
Old 26-08-2013, 10:10   #13
denizizm

 
Varsayılan

yasaklama kararı-kamu davası açılması ile ilgili kısım dışında; yargı yolu açısından netleşmedim.ilk defa ihale hukukuna ilişkin bir dosya inceliyorum.olayda geçici teminat irat olarak kaydedilememiş; teminat süresiz olarak değiştirilmiş. bu çekişmenin giderilmesine dair dava açılmış.yargı yolu açısından adli yargı (asliye hukuk mu) görevlidir? bir de kik itiraz edilmemesi yargı yoluna başvurmayı engeller mi? son olarak ilgili karar da 01 11 2012 tarih 6359 sayılı kanun 1 maddesinin değiştiği hususu belirtilmiş emsal olay 2009 tarihinde vuku bulmuştur bu usuli itirazlar konusunda netleşemedim. teşekkürler
Old 08-09-2013, 12:58   #14
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın denizizm,

Sorunuzda bir gariplik var...

İhale sürecine ilişkin bir konuda istekli, "geçici teminatın irat kaydedilmemesi/paraya çevrilmemesi için" nasıl İHTİYATİ TEDBİR KARARI ALMIŞ ANLAMADIM? İhale sürecine ilişkin olan bu konuda adli yargı görevli olmamakla ihtiyati tedbir kararı veremez; talebi, yargı yolu sebebiyle reddetmeliydi.
Kaldı ki; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu m.34/son mucibince "Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz."

Bir dava açıldığından bahsetmişsiniz. Bunu "idare, -ihtiyati tedbirden mütevellit- tahsil edemediği geçici teminat bedelinin ödenmesi talebiyle adli yargıda dava açmış" olarak algılıyorum? Siz de istekli vekili olarak savunmada bulunacaksınız? 2009'dan kastınız nedir? 2009 yılından bu yana devam eden dava mı var?

Ayrıca inceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showp...3&postcount=17

Saygılar...
Old 26-09-2013, 20:20   #15
denizizm

 
Varsayılan

sn nevra öksüz öncelikle teşekkürler
1) istekli firma geçici teminatın (teminat mektuplarının)iadesi suretiyle çekişmenin giderilmesi için idareye dava açmış.( geçici teminat idarece gelir kaydedilemeden x asliye hukuk Mah.sinde ihtiyati tedbir talepli dava açılmış tedbir konulmuş sonrasında tedbire itiraz edilmiş tedbir kaldırılmış süreli teminat mektupları süresiz hale getirilmiş.)
2)x asliye hukuk yetkisizlik vermiş şu anda yetkili asliye hukuk mah. dava devam ediyor.dava 2009 tarihli.istekli firmanın müdürü hakkında açılan ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı açılan kamu davasından ötürü idarece geçici teminat gelir kaydedilmek istenmiş.ancak belirttiğim gibi gelir kaydedilemeden tedbir devreye girmiş ve süresiz teminat mektubuna dönüştürülmüş.
3) olay bu şekilde. geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin davalarda idari yargının görevli olduğu okudum.şimdi olayımızda teminat olarak kaydedilme işlem gerçekleştirilemeden tedbir talepli dava açılmış ve teminat mektupları süresiz hale getirilmiş.bu durumda da idari yargı mı görevli olur?
4)bu olayda istekli firmaca mahkemeye başvurmadan önce kik itiraz edilmesi gerekir miydi?
5)şirket müdürü hakkında bu ihaleye ilişkin alınmış bir yasaklama kararı yok ancak başka bir ildeki kurum açılmış kamu davası sebebiyle kendi uhdelerinde yapılan ihaleye ilişkin (yasaklama kararı alınıp alınmadığını bilmiyorum.) geçici teminatı gelir kaydetmiş buna ilişkin de aynı firma tarafından idare mah. dava açılmış bu dosyanın safahati benim anlattığım dosyayı etkiler mi? sebep unsurunun aynı olması açısından
6)hakkında kamu davası açılanlar listesi ne demektir? bu listeye kişilerin isimlerinin var olması ile yasaklılar listesi aynı anlamamı gelmektedir?
kamu ihale kanunu konuya ilişkin inceliyorum. ancak bu hususlarda da netleşemedim.
ps: sunduğunuz iki kararı da inceledim. ihaleye fesat karıştırma suçundan yalnızca dava açılmış olmasının yeterli olmayacağı ve yasaklılık kararı olması gerektiğine ilişkin. bunlar için ayrıca teşekküler.
Old 27-09-2013, 20:55   #16
denizizm

 
Varsayılan

okuduğum başka bir kaynakta yasaklama kararlarının üç şekilde olduğu; -idari yasaklama - mahkeme kararı ile yasaklama - haklarında kamu davası açılmakla tedbiren yargılamanın sonuna kadar yasaklama ibaresi var.şimdi bu durumdan anladığım kamu davasının açılmasının ihaleye katılmaktan yasaklılık için yeterli olduğu? bu durumu da değerlendirebilir misiniz
Old 28-09-2013, 09:39   #17
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın denizizm,

Öncelikle şunu saptayalım: geçici teminattan bahsettiğinize göre ihale sürecine ilişkin bir durum var?

X'in müdürü hakkında kamu davası açılmış; müdür hakkında mahkemenin veya idarenin verdiği bir yasaklama kararı yok? X, ihale dışı bırakılmış ve geçici teminatı da irad kaydedilmek istenmiş. X, geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin tedbir kararı alınca İ, bankaya yazarak teminatın süresiz hâle getirilmesini istemiş? Bu arada da geçici teminat üzerindeki tedbiri kaldırtmış; ama tedbiri kaldırtmasına rağmen geçici teminatı gelir kaydetmemiş? Enteresan...

Nizayı saptayalım:
İdare,
4734 S.K. m.34/5: "İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. ..." düzenlemesine aykırı olarak teminatı iade etmemiş, süresiz hâle getirmiş. İdarenin bu işlemi, ihale sürecine ilişkin, 4734'ten aldığı kamu gücüne dayanarak tek taraflı iradesiyle gerçekleştirdiği bir işlemdir. Dolayısıyla bu düzenlemeye aykırı hareket eden idare hakkında ikame edilecek davada görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesi değildir.

________
Şirket müdürü hakkında mahkeme veya idarece alınmış yasaklama kararı varsa geçici teminatın irad kaydedilmesi doğrudur. Bir dava diğerini etkiler mi'den ziyade bakılması gereken husus budur.

________
Hakkında Kamu Davası Açılanlar Listesi: 4734 S.K. m.59/2 mucibince oluşturulan listedir. Yasaklılar listesi ise hakkında mahkeme ve/veya idare tarafından yasaklama kararı verilmiş olanların listesidir. Aynı şey değildir.


Alıntı:
Yazan denizizm
okuduğum başka bir kaynakta yasaklama kararlarının üç şekilde olduğu; -idari yasaklama - mahkeme kararı ile yasaklama - haklarında kamu davası açılmakla tedbiren yargılamanın sonuna kadar yasaklama ibaresi var.şimdi bu durumdan anladığım kamu davasının açılmasının ihaleye katılmaktan yasaklılık için yeterli olduğu? bu durumu da değerlendirebilir misiniz

İdari yasaklama 4734 S.K. m.58'de ve 4735 S.K. m.26'da; mahkeme kararı ile ve haklarında kamu davası açılmakla tedbiren yargılamanın sonuna kadar yasaklama 4734 S.K. m.59 ve 4735 S.K. m.27'de düzenlenmiştir. Haklarında kamu davası açılanlar 59/2. madde mucibince kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar. Fakat hakkında kamu davası açılanlar, mahkemenin ve/veya idarenin verdiği bir "yasaklama kararı" olmadığı dönemde ihaleye katılmışsa ihale dışı bırakılacak ise de (4734 S.K. m.59) geçici teminatları irad kaydedilemeyecektir (6359 S.K. ile ek 4734 S.K. m.11/1-a'dan dolayı).
Old 28-09-2013, 20:09   #18
denizizm

 
Varsayılan

sn nevra öksüz
1)duruşma tutanaklarını tekrar gözden geçirdim yanlış bilgi aktarmışım.İdarenin ihtiyati tedbire itirazı sonucu mah. davacıya teminatın süresiz hale getirilmesi ya da bedelin depo edilmesi için süre verilmiş bunun sonucunda süresiz teminat mektubu sunulmuş
2)idari yargı itirazının yerinde olduğunu anladım.
3)yasaklama kararına ilişkin; bir önceki mesajımda belirttiğim "5)şirket müdürü hakkında bu ihaleye ilişkin alınmış bir yasaklama kararı yok ancak başka bir ildeki kurum açılmış kamu davası sebebiyle kendi uhdelerinde yapılan ihaleye ilişkin (yasaklama kararı alınıp alınmadığını bilmiyorum.) geçici teminatı gelir kaydetmiş buna ilişkin de aynı firma tarafından idare mah. dava açılmış bu dosyanın safahati benim anlattığım dosyayı etkiler mi?"sorusunu şu anlamda önemli midir: bir firma hakkında yasaklama kararı alındığı takdirde bu firmanın gireceği diğer ihaleyi de etkileyen bir durum değil midir?
4) zorladığım farkındayım ama şöyle düşünmüştüm .4734 Kanunun 59 maddesi uyarınca hakkında kamu davası açılanlar yasaklı hale gelmiştir.bu durumda 11 inci madde gereği ihaleye katılmaktan yasaklı olanlar kapsamına girmektedir.Şunu anlayamıyorum eğer yasaklama kavramının içinde hakkında kamu davası açılmakla tedbiren yasaklamada var ise neden 11 inci maddeyi (ihale dışı+geçici teminatı gelir kaydetme) bu duruma da uygulayamıyoruz?
değerli bilgiler ve zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Asil AlacaĞa İtİraz Olmadan Vekalet Ücretİne İtİraz Edİlebİlİrmİ Av.Sait KESKİNBIÇKI Meslektaşların Soruları 6 10-01-2013 08:24
Takİpsİzlİk Kararina İtİraz DİlekÇesİ Nereye Verİlİr Mahkmeye C.savciliĞina Mi? Av.Mustafa ÇİMEN Meslektaşların Soruları 13 09-08-2010 09:11
İddİnamenİn KabulÜ Kararina KarŞi ŞİkayetÇİnİn Veya SaniĞin İtİraz Hakki Av.Engin Tuzcuoğlu Meslektaşların Soruları 6 28-06-2010 10:48
EncÜmen Kararina İtİraz pamuk Meslektaşların Soruları 1 25-09-2008 11:47
Dernek YÖnetİm Kurulu Kararina İtİraz Acİlll!!!!!!! Av.bozkara Meslektaşların Soruları 1 19-08-2007 22:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05373907 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.