Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Pert Araca Sigorta Şirketi Tarafından Kasko Yapılması

Yanıt
Old 11-02-2011, 12:29   #1
_serap_

 
Varsayılan Pert Araca Sigorta Şirketi Tarafından Kasko Yapılması

Müvekkilim ikinci el bir kamyon alıyor ve satımın yapıldığı tarihten itibaren A sigorta şirketi tarafından kasko yapılıyor. Poliçe süresinin bitimi ile B sigorta şirketine kasko yaptırmak için başvurduğunda aracın pert olduğu bu sebeple kasko yapılamayacağını öğreniyor. Bu nedenle şimdi A sigorta şirketine dava açmak istiyoruz. Fakat alacak davası mı tazminat davası mı bilemiyorum. Araştırmama rağmen bu konuda herhangi bir karar da göremedim. Yardımcı olabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 11-02-2011, 19:59   #2
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Serap.
A Sigorta Şirketine hangi nedenle husumet yöneltileceğini anlayamadım! Kasko Sigortasının İhtiyari olduğu bilginizdedir. Diğer taraftan, Pert işlemi yapılması, aracın tamirinin mümkün olmadığı veya yürür hale getirilemeyeceği, kullanılamayacağı sonucunu doğurmaz. Bu işlem bir sigorta tekniği dir. Başka anlatımla, tamir edilmesi sigortacı için ekonomik olmayan durumdur. Ancak, kayıtların kapanması esnasında başka bir şirket ekranda Pert ibaresini görmeden sigortalamış olabilir. Hatta, görse de sigortalayabilir. Sigortacıların kaçınmaları, önceden ağır hasarlı işleminden kaynaklanmakta ki, bu yaklaşım da ticari bir kuruluş için olağan bir durumdur.
İyi çalışmalar.
Old 11-02-2011, 20:12   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _serap_
Müvekkilim ikinci el bir kamyon alıyor ve satımın yapıldığı tarihten itibaren A sigorta şirketi tarafından kasko yapılıyor. Poliçe süresinin bitimi ile B sigorta şirketine kasko yaptırmak için başvurduğunda aracın pert olduğu bu sebeple kasko yapılamayacağını öğreniyor. Bu nedenle şimdi A sigorta şirketine dava açmak istiyoruz. Fakat alacak davası mı tazminat davası mı bilemiyorum. Araştırmama rağmen bu konuda herhangi bir karar da göremedim. Yardımcı olabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.

Tespit edilmesi gereken husus öncelikle aracın gerçekten pert olup olmadığıdır. Eğer gerçekten araç pert iken müvekkilinize satılmış ise, talebinizi satıcıya yöneltmeniz gerekir düşüncesindeyim.

Sigorta şirketlerinin risk doğunca sorumluluğu başlar. Sizin olayınızda sigorta sözleşmesinden sonra gerçekleşen bir risk yoktur. (Diye düşünüyorum)
Old 11-02-2011, 21:53   #4
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
...Eğer gerçekten araç pert iken müvekkilinize satılmış ise, talebinizi satıcıya yöneltmeniz gerekir düşüncesindeyim...

Değerli meslektaşım,

İkinci el araç satış sözleşmesinde, aracın mevcut haliyle kabul edildiği ve kontrol edilerek alındığı yazılıdır. Bu nedenle, satıcıya gitmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum.

Üstelik, araç kamyon olduğuna göre muhtemelen taraflar tacir ve ayıp ihbar süresi de geçmiş olabilir. (Kaskolar yıllık yapılır. Bir poliçe dönemi bittiğine göre araç alınalı en az bir yıl olmuş diyebiliriz).

Burada gizli ayıp, hile, hata gibi hükümlere de başvurulamaz. Günümüzde tramerden araçların geçmiş kaza kayıtları öğrenilebildiği gibi, işinin ehli bir usta tarafından araç üzerinde yapılacak bir muayeneyle de aracın büyük bir kaza geçirmiş olduğu anlaşılabilirdi.

Sayın _serap_,

Aracın pert kaydında bir yanlışlık olması da pekala mümkün. Önceden pert kaydı olan bir araca kolay kolay kasko sigortası yapılmaz. Sigorta şirketlerinin kayıtlarında, bu konuda nadiren de olsa yanlışlık olabilir. Başka şirketlerden bunu bir araştırmanızı öneririm.

Saygılarımla
Av. Fatih Karaca
Old 13-02-2011, 23:06   #5
_serap_

 
Varsayılan

Araştırdığım kadarıyla pert olan araçlara kasko yapılamaz. Aksi bir durumda Sigorta ve Reasürans Birliği'ne şikayet gündeme gelir ve kasko yapan sigorta şirketine cezai yaptırım uygulanır. Ayrıca uygulamada sigorta şirketleri bu tür durumlara mahal vermekteymiş.Bu konuda birçok şikayet olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayım.

Sayın Av.Fatih Karaca;
Bir araştırma yaptım ve aracın gerçekten pert olduğunu öğrendim. Ancak bu durumda sigorta şirketine karşı nasıl bir husumet yöneltebileceğime karar verebilmiş değilim.
Old 14-02-2011, 20:04   #6
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Prensip olabilir. Ancak, Pert araca Kasko yapılamaz diye bir kural yok. Diğer taraftan, bu gerekçe göterilmekle Sigortacıya husumet yöneltilemeyeceği yanıtımdan anlaşılmakta ise de, Hukukçu ( Av. ) olunmadığı sürece bazı sayın katılımcılar nezdinde biz ( Sigorta ) tatbikatçılarının inandırıcılığı da zor oluyor!
Old 15-02-2011, 14:05   #7
_serap_

 
Varsayılan

Sayın üyeler;
İnandırıcılık konusunda niçin bu kadar tepki gösterdiğinizi anlayabilmiş değilim doğrusu. Bu forum ile meslektaşların birbirlerinden fikir alışverişinin sağlanmasının amaçlandığını sanıyordum. Teşekkür ediyorum yardımcı olma çabalarınıza fakat sizin vermiş olduğunuz bilgilerin aksini araştırma veya aksinde görüş bildirme hakkım olduğunu,bunun Hukukçu(Av.) olup olmamakla bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki kimseye inanmadığımı belirtmiş de değilim.
Old 15-03-2011, 15:35   #8
Av.Ferda Çalgın

 
Varsayılan ikinci el araç satışında gizli ayıp

Benim önümde de benzer bir dosya var.Davacı bir şirket ve satın aldığı aracı ticari faaliyetlerinde kullanmak maksadıyla edindiğini açıkça ifade etmesine rağmen,davayı asliye ticaret değil,asliye hukuk mahkemesinde açmış.
Dosyanın forumla ilgili yanına gelince,davacı şirket,aracı alırken,kendi belirlediği teknik adamlara(motor ve kaporta tamircileri) göstermiş ve devamında noterde devir işlemlerini gerçekleştirmiş.İhtara göre davacı,kasko yaptırmak için sigortacıya başvurduğunda,sigortacı aracın geçmişte bir kazaya karıştığını ve satım bedeline denk miktarda hasarlı olduğunu ve aslında bu aracın pert sayılması gerektiğini (belirtmek isterim ki pert kaydı yok,sigortacının kanaati sözkonusu),sigorta yapamayacağını söylemiş.Davacı ,bu sebeple,gizli ayıba dayalı,sözleşmeden dönme ve tazmin talepli davayı açmış.
Şimdi;trimer sisteminden yapılacak basit bir sorgulamayla,bu bilgiye ulaşmak mümkün iken,bunu gizli ayıp olarak değerlendirmek olanaklı mıdır?Bu sorgulamayı,alıcının muayene külfeti içinde saymak mümkün müdür?
Bir görüş bunu tacirin basiretli olması gerektiği hükmüne dayanarak mümkün görürken;diğer bir görüş bunun, satıcının muayene külfeti dahilinde düşünülemeyeceğini,ancak satıcının aracı satın aldığı diğer şahsa davayı ihbar ve devamla rücu hakkının olabileceğini söylemektedir.Bu konuda görüş ve nezdinizde varsa yargı kararlarını rica ediyorum.
iyi çalışmalar,saygılar.
Old 16-03-2011, 00:07   #9
Trf.Bilirkişi EmrahÖztürk

 
Varsayılan

Av. Fatih KARACA ve Av.Mehmet Saim Dikici'ninde belirttiği üzere önemli olan araca kasko yapılıp yapılmaması değil aracın satın alındığı sırada aracın pert olup olmadığının bunun alım-satım sözleşmesinde belirtilip belirtilmediğinin önemi var gibi gözükmektedir.

A şirketi pert sebebi ile poliçe yenilemeyi red mi etmektedir.Şayet red ediliyor ise ilk kaskolandığında neden kasko yapıldığı gibi konular tespit edilerek kesin bilgiler ışığında A şirketine yahut aracı satan kişiye husumet yöneltilmedilir diye düşünüyorum.
Old 19-08-2011, 15:53   #10
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ferda Çalgın
...
Şimdi;trimer sisteminden yapılacak basit bir sorgulamayla,bu bilgiye ulaşmak mümkün iken,bunu gizli ayıp olarak değerlendirmek olanaklı mıdır?Bu sorgulamayı,alıcının muayene külfeti içinde saymak mümkün müdür?
...

Değerli meslektaşım,

Kanaatimce, ikinci (üçüncü ya da dördüncü de olabilir)el bir aracın geçmişte hasar görmüş olması onun ayıplı olduğuna karine teşkil etmez. Motorlu araç bir menkul maldır. Menkul bir malda hasar, zarar ve ziyan olabilir. Bu araçlarda da kaza, iklim şartları, terör, vs... sebeplerle çeşitli hasarlar olabilmektedir. Araç üreticilerinin, bu durumu öngörerek ürettiği/ürettirdiği yedek parçalar ve yayınladığı tamir kılavuzları vardır. Araçlar, uygun parçalarla her türlü hasar halinde onarılabilir. Ne zaman ki araç tamir kabul etmez hale gelir, bu defa da trafikten men edilerek hurdaya ayrılır. Hurdaya ayırma işlemini pert kavramı ile karıştırmamak gerekir. Pert demek, "tamir kabul etmez" demek değildir, "tamiri ekonomik değildir" manasındadır. Sigorta şirketinin, tamirini ekonomik kabul etmeyerek pert total kabul ettiği ve sigortalısına zararını ödediği bir araç, bir başkası için tamiri ekonomik kabul edilebilir ve tamir edilir. İdarece yetkilendirilen kuruluş tarafından da fenni muayenesi düzenli yapılmak koşuluyla trafikte bir tehlike yaratmaz.

Maalesef ülkemizde bir motorlu taşıta çeşitli sebeplerden, olması gerekenden çok kıymet vermekteyiz. Bu nedenle de "pert total" kaydı bulunan bir aracı ayıplı olarak görmekteyiz ve bu çeşit bir aracı bilmeden aldığımızda da kazıklanmış hissine kapılmaktayız. Oysa bu türden bir araç, uygun parçalar kullanılarak ve vasat bir işçilik kalitesiyle onarıldığında diğer araçlardan teknik olarak hiçbir farkı yoktur. Neticede bu araçlar birer sanayi malıdır ve onarılabilir. Bu nedenle, bu türden bir araç alındığında ayıp hükümlerine dayanarak başvurulacak bir yol olmadığı kanaatindeyim. Çünkü araç ayıplı değildir.

Sigorta kayıtlarında pert olarak görünen bir aracı satan kişiye de sırf bu sebeple dava açılamayacağı kanaatini taşıyorum. Hata, hile hükümlerine dayanarak dava açılsa bile, nihai karar menfi olmalıdır. Çünkü, satan kişi alıcıya aracın hasarsız olduğunu söylemekte ve fakat aracın geçmişinde bir hasar olmadığını taahhüt etmemektedir. Önemli olan aracın satıldığı anda hasarsız olmasıdır. Onarılmış bir araç da zaten hasarsızdır. Kaldı ki, ülkemizde motorlu taşıtların el değiştirmesi resmi satış sözleşmesi ile mümkündür. Bu sözleşme matbu olup, "... satıcı, yukarıda nitelikleri ve bedeli yazılı aracı hali hazır durumu ile satarak bedelini tamamen aldığını ve aracı teslim ettiğini, alıcı da bu aracı halihazır durumu ile görüp beğenerek ve bedelini tamamen ödeyerek teslim aldığını, .... beyan ve kabul ederler." ifadelerini içerir. Bu sözleşmeye imza attıktan sonra, satıcıya karşı hukuki yollara başvurmak mümkün ise de bu yollardan sonuç alınması bence mümkün değildir.

Saygılarımla
Av. Fatih Karaca
Old 30-01-2012, 16:18   #11
Av.Ferda Çalgın

 
Varsayılan

Sayın katılımcılar ve Sayın Meslektaşım Fatih Karaca,
değerli paylaşımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
Davamız devam ediyor. Bizim cevaplarımız da Sayın Karaca'nın beyanlarına benzer şekildeydi. Zannımca hakimin kanaatini temin ettik ancak neredeyse form şeklinde düzenlenmiş tutarsız bir bilirkişi raporuyla karşı karşıya kaldık.Ona da cevap verdik.Ayrıca son bir hamle olarak dosyaya bir sigortacıdan uzman görüş sunmak istiyorum.Davanın akıbeti konusunda sizleri de bilgilendireceğim.
Bir dipnot olarak şunu da bildirmek isterim.Ağır hasarlı olduğu için sigorta şirketleri tarafından alınan ve tamir ettirilip tekrar piyasaya sürülen,sonrasında bizimki gibi davalara konu olan araçlarla ilgili olarak sigorta şirketleri ve devletin ilgili kurumu arasında yapılan görüşmelerde sigorta şirketlerine, bu araçların piyasaya sürülmemesi, doğrudan hurdaya ayrılması yönünde görüş iletildiğinde sigorta şirketleri bunu kendileri için ekonomik bulmayarak kabul etmemişler.Hal böyleyken bazı sigorta şirketleri bizzat kendileri tarafından piyasaya sürülen bu araçları sigortalamaktan imtina ediyorlar.
Old 31-01-2012, 13:06   #12
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ferda Çalgın
...bazı sigorta şirketleri bizzat kendileri tarafından piyasaya sürülen bu araçları sigortalamaktan imtina ediyorlar.

Değerli meslektaşım,

Aslında sigorta yapıyorlar ancak acenteler bunun usulünü bilmeyebiliyor. Normal bir araç gibi değil de özel "pert araç klozu" ile sigorta ettirilebilir. Bu durumda sigortacının görevlendirdiği bir eksper, aracı inceliyor. "Teknik şartlara uygun olarak onarılmıştır, sigorta ettirilebilir" diye rapor veriyor. Bu durumda primi biraz fazla olmakla birlikte kasko sigortası yapılıyor.

Saygılarımla
Av. Fatih KARACA
Old 20-06-2012, 16:42   #13
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Fatih KARACA
Değerli meslektaşım,

Maalesef ülkemizde bir motorlu taşıta çeşitli sebeplerden, olması gerekenden çok kıymet vermekteyiz. Bu nedenle de "pert total" kaydı bulunan bir aracı ayıplı olarak görmekteyiz ve bu çeşit bir aracı bilmeden aldığımızda da kazıklanmış hissine kapılmaktayız. Oysa bu türden bir araç, uygun parçalar kullanılarak ve vasat bir işçilik kalitesiyle onarıldığında diğer araçlardan teknik olarak hiçbir farkı yoktur. Neticede bu araçlar birer sanayi malıdır ve onarılabilir. Bu nedenle, bu türden bir araç alındığında ayıp hükümlerine dayanarak başvurulacak bir yol olmadığı kanaatindeyim. Çünkü araç ayıplı değildir.

Sayın meslektaşım,

Pert kayıdı konusunda yazmış olduğunuz görüşlerinize iştirak etmemekteyim. Öncelikle araç satıcılarının satılan mal konusunda alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü vardır. İcabın içinde satılanın tanıtılması olduğu tartışmasızdır.

Satılacak malın tanıtılması esnasında aracın belli olumsuz özelliklerinin tanıtılmaması, yanlış tanıtılması vb. nedenler satıcıyı bu konularda sorumlu hale getirir.

Bunlardan en nihayetinde bir tanesi de taşıtlarda bulunan pert kaydıdır. Pert kaydı aracın geçmişte "sizlerinde söylediği üzere" bir kazasının olduğu, bu kazanın tamiri için harcanak bedelin, aracının hali hazırdaki bedeliyle yapılacak mukayeseye göre daha fazla olduğu durumlarda işlenen "çekme belgesi kaydıdır".

Özetle, satılacak taşıtın tamirinden ziyade aracın trafikten düşümünün yapılmasının daha makul olması durumunda konulan bu kayıdın alıcıya bildirilmemesi halinde malın olumsuz özelliklerinin saklanması sonucu ortaya çıkacaktır.

Her ne kadar kimilerine göre, bir aracın kaza yaptıktan sonra sıfır bir parçayla yenilenmesi makul görünmekteyse, üretim teknolojileri açısından bir ürünün fabrikadaki montajından sonraki süreçte parça değişimi yapılması halinde ürünün verimininin düşebileceği de tartışma konusu yapılabilir. Bu tartışmaya hiç girmeye dahi gerek görmeden, araç satıcısının aleyhine olacak bir durumu alıcı önünde saklaması hem dolandırıcılık kapsamında bir suç, hem de özel hukuk anlamında kusurun göstergesidir.

Şahsi kanaatime göre, pert kaydı olan araçların hepsi gizli ayıba sahip mallardır. Gizli ayıptan dolayı kusurdan kurtulmanın ise hukuktaki tek yolu, bu ayıbı kişiye bildirmektir. Bildirilmeyen ayıplardan dolayı da alıcıların hukuki menfaatlerini korumak amaçlı girişimlerde bulunmasından daha dolay bir durum söz konusu olamaz.

Pert kaydı olan araçların ayıplı olduğunun bir diğer açıdan göstergesi sigorta işlemleridir. Kimi sigortalar bu tür taşıtlara kasko sigortası yapmaz, kimileri ise yaparlar. Ancak yapanlar X model Y yıl üretim bir araç için örneğin 5 birim bedel talep ederken, pert kaydı olan bu tip araçlar için 6-7 birim bedel talep ederler. Bu durum dahi pert kaydı araçların neden ayıplı olduğunun en iyi göstergelerinden biridir.

Pert kaydı olan araçlar tamir edilebilir. Bu konuda haklısınız. Ancak tamir edebilme oranları ve alınacak verim aracın kazalarına göre değişir. Örneğin aracın temel iskeleti (şaşi) üzerinde oluşan hasarlar ne yazık ki sandığımız gibi tamir edilebilecek düzeyde değildir. Araç şaşisinin fabrika çıkışındaki açılarının, tamir sonrasında 1mm'lik kayması dahi aracın yol tutuş, yakıt, lastik ömrü vb. bir çok özelliğini etkileyecektir.

Yıllar önce çok saygın ve kaliteli bir araç üreticisinin bir modelinde, arka spoiler (rüzgar kesici) 'ların hatalı boyutta üretilmesi üzerine yaşanan aerodinamik sorunlar nedeniyle yurtdışında bu seride bulunan bir çok araç toplatılmıştı. Özetle, dışarıdan bakışla aynı iki modelde farkedilemeyen spoiler açısı sebebiyle yaşanan aerodinamik sorunların çözümü ne yazık ki toplatılma olmuştu.

Satışı yapılacak araçların satıcıları tarafından bilinen ancak alıcıya bildirilmeyen kusurlardan dolayı, eksikliklerden dolayı sorumlu olması hukuk sisteminin temel ilkerlerinden birisidir. Burada satıcının hem ceza hukuku hem de özel hukuk açısından sorumlu olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla...
Old 20-06-2012, 16:58   #14
Av.Suleyman.Karadag

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım konu ile ilgili ben de görüşlerinizi rica ediyorum;

Buna benzer bir olay müvekkilimin başına geldi. Bir araç firmasının yetkili bayii bünyesinde bulunan 2. el araçlardan birisini müvekkilime satıyor. Müvekkil yaklaşık 1 hafta sonra araca kasgo yaptırmak istediğinde aracın pert kaydının olduğunu, bu sebeple kasgo yapılamayacağını öğreniyor. Bunun üzerine derhal satıcıya bir ihtarname göndererek sözleyi iptal ettiğimizi, müvekkilin yanıltıldığını, hile ile bu aracın satıldığını, müvekkilin pert olduğunu bilerek araç satın lamayacağını ve bu durumun esaslı bir hata olduğunu vs... belirtir bir ihtarname gönderdik. aracın teslim alınmasını parasının da iade edilmesini talep ettik. Fakat verilen cevapta müvekkile aracı incelettikleri taleplerimizi kabul etmedikleri belirtildi.

Şimdi dava açmak istiyorum ve nerede dava açacağıma karar veremedim. Tüketici mahkemesi'ne başvurup sözleşmenin iptalini mi istemeliyim yoksa Borçlar konunu hükümlerine dayanarak Asliye Hukuk Mahkemesinde mi dava açmalıyım??
Old 20-06-2012, 17:41   #15
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Satın alınan pert kayıtlı aracın, pert kaydı bulunmayan misli ile arasındaki fiyat farkının mukayese edilmesi durumunda, pert kayıtlı araçların fiyatlarının oldukça düşük olduğu ortadadır.

Diğer yandan, otomobil konusunda servis veren usta ve firmaların yapacağı incelemelerle ne yazık ki bir aracın pert kaydının olup, olmadığının belirlenebilmesi mümkün değildir. Ancak, yapılacak incelemede aracın belli parçalarının değiştiği veya boyandığı konusunda bilgi verilebilir. Bu durum da dahi, aracın tüm parçalarının değişmiş olması durumu bu aracın pert kaydının olduğunun göstergesi olamaz. 10 yaşında bir aracın hayatın olağan akışına göre, 10 tane farklı kaza sonucunda toplam parçalarının %60'ı (total pert genel oran) değişmiş olabilir. Böylelikle zaman dilimi içerisinde değişen parçalar aracın pert olduğuna ilişkin bir veri olarak göz önüne alınamaz.

Pert kaydı (pert total) tek kaza sonucunda oluşan hasar durumu üzerine konulabilir.

Satıcıların "incelettirme hakları vardı, incelettirdiler vb." gibi savunmalarına itibar edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Satıcı ancak ve ancak, pert kaydının tarafınca bilinmediğini ispat ederek kusurdan belli oranda veya pert kaydının alıcıya açıkça belirtildiğini ispat ederek kusurdan kurtulabilecektir.

Görev açısından düşündüğümde ise aracın alış amacı gösterge olacaktır diye düşünüyorum. Binek araçlar için Tüketici Mahkemesinde bedel iadesi ve ayıplı maldan dolayı maddi ve manevi tazminat içerikli davalar şeklinde takip edilebileceğini, Ticari anlamda satın alınan araçlar ise görevin bu yönde belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 29-06-2012, 19:22   #16
Av. Fatih KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Buğcan Çankaya
...
Görev açısından düşündüğümde ise aracın alış amacı gösterge olacaktır diye düşünüyorum. Binek araçlar için Tüketici Mahkemesinde bedel iadesi ve ayıplı maldan dolayı maddi ve manevi tazminat içerikli davalar şeklinde takip edilebileceğini, Ticari anlamda satın alınan araçlar ise görevin bu yönde belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sayın Çankaya,

Her ne kadar araç "hususi" kayıtlı da olsa, tescilde tacir adına kayıtlı ise görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir zira tacir adına kayıtlı bir motorlu taşıtın, ticari faaliyetin konusu olduğu kabul edilir. Aracın tescilde "ticari" kayıtlı olması ise başka bir şeydir. Bu halde, aracın kendisi bizatihi ticari işletme gibi kabul edilir. Ayrıca başka çeşitli yükümlülüklere tabi olur.

Saygılarımla
Fatih Karaca
Old 30-06-2012, 12:47   #17
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Konunun içeriğini "gizli ayıp", "ayıplı mal-hizmet" şeklinde ele aldığımızda görevli mahkemenin halen Tüketici Mahkemeleri olduğu kanısındayım. Lakin bununla ilgili bir çok örnek karar vardır. Aracın bayiiden alınması, bayiinin tacir olarak bu sözleşmede yer almasının görevi belirlemeyeceğini, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun amaç ve kapsam kısmının görevi belirlediğini düşünmekteyim.

Her ne kadar satıcı tacir sıfatıyla satış işlemi yapmış olsa da, aracın tüketici olan kişi tarafından alınması işi ticari bir iş gibi göstermekteyse de, görevli mahkeme tüketicinin taraflardan birisi olması sebebiyle Tüketici Mahkemeleridir diye düşünüyorum.

Aracın tescil ile tacir üzerinde olması durumunun görev açısından belirleyici olmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak, verilen hizmet ve mal her zaman tacirin zilyedliğinde ya da malikliğindedir. Bu maliklik ya da zilyetlik ne zaman ki başkasına geçer, geçiş aşamasındaki durum çok önemlidir. Alıcı burada tüketici olarak hareket etmektedir. Eğer satıcı tacir değil de, gerçek kişi olsa idi o zaman görev konusunda farklı bir yol izlememiz gerekirdi diye düşünüyorum.
Saygılarımla...
Old 18-04-2014, 09:55   #18
GECE

 
Varsayılan Içtihat

YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi

2012-15893 esas
2012-25280 karar
09.11.2012 karar tarihi

- Ayıba Karşı Tekeffül
- Hukuki Ayıp
- Pert Araç

Özet: Alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Satıcı, satış öncesi alıcıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini ispatlayamadığından iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.
(818 s. BK m.194)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
.....
Makemece, dava konusu aracın pert olmasına neden olan kazanın 23.12.2007 tarihinde meydana geldiği, kaza tarihinde davalı şirketin malik olmadığından ve ayrıca davacının 24.05.2010 tarihli sözleşme ile aracın hali hazır durumu ile beğenip aldığı davalının kaza ve aracın pert olmak durumundan sorumlu olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya konu aracın 23.12.2007 tarihli kaza ile pert olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı davalı şirketten 24.05.2010 tarihinde satın aldığı aracın pert olduğunun davalı tarafından gizlendiğini zarara uğradığı iddiası ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davaya konu aracı 06.11.2008 tarihinde satın aldığından önceki pert olma durumundan haberi ve sorumluluğu olmadığını savunmuştur.

Davacının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'nce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü yoktur. Davalı satış öncesi davacıyı aracın pert olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya alıcının bu hususu bildiğini, ispatlayamamıştır. Davalının iyi niyetli olduğu söylenemez. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı BK 194 ve sonraki ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat istemekte haklıdır. Mahkemece davacının talep edebileceği alacağının miktarı konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile taraf mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli şekilde araştırılıp tespit edilerek hasıl olacak sonuca uygun verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup nedenidir.

Sonuç: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcın istek halinde davacıya iadesine, 09.11.2012 gününde oybiirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Pert olmuş araca kaskonun ödediği bedel ile uğranılan zarar arasındaki fark Av.Hüseyin Erdayandı Meslektaşların Soruları 4 26-03-2014 22:00
sigorta şirketi ,pert olan bir aracı sitesinde satışa çıkarması avmehmetkaramanli Meslektaşların Soruları 0 12-11-2009 12:22
Kaskolu aracın hasarının sigorta şirketi tarafından ödenmemesi! Derya DEMİR Meslektaşların Soruları 9 05-08-2009 12:24
kasko şirketi ödediği bedeli fazla gösterebilir mi? av.remzieroglu Meslektaşların Soruları 2 30-01-2008 12:55
Kasko sigorta - hırsızlıktan sonra sigorta bedelinin arttırılması ahmetyılmaz Meslektaşların Soruları 1 10-12-2007 19:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12770605 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.