Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kıdem tazminatına uygulanacak faiz oranı

Yanıt
Old 04-02-2011, 20:21   #1
me_as

 
Varsayılan Kıdem tazminatına uygulanacak faiz oranı

Makhekemenin hükmettiği brüt kıdem tazminatı alacağını ilamlı icra takibi yapacağım. öncelikle kıdem tazminatını brüttenmi nettenmi koyacağım? ve 2009 yılından itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları elinde olan arkadaşlar varsa ekleyebilirlerse sevinirim. herkese şimdiden çok teşekkürler.
Old 04-02-2011, 20:39   #2
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/21222
Karar: 2010/2528
Karar Tarihi: 09.02.2010
ŞİKAYET DAVASI - KIDEM TAZMİNATI ASIL ALACAĞININ AKDİN FESHİ TARİHİNDEN İTİBAREN BANKALARCA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI - BANKALARDAN FİİLİ UYGULAMALARI GÖSTEREN FAİZ ORANLARININ SORULMASI GEREĞİ
ÖZET: Takibe dayanak yapılan ilamda, hükmedilen kıdem tazminatı asıl alacağının akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir. Buna göre, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının (tarafların bildirdikleri) bankalardan sorulmak suretiyle kıdem tazminatına uygulanacak faiz oram belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
 
(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 74)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizin tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Takibe dayanak yapılan ilamda, hükmedilen kıdem tazminatı asıl alacağının akdin feshi tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir. Buna göre karar verilmesi gerekir.
Bu durumda mahkemece duruşma açılarak taraflarca bildirilen bankalardan fiili uygulamaları gösteren faiz oranları sorularak dosya içinde konulduktan sonra bilirkişiye hesaplattırma yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve evrak üzerinde, Yapı Kredi Bankası faiz oranlarına göre hesaplama yaptığını bildiren bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
Kabule göre de; HUMK’un 74. maddesi hükmüne göre hakim, tarafları iddia ve savunmaları ve talepleri ile bağlı olup talepten fazlaya hükmedemez, Borçlu icra mahkemesine başvurusunda işlenmiş faizin 14.437,91.-TL. olması gerekirken 15,426,83.-TL. talep edildiği belirtilerek aşan kısmının iptalini talep ettiği halde mahkemece anılan madde hükmüne aykırı olarak ve talep aşılmak suretiyle 4.883,99.-TL. işlemiş faiz alacağı yönünden takibin iptalini karar verilmesi doğru değildir.

Sonuç: Alacaklı vekilin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’in 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 09.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.


Merkez Bankasının internet sitesinden bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları hakkında bir link buldum ;Umarım işinize yarar ;

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/bgm/yfa/TRLtum.html
Old 06-02-2011, 18:18   #3
me_as

 
Varsayılan

Taraflar bildirdikleri bankalarla bağlı bunu anladım. ancak merkez bankasının yayınladığı faiz oranlarını uygulamak zorunda değiller. ben burda direk merkez bankasının oranını uygulasam ki şu an %16 ve sonra itiraz edilirse merkez bankasından sorulsun desem olurmu? bu noktada kafam iyice karıştı.
Old 06-02-2011, 20:37   #4
avbilgen

 
Varsayılan

Öncelikle nete çevirmeniz gerekli. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi oranı olan %0.6 düşülerek net kıdem tazminatı bulabilirsiniz. TCMB sitesinde açıklanan faiz oranları tavsiye nitelğinde.Uygulamada itiraz gelmesi halinde mahkeme 4 büyük bankadan faiz oranı sormakta ona göre hesaplama yapmaktadır. Bankalar genelde TCMB tavsiye ettiği faiz oranından 5 puan düşük faiz oranıyla faiz uygulamakta. Buna göre hesaplama yapmak daha sağlıklı oluyor. İyi çalışmalar.
Old 06-02-2011, 22:24   #5
mnguckaya

 
Varsayılan

Sayın me_as,

Kıdem tazminatına ilişkin faiz hesabı yapılırken; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin, “11.03.2003” tarih ve “2003/1356 Esas”, “2003/5025 Karar” sayılı kararında açıkça belirtildiği şekilde, KAMU BANKALARINCA, Bir Yıl vadeli mevduata FİİLEN uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin bir yıl vadeli mevduata fiilen uyguladıkları en yüksek faiz oranından hangisi daha yüksek ise o bankanın faiz oranı kullanılarak hesaplama yapılması sizi doğru sonuca götürecektir.

30.06.1987 tarih, 87/11921 sayılı kararnameye ilişkin T.C. Merkez Bankası Tebliği ve 04.02.2002 tarih, 2002/3707 sayılı kararnameye ilişkin T.C. Merkez Bankası Tebliğinin, Faiz Oranları başlıklı 2. maddesinde;
“Bankalarca resmi mevduat hariç, mevduata ve kredilere uygulanacak azami faiz oranları serbestçe belirlenir.
Bankalar tespit ve ilân ettikleri azami mevduat faiz oranlarını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 2 iş günü önceden bildirmek suretiyle değiştirebilirler.” denilmiştir.

Sözü geçen tebliğ uyarınca, Bankalar azami mevduat faiz oranlarını ve oranlardaki değişiklikleri T.C. Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlüdürler. Ancak, bankaların T.C. Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlü oldukları azami mevduat faiz oranları uygulayabilecekleri tavan faiz oranı olup, FİİLEN bu faiz oranını uygulayacakları anlamına gelmemektedir. Bankalar FİİLEN uygulayacakları faiz oranlarını, kendi Genel Müdürlükleri aracılığıyla şubelerine ayrıca bildirirler. T.C. Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları müşterilerine FİİLEN uyguladıkları faiz oranından her zaman daha yüksektir. Ülkemiz ekonomisinde meydana gelebilecek ani değişikliklere ve gelişmelere göre müşterilerine uyguladığı faiz oranında derhal artış yapmak isteyen Bankaların, 2 İş Günü önceden T.C. Merkez Bankası’na bildirimde bulunma yükümlülüğünü azaltmak için, böyle bir yolu tercih etmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir.

Dolayısyla T.C. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan veriler bankaların mevduata fiilen uyguladıkları faiz oranını göstermez. Sadece uygulayabilecekleri en yüksek faiz oranlarını gösterir.

Bu nedenle faiz hesabınızda KAMU BANKALARINCA, Bir Yıl vadeli mevduata FİİLEN uygulanan en yüksek faiz oranının öncelikle öğrenilmesi ve yapılacak hesaplamaya esas alınması gerekmektedir.
Old 07-02-2011, 20:27   #6
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mnguckaya
Sayın me_as,

Kıdem tazminatına ilişkin faiz hesabı yapılırken; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin, “11.03.2003” tarih ve “2003/1356 Esas”, “2003/5025 Karar” sayılı kararında açıkça belirtildiği şekilde, KAMU BANKALARINCA, Bir Yıl vadeli mevduata FİİLEN uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin bir yıl vadeli mevduata fiilen uyguladıkları en yüksek faiz oranından hangisi daha yüksek ise o bankanın faiz oranı kullanılarak hesaplama yapılması sizi doğru sonuca götürecektir.

30.06.1987 tarih, 87/11921 sayılı kararnameye ilişkin T.C. Merkez Bankası Tebliği ve 04.02.2002 tarih, 2002/3707 sayılı kararnameye ilişkin T.C. Merkez Bankası Tebliğinin, Faiz Oranları başlıklı 2. maddesinde;
“Bankalarca resmi mevduat hariç, mevduata ve kredilere uygulanacak azami faiz oranları serbestçe belirlenir.
Bankalar tespit ve ilân ettikleri azami mevduat faiz oranlarını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 2 iş günü önceden bildirmek suretiyle değiştirebilirler.” denilmiştir.

Sözü geçen tebliğ uyarınca, Bankalar azami mevduat faiz oranlarını ve oranlardaki değişiklikleri T.C. Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlüdürler. Ancak, bankaların T.C. Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlü oldukları azami mevduat faiz oranları uygulayabilecekleri tavan faiz oranı olup, FİİLEN bu faiz oranını uygulayacakları anlamına gelmemektedir. Bankalar FİİLEN uygulayacakları faiz oranlarını, kendi Genel Müdürlükleri aracılığıyla şubelerine ayrıca bildirirler. T.C. Merkez Bankası’na bildirilen azami faiz oranları müşterilerine FİİLEN uyguladıkları faiz oranından her zaman daha yüksektir. Ülkemiz ekonomisinde meydana gelebilecek ani değişikliklere ve gelişmelere göre müşterilerine uyguladığı faiz oranında derhal artış yapmak isteyen Bankaların, 2 İş Günü önceden T.C. Merkez Bankası’na bildirimde bulunma yükümlülüğünü azaltmak için, böyle bir yolu tercih etmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir.

Dolayısyla T.C. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan veriler bankaların mevduata fiilen uyguladıkları faiz oranını göstermez. Sadece uygulayabilecekleri en yüksek faiz oranlarını gösterir.

Bu nedenle faiz hesabınızda KAMU BANKALARINCA, Bir Yıl vadeli mevduata FİİLEN uygulanan en yüksek faiz oranının öncelikle öğrenilmesi ve yapılacak hesaplamaya esas alınması gerekmektedir.

Kamuya ait banka olması şart değil; en yüksek faizi hangi banka fiilen uyguluyorsa bu talep edilebilir.


http://www.turkhukuksitesi.com/showp...1&postcount=10
Old 08-02-2011, 08:21   #7
mnguckaya

 
Varsayılan

Sayın Adli Tıp,

Aşağıdaki Yargıtay kararı etraflıca açıklıyor.

Old 08-02-2011, 12:02   #8
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mnguckaya
Sayın Adli Tıp,

Aşağıdaki Yargıtay kararı etraflıca açıklıyor.

2003 senesinde ben askerdeydim. Sonraki kararları biliyorum sadece.
Old 08-02-2011, 15:39   #9
mnguckaya

 
Varsayılan Kıdem Tazminatına İlişkin Faiz Hesabı

Sayın Adli Tıp,
Konuyla ilgili daha yeni Yargıtay kararları mevcut ise lütfen ekler misiniz?

Benzer bir davada, T.C. Merkez Bankası'na yerel mahkeme tarafından yazılan müzezekkereye, T.C. Merkez Bankası tarafından verilen cevap aşağıdadır.

Old 08-02-2011, 16:10   #11
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mnguckaya
Sayın Adli Tıp,
Konuyla ilgili daha yeni Yargıtay kararları mevcut ise lütfen ekler misiniz?

Benzer bir davada, T.C. Merkez Bankası'na yerel mahkeme tarafından yazılan müzezekkereye, T.C. Merkez Bankası tarafından verilen cevap aşağıdadır.

Kamu bankası ifadesi geçiyor mu yazıda ?
Old 10-02-2011, 22:14   #12
mnguckaya

 
Varsayılan

Sayın Adli Tıp,

22.06.2010 tarihli T.C. Merkez Bankası cevabını, bankaların Merkez Bankası'na bildirdikleri faiz oranları ile fiilen uyguladıkları faiz oranlarının farklı olduğunu vurgulamak amacıyla eklemiştim. Diğer bir anlatımla, kamu bankası özel banka ayrımını vurgulamak için eklememiştim.

Bu arada, belirttiğiniz linkteki Yargıtay kararlarını inceledim.

Yargıtay'ın görüş değiştirdiği açıkça anlaşılıyor.

Teşekkür ederim.
Old 03-03-2011, 15:51   #13
revan

 
Varsayılan

Merhaba,

Elimde Ziraat Bankası'nın uyguladığı faiz oranları var. Belki işinize yarar.

UYGULAMA TARİHİ 1 YIL VADELİ
19.01.2009 13
09.02.2009 12,25

23.02.2009
11,5

23.03.2009
11

20.04.2009
10,5

27.05.2009
10,25

08.07.2009
9,75

29.07.2009
9,5

12.08.2009
9

31.08.2009
8,5

24.09.2009
8,25

06.10.2009
8

19.10.2009
7,75

11.01.2010
7,5

04.10.2010
7

03.01.2011
6,75
Old 03-03-2011, 16:28   #14
ncoban

 
Varsayılan

Kıdem tazminatı nete çevirirken damga verdisini yukarıda meslektaşımızın belirttiği gibi %0.6 değil %0.0066 olarak alarak hesaplama yapmanız gerekiyor.Bu oran üzerinden damga vergisini hesaplayarak net kıdem tazminatını bulunuz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
faturaya uygulanacak faiz oranı aylık %3 olabilir mi? kapbana Meslektaşların Soruları 6 09-01-2013 15:30
İlamsız İcra Takibinde Uygulanacak olan Faiz Oranı nihilist Meslektaşların Soruları 3 24-12-2010 15:11
Dövize uygulanacak faiz oranı!! ilksan Meslektaşların Soruları 1 01-05-2010 18:01
Bonoda yetkili icra dairesi ve uygulanacak faiz oranı tufan gürses Meslektaşların Soruları 3 02-07-2008 18:49
Tüzel Kişi Tacirin İşçi Alacaklarından Kaynaklanan Borcuna Uygulanacak Faiz Oranı? Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 2 30-04-2007 09:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05328608 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.