Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlenme nedeniyle fesihte kıdem tazminatı

Yanıt
Old 27-01-2011, 19:13   #1
Av.İsa UYSAL

 
Varsayılan Evlenme nedeniyle fesihte kıdem tazminatı

Müvekkile çalışmış olduğu işyerinden evlenme nedeniyle ayrılıyor.Ancak nikah fesihte sonra yapılmış.Davalı taraf feshin evlenme nedeniyle değil devamsızlık nedeniyle olduğunu söylüyor.Dosya bilirkişiye gitti.Bilirkişi raporunda devamsızlık nedeniyle feshin zamanında işçiye bildirilmediği için davacının kıdem tazminatına hak kazandığını,ancak davada evlenme nedeni ile fesih yapıldığı belirtildiği ve evlenmenin de fesihten önce olduğu için davacının kıdem tazminatını hak etmediğini belirtmiş.Ben bu durumda rapora karşı ne gibi bir beyanda bulunup davacının kıdem tazminatı almasını sağlayabilirim.Yardımlarınız için teşekkürler
Old 27-01-2011, 19:38   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçi kıdem tazminatı alamaz.
İşten ayrılması evlilikten önce olduğu için kıdem tazminatına hak kazanamaz . Bilirkişi raporunun tartışılacak bir yönü bana göre bulunmamaktadır.

Alıntı:

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin evlilik tarihini takip eden 1 yıl içinde, işverenliğe dilekçe ve ekinde evlenme cüzdanı fotokopisini içerecek şekilde müracaat ederek, kıdem tazminatı talep etmesi gerekir. Bilindiği üzere kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından biri olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı ödenmez. Örneğin; 01.01.2009 tarihinde işe giren, 01.06.2010 tarihinde evlenen kadın işçi 31.05.2011 tarihine kadar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilecektir.


Teşekkürler...
Old 27-01-2011, 20:03   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İsa UYSAL
Müvekkile çalışmış olduğu işyerinden evlenme nedeniyle ayrılıyor.Ancak nikah fesihte sonra yapılmış.Davalı taraf feshin evlenme nedeniyle değil devamsızlık nedeniyle olduğunu söylüyor.Dosya bilirkişiye gitti.Bilirkişi raporunda devamsızlık nedeniyle feshin zamanında işçiye bildirilmediği için davacının kıdem tazminatına hak kazandığını,ancak davada evlenme nedeni ile fesih yapıldığı belirtildiği ve evlenmenin de fesihten önce olduğu için davacının kıdem tazminatını hak etmediğini belirtmiş.Ben bu durumda rapora karşı ne gibi bir beyanda bulunup davacının kıdem tazminatı almasını sağlayabilirim.Yardımlarınız için teşekkürler

Kadın işçilerinin evlenme nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerine olanak tanıyan hüküm 29.07.1983 gün ve 2869 sayılı kanunla getirilmiş olup, sözkonusu değişikliğin gerekçesinde; Türk Medeni Kanununun 159. maddesi karının meslek ve sanatla uğraşmasını yasadaki koşullarla kocanın iznine bağlamıştır. Koca, karısının çalışmasına rıza göstermediği takdirde karının çalışması mümkün olamamaktadır. Böyle olunca çalışması yasayla kocanın iznine bağlı olan bir işçi bu izni istihsal edememesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalıyorsa emeğinin karşılığı olan tazminat hakkını kendisine tanımanın gerekeceği düşünülmektedir... Bu sistem M.K.'nun 159. maddesinin 1475 sayılı yasaya yansıtılmasından ibarettir..." denilmektedir. Görüldüğü gibi konu evlenen kadının kocası tarafından çalışmasına izin verilmemesi halinde işten ayrılmak zorunda kaldığı takdirde geçmiş hizmetlerinin karşılığını almasına yöneliktir. Evlilik tarihinin fesihten sonra olması halinde evlilik nedeniyle fesih iddiası dinlenilmez. Bu nedenle iddianızın ısrarı hatalı olacaktır.
Old 28-01-2011, 08:47   #4
Av. Güneş

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 1999/13237
Karar Tarihi: 18.10.1999
ÖZET: Davacı tanık anlatımlarına itibar edilerek ibranamenin hizmet akti kurulurken boş olarak düzenlenmiş olduğu sonradan doldurulduğu anlaşılabilmektedir. Bununla beraber davalı tanıkları ve davacının bir tanığı davacı işçinin evlenmek için ayrıldığını birbirleri ile tutarlı bir biçimde söylemişlerdir. Ağustos ayının onsekizinde ya da yirmibeşinde de davacının evlendiği konusunda tereddüt yoktur. Fesih ise bundan 20-25 gün önce gerçekleşmiş olmaktadır. Dosya içinde bulunan bordro örneklerinden de Temmuz 1997 ücretini davacının aldığı görülmekte daha sonra bir bordroya rastlanmamaktadır. Bu dosya içeriğinden davacının işten ayrıldığı sonra da evlendiği sonucu çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda davacı anılan tazminatlara hak kazanamaz. Mahkemece de dava reddedildiğine göre sonucu itibarı ile doğru olan kararın bu gerekçe ile onanması uygun görülmüştür.
(1475 S. K. m. 13, 14, 17)
Dava: Davacı, ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı kadın işçi davalı işveren tarafından işine haksız olarak son verildiğini ileri sürerek ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatları isteğinde bulunmuş, davalı ise davacının işten ayrıldığını savunarak ibraname ibraz etmiştir.
Mahkeme esas itibarı ile ibranameye dayanarak davacının evlenmek için işyerinden ayrıldığını vurgulayarak davanın reddine karar vermiştir.
İbranamenin düzenleniş biçimi, tarih ve davacı isminde yapılan düzeltmeler dikkate alındığında bu belgeye dayanılması mümkün değildir. Gerçekten ayrıldığını gösteren tarihin rakamında düzeltme yapıldığı gibi yazılı olan isimde karalanmış onun yerine davacının adı yazılmıştır. Daktilo ile oluşturulan metnin alt tarafında bulunan davacıya ait imza da metnin oldukça alt tarafında yer almıştır. Böyle olunca davacı tanık anlatımlarına itibar edilerek ibranamenin hizmet akti kurulurken boş olarak düzenlenmiş olduğu sonradan doldurulduğu anlaşılabilmektedir. Bununla beraber davalı tanıkları ve davacının bir tanığı davacı işçinin evlenmek için ayrıldığını birbirleri ile tutarlı bir biçimde söylemişlerdir. Ağustos ayının onsekizinde ya da yirmibeşinde de davacının evlendiği konusunda tereddüt yoktur. Fesih ise bundan 20-25 gün önce gerçekleşmiş olmaktadır. Dosya içinde bulunan bordro örneklerinden de Temmuz 1997 ücretini davacının aldığı görülmekte daha sonra bir bordroya rastlanmamaktadır. Bu dosya içeriğinden davacının işten ayrıldığı sonra da evlendiği sonucu çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda davacı anılan tazminatlara hak kazanamaz. Mahkemece de dava reddedildiğine göre sonucu itibarı ile doğru olan kararın bu gerekçe ile onanması uygun görülmüştür.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen gerekçe ile ONANMASINA, 18.10.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 28-01-2011, 09:32   #5
Av.İsa UYSAL

 
Varsayılan

Benim asıl öğrenmek istediğim işveren feshi kendisinin gerçekleştirdiği ve feshin devamsızlık nedeniyle olduğunu belirtirken davacı işçi de evlilik nedeniyle feshin kendisi tarafından gerçekleştirdiğini iddia etmesi ve bu durumda da feshin devamsızlık nedeniyle mi yoksa evlenme nedeniyle mi gerçekleştiği hususudur. Çünkü fesih devamsızlık nedeniyle gerçekleşmiş kabul edilirse davacı işçi bilirkişi raporuna göre kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
Old 28-01-2011, 09:46   #6
avukatkenan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İsa UYSAL
Müvekkile çalışmış olduğu işyerinden evlenme nedeniyle ayrılıyor.Ancak nikah fesihte sonra yapılmış.Davalı taraf feshin evlenme nedeniyle değil devamsızlık nedeniyle olduğunu söylüyor.Dosya bilirkişiye gitti.Bilirkişi raporunda devamsızlık nedeniyle feshin zamanında işçiye bildirilmediği için davacının kıdem tazminatına hak kazandığını,ancak davada evlenme nedeni ile fesih yapıldığı belirtildiği ve evlenmenin de fesihten önce olduğu için davacının kıdem tazminatını hak etmediğini belirtmiş.Ben bu durumda rapora karşı ne gibi bir beyanda bulunup davacının kıdem tazminatı almasını sağlayabilirim.Yardımlarınız için teşekkürler


Böyle bir konuda hangi gerekçeyle bilirkişi raporu istenir onu anlamış değilim..
Old 28-01-2011, 10:01   #7
avukatkenan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukatkenan
Böyle bir konuda hangi gerekçeyle bilirkişi raporu istenir onu anlamış değilim..

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=55321

bu linki de incelemenizi tavsiye ederim sayın meslektaşım kolay gelsin..
Old 28-01-2011, 10:25   #8
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Bu konu teknik bir konu değil, hukuki bir konudur. Dolayısıyla bilirkişi incelemesine gerek yoktur. Bilirkişi burada kıdem tazminatını hesap etmekle yetinmeliydi ki, zaten görevi de buraya kadardır. Buradan öte, kıdem tazminatının hakedilip edilmediği konusu hukuki bir konu olup, hakimin takdiri ve değerlendirmesindedir. Bu savla rapora itiraz ederek, kıdem tazminatının hesap edilmek üzere dosyanın yeniden bilirkişiye tevdiini talep edebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hastalık Nedeniyle İstifa Kıdem tazminatı Av.Mehmet Yılmaz Meslektaşların Soruları 5 31-03-2009 16:33
emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı avzeynepcan Meslektaşların Soruları 2 08-02-2009 23:15
Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Ve Kıdem Tazminatı Esin Hukuk Soruları Arşivi 3 30-03-2006 09:32
İş Hukuku-evlilik Nedeniyle İşden Ayrılmada Kıdem Tazminatı MİNA Hukuk Soruları Arşivi 3 30-03-2006 09:24
Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Barış Burhan Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03632212 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.