Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücreti

Yanıt
Old 07-01-2011, 14:57   #1
av.sbaran

 
Varsayılan beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücreti

sayın meslektaşlar
bildiğiniz üzere ceza mahkemeleri çoğunlukla beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücreti takdir etmekten imtina ediyorlar. ( hatta bunun için sanık müdafii ile 15 dakika münakaşa yapıyorlar ) ancak ceza yargılamasında bence avukatlık ücreti mahkeme masraflarındandır. kararda açıkça vekalet ücretine hükmedilmese dahi masrafların kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olması mahkeme masraflarından sayılan vekalet ücretinin de kamu üzerinde bırakıldığı sonucuna varılır. kaldı ki vekalet ücretine hükmetme konusunda mahkemelerin takdir hakkının olmadığını düşünüyorum. yasa gereği mahkeme beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücretine hükmetmek zorundadır. hükmetmemiş olması sanık vekilinin bu hakkını bertaraf edemez. mahkeme masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmesi dolaylı da olsa beraat eden sanık vekili lehine de vekalet ücretine hükmedildiği sonucunu doğurur düşüncesindeyim. siz meslektaşların bu konudaki tecrübe ve düşüncelerini paylaşmalarını rica ederim.
Old 07-01-2011, 21:52   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sbaran
sayın meslektaşlar
bildiğiniz üzere ceza mahkemeleri çoğunlukla beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücreti takdir etmekten imtina ediyorlar. ( hatta bunun için sanık müdafii ile 15 dakika münakaşa yapıyorlar ) ancak ceza yargılamasında bence avukatlık ücreti mahkeme masraflarındandır. kararda açıkça vekalet ücretine hükmedilmese dahi masrafların kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olması mahkeme masraflarından sayılan vekalet ücretinin de kamu üzerinde bırakıldığı sonucuna varılır. kaldı ki vekalet ücretine hükmetme konusunda mahkemelerin takdir hakkının olmadığını düşünüyorum. yasa gereği mahkeme beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücretine hükmetmek zorundadır. hükmetmemiş olması sanık vekilinin bu hakkını bertaraf edemez. mahkeme masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına karar verilmesi dolaylı da olsa beraat eden sanık vekili lehine de vekalet ücretine hükmedildiği sonucunu doğurur düşüncesindeyim. siz meslektaşların bu konudaki tecrübe ve düşüncelerini paylaşmalarını rica ederim.

Kararda yazmayan vekalet ücretini isteyemezsiniz. Bu yönden temyiz ederseniz Yargıtay kararı vekalet ücreti yönünden bozacaktır.
Old 07-01-2011, 22:10   #3
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Kararda yazmayan vekalet ücretini isteyemezsiniz. Bu yönden temyiz ederseniz Yargıtay kararı vekalet ücreti yönünden bozacaktır.

Bence de Yargıtay hatalı kararı düzeltecektir; düzeltmenin bozma değil de "düzelterek onama" şeklinde olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla.
Old 07-01-2011, 22:20   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Bence de Yargıtay hatalı kararı düzeltecektir; düzeltmenin bozma değil de "düzelterek onama" şeklinde olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla.

Ben de önce öyle yazmıştım ama "gönder" butonuna basmadan önce emin olmak istedim ve şu kararı gördüm: http://www.turkhukuksitesi.comshowpost.phpp=147828&postco unt=24
Old 23-01-2011, 18:24   #5
GECE

 
Varsayılan

Bu konu benim de merak ettiğim bir husus. Av. ücreti tarifesinin 13. maddesinde de beraat eden sanığa ödenecek vekalet ücreti ile ilgili bir fıkra var. ama bunun uygulanması nasıl oluyor. yani av. bunu ayrıca istemeli mi; istemeli ise ne zaman? mesela asliye cezada bir davam var, 2. duruşması 25 ocak 2011'de. büyük ihtimal beraat olacak. burada vek .ücreti karardan önce mi istenecek? yoksa istemesek de hakim resen mi hükmetmeli? bir de mahkeme karar verdi diyelim, paranın tahsili hangi prosedürde yapılır??
Old 23-01-2011, 20:13   #6
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GECE
Bu konu benim de merak ettiğim bir husus. Av. ücreti tarifesinin 13. maddesinde de beraat eden sanığa ödenecek vekalet ücreti ile ilgili bir fıkra var. ama bunun uygulanması nasıl oluyor. yani av. bunu ayrıca istemeli mi; istemeli ise ne zaman? mesela asliye cezada bir davam var, 2. duruşması 25 ocak 2011'de. büyük ihtimal beraat olacak. burada vek .ücreti karardan önce mi istenecek? yoksa istemesek de hakim resen mi hükmetmeli? bir de mahkeme karar verdi diyelim, paranın tahsili hangi prosedürde yapılır??

Hakim hükümde bu hususu re'sen gözetmek zorundadır. Bozma/düzelterek onama nedenidir. Sizin bir talepte bulunmanıza gerek yoktur. Gerekçeli kararda yoksa, sadece bu açıdan temyiz edebilirsiniz. Ücretin tahsili, mahkemeden kararın kesinleştiğine dair yazıyı, (kesinleşmeden alamazsınız.) ve gerekçeli kararın onaylı suretini adliyede ilgili birime götürüp, size verilen formu doldurduktan sonra, (tabii serbest meslek makbuzunu da ekleyeceksiniz.) ücretin hesabınıza yatırılması suretiyle gerçekleşiyor. Saygılarımla.
Old 23-01-2011, 20:14   #7
Av.Nevzat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GECE
Bu konu benim de merak ettiğim bir husus. Av. ücreti tarifesinin 13. maddesinde de beraat eden sanığa ödenecek vekalet ücreti ile ilgili bir fıkra var. ama bunun uygulanması nasıl oluyor. yani av. bunu ayrıca istemeli mi; istemeli ise ne zaman? mesela asliye cezada bir davam var, 2. duruşması 25 ocak 2011'de. büyük ihtimal beraat olacak. burada vek .ücreti karardan önce mi istenecek? yoksa istemesek de hakim resen mi hükmetmeli? bir de mahkeme karar verdi diyelim, paranın tahsili hangi prosedürde yapılır??

Sayın Gece
Aynı konu aşağıdaki linkte oldukça uzun süre tartışılmıştır.
Umarım yararlı olur.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=18242
Old 07-02-2011, 16:19   #8
Av.Elif ULU

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım
Bu konuda ben başka bir husuta bilgi isteyecektim. Ağır ceza mahkemesinde birden fazla suçtan dolayı yargılanan sanık hakkında; bir suçtan berat, bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir suçtan dolayı da hapis cezası kararı verildi. Bu durumda beraat kararı verilen suçtan dolayı vekalet ücretine hükmolunur mu? Şimdiden teşekkürler.
Old 07-02-2011, 16:23   #9
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Elif ULU
Sayın meslektaşlarım
Bu konuda ben başka bir husuta bilgi isteyecektim. Ağır ceza mahkemesinde birden fazla suçtan dolayı yargılanan sanık hakkında; bir suçtan berat, bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir suçtan dolayı da hapis cezası kararı verildi. Bu durumda beraat kararı verilen suçtan dolayı vekalet ücretine hükmolunur mu? Şimdiden teşekkürler.

Buna bir engel yoktur kanısındayım. Saygılar.
Old 08-02-2011, 10:23   #10
GECE

 
Varsayılan

Kesinleşmiş kararı önce "öde" diye ilgilisine götürüp, ödenmezse icraya koyarız. Peki "öde" diyeceğimiz makam-merci tam olarak neresi Mesela ANKARA'da neresi?
Old 08-02-2011, 13:51   #11
ynpzrlyz

 
Varsayılan

Ekteki kararlılık kazanmış ve yeni sayılabilecek bir tarihte verilen Danıştay kararına göre artık hâkimlerin AAÜT. 13/5'e göre avukatlık ücretini takdir etmemesi yanlış olur. Aksi durumda Yargıtay bu yönden temyiz üzerine hükmü düzelterek onayacaktır.
T.C. Danistay
8.Dairesi

Esas: 2008/128
Karar: 2009/1567
Karar Tarihi: 06.03.2009

AVUKATLIK ASGARİ ÜCERT TARİFESİ MADDESİNİN İPTALİ İSTEMİ - BERAAT EDEN VE KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SANIK YARARINA HAZİNE ALEYHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEK OLMASI - DAVA KONUSU DÜZENLEMEDE ÜST HUKUK NORMLARINA AYKIRILIK BULUNMAMASI

ÖZET: Beraat eden kişinin sadece kendi kusurundan oluşan giderleri ödeyeceği, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderlerin Hazinece üstlenileceği düzenlendiğinden, ücret ödeyerek avukat tutan ve beraat eden kişinin ödediği avukatlık ücreti de kişinin önceden ödemek zorunda olduğu giderler kapsamında yer aldığından, Devlet Hazinesi’nce karşılanacağı esastır. Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesine ilişkin dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamaktadır.

(1136 S. K. m. 168) (5271 S. K. m. 231, 232, 324, 327) (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13) (Danıştay 8 D. 14.05.2008 T. 2007/263 E. 2008/3515 K.)

Davanın Özeti: 13.12.2007 gün ve 26729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Genel Hükümler kısmında bulunan <Ceza davalarında ücret> başlıklı 13. maddesinin son fıkrasında yer alan <Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.> şeklindeki kuralın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemidir.

Savunmanın Özeti: Ceza davalarında davanın bir tarafının Devlet olduğu, davanın kamu adına açıldığına göre dava sonucunda haksız çıkan tarafın kamu, dolayısıyla Devlet olduğu, yargılama giderlerinden olan avukatlık ücretinin hazine aleyhine hükmedilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, davalı idarece beraat eden sanığın, açacağı tazminat davasında avukatına ödemek zorunda kaldığı vekalet ücretini de talep edebileceği belirtilmekteyse de, 5271 sayılı Yasanın 141. maddesinde belirli konularla sınırlı olarak tazminat davası açılabileceğinin belirtilmesi, avukatlık ücretinin ayrı bir dava açılarak alınma imkanını tanıyan bir kanun hükmü bulunmaması nedeniyle bu görüşe katılmanın mümkün olmadığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi M. B.'in Düşüncesi: Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca beraat eden kişinin sadece kendi kusurundan oluşan giderleri ödeyeceği, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderlerin Hazinece üstleneceği düzenlendiğinden, ücret ödeyerek avukat tutan ve beraat eden kişinin ödediği avukatlık ücreti kişinin önceden ödemek zorunda olduğu giderler kapsamında yer aldığından, dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığından davanın reddinin gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı A. Y. Ö.'in Düşüncesi: Dava, 13.12.2007 tarih ve 26729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesinin son fıkrasında yer alan <Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.> düzenlemesinin iptali istemiyle açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması başlıklı 168. maddesinde tarifenin hazırlanmasının takvimi, süreci ve biçimi düzenlenmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin 3. fıkrasında beraat eden sanığa tazminat isteyebileceği bir hal varsa bu da bildirilir. 232. maddesinin 6. fıkrasında, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir düzenlemeleri yer almış, aynı Kanunun Yargılama Giderleri başlıklı 324. maddesinde,

(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir,

(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hakim belirler.

(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar Harçlar Kanunu hükümlerine göre, kişisel haklara ilişkin kararlar 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri yargılama gideri sayılır bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır kuralları getirilmiştir.

Anılan Kanunun Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halinde Gider başlıklı 327 maddesinde; (1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler Devlet Hazinesince üstlenilir kurallarına yer verilmiştir.

Alıntısı yapılan 5271 sayılı Yasa kuralları birlikte değerlendirildiğinde, beraat eden sanığa tazminat isteyebileceği durum var ise, bunun ve kanun yolları ile izlenecek yöntemin açıklanacağı, avukatlık ücretinin yargılama giderleri arasında sayıldığı, karar merciince yargılama giderlerinin miktarının ve kimlerden alınacağının belirtileceği, Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararların Harçlar Kanuna göre yerine getirileceği, tercüman giderlerinin Hazinece karşılanacağı, beraat eden kişinin sadece kendi kusurundan oluşan giderleri ödeyeceği, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderlerin Hazinece üstlenileceği anlaşılmakta olup, bu bağlamda ücret ödeyerek avukat tutan ve beraat eden kişinin ödediği ücretin de kişinin önceden ödemek zorunda olduğu giderler kapsamında değerlendirilmesinde anılan yasal düzenlemelere aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Yukarıda sözü edilen 324. maddede yargılama giderinden, 327. maddede giderden söz edilmekte ise de, 327. maddenin 324. maddeye göre daha geniş ve genel bir ifade kullandığı bu ifadelerin beraat eden kişinin avukatlık ücretinin Hazinece karşılanmasına engel bir hukuki durum oluşturmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu itibarla, davaya konu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık görülmemektedir.

Nitekim, 13.12.2006 tarihli ve 26375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13. maddesinde yer alan aynı nitelikte düzenleme getiren cümlenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesi’nin 14.05.2008 tarihli ve E: 2007/263 K: 2008/3515 sayılı kararı ile de davanın reddine karar verilmiştir.

Belirtilen nedenlerle, davanın reddinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü.

Dava, 13.12.2007 gün ve 26729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Genel Hükümler kısmında bulunan <Ceza davalarında ücret> başlıklı 13. maddesinin son fıkrasında yer alan <Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.>, şeklindeki kuralın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun <Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması> başlıklı 168. maddesinde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanma şekli düzenlenmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun <Yargılama Giderleri> başlıklı 324. maddesinde, harçların ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamaların ve taraflarca yapılan ödemelerin yargılama giderleri olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun <Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halinde Gider> başlıklı 327. maddesinde ise; hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişinin sadece kenen kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edileceği, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderlerin Devlet Hazinesince üstlenileceği kurallarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan yasal düzenleme uyarınca, beraat eden kişinin sadece kendi kusurundan oluşan giderleri ödeyeceği, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderlerin Hazinece üstlenileceği düzenlendiğinden, ücret ödeyerek avukat tutan ve beraat eden kişinin ödediği avukatlık ücreti de kişinin önceden ödemek zorunda olduğu giderler kapsamında yer aldığından, Devlet Hazinesince karşılanacağı esastır.

Bu durumda, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesine ilişkin dava konusu düzenlemede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan 23.00 TL posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 575.00 TL vekalet ücretinin davacı idareden alınarak davalı vekiline verilmesine 06.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 08-02-2011, 15:24   #12
cmuk

 
Varsayılan

Bu vekalet ücreti konusunda bazı hakimlerin kasıtlı olarak vekalet ücretine hükmetmediğini düşünüyorum. Asliye ceza mahkemesinde iki sanığında vekili olduğum bir dosyada her iki sanık da beraat etti. Kısa kararda vekalet ücreti yoktu. Bende herhalde gerekçeli kararda yazacak diye süre tutum dilekçesi vermedim. Baktım gerekçeli kararda da vekalet ücretine hükmedilmemiş. Hakimle görüştüğümde vekalet ücretine hükmetmeyi unuttuğunu artık kısa karar ile gerekçeli kararın uyumlu olması gerektiğinden vekalet ücretini yazdıramayacağını söyledi. Ben de kısa kararı temyiz etmediğim için tabiri caizse kalakaldım. 2.000 tl üzerine bir soğuk su içiyorum.
Old 08-02-2011, 15:47   #13
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cmuk
Bu vekalet ücreti konusunda bazı hakimlerin kasıtlı olarak vekalet ücretine hükmetmediğini düşünüyorum. Asliye ceza mahkemesinde iki sanığında vekili olduğum bir dosyada her iki sanık da beraat etti. Kısa kararda vekalet ücreti yoktu. Bende herhalde gerekçeli kararda yazacak diye süre tutum dilekçesi vermedim. Baktım gerekçeli kararda da vekalet ücretine hükmedilmemiş. Hakimle görüştüğümde vekalet ücretine hükmetmeyi unuttuğunu artık kısa karar ile gerekçeli kararın uyumlu olması gerektiğinden vekalet ücretini yazdıramayacağını söyledi. Ben de kısa kararı temyiz etmediğim için tabiri caizse kalakaldım. 2.000 tl üzerine bir soğuk su içiyorum.

Kanun yararına bozma isteyiniz bence. Sonra isterseniz yine su için.
Old 08-02-2011, 16:32   #14
cmuk

 
Varsayılan

İsteyeceğim, umarım istediğim gibi değişiklik olur.
Old 09-02-2011, 09:08   #15
GECE

 
Varsayılan

1-Kesinleşmiş kararı önce "öde" diye ilgilisine götürüp, ödenmezse icraya koyarız. Peki "öde" diyeceğimiz makam-merci tam olarak neresi (ANKARA'DA) ?
2- SERBEST MESLEK MAKBUZU keseceğiz, ama bu müvekkile kestiğimiz makbuz mu yoksa hazine aleyhine hükmedilen vek. ücreti için ayrı makbuz mu keseceğiz? ya da her 2 makbuzu da mı ekleyeceğiz?
bu konuda deneyimi olan varsa somut olarak ne yapılacağını anlatabilir mi????
Old 09-02-2011, 13:18   #16
cmuk

 
Varsayılan

Ben daha önce iki kere aldım burada uygulama şu şekilde; makbuz istemiyorlar. Sadece kararın aslı gibidir örneği, kesinleşme şerhi ve banka hesap numaranızı gösteriri dilekçe bu kadar para bir süre sonra hesaba yatıyor.
Old 02-03-2011, 12:54   #17
GECE

 
Varsayılan

Arkadaşlar,
bugün asliye ceza mahkemesinde görülen bir davada müvekkilim BERAAT etti. Ben duruşmada müvekkil kendini vekil ile temsil ettirdiğinden ve beraat ettiğinden av. asg. üc.tarifesi m.13/5 uyarında hazine aleyhine maktu vek. ücretine hükmedilmesini, bunun da 1100 TL olduğunu belirttim.
Hakim sırıtarak "274 TL VEK. ÜCRETİ TAKDİRİNE" diye karar verdi.
sonra da bana "ben böyle veriyorum, napiyim temyiz edin siz de av. hanım" dedi.
çok sinirlendim?
temyiz edeceğim. sizlerden de böyle bir durumla karşılaşan oldu mu(yani "maktu" yerine "takdiri" vek. ücreti)?
Old 02-03-2011, 16:11   #18
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Maktu yerine takdiri vekalet ücreti de ne demek.. Böyle mantık mı olur.. Mutlaka temyiz etmelisiniz
Old 03-03-2011, 13:11   #19
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği konusunda sanırım çekişme yok... Problem genelde şöyle çıkıyor: uygulamada kısa karara vekalet ücreti yazılmıyor, lehe hükmü temyiz etmediğimiz için de, gerekçeli karar geldiğinde vekalet ücretimizin uçmuş olduğunu görüyoruz...

Peki, hakim (veya heyet) vekalet ücretinden kısa kararda bahsetmemiş, ancak giderlerin kamu üzerinde bırakılmasına demiş olsun; bu durumda kamu üzerine vekalet ücretini de bırakmış sayılmaz mı? Yani gerekçeli kararı bu yönden temyiz ettiğimizde, öncelikli temyiz sebebimiz olarak:

"...kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olduğu, kısa kararda kamu üzerine bırakılan giderlerden olan vekalet ücretine gerekçeli kararda değinilmediği, açık ve infaz edilebilir bir hüküm kurulmadığı..."

ve hatta

" kararın esaslı unsurlarından olan yargılama giderleri konusunda açıklık ihtiva etmeden verilmiş kısa kararın kanun anlamında tefhim olmadığı, dolayısı ile temyiz süresinin de işlemeye başlamadığı

sebeplerini ileri sürerek temyiz etsek, bu sebep süre tutum vermemiş olmaktan dolayı uğrayacağımız hak kaybının önüne geçmez mi?

Neticede mahkumiyet hükmü kurulurken sanıktan tahsili gereken yargılama gideri kalem kalem, lirası kuruşu açık şekilde karara yazılıyor, yazılmazsa temyiz süresi işlemeye başlamış sayılmadığı gibi, sırf bu nedenle tahsil edilecek masrafın niteliği ve niceliğinin kararda infazı kabil şekilde gösterilmemiş olması bozma nedeni sayılıyor... Tersi durumda, yani beraat hükmü kurulduğunda da aynı şeyin geçerli olması gerekir siye düşünüyorum.
Old 18-03-2011, 13:31   #20
Mehmet Haluk

 
Varsayılan

aynı durum benim de başıma geldi.Hakimle görüştüğümde bu yoğunlukta müvekkilin beraat etmesine şükretmem gerektiğini sözyledi.Ben zaten beraat edeeckti dediğimde ise olsun bu yoğunlukta uğraştırmayın dedi.Bende yapacak bir şey yok uğraşacağız ki benden sonrakiler uğraşmasın dedim.
Burada aklıma takılan husus kısa ve gerekçeli kararda '' yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına karar verildiği'' yazılıdır.Bu durumda CMK 324 . maddesinde de harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretinin yargılama gideri olduğu belirtilmiş olduğundan ilamsız takip yolu ile her ne kadar kararda açıkça yazılmamış olsa da isteyemez miyiz? İtiraz edilse dahi yarılama giderleri kamu üzerinde bırakılmış ve bundalardan olan avukatlık ücretini talep etmiş olmaz mıyız?
Old 20-03-2012, 14:04   #21
Av.Fatih Ahmet AKYILDIZ

 
Varsayılan Vekaletname Vererek Avukatla Temsİl Edİlen Ve Beraat Eden Sanik Lehİne Vekalet Ücretİ

......................................... MAHKEMESİNE
BURSA

Dosya Esas : 20 / Esas-20 / Karar
Karar Tarihi :

TALEPTE BULUNAN : ......................................- ADRES
VEKALETEN MÜDAFİ : Av...................................- ADRES
D.KONUSU : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli yazısı ve atıfta bulunduğu 9ncu Ceza Dairesi'nin 31/10/2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı içtihadı uyarınca beraat eden sanık lehine vekalet ücreti tayini hususunda Ek Karar Verilmesi talebi

İZAHI : Vekil eden hakkında ..../...../2012 tarihinde yukarıda esas numarası belirtilen dosyada beraat kararı verilmiştir.
Beraat kararı dosyadaki delillere, oluş ve kabule, usul ve yasaya uygundur. Ancak karar içeriğinden de anlaşılacağı üzere beraat eden sanık kendisini vekaletname vererek avukat ile temsil ettirmesine rağmen sanık lehine vekalet ücretine karar verilmemiştir.
1. 29.05.1957 gün ve 4/6 sayılı ve 02.05.1956 gün ve 4/3 sayılı İBK. ları ile yargılama giderlerinin neler olduğu sayılmış ve karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık ücretinin de bu giderler arasında olduğu açıkça belirtilmiştir. Yargıtay Kanunu'nun 45nci maddesi gereğince İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlayacağı düzenlenmiştir.
2. 5271 sayılı C.M.K.'nun 327nci maddesi uyarınca;1)Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir. 2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesi'nce üstlenilir.
3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168/son maddesi gereğince ;“Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”
Aynı kanun'un 169ncu maddesi gereğince ;“Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz”
4. Karar tarihinde yürürlükte olan (28149 sayılı Resmi Gazetede 21.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren) 2012 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Genel hükümler kısmında yer alan Ceza Davalarında Ücret başlıklı kısmında, 13/5 maddesi uyarınca “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir”.
5. Yargıtay 8nci Ceza Dairesi'nin 3.12.2007 tar. 2007/9222 E.- 2007/8495 K. sayılı kararı, 8nci Ceza Dairesi'nin 25.02.2008 tar. 2007/13484 E.- 2008/1110 K. sayılı kararı, 4ncü Ceza Dairesi'nin 17.09.2008 tar. 2008/862 E. -2008/16994 K. sayılı, 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tar., 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamları ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yargıtay 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tarihli, 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamı ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeni ile hüküm düzeltilerek onanmıştır.

Yargıtay 4ncü Ceza Dairesi'nin 2008/862 E.- 2008/16994 K. tarihli ve 17.09.2008 tarihli kararı ile “ suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilen sanık " lehine de vekalet ücretine hükmedileceği açıkça belirlenmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince beraat eden sanıklar yararına vekalet ücreti tayin olunması gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de bu hususta mahalli mahkemesinden alınacak ek kararla meselenin halli mümkün bulunduğundan anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir.” görüşünü benimsemiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılan yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 2008 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” biçimindeki düzenleme karşısında, beraat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de mahkemesinden alınacak bir kararla konunun mahalinde çözümlenebileceği düşünülmüş, bu aşamada anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir." görüşünü benimsediği için, bu aşamada kanun yararına bozma yoluna gidilmeyerek sayın mahkemenizden bu konuda EK Karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı örneği Ek'tedir)


İSTEM SONUCU : Yukarıda yasal dayanakları açıklandığı üzere anılan kararda beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirmiş olmasına rağmen lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi sebebiyle bu konuda Ek Karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. 20.03.2012Sanık ...... ........ 'ın
VEKELATEN MÜDAFİ
Av.


EK :
1. Suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine
karar verilen sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine
dair Yargıtay 4. C.D nin kararı
2. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün
20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı
Old 20-03-2012, 14:12   #22
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih Ahmet AKYILDIZ
......................................... MAHKEMESİNE
BURSA

Dosya Esas : 20 / Esas-20 / Karar
Karar Tarihi :

TALEPTE BULUNAN : ......................................- ADRES
VEKALETEN MÜDAFİ : Av...................................- ADRES
D.KONUSU : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli yazısı ve atıfta bulunduğu 9ncu Ceza Dairesi'nin 31/10/2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı içtihadı uyarınca beraat eden sanık lehine vekalet ücreti tayini hususunda Ek Karar Verilmesi talebi

İZAHI : Vekil eden hakkında ..../...../2012 tarihinde yukarıda esas numarası belirtilen dosyada beraat kararı verilmiştir.
Beraat kararı dosyadaki delillere, oluş ve kabule, usul ve yasaya uygundur. Ancak karar içeriğinden de anlaşılacağı üzere beraat eden sanık kendisini vekaletname vererek avukat ile temsil ettirmesine rağmen sanık lehine vekalet ücretine karar verilmemiştir.
1. 29.05.1957 gün ve 4/6 sayılı ve 02.05.1956 gün ve 4/3 sayılı İBK. ları ile yargılama giderlerinin neler olduğu sayılmış ve karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık ücretinin de bu giderler arasında olduğu açıkça belirtilmiştir. Yargıtay Kanunu'nun 45nci maddesi gereğince İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlayacağı düzenlenmiştir.
2. 5271 sayılı C.M.K.'nun 327nci maddesi uyarınca;1)Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir. 2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesi'nce üstlenilir.
3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168/son maddesi gereğince ;“Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”
Aynı kanun'un 169ncu maddesi gereğince ;“Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz”
4. Karar tarihinde yürürlükte olan (28149 sayılı Resmi Gazetede 21.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren) 2012 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Genel hükümler kısmında yer alan Ceza Davalarında Ücret başlıklı kısmında, 13/5 maddesi uyarınca “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir”.
5. Yargıtay 8nci Ceza Dairesi'nin 3.12.2007 tar. 2007/9222 E.- 2007/8495 K. sayılı kararı, 8nci Ceza Dairesi'nin 25.02.2008 tar. 2007/13484 E.- 2008/1110 K. sayılı kararı, 4ncü Ceza Dairesi'nin 17.09.2008 tar. 2008/862 E. -2008/16994 K. sayılı, 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tar., 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamları ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yargıtay 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tarihli, 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamı ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeni ile hüküm düzeltilerek onanmıştır.

Yargıtay 4ncü Ceza Dairesi'nin 2008/862 E.- 2008/16994 K. tarihli ve 17.09.2008 tarihli kararı ile “ suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilen sanık " lehine de vekalet ücretine hükmedileceği açıkça belirlenmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince beraat eden sanıklar yararına vekalet ücreti tayin olunması gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de bu hususta mahalli mahkemesinden alınacak ek kararla meselenin halli mümkün bulunduğundan anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir.” görüşünü benimsemiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılan yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 2008 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” biçimindeki düzenleme karşısında, beraat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de mahkemesinden alınacak bir kararla konunun mahalinde çözümlenebileceği düşünülmüş, bu aşamada anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir." görüşünü benimsediği için, bu aşamada kanun yararına bozma yoluna gidilmeyerek sayın mahkemenizden bu konuda EK Karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı örneği Ek'tedir)


İSTEM SONUCU : Yukarıda yasal dayanakları açıklandığı üzere anılan kararda beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirmiş olmasına rağmen lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi sebebiyle bu konuda Ek Karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. 20.03.2012Sanık ...... ........ 'ın
VEKELATEN MÜDAFİ
Av.


EK :
1. Suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine
karar verilen sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine
dair Yargıtay 4. C.D nin kararı
2. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün
20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı

Sonuç ne peki üstadım...Karar verildiği zaman bizleri bilgilendirirseniz seviniriz...Teşekkürler...
Old 23-03-2012, 13:14   #23
Av.Fatih Ahmet AKYILDIZ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, bu dilekçe içeriğine göre mahkemeler Ek karar ile vekalet ücretini tayin ediyor. Ancak red kararı verilirse Kanun Yararına Bozma yoluna başvuruyoruz.
Old 24-09-2012, 10:42   #24
Av.Bedia

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih Ahmet AKYILDIZ
......................................... MAHKEMESİNE
BURSA

Dosya Esas : 20 / Esas-20 / Karar
Karar Tarihi :

TALEPTE BULUNAN : ......................................- ADRES
VEKALETEN MÜDAFİ : Av...................................- ADRES
D.KONUSU : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli yazısı ve atıfta bulunduğu 9ncu Ceza Dairesi'nin 31/10/2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı içtihadı uyarınca beraat eden sanık lehine vekalet ücreti tayini hususunda Ek Karar Verilmesi talebi

İZAHI : Vekil eden hakkında ..../...../2012 tarihinde yukarıda esas numarası belirtilen dosyada beraat kararı verilmiştir.
Beraat kararı dosyadaki delillere, oluş ve kabule, usul ve yasaya uygundur. Ancak karar içeriğinden de anlaşılacağı üzere beraat eden sanık kendisini vekaletname vererek avukat ile temsil ettirmesine rağmen sanık lehine vekalet ücretine karar verilmemiştir.
1. 29.05.1957 gün ve 4/6 sayılı ve 02.05.1956 gün ve 4/3 sayılı İBK. ları ile yargılama giderlerinin neler olduğu sayılmış ve karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık ücretinin de bu giderler arasında olduğu açıkça belirtilmiştir. Yargıtay Kanunu'nun 45nci maddesi gereğince İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlayacağı düzenlenmiştir.
2. 5271 sayılı C.M.K.'nun 327nci maddesi uyarınca;1)Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir. 2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesi'nce üstlenilir.
3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 168/son maddesi gereğince ;“Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.”
Aynı kanun'un 169ncu maddesi gereğince ;“Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz”
4. Karar tarihinde yürürlükte olan (28149 sayılı Resmi Gazetede 21.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren) 2012 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Genel hükümler kısmında yer alan Ceza Davalarında Ücret başlıklı kısmında, 13/5 maddesi uyarınca “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir”.
5. Yargıtay 8nci Ceza Dairesi'nin 3.12.2007 tar. 2007/9222 E.- 2007/8495 K. sayılı kararı, 8nci Ceza Dairesi'nin 25.02.2008 tar. 2007/13484 E.- 2008/1110 K. sayılı kararı, 4ncü Ceza Dairesi'nin 17.09.2008 tar. 2008/862 E. -2008/16994 K. sayılı, 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tar., 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamları ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yargıtay 9ncu Ceza Dairesi'nin 01.02.2011 tarihli, 2009/3203 E- 2011/612 K. sayılı ilamı ile de beraat eden sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi nedeni ile hüküm düzeltilerek onanmıştır.

Yargıtay 4ncü Ceza Dairesi'nin 2008/862 E.- 2008/16994 K. tarihli ve 17.09.2008 tarihli kararı ile “ suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilen sanık " lehine de vekalet ücretine hükmedileceği açıkça belirlenmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2007 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince beraat eden sanıklar yararına vekalet ücreti tayin olunması gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de bu hususta mahalli mahkemesinden alınacak ek kararla meselenin halli mümkün bulunduğundan anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir.” görüşünü benimsemiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2008 tarihli ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılan yazısı ile “ Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 31.10.2007 tarihli ve 2007/8355-7699 sayılı ilamında da belirtildiği üzere 2008 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13/5. maddesi gereğince “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” biçimindeki düzenleme karşısında, beraat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiş ise de mahkemesinden alınacak bir kararla konunun mahalinde çözümlenebileceği düşünülmüş, bu aşamada anılan karar aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir." görüşünü benimsediği için, bu aşamada kanun yararına bozma yoluna gidilmeyerek sayın mahkemenizden bu konuda EK Karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü yazısı örneği Ek'tedir)


İSTEM SONUCU : Yukarıda yasal dayanakları açıklandığı üzere anılan kararda beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirmiş olmasına rağmen lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi sebebiyle bu konuda Ek Karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. 20.03.2012Sanık ...... ........ 'ın
VEKELATEN MÜDAFİ
Av.


EK :
1. Suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine
karar verilen sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine
dair Yargıtay 4. C.D nin kararı
2. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün
20.11.2008 tarihli Beyoğlu 2.ACM 2008/36 K. dosyası yazısı


Sayın Meslektaşım, öncelikle şunu belirtmek isterim ki bir ceza davası dosyamızda mahkeme müvekkilin beraatine karar verdi; ancak kısa kararda yalnızca yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına şeklinde karar mevcuttu.Biz de gerekçeli kararda vekalet ücreti takdir edileceğini düşünerek yasal süre içerisinde temyiz etmedik;ne yazık ki UYAP üzerinden baktığımızda ise gerekçeli kararda vekalet ücreti bulunmadığını gördük.
Şimdi sorum şudur: Hazırlamış olduğunuz bu dilekçeyi benzer bir durumda mı mahkemeye sunmuştunuz, yoksa temyiz süresi içerisinde mi?Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla...
Old 01-11-2012, 12:56   #25
Engin YILMAZ

 
Varsayılan

Bu konuda kanun yararına bozma yoluna gidip sonuç alanlar var mı acaba?
Old 21-12-2012, 14:17   #26
Av.Gök

 
Varsayılan beraat eden sanık vekili lehine vekalet ücreti

Sayın meslektaşlarım
Benim bir dosyamda müvekkilim beraat etti ve mahkeme vekalet ücretine hükmetmedi.Temyiz ettim,Yargıtay bozdu ve mahkemesine düzelterek onayarak gönderdi.Mahkeme de vekalet ücretine hükmetti. Benim sorum, bu kararın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir mi? Gerekli değil diye düşünmekteyim, ancak emin de olmak istiyorum.

İyi çalışmalar dilerim
Old 21-12-2012, 14:28   #27
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gök
Sayın meslektaşlarım
Benim bir dosyamda müvekkilim beraat etti ve mahkeme vekalet ücretine hükmetmedi.Temyiz ettim,Yargıtay bozdu ve mahkemesine düzelterek onayarak gönderdi.Mahkeme de vekalet ücretine hükmetti. Benim sorum, bu kararın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir mi? Gerekli değil diye düşünmekteyim, ancak emin de olmak istiyorum.

İyi çalışmalar dilerim

Ceza davalarında sanık ya da katılan için hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için kararın kesinleşmesi gerekir.
Ayrıca, icra takibi yapmanıza gerek olmadığı kanısındayım. Bakınız: http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/...k/dava_isl.pdf
Old 21-12-2012, 15:33   #28
egemen48

 
Varsayılan

peki beraat eden her bir sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmez mi?aynı suctan yargılanan 3 sanık düşünelim,müdafiileri tek olsun,bu durumda tek mi ayrı ayrı mı vekalet ücreti olacak?
Old 21-12-2012, 16:14   #29
hukukkuşu

 
Varsayılan

Sayın Egemen, her bir sanık için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.Ancak tek sanık için dahi vekalet ücretine genelde hükmedilmemesi düşünüldüğünde bu durum bizim için hayli sorun teşkil ediyor.
Müdafi olarak katıldığım bir dava da 3 ayrı sanık hakkında beraat kararı çıktı.Bir sanık için tek, diğer 2 sanık için de tek olmak üzere 2 ayrı vekaletname düzenlenmişti. Hakim "her iki vekaletname için ayrı olmak üzere" toplamda 2 ayrı vekalet ücretine hükmetti.Ben durumu kabullensem de savcı 2 vekalet ücreti fazla, tek vekalet ücretine hükmedilsin talebiyle temyiz yoluna gitti.Ben de yargıtay'a sunduğum dilekçede 3 ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir talebinde bulundum.Dosya henüz karara bağlanmadı, bekliyorum..
Old 10-01-2013, 19:17   #30
doğru hukuk & danışmanlık

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Aynı suçtan birçok dosyada yargılanan müvekkilim beraat etti ve mahkeme vekalet ücretine hükmetti.Biz başvurumuzu yaptık ve 2 ay içinde ödeme yapıldı.
Başvuru için yapmanız gerekenler;
1.gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi ve (iki suret şeklinde aslı gibidir onaylı )
2.onaylı vekaletname örneği
3.ilgili cumhuriyet başsavcılığına hitaben yazılmış başvuru dilekçesi

.................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDARİ İŞLER BÜROSU’NA

Aşağıda Mahkeme ve dosya numaraları belirtilen dosyalardan müvekkil hakkında BERAAT kararı verilmiş olup, müvekkil adına kanuni vekalet ücretine hükmedilmiştir.İlgili dosyalar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.
........ ... Asliye Ceza Mahkemesi ‘nin ...... E. ...... K. Sayılı dosyasında sanık yararına hükmedilen Vekalet ücretinin aşağıda belirtilmiş olan hesaba yatırılmasını müvekkilim adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.01.2013
Sanıklar Müdafii
Av.

EKLER : 1)Aslı gibidir onaylı Vekaletname sureti
2)İlgili Mahkemelerin gerekçeli kararları ve kesinleşme şerhleri

AD ve SOYAD :
BANKA :
IBAN NO :
ŞUBE KODU :
HESAP NO :
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Beraat halinde sanık (vekili) lehine hükmedilen vekalet ücreti Av.Nevzat Meslektaşların Soruları 92 12-11-2015 10:41
Davadan Feragat, Davacı Vekili Lehine Vekalet Ücreti Sorunu MTL Meslektaşların Soruları 8 29-12-2010 10:17
Beraat eden sanık lehine hükmedilen Avukatlık Ücreti üye18332 Ceza Hukuku Çalışma Grubu 4 30-12-2009 23:20
Yargıtay Kararı: Beraat Eden Sanık Yararına AAÜT gereğince Avukatlık Ücreti Takdiri av.remzieroglu Hukuk Haberleri 3 31-01-2009 14:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07847810 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.