Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş kazası-Sigorta şirketine karşı manevi tazminat

Yanıt
Old 31-12-2010, 18:04   #1
Avukat Sibel Sayın

 
Varsayılan İş kazası-Sigorta şirketine karşı manevi tazminat

Arkadaşlar merhaba,
Müvekkil 2003 yılında iş kazası geçirip sol kolu kopuyor.İşverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açtım.İşveren işçiyi sigorta şirketine sigortalatmış.Poliçede manevi tazminatlar teminat dahilindedir yazıyor.İşveren davayı sigorta şirketine ihbar etti.Mahkeme 60.000.00TL manevi tazminata hükmetti.Dosya Yargıtayda.Sigorta şirketi dosyayı temyiz etti.Şimdi ise işveren şirket işyerini kapattı.Benim işverenden parayı tahsil etme durumum kalmadı.Zamanaşımı süresi nedir.Sigorta şirketine manevi tazminat davası açabılır mıyım?Nasıl bir yol izlemem gerekli.İşverenden parayı tahsil etme durumumuz kalmadı.Bu durumda sigorta şirketinden parayı nasıl alabiliriz.
SAYGILAR İYİ YILLAR
Old 01-01-2011, 10:08   #2
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Merhaba.
Zamanaşımı iki yıl. Ancak, ihbar edildiğine göre kesilir.
İyi Çalışmalar.
Old 02-01-2011, 18:24   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Malik beye katılmıyorum. İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları BK. 125 gereği 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Kanun ile tayin edilmiş bu sürenin aksine ayrık bir özel kanun hükmünün bulunmayışı karşısında zamanaşımı süresinin kısaltılması mümkün değildir. Diğer taraftan ihbar ile zamanaşımı kesilerek yeniden başlamıştır.
Old 02-01-2011, 19:13   #4
Avukat Sibel Sayın

 
Varsayılan Yanit

Ben de Malik Bey'e katılmıyorum.Sigorta şirketine karşı açacağımız manevi tazminat davasında süre ceza zamanaşımı süresi mi 10 yıllık süre mi?
Sanırım ceza zamanaşımı süresi o da 5 yıl diye biliyorum.SAYGILAR
Old 02-01-2011, 19:38   #5
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü istemler iki yılda zaman aşımına uğrar. Ancak, olay ceza davasının konusuna girmiş ise, uzamış zaman aşımı uygulanır. Kaldı ki, Cezaya girmeseydi dahi, ihbar edilmekle iki yıllık zaman aşımı kesilmiştir.
Old 02-01-2011, 21:17   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Düzeltme

(1)Davanın ihbarı zamanaşımını kesmez.

Davanın ihbarı kambiyo senetlerine mahsus olarak zamanaşımını keser (TTK m.662); lakin burada davanın ihbarı ile kendisine dava ihbar edilen kişiye karşı ZAMANAŞIMI KESİLMİŞ OLMAZ:

BK m.133: "Aşağıdaki hallerde müruru zaman katedilmiş olur:
1 - Borçlu borcu ikrar ettiği, hususiyle faiz veya mahsuben bir miktar para veya rehin yahut kefil verdiği takdirde.
2 - Alacaklı dâva veya def'i zımnında mahkemeye veya hakeme müracaatla veya icrai takibat yahut iflâs masasına müdahale ile hakkını talep eylediği halde."

Tam teselsülde (BK m.50) borçlulardan birine karşı dava ikame edilmiş olması, diğerlerine karşı da zamanaşımını keser:

BK m.134: "Müruru zaman, müteselsilen borçlu olanlardan veya taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek borçlularından birine karşı katedilmiş olunca diğerlerine karşı da katedilmiş olur..."

Eksik teselsülde (BK m.51) müteselsil borçlulardan birine karşı dava ikamesi, diğerlerine karşı zamanaşımının kesilmesine neden olmaz.

(2)Ayrıca;

Alıntı:
Yazan Avukat Sibel Sayın
...İşveren davayı sigorta şirketine ihbar etti...Sigorta şirketi dosyayı temyiz etti...

İhbar edilen fer'i müdahalede bulunmuşsa kararı tek başına temyiz edemez; ihbar edenin temsilcisi (iradi temsil) olarak katılmışsa ihbar eden adına kararı temyiz edebilir.

Saygılar...
Old 03-01-2011, 08:49   #7
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

BK. 136 gereği " davanın açılması ile kesilen zamanaşımı, yargılama sırasında iki tarafın yargılama ile ilgili her işleminden ve hakimin her emir ve kararından sonra yeniden işlemeye başlar "

Bu sebeple davacının 10 yıllık zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiği gibi, gerek ihbar ve gerekse karar ile kesilir ve yeniden işlemeye başlar düşüncemi koruyorum :-))
Old 03-01-2011, 09:53   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeshilim
BK. 136 gereği " davanın açılması ile kesilen zamanaşımı, yargılama sırasında iki tarafın yargılama ile ilgili her işleminden ve hakimin her emir ve kararından sonra yeniden işlemeye başlar "...

Kime karşı?

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
...davanın ihbarı ile kendisine dava ihbar edilen kişiye karşı ZAMANAŞIMI KESİLMİŞ OLMAZ:...Müteselsil sorumluya karşı zamanaşımını kesen davanın ihbarı değildir; zamanaşımının, BK m.134'ten mütevellit kesilmesi söz konusudur.

Saygılar...
Old 03-01-2011, 19:46   #9
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

1. TTK 1265 mad. 2. Fık. da poliçenin nama,emre veya hamile ( kıymetli evrak / ispat aracı olacağı ) hükme bağlanmıştır.

2. Olaydaki sigorta poliçesinde; Davalı İşveren: Sigorta Ettiren, Personel: Sigortalı Sıfatındadır.

3. Sigorta Ettiren ( davalı işveren )için kesilmiş zaman aşımı, sigortacı ( ihbar edilen ) için de kesilmiştir.

4. ve Sigorta Şirketi her nedense dosyayı temyiz etmiştir!

5. ve yine her nedense halen zaman aşımınının kesilmediği düşünülmektedir!

6. ve son olarak; Muhtemelen ben bilgi haddimi aşmışımdır!
Old 03-01-2011, 20:18   #10
Av.Nevra Öksüz

 
VarsayılanKAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER:

TTK 4. FASIL: KAMBİYO SENETLERİ (m.582 vd)
1.KISIM (POLİÇE-m.583 vd)

YEDİNCİ AYRIM (Çeşitli Hükümler-m.660 vd.)

m.662: “Müruruzaman; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir.”

m.690: “Bononun mahiyetine aykırı düşmedikçe poliçelerin…müruruzamana ait (661 - 663)… maddeler hükümleri bonolar hakkında da caridir…”

m.730: “Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da tatbik olunur:.. 18. Müruruzamanın kesilmesine dair 662 ve 663 üncü maddeler;…”

__________________________________________________ ______

TTK m.1264: "Bu kitapta hüküm bulunmadıkça sigorta mukavelesi hakkında Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olunur..."

Davanın ihbarı BK m.133'te sayılan zamanaşımını kesen nedenlerden değildir.

ve

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Tam teselsülde (BK m.50) borçlulardan birine karşı dava ikame edilmiş olması, diğerlerine karşı da zamanaşımını keser:

BK m.134: "Müruru zaman, müteselsilen borçlu olanlardan veya taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek borçlularından birine karşı katedilmiş olunca diğerlerine karşı da katedilmiş olur..."

Eksik teselsülde (BK m.51) müteselsil borçlulardan birine karşı dava ikamesi, diğerlerine karşı zamanaşımının kesilmesine neden olmaz.
P.S: Yazdıklarımda karşı çıkılan yerler varsa alıntı yaparak yazılırsa üzerinde tartışabiliriz (diye düşünüyorum )

Saygılar...
Old 04-05-2011, 13:15   #11
Av. Mehmet Salih Kara

 
Varsayılan

slm, iş kazalarında manevi tazminat zamanaşımının başlangıç tarihi, kaza tarihi midir, yoksa malüliyet rapor tarihi mi, kaza tarihi olduğuna dair Yargıtay kararı arıyorum, teşekkürler,,
Old 10-03-2012, 12:06   #12
Av. Senay

 
Varsayılan

Merhabalar,Müvekkil işyerinde geçirdiği kaza sonrası 4 parmağını kaybediyor. işveren iş kazasını SGK'ya bildirmiyor. Bunun üzerine iş kazası ihbarında bulunduk. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla işveren ferdi kaza sigortası yaptırmış.İşveren Tedavi masraflarına karşılık 7500 tl almış sigorta şirketinden. Bunun üzerine sigorta şirketi ile görüştük. Kalıcı maluliyete ilişkin ödeme heyet raporu olmadan yapılamıyor dediler.tüm bu ödemeler mağdura yapılamıyormuş. Bu ödeme de anlaşılan işverene yapılacak. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda sormak isterim:

1-Biz işverene tazminat davası açacağız. Sigorta poliçesinin durumu davanın akıbetini nası etkiler?

2-Biz davada sadece işvereni mi hasım göstereceğiz 3- Sigorta poliçesinin örneğini vermiyorlar, bunun bir yaptırımı yok mu?

4-İş kazası tazminat davasında süreç nasıl ilerler?Değerli bilgilerinizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş Kazası Maddi Manevi Tazminat cesur_yürek Meslektaşların Soruları 11 19-01-2013 14:48
karşı aracın sigorta şirketine açılan rücu davasında görevli mahkeme neresidir a.lawyer Meslektaşların Soruları 3 10-04-2010 11:23
Sigorta şirketine karşı açılan destekten yoksun kalma davasında zamanaşımı Av. Yılmaz Meslektaşların Soruları 2 23-12-2008 20:11
Sigorta şirketine karşı davada görevli mahkeme ve davanın mahiyeti FYLOZOF Meslektaşların Soruları 3 18-06-2008 13:26
sigorta şirketine karşı dava zamanaşımı süresi ne kadar Av.Mustafa yağan Meslektaşların Soruları 3 21-02-2008 19:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04923606 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.