Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş Alacağı Davalarında Tazminata Esas Ücret

Yanıt
Old 20-12-2010, 23:15   #1
emran

 
Varsayılan İş Alacağı Davalarında Tazminata Esas Ücret

Sayın meslektaşlarım, müvekkil firma hakkında açılmış bulunan bir iş alacağı davasında, bilirkişi raporunda, tazminata esas ücret; tanık beyanı ve firma yetkilisinin işçiye ödeme yaptığına ilişkin yazısı dayanak gösterilerek belirlenmiştir. Yani asgari ücretin iki katından daha fazla bir ücret belirlenmiştir.Ancak SGK kayıtlarında işçiye asgari ücret ödendiği anlaşılmaktadır. Burada sormak istediğim tazminata esas ücretin belirlenmesinde tanık beyanları ve firma yetkilisinin ödeme yaptığına ilişkin belgenin geçerliliği nedir? Ya da tazminata esas ücret bu şekilde belirlenebilir mi?
Old 21-12-2010, 07:05   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emran
Sayın meslektaşlarım, müvekkil firma hakkında açılmış bulunan bir iş alacağı davasında, bilirkişi raporunda, tazminata esas ücret; tanık beyanı ve firma yetkilisinin işçiye ödeme yaptığına ilişkin yazısı dayanak gösterilerek belirlenmiştir. Yani asgari ücretin iki katından daha fazla bir ücret belirlenmiştir.Ancak SGK kayıtlarında işçiye asgari ücret ödendiği anlaşılmaktadır. Burada sormak istediğim tazminata esas ücretin belirlenmesinde tanık beyanları ve firma yetkilisinin ödeme yaptığına ilişkin belgenin geçerliliği nedir? Ya da tazminata esas ücret bu şekilde belirlenebilir mi?

İşçinin ücretinin belirlenmesinde SGK kayıtları esas alınamaz. İşçinin gerçek ücretinin belirlenmesinde her tür delil kullanılabilir. Sorunuzda sözettiğiniz "firma yetkilisinin ödeme yaptığına ilişkin belge" yeterlidir.
Şu adreste ücretin kanıtlanması ile ilgili çok sayıda içtihat bulabilirsiniz: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=16728
Old 21-12-2010, 22:28   #3
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
İşçinin ücretinin belirlenmesinde SGK kayıtları esas alınamaz. İşçinin gerçek ücretinin belirlenmesinde her tür delil kullanılabilir. Sorunuzda sözettiğiniz "firma yetkilisinin ödeme yaptığına ilişkin belge" yeterlidir.
Şu adreste ücretin kanıtlanması ile ilgili çok sayıda içtihat bulabilirsiniz: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=16728
Sayın Aladağ, müvekkil şirket temsilcisi bir işçisine bankadan daha yüksek kredi çekebilmesi için aldığı maaştan daha yüksek meblağ içeren bir yazı veriyor. Sadece bu yazı var. Diğer işçilere bu niteikte bir yazı verilmemiş. İşte sadece bu yazı ve dava açan diğer işçilerin tanık beyanları bilirkişi tarafından delil olarak değerlendirilmiş ve asgari ücretin üzerinde bir ücret belirlenmiştir. Yalnız bir işçiye verilmiş bulunan bir yazı diğer işçiler için emsal oluşturur mu?
Old 22-12-2010, 07:13   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emran
Sayın Aladağ, müvekkil şirket temsilcisi bir işçisine bankadan daha yüksek kredi çekebilmesi için aldığı maaştan daha yüksek meblağ içeren bir yazı veriyor. Sadece bu yazı var. Diğer işçilere bu niteikte bir yazı verilmemiş. İşte sadece bu yazı ve dava açan diğer işçilerin tanık beyanları bilirkişi tarafından delil olarak değerlendirilmiş ve asgari ücretin üzerinde bir ücret belirlenmiştir. Yalnız bir işçiye verilmiş bulunan bir yazı diğer işçiler için emsal oluşturur mu?

Şirket yetkilisi bu yazıda işçiye ödenen ücreti fazla göstermişse, bu yazı şirketi bağlar. Diğer işçiler aynı ya da benzer işi yapıyorlarsa bu delili onlar da kullanabilirler.
Old 27-12-2010, 13:34   #5
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Şirket yetkilisi bu yazıda işçiye ödenen ücreti fazla göstermişse, bu yazı şirketi bağlar. Diğer işçiler aynı ya da benzer işi yapıyorlarsa bu delili onlar da kullanabilirler.
Sayın Aladağ, evet davayı açan diğer işçiler de bu işçi ile benzer işte çalışmışlardır. Bilirkişi raporunda gerçek ücret üzerinden değil, bu işçiye verilmiş bulunan yazıda yeralan ücret üzerinden hesaplama yapılmıştır. Ortaya çıkan rakamlar çok fahiş. Bu durumda birşeyler yapmak istiyorum fakat mahkeme gelen bilirkişi raporları doğrultusunda karar verecek gibi. Ne yapmalıyım? bu konudaki bilgilerinizi paylaşırmısınız?
Old 27-12-2010, 14:05   #6
Av. İlknur Sezgin Temel

 
Varsayılan

Yargıtay bankaya kredi çekmek için verilmiş böyle bir yazıyı delil olarak kabul etmekte.

Başka bir kararında, işverenin kendi muvazaalı işlemine itiraz edemeyeceğini söylemekte.
Old 27-12-2010, 14:09   #7
üye32062

 
Varsayılan

Sn.Alacağında belirttiği gibi ücret konusunda sgk kayıtları esas alınmıyor.tanık, emsal ücret araştırması, varsa bordro vs.dikkate alınıyor.
Siz burada işçinin ihtiyaçlı olduğunu, işveren tarafından yardım maksadıyla o belgenin kendisine verildiğini, verilmemesi halinde işçiye kredi verilmeyeceğini, gelinen noktada şirketin kandırıldığını ve bu belgenin işçinin açtığı tazminat davasında ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanımı teşkil edeceğini, bunu ise kanunun himaye etmemesi gerektiğini ileri sürebilirsiniz. Ancak mahkemenin dikkate alacağına emin değilim.
Old 27-12-2010, 14:35   #8
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Aynı husus benim de bir grup dosyada başıma gelmişti... Hatta ilk davacının aldığı tazminatı gören çalışanlardan 5-6 kişi sudan sebeplerle fesih bildirimde bulunup dava açmışlardı... Maalesef bunun önüne geçemiyorsunuz,kendi elinizle kendinizi bağlamış oluyorsunuz...

Müvekkile bundan sonrası için şunu tavsiye edebilirsiniz: "Bankalara kredi temini vs. için normalden yüksek gelir beyan edileceği zaman beyan altındaki şirket kaşesi üzerindeki imzayı o işçiye attırsınlar"

Böylece o evrak kredi dosyasından dışarı asla çıkmaz emin olun...
Old 27-12-2010, 15:27   #9
Av. İlknur Sezgin Temel

 
Varsayılan

Yargıtay 9. H.D.
Esas: 2007/41230
Karar: 2009/22524
Tarih: 21/07/2009

"....Aynı yasanın (4857 S.Y.) 37. maddesinde, işçi ücretlerinin işyerinde ödenmesi ya da banka hesabına yatırılması hallerinde ücret hesap pusulası türünde bir belgenin işçiye verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Usulünce düzenlenmiş olan bu tür belgeler, işçinin ücreti noktasında işverenden sadır olan yazılı delil niteliğindedir. Kişi kendi muvazaasına dayanamayacağından, belgenin muvazaalı biçimde işçinin isteği üzerine verildiği iddiası işverence ileri sürülemez. Ancak böyle bir husus ileri sürülsün ya da sürülmesin, muvazaa olgusunun mahkemece resen araştırılması gerekmekle, mahkemenin belgeye değer vermeden önce muvazaa şüphesini ortadan kaldırması ve kendiliğinden gerekli araştırmaya girmesi gerekir (Yargıtay 9. H.D. 23.09.2008 gün 2007/27217 E., 2008/24515 K.).

Çalışma belgesinde yer alan bilgilerin gerçek dışı olmasının da yaptırıma bağlanmış olması, belgenin ispat gücünü artıran bir durumdur..."

(Kaynak: Tekstil İşveren Dergisi Haziran 2010 Hukuk 48 sayısı)
Old 28-12-2010, 10:11   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SEDAT
Müvekkile bundan sonrası için şunu tavsiye edebilirsiniz: "Bankalara kredi temini vs. için normalden yüksek gelir beyan edileceği zaman beyan altındaki şirket kaşesi üzerindeki imzayı o işçiye attırsınlar"

Böylece o evrak kredi dosyasından dışarı asla çıkmaz emin olun...

Bu önerinizi ciddiye alınıp uygulanması temennisiye değil; "Dinsizin hakkından imansız gelir" anlamında ironik bir gönderme yapmak amacıyla yapmış olduğunuzu düşünmek istiyorum.
Old 28-12-2010, 13:13   #11
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Bu önerinizi ciddiye alınıp uygulanması temennisiye değil; "Dinsizin hakkından imansız gelir" anlamında ironik bir gönderme yapmak amacıyla yapmış olduğunuzu düşünmek istiyorum.
Can bey, zaten her yerde dinsizin hakkından imansız gelmiyor mu?
Old 04-01-2011, 12:11   #12
emran

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Serbay
Sn.Alacağında belirttiği gibi ücret konusunda sgk kayıtları esas alınmıyor.tanık, emsal ücret araştırması, varsa bordro vs.dikkate alınıyor.
Siz burada işçinin ihtiyaçlı olduğunu, işveren tarafından yardım maksadıyla o belgenin kendisine verildiğini, verilmemesi halinde işçiye kredi verilmeyeceğini, gelinen noktada şirketin kandırıldığını ve bu belgenin işçinin açtığı tazminat davasında ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanımı teşkil edeceğini, bunu ise kanunun himaye etmemesi gerektiğini ileri sürebilirsiniz. Ancak mahkemenin dikkate alacağına emin değilim.
Sayın Serbay; bordrolarda işçilerin imzası yok, işçilere banka üzerinden ödeme yapılmaktadır. Elden ücret verilmemektedir. Bankaya ücretin alınacağı gün talimat veriliyor. Banka kayıtlarında ve bordrolarda alınan ücret, asgari ücret olarak gözükmekteir. Bu yazılı delil değil midir? Davacı tarafın sadece tanık beyanları var. Bilirkişi raporun da tanık beyanlarını dikkate alarak tazminata esas ücret belirlenmiş, bu durumda mahkemeden ek bilirkişi raporu aldırılmasını ya da dosyanın yendien bilirkişiye gönderilmesi talep edeceğim. Umarım talebim kabul edilir.
Old 04-01-2011, 12:26   #13
emran

 
Varsayılan

Tüm meslektaşlarıma yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
işçinin ücret alacağı av.ersen Meslektaşların Soruları 16 10-05-2012 15:27
kira tespiti davalarında harca esas dava değeri nedir? Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 1 19-05-2010 16:48
ücret alacağı nurigüzel Meslektaşların Soruları 3 25-08-2009 14:49
Ücret Alacağı Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 8 29-03-2009 20:48
Ceza davalarında ne zamanki sabıka kaydı esas alınır? avercan38 Meslektaşların Soruları 2 18-10-2008 09:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04008102 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.