Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ehliyetin geri alınması işlemine karşı nereye ve hangi mevzuata göre başvuruyapılıyor

Yanıt
Old 23-06-2006, 12:58   #1
Mastermindlawyer

 
Soru ehliyetin geri alınması işlemine karşı nereye ve hangi mevzuata göre başvuruyapılıyor

Herkese merhaba,

Ben İzmir Barosu'na kayıtlı bir stajyer avukatım. Benim sorum şöyle:

Çeşme'de alkollü araç kullanmaktan para cezası veriliyor ve ehliyeti alınıyor. Bu işlemlerden para cezasına karşı, bildiğim kadarıyla 15 gün içinde Sulh ceza mahkemesi'ne itiraz ediliyor ( Kabahatler Kanunu gereği ). Ama ehliyetin geri alınması işlemine karşı nereye ve hangi mevzuat gereği başvuru yapılıyor?? Ayrıca yetkili mahkeme neresi?Davalı yer mahkemesi mi, aracın kayıtlı olduğu yer mahkemesi mi yoksa araç sahibinin ikametgahı mahkemesi mi???

Cevaplarınızı bekliyorum, ilginize şimdiden teşekkür ederim.
Old 02-08-2006, 13:17   #2
oz_zy35

 
Varsayılan

merhaba, sürücü belgenizi geri alabilmek için itirazlarınızı bölge idare mahkemesine yapmanız gerekiyor,
Old 02-08-2006, 14:48   #3
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan

İdari yargıda dava açmanız gerekir.
Old 02-08-2006, 18:27   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın mastermindlawyer

Ehliyetin geçici süre ile geri alınması idari bir işlemdir. Bu nedenle idare hukuku mevzuatına göre idare mahkemesine başvurulur.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7.maddesine göre:
Madde 7- 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Kanunun yetki konusundaki 32.maddesine göre :
madde 32- 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir.

Saygılarımla
Old 03-08-2006, 22:18   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Mutlaka cevaplayan arkadaşların bir bildiği vardır ama Sulh Ceza Mahkemesine yapılan itirazın sonucuna göre aynı mahkeme ehliyetin geri alınması konusunda da olumlu ya da olumsuz bir karar vermez mi. Bence Alkollü araç kullanmanın fer'i bir sonucu olan ehliyetin iadesini farklı bir yargı yolunda yapılacak başvuru ile sağlamak hak arama özgürlüğünü kısıtlar. Cezaya ilişkin cezanın kaldırılması yönünde karar veren Sulh Ceza Mahkemesi ehliyetin iadesi yönünde de karar verebilmelidir diye düşünüyorum. Asıl cezayı veren mahkemedir ve cezanın feri sonucu hakkında da karar verebilir diye düşünüyorum. Ceza ortadan kalkarsa zaten buna bağlı sonuçlar da ortadan kalkacaktır. Arkadaşlar görüşlerini gerekçelendirebilirlerse biz de öğrenmiş oluruz. Eğer böyle ise bile Sulh Ceza Mahkemesinin kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren İdari Yargıda dava açma süresi başlamalıdır.
Old 04-08-2006, 17:27   #6
oz_zy35

 
Varsayılan

Arkadaşlar, itiraz doğrudan Bölge İdare Mahkemesine yapılıyor, izmir trafiğinin sitesine girerseniz zaten konuyla ilgili açıklama var.
Old 05-08-2006, 23:52   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av. Can Doğanel

Adaleti hızlı ve kolay dağıtma adına yazdıklarınıza hak veriyorum ama teknik olarak uygulama aşağıdaki gibidir:

İdari yaptırım kararları Kabahatler Kanunu'nda sayılmıştır :
1- İdari para cezaları
2- Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
3- Ehliyetin geri alınması, ruhsat iptali, aracın trafikten alıkonması vs

Kabahatler Kanunu'nun 27.maddesine göre : ''İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı,.... sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.''

Madde metninden anlaşılacağı üzere ehliyerin geri alınması konusunda sulh ceza mahkemesi görevli kılınmamıştır. Bu durumda ehliyetine geri alınması için, idari bir işlem olduğundan idare mahkemesine başvurma zorunluluğu doğmaktadır.

İdare Mahkemesine başvuru süresi İYUK'na göre 60 gündür.

Ehliyetin alınması ve para cezası birbirinden ayrı idari yaptırımlardır. Ehliyetin alınması fer'i nitelikte değildir. Bu nedenle sulh ceza mahkemesinin para cezası hakkındaki kararının beklenmesi gerekmez. Para cezasının iptali için sulh ceza Mahkemesine başvurmuş olmak, ehliyet için idare mahkemesine 60 günlük hak düşürücü dava açma süresini kesmez.

Saygılarımla
Old 06-08-2006, 00:46   #8
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sayın Konyalı. Verdiğniz bilgiler için çok teşekkürler.
Peki Sulh Ceza Mahkemesi cezayı iptal ederse kararın kesinleşmesine müteakip, İdareye kararla birlikte başvurup Ehliyetin iadesini istemek daha akılcı olmaz mı? Zira İdari Yargıya yapılan başvuruda mahkeme SCM'nin kararını bekletici mesele yapacaktır. (Zaten asıl ceza için itiraz yoluna başvurmuşsam, İdari Yargıda ehliyetin iadesi için dava açmakta hukuki yararım nedir? Bunu da anlamış değilim.) Eğer ilgili idare SCM'nin kesinleşmiş kararı ile başvurduğumuzda ehliyeti iade etmez veya 60 gün içinde bir cevap vermez ise yeniden İdari Yargıda dava açılamaz mı? Bence pekala mümkündür. Değerli görüşlerinizi bekliyorum.
Diğer Arkadaşlara:

İlgili Kurumların İnternet sitelerinde verilen bu tip bilgilere fazla güvenmeyiniz. Soruyu cevaplayanın kim olduğu dahi belli değil. Kabahatler Kanunundan haberdar mı? O da meçhul. Görevsizlik Kararı gibi tatsız durumlarda ödenecek vekalet ücretini müvekkilinize açıklamak epey zor olabilir.
Old 06-08-2006, 11:31   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av. Can Doğanel

Alıntı:
Peki Sulh Ceza Mahkemesi cezayı iptal ederse kararın kesinleşmesine müteakip, İdareye kararla birlikte başvurup Ehliyetin iadesini istemek daha akılcı olmaz mı?
Ehliyetin alınması ve para cezası birbirinden ayrı idari yaptırımlardır.

Alıntı:
Zira İdari Yargıya yapılan başvuruda mahkeme SCM'nin kararını bekletici mesele yapacaktır
İdare mahkemesi sulh ceza mahkemesinin para cezası hakkındaki kararını bekletici mesele yapması için bir neden yoktur.

Alıntı:
Zaten asıl ceza için itiraz yoluna başvurmuşsam, İdari Yargıda ehliyetin iadesi için dava açmakta hukuki yararım nedir? Bunu da anlamış değilim
Ehliyetin alınması fer'i nitelikte değildir. Her iki idari yaptırım da asıldır.

Sulh ceza mahkemesi para cezasının iptaline karar verse bile, bu iptal kararı idare mahkemesini bağlamaz; idare Mahkemesinin ehliyetin iadesine karar vermesini gerektirmez.

Alıntı:
Eğer ilgili idare SCM'nin kesinleşmiş kararı ile başvurduğumuzda ehliyeti iade etmez veya 60 gün içinde bir cevap vermez ise yeniden İdari Yargıda dava açılamaz mı?
Sulh ceza mahkemesinin kararı idari para cezası ile ilgili olacağından, ehliyetin iadesi konusunu kapsamadığından, idare sulh ceza mahkemesinin para cezasını iptal eden kararı nedeniyle ehliyeti iade etmek zorunda kalmaz. Ayrıca, ehliyetin iadesi için idare mahkemesine başvuru süresi 60 gündür ve bu süre hak düşürücü süredir; idare mahkemesince resen gözönüne alınır.

Saygılarımla
Old 20-11-2008, 16:49   #10
lawyeresen

 
Varsayılan

Arkadaşlar trafik para cezalarına karşı hukuki yolları yazacağım.
1. Alkollu araç kullanmayın. Kullandığınızda yakalandığınızda promil alkolunuzu öçtürmek zorundasınız. Ölçtürdüğünüzde eğer düşündüğünüzden çok değer çıkmışsa o zaman hemen; ceza tutanağına ve promil alkol tespit tutanağına "itiraz ediyorum" ibaresi kuyup adli tabip raporu isteyin. teklifiniz kabul edilmezse cezanın kesildiği ilin bulunduğu "İDARE MAHKEMESİ" ne dava açabilir ve kazanma ihtimalınız % 100 e yakındır. ama hastanede adli tabip de aynı oranı tespit ederse dava açmayın kaybetme ihtimalınız % 100 dur.
Bu arada raporları itiraz olmadan imzalarsanız dava açsanızda kazanamazsınız.

2. Trafik para cezaları eğer yüze karşı yazılmışsa cezanın kesildiği yer "İDARE MAHKEMESİ" nde dava açınız. fakat dava açarken haklı nedenleriniz olmalı. İdare mahkemelerinde tanık dinlenmez. Yani tanıkla davanızın lehinize olduğunu ispat edemezsiniz.
Hemen aklınıza nasıl ispat edeceğiniz gelir. Aracı sattığınızı resmi belgelerle ispatlayabilirsiniz, aracın o tarihte arızalı olduğunu tamirhane belgesi ile ve trafik raporları ile ispatlayabilirsiniz.
Yani ispat külfetiniz kısaca belgelerle olur.

3.Trafik para cezası eğer arkanızdan yani plakaya göre yazıldıysa yine cezanın kesildiği ilde "trafik mahkemesi" varsa orda yoksa "sulh ceza mahkemesi" nde dava açın. Unutmadan adli yargı görevsizlik verebilir. Bu da tam bir yargı karmaşasının örneğidir. İdare mahemeleri görevlidir diyebilir. olumsuz görev uyuşmazlığı çıkar işiniz Allaha kalır. O nedenle adlı yargıda dava açarken "Uyuşmazlık mahkemesi kararları doğrultusunda ceza yüzüme yazılmadığından sayın mahkemenizde davayı açıyorum" ibaresini kullanınız.

Dava açma süreleri;
Adli yargıda süre 10 gündür. Cezanın tebliğinden itibaren.

İdare mahkemelerinde süre 60 gündür.

Bu karmaşayı uyuşmazlık mahkemesi hukukta olmayan bir yorum yaparak yapmıştır.

Ceza yüze kesilince idari para cezası oluyor aksi durumda ise adli ceza oluyor.

Sürelerin son günü resmi tatile denk gelirse süre tatil bitinceye kadar uzar.

Adli yargıda tanık ifadeleri geçerlidir. İdari yargıda yargılama evrak üzarinde yapıldığından tanık ifadeleri geçerli. değildir.

İdare mahkemelerinde dava açarken sakın para cezalarında yürütmenin durdurlması istemeyin. Fakat sürücü belgesine el koymalarda isteyebilirsiniz.

Bu arada unutmadan ehliyetin geri alınması davaları "idari yargı" da yani yerel "idare mahkemelerinde" açılır.

Son söz yukarda yazılanlar trafik para cezaları içindir. Aksi halde kaza anında düzenlenen ve adliyeye sevk edilen olaylar için geçerli değildir.
Old 21-11-2008, 12:15   #11
me_as

 
Varsayılan

hem para cezası hemde ehliyetin alımı için idare mahkemesine 30 günlük süresi içinde dava açmanız gerekiyor. 30 günlük sürenin başlangıcı tutanakların tutulduğu zamandan başlıyor.
Old 21-11-2008, 13:49   #12
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, çok yakın zamanda bu konuyla ilgili başvuru yaptığım için sizinle paylaşmak istedim,
Alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuş olan vatandaş yanıma geldi. Ancak idari para cezasına itiraz süresi geçmişti (7 gün, SHM) Ehliyetin iadesi için İdare Mahkemesi'ne dava açtık,yürütmenin durdurulmasını talep ettik ve kabul edildi. Müvekkil ehliyetini ger aldı.
Yalnız bazı yorumlar benim aklımı biraz karıştırdı. Para cezasına itiraz süresi geçmişti dolayısıyla itiraz edilmeden ödendi. İdare Mahkemesine yaptığımız itiraz, alkolmetrenin "kalibrasyon bakımının yapılmadığı" gerekçesiyle kabul edildi. Dolayısıya aslında cihaz arızalı diye ceza da boşuna tahakkuk etmiş oldu. Ödenmiş olan para cezası için sizce bişey yapabilir miyim?
Old 21-11-2008, 13:52   #13
me_as

 
Varsayılan

Ödenmiş olan para cezasının geri alınamadığını, vergi borcunuz falan olursa ordan mahsup yapıldığını duymuştum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Murafa Taleplerini hangi Kriterlere Göre Değerlendirmektedir? SadeKahve Meslektaşların Soruları 2 02-07-2006 13:24
Almanya'da ödenen emeklilik primlerinin geri alınması hoktay Meslektaşların Soruları 2 30-05-2006 14:16
Velayetin Geri Alınması papatya Hukuk Soruları Arşivi 1 14-05-2003 21:22
Ssk'ya Şikayetin Geri Alınması muratozsa Meslektaşların Soruları 0 05-08-2002 12:29
Verilen Hakların Geri Alınması öğrenci Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04711699 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.