Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

uyuşturucu madde ticareti

Yanıt
Old 30-11-2010, 17:06   #1
caner87

 
Varsayılan uyuşturucu madde ticareti

değerli arkadaşlar ,
sizce,
esrar maddesi içicisi olduğunu beyan eden ve kız arkadaşı ile içmekte olduğunu söyleyen bir şahıs teknik takipte telefon görüşmelerinde esrar aldıkları bir gün kalan bir miktar esrarı evde unutan kız arkdaşına telefonda iade edeceğine ,getireceğine ilişkin beyanı uyuşturucu madde ticareti midir? Nakil olarak mı değerlendirilir?
esrar maddesini kız arkadaşına tedarik ettiği iddiası telefon görüşmesi ile ispatlanmış sayılır mı?
kısacası uyuşturucu madde ticareti illa ki araca zula yapıp bir yerden bi yere taşımak mıdır ? yoksa elden ele geçen bir içimlik esrar ,para karşılığı olmaksızın , madde kapsamında ticaret midir?
değerli yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum...
Old 01-12-2010, 10:22   #2
Veli KARATAŞ

 
Varsayılan

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ''içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtlarını'' delil kabul etmedi.
TELEFON DİNLEME

Daire, diğer sanıklar Yaşar A. ve Faruk B. hakkında toplu silah ticareti yapmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarını da inceledi.

Gerekçede, bu sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, ''içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden atılı suçtan beraatları yerine ceza tayin edilmesinin bozmayı gerektirdiği'' belirtildi.
Kararın tam metni elimde mevcut değil,kusura bakmayın..Anlattığınzdan anlaşıldığım kadarı ile şahıslar kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmuşlar,bir alışveriş sözkonusu değil,karşılığında alınan bir bedel yok,savunmalarınızı bu şekilde yoğunlaştırırsanız netice alınacağını düşünüyorum.Bir de şu konulrı netleştirirseniz daha faydalı yorumlar alacağınızı düşünüyorum.Yakalama sırasında evlerinde yada üzerlerinde madde yakalandı mı?
Yakalandıysa miktarı ne kadar? Şu kararı da sizin için ekliyorum.Faydalı olması temennisiyle...
T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi

Esas: 2007/5723
Karar: 2007/6552
Tarih: 04.06.2007


YARGITAY KARARI

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık ... hakkında ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda,14.12.2006 tarihinde, 2006/254 esas, 2006/570 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık müdafiileri tarafından temyiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığı'nca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 11.04.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Tayin olunan cezanın süresine göre; sanık müdafiilerinin duruşmalı inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1, 1412 sayılı CMUK.nun 318/1 ve 5271 sayılı CMK.nun 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek dosya üzerinde yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Kişisel ihtiyaç sınırını aşmayacak miktardaki suç konusu uyuşturucu maddeyi tüm aşamalarda kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanığın savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna ilişkin, muhbirin yaptığı soyut ihbar dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin kanıt bulunmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK.nun 191/1. maddesi yerine, 188/3. maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre; TCK.nun 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun "hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar" sürmesine karar verilerek, sözü edilen maddenin (3) numaralı fıkrasına aykırılık oluşturulması,

Yasaya aykırı sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanık hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasına sanığın tahliyesine, başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal salıverilmesinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına, 04.06.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Old 01-12-2010, 10:50   #3
zeynep1969

 
Varsayılan

Sn.Meslektaşım;
TCK 188 maddesindeki uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşması için kazanç elde etme amacıyla işlenmesi şarttır.Uyuşturucu maddeyi satmak için pazarlık etmek,anlaşmaya çalışmak,kaparo almak gibi hareketler satışa arzetmeye yönelik hareketler olarak nitelenmektedir.Mutlaka satma iradesinin açığa vurulması aranmaktadır.Bu arada;uyuşturucu maddenin miktarı da satım mı içicilik mi ayrımında çok önemlidir.
Old 01-12-2010, 10:58   #4
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
değerli arkadaşlar ,
sizce,
esrar maddesi içicisi olduğunu beyan eden ve kız arkadaşı ile içmekte olduğunu söyleyen bir şahıs teknik takipte telefon görüşmelerinde esrar aldıkları bir gün kalan bir miktar esrarı evde unutan kız arkdaşına telefonda iade edeceğine ,getireceğine ilişkin beyanı uyuşturucu madde ticareti midir? Nakil olarak mı değerlendirilir?
esrar maddesini kız arkadaşına tedarik ettiği iddiası telefon görüşmesi ile ispatlanmış sayılır mı?
kısacası uyuşturucu madde ticareti illa ki araca zula yapıp bir yerden bi yere taşımak mıdır ? yoksa elden ele geçen bir içimlik esrar ,para karşılığı olmaksızın , madde kapsamında ticaret midir?
değerli yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum...

Uyuşturucu madddenin bedelsiz olarak devredilmesi de somut olayın özelliklerine göre 188/3 kapsamında değerlendirilebilir.Fakat temin edilen uyuşturucunun birarada içilmesi ticaret olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Gayet tabii, salt iletişim tespit tutanaklarındaki beyanlara dayanılarak ; sanığın ticaret kastıyla hareket ettiği sonucuna varılmaması gerekir.Mesela ; Teknik takibi destekleyen fiziki takip varsa ve sanığın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişse burda ticaretten hüküm kurulabilir.

Somut olayın biraz daha ayrıntılarını anlatmanız somut olayı tam olarak değerlendirebilmemiz açısından önem arz etmektedir.

Saygılar.
Old 01-12-2010, 11:40   #5
caner87

 
Varsayılan

yanıtlar için ayrı ayrı teşekkür ederim.
olayımızda şüpheli şahsımız zaman zaman tek içimlik sigara şeklinde esrar içmektedir.
kız arkadaşı da müpteladır. şüpheli de yaklaşak bir senedir takip altındadır. teknik tekipte sadece bir kere kız arkadaşı ile olan konuşmada evde esrar içtikleri bir gün, kızın arayarak evde yarım kalan esrarı getirmesini istediği, şüphelinin de buna tamam dediği bilinmektedir. ne yazıkki şüpheli emniyet ve savcılık sorgularında telefon görüşmesinin içeriğini anlatmış yetmemiş bir de esrarı verdiğine dair beyanda bulunmuştur. İfade CMK müdafii eşliğinde alınmıştır. Şimdi teknik takipte görgü tanığı ya da uyuşturucu madde yakalanmamış iken ,sadece telefonda tamam getiririm ile savcı karşısına çıkan şüpheli şahıs , olayın devamını da kendi beyanı anlatmıştır. oysa bu işle ilgili maddi manevi çıkarı yoktur bir başkasına uyuşturucu madde satmış ya da tedarik etmiş değildir, geçimini kendi işi ile sağlamaktadır,pişmandır. sabit işi ve ikametgahı vardır, esrarın uyuşturucu madde kapsamında bu kadar ciddi bir cezası olduğunu bilmemektedir. başkasına ait bir malın, başkasının istemesi ve ona iade etmek gibi düşünmüştür. olayda konu kız arkadaşının esrarı değil de, kız arkadaşının çantası olsa aynı hareketle tamam deyip, gidip teslim edecektir. kendisi esrar kullanmışlığı vardır ama sene de bir ya da iki defadan fazla değildir ve sigara şeklinde bir kaç nefes içmişliği vardır. şimdi bu vatandaşın diğer esrar tacirleri ile aynı kefeye konması benim hukuk anlayışımla bağdaşmıyor, en iyi ihtimal ile 4 yıl gözüküyor hesaplarıma göre, siz ne dersiniz?
Old 01-12-2010, 11:44   #6
Güldal

 
Varsayılan

TCK maddesi çok açıktır.TCK 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Müvekkiliniz bu kapsamda değerlendirilecektir.
Fakat telefon kayıtları tek başına delil olamaz.
Old 01-12-2010, 13:50   #7
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
yanıtlar için ayrı ayrı teşekkür ederim.
olayımızda şüpheli şahsımız zaman zaman tek içimlik sigara şeklinde esrar içmektedir.
kız arkadaşı da müpteladır. şüpheli de yaklaşak bir senedir takip altındadır. teknik tekipte sadece bir kere kız arkadaşı ile olan konuşmada evde esrar içtikleri bir gün, kızın arayarak evde yarım kalan esrarı getirmesini istediği, şüphelinin de buna tamam dediği bilinmektedir. ne yazıkki şüpheli emniyet ve savcılık sorgularında telefon görüşmesinin içeriğini anlatmış yetmemiş bir de esrarı verdiğine dair beyanda bulunmuştur. İfade CMK müdafii eşliğinde alınmıştır. Şimdi teknik takipte görgü tanığı ya da uyuşturucu madde yakalanmamış iken ,sadece telefonda tamam getiririm ile savcı karşısına çıkan şüpheli şahıs , olayın devamını da kendi beyanı anlatmıştır. oysa bu işle ilgili maddi manevi çıkarı yoktur bir başkasına uyuşturucu madde satmış ya da tedarik etmiş değildir, geçimini kendi işi ile sağlamaktadır,pişmandır. sabit işi ve ikametgahı vardır, esrarın uyuşturucu madde kapsamında bu kadar ciddi bir cezası olduğunu bilmemektedir. başkasına ait bir malın, başkasının istemesi ve ona iade etmek gibi düşünmüştür. olayda konu kız arkadaşının esrarı değil de, kız arkadaşının çantası olsa aynı hareketle tamam deyip, gidip teslim edecektir. kendisi esrar kullanmışlığı vardır ama sene de bir ya da iki defadan fazla değildir ve sigara şeklinde bir kaç nefes içmişliği vardır. şimdi bu vatandaşın diğer esrar tacirleri ile aynı kefeye konması benim hukuk anlayışımla bağdaşmıyor, en iyi ihtimal ile 4 yıl gözüküyor hesaplarıma göre, siz ne dersiniz?

Şüpheli-Sanık,Yargılama evresinde ifadesini değiştirdiği takdirde çelişkili beyanlardan dolayı kollukta avukat huzurunda alınmış ifadeye mahkemenin itibar etmesi olasıdır.

Burda yapmanız gereken :Sanığın kastının bu maddeyi başkasına vermek olmadığını bu sebeple hareket etmediğini ispatlamaya çalışmaktır.

Zaten belirttiğiniz üzere sanığın da uyuşturucu kullanmışlığı var.

Dolayısıyla sanığın kastı: Kız arkadaşıyla birlikte ; uyuşturucu maddeyi kullanma kastı olabilir.

Nitekim söz konusu uyuştucu yakalanmadığı gibi sözkonusu uyuşturucunun devredilip devredilmediği de sabit değildir.

Kaldı ki ceza yargılamasında :Sanığın ikrarı mahkum olması için yeterli değildir.

Sonuç olarak , sanık kesin ceza alır diyemeyiz ; Fakat dosyayı sizin anlattığınız kadarıyla yorumladığımız için net olarak bir kanaate varamayız.

Saygılar.
Old 18-11-2015, 01:45   #8
ehlivukuf

 
Varsayılan

Caner 87 davanızın sonucu ne oldu ? Aynı konuda davam var. suayyipsen@hotmail.com cevap verirseniz sevinirim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Uyuşturucu Madde Kullanma-Uyuşturucu Madde İmal ve Tİcareti Ayırımı Veli KARATAŞ Meslektaşların Soruları 8 17-03-2012 02:04
uyuşturucu madde ticareti yapmak sebastian Meslektaşların Soruları 10 09-06-2010 11:44
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ararat-heja Meslektaşların Soruları 2 27-02-2010 11:34
uyuşturucu madde ticareti lawyer_2009 Meslektaşların Soruları 6 24-12-2009 16:56
uyuşturucu ticareti yargıtay kararı stj.av.m.salih akaltun Meslektaşların Soruları 0 06-07-2009 13:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09916902 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.