Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çekte bankanın sorumluluğu

Yanıt
Old 13-06-2006, 12:50   #1
Burak Demirci

 
Varsayılan Çekte bankanın sorumluluğu

Karşılıksız çekte bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarı bankadan talep etmek için her hangi bir süreye tabi midir? Karşılıksız kalan çekler süreisnde bankaya ibraz edilmiş, icra takibi de yine süresinde yapılmıştır. Takipten itibaren 7-8 aylık bir zaman dilimi geçmiştir. Bu haliyle şimdi bankadan karşılıksız kalan çeklerin ödemekle yükümlüğü olduğu kısmını talep edebilir miyiz?
Old 13-06-2006, 14:06   #2
Av.AygülKat

 
Varsayılan benzer konularda...

sayın meslektaşım,
benzer konular hakkında site içinde daha önce uzunca tartışmalar yapılmış, size yardımcı olacağı düşüncesiyle link veriyorum.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4271

sevgiler...
Old 14-06-2006, 08:34   #3
Hammerfall

 
Varsayılan 3167 sk md.

Sayın Meslektaşım;
Buradan 3167 sk nın 10. ve 4. maddesi açıktır.Şöyle ki; bankanın sorumlu olduğu miktarın ödemesinin koşullarından biri çekin ibrazı anında çek aslının bankada bırakılmasıdır. Bu nedenle ibraz anından sonra bu miktarın talep edilmesi sonuca etki etmez. Bu davalara sürekli giriyorum ve henüz bahka aleyhine bir karar çıkmış değil.
Bilgilerinize.
Old 15-06-2007, 10:50   #4
bayhan

 
Varsayılan bankadan karşılıksız çek bedelini icra yoluyla alabilirsiniz

bankalar karşılıksız çek bedelini çeki ibraz eden böyle bir talepde bulunmadığı gerekçesiyle ödemediklerinde icra takibi yapabilir itiraz üzerine itirazın iptali veya mercide kaldırma yoluyla itirazı bertaraf ederek %40 icra inkar tazminatıyla alabilirsiniz bu konuda elimizde mahkeme ve yargıtay kararları mevcuttur zaman aşımı ise 10 yıldır
Old 16-12-2007, 22:25   #6
yaşar

 
Varsayılan

Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu çeklerin takas odasına ibraz edilmesi halidir.Takas odasına ibraz edilen çeklerde muhatap bankaya ibraz süresi kaçırılırsa bankanın sorumluluğu zamanaşımına uğrayarak ortadan kalkmaktadır.
Old 16-12-2007, 22:30   #7
üye19870

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bayhan
bankalar karşılıksız çek bedelini çeki ibraz eden böyle bir talepde bulunmadığı gerekçesiyle ödemediklerinde icra takibi yapabilir itiraz üzerine itirazın iptali veya mercide kaldırma yoluyla itirazı bertaraf ederek %40 icra inkar tazminatıyla alabilirsiniz bu konuda elimizde mahkeme ve yargıtay kararları mevcuttur zaman aşımı ise 10 yıldır

Değerli üstadım bu hususta sizden yardım talep edebilirim. Zira bir müvekkile ait yirmiye yakın çek yaprapı (2005 keşide tarihli) elimde bulunmaktadır. En azından bu kısmını da kurtarabilirsek ne mutlu bize.

saygılarımla
Old 16-12-2007, 22:50   #8
emrahcevik

 
Varsayılan

Bizim uyguladığımız ve sonuç aldığımız yöntemi sizlerle de paylaşmak isterim.

1. Karşılıksız çekte bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan talep hakkınız genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık süreye tabi. Yukarıdaki linkte konuya ilişkin epeyce bilgi var.

2. Süresinde ibraz edilmiş ve karşılıksız çıktığının banka tarafında tespit edilmiş olması halinde vekalet, baro kimliği, çek ve bankadan sorumluluğu dahilindeki miktarı istediğinize dair kısa bir dilekçe ile çek hesabının bulunduğu bankaya başvurusanız sonuç alırsınız.

3. Yukarıdaki linkte verilen birkaç mahkeme kararını da dilekçenize eklerseniz parayı almanız nerdeyse garanti olur.

4. Banka parayı vermemekte ısrar ederse her bir çek yaprağı için ayrı örnek 7 takip yapabilirsiniz. İtiraz ederse %40 icra-inkar tazminatı da alırsınız. Ama uğraşmayalım parayı hemen tahsil edelim istiyorsanız 2 numaradaki yöntem işe yarıyor(en azından bizde yaradı)
Old 17-12-2007, 00:11   #9
avmehmetatli

 
Varsayılan

sayın emrah çevik ilamsız takip yapmak daha mantıklı değil mi artı icra vekalet ücreti alma şansı varken bir de şubeye başvurmaya gerek var mı? bir de tabi itiraz halinde tazminat v.s. alacaklar doğacakken.
Old 17-12-2007, 00:14   #10
avmehmetatli

 
Varsayılan

Bir de daha önce bir arkadaşımız belirtmişti takibe konulan çeklerle ilgili ilamsız takip açılabilir mi bu konuda takip yapan arkadaşlar varsa bilgilendirirse sevinirim. ( elimizde onlarca açılmış takip bulunmakta
Old 17-12-2007, 15:23   #11
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

6 aylık zamanaşımı süresinde bankanın sorumlulupuna dayalı ilamsız icra takibi yapabilirsiniz. Buna benzer çok dosya infaz ettiğimi, belirtmek isterim
Saygılar
Old 17-12-2007, 15:24   #12
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Ancak 6 ayı geçirdiğiniz durumlarda bir ihtilaf var . kanımca kanundan doğan bir sorumluluk olduğundan çeke dayalı zamanaşımı uygulanmaması gerekli.10 yıllık alacak zamanaşımın olması gerektiği kanaatindeyim
Old 17-12-2007, 15:39   #13
nabucadnazar

 
Varsayılan

Benimde şu an devam eden itirazın iptali davamız var ve bilikişide..Çeklerle ilgili daha önce takip yapıldıpı için çekler icra dosyasında,biz çek fotokopileriyle ilamsız takip yaptık banka itiraz etti şu an yargılama devam ediyor..Bununlailgili yargıtay kararları var 'Bankanın sorumlu olduğu miktarın ibraz anında istenmemesi sonradan istenmesine engel değildir şeklinde'ilgili yargıtay kararlarını birazdan vereceğim..
Old 17-12-2007, 15:45   #14
nabucadnazar

 
Varsayılan

T.C.
TOKAT
SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2005/950
KARAR NO : 2005/1512

HAKİM : SELAHATTİN ŞEYDA
KATİP :........
DAVACI :.......
VEKİLİ : Av. Özcan DUYGULU& Av. Emre ALTUNSOY
DAVALI : T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TOKAT ŞUBESİ
DAVA : İTİRAZIN İPTALİ
DAVA TAR :20.07.2005
KARAR TAR:15.12.2005

Davacı Vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan itirazın iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekilinin 20.07.2005 tarihli dilekçesiyle davalı aleyhine yine davalıya ait Tokat Şubesi üzerine keşide edilen çek ile ilgili, 3167 sayılı kanunun 10. maddesinden kaynaklanan sorumluluğuna müracaat ettikleri halde davalının yasal yükümlülüğünü yerine getirmediği,bunun üzerine davalı aleyhine Tokat 1. İcra Müdürlüğünün 2005/2266 E sayılı dosyası ile takibe geçtiklerini ancak davalının haksız yere itiraz ederek takibi durdurduğu bu nedenle dava açtıklarını, davanın kabulü ile davalının haksız itirazının iptali ile icra takibinin devamına,yüzde kırk icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taraf teşkili sağlanmıştır.

Davalı vekili 17.08.2005 havale tarihli cevap dilekçesinde davanın haksız olduğunu, bu nedenle reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yapılan yargılama, taraf beyanları, getirtilip incelenen icra takip dosyası, Yargıtay 19. HD 03.03.2005 tarih 2004/9172 E 2005/2222 karar numaralı içtihadı ve yine yerleşmiş Yargıtay kararları ile tüm dosya kapsamında davalı bankanın icra dosyasındaki itirazının haksız olduğu ve sorumluluğunun 3167 sayılı kanunun 10. maddesinden kaynaklanan yasal bir sorumluluk olup karşılıksız çıkan her çek yaprağından dolayı muhatap bankanın karşılıksız çıkma tarihine göre 350 YTL ile sorumlu olduğu, bu miktarı ibraz sırasında istenmemiş olmasının daha sonradan istenmesine engel teşkil edip etmeyeceğine dair mahkememizde oluşan kanatle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1- Davanın KABULÜNE,
2-Davlının Tokat 1. İcra Müdürlüğünün 2005/2266 E sayılı takip dosyasındaki itirazının iptaline, icra takibinin kaldığı yerden devamına,
3-İcra takip dosyasındaki asıl alacak üzerinden davalının %40 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
4-Dava değeri üzerinden hesap eidlen 18,90 YTL harçla peşin alınan harç mahsup edilerek bakiye 7,70 YTL harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
5-Hüküm tarihinde yürülükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre 200 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan ilk dava gideri 18,50 YTL, iki tebligat gideri 7 YTL toplamı 22,50 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı HUMK 427. maddesi uyarınca miktar itibari ile KESİN olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15.12.2005
Old 17-12-2007, 15:47   #15
nabucadnazar

 
Varsayılan

Yukarıda vermiş olduğum kararın içindeki yargıtay ilamı davayı kazanmanız için yeterli olacaktır kanımca..
Old 17-12-2007, 17:11   #16
emrahcevik

 
Varsayılan ilamsız takip yapmak

evet değerli meslektaşlarım,

ilamsız icra takibi yaparak bankanın itiraz etmesini beklemek ve fazladan icra inkar tazminatı ile vekalet ücretine hak kazanmak tabii ki bizim için büyük kazanç. 6 aylık zamanaşımı değil 10 yıllık zamanaşımının olayda uygulanacağı daha önce yargı kararlarıyla da açıklanmıştı.

eğer sizin ve müvekkilinizin vakti varsa bunun için uğraşmaya değer kanımca. ayrıca bankaların bazı keyfiliklerinin de bizim bu tür çabalarımızla önüne geçilebilir diye düşünüyorum.
Old 25-01-2008, 12:57   #17
av.h.şahin

 
Varsayılan

aynı konuda yaptığı bir takipte, banka sadece ödemekle yükümlü oldukları 410 YTL'yi kabul etmiş fazlasına itiraz etti. Fazlası dediğim icra harçları, av. vekalet ücreti vs. masraflardı. Bende toplam borcu hesaplattırıp, 410 YTL'yi çıkardım kalan üzerinden itirazın iptali davası açtım. Davada hakim beyin bana dediği " iyi de zaten kabul etmişler, ödemekle yükümlü oldukları kısım dışında bir sorumlulukları yok" bu davamda yetkisizlik verildi ama yasal sorumluluk için kendisine başvurulduğunda ödemeyen banka, icraya konulmasına sebep oluyorsa bu masraflara da katlanacak diye düşünüyorum. Yani davada yetkisizlik verilmeseydi kanımca reddolacaktı.miktar yönünden temyiz de imkansız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ödemelerde Bankanın Sorumluluğu avmusa Meslektaşların Soruları 12 30-04-2015 13:34
Olmayan Şirket İçin Verilen Çek- Bankanın Sorumluluğu Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 14 29-10-2009 18:37
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar TABUOSMAN Meslektaşların Soruları 3 27-02-2009 14:48
vekaletnamede yetki olmamasına rağmen para çekilmesi halinde bankanın sorumluluğu minerva Hukuk Soruları Arşivi 2 31-08-2006 17:17
bankanın sorumluluğu balturk Meslektaşların Soruları 2 23-07-2006 23:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04156590 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.