Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ortak kullanım alanlarından feragat

Yanıt
Old 21-09-2010, 14:44   #1
limpid

 
Önemli ortak kullanım alanlarından feragat

merhabalar

inşaatı yeni tamamlanmak üzere olan bir binanın alt katındaki dükkanları almaya karar veriyor müvekkil. dükkanların ön ve yan tarafları da apartmanın ortak kullanım alanlarına giriyor. ilerde burada cafe açma ihtimali var müvekkilin. şuan malik olan tüm daire sahiplerinin imzalayacağı bir feragat ile bu ortak kullanımlardan vazgeçtiklerini ilerde bu konu ile alakalı dava vs. açmayacaklarını taahhüt eden bir yazı alsak bunun gecerliliği nedir?

şimdiden teşekkürler
Old 21-09-2010, 14:48   #2
Levent Cirit

 
Varsayılan

Yönetim planında değişiklik yaptırın. Zira böyle bir feragat mevcut maliklere karşı hüküm ifade etse de ileride gayrimenkuller el değiştirdiğinde yeni malikleri bağlamayacaktır (bizim böyle bir feragatten haberimiz yoktu diyeceklerdir). Oysa yönetim planında gerekli değişiklik yaptırılıp müvekkilinizin alacağı dükkana tahsis edilirse bu durum herkesi bağlayacaktır.
Old 21-09-2010, 15:02   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
merhabalar

inşaatı yeni tamamlanmak üzere olan bir binanın alt katındaki dükkanları almaya karar veriyor müvekkil. dükkanların ön ve yan tarafları da apartmanın ortak kullanım alanlarına giriyor. ilerde burada cafe açma ihtimali var müvekkilin. şuan malik olan tüm daire sahiplerinin imzalayacağı bir feragat ile bu ortak kullanımlardan vazgeçtiklerini ilerde bu konu ile alakalı dava vs. açmayacaklarını taahhüt eden bir yazı alsak bunun gecerliliği nedir?

şimdiden teşekkürler

Onaylı proje değiştirilmeden, bu yola gidilirse geçerliliği yoktur. Yönetim planını değiştirmek de yeterli değildir. Çünkü, yönetim planı değiştirilerek, soruda sözü edilen gibi ortak yerlerde kat malikleri için ayni hak tesis edilemez. Sayın Meslektaşımın cevabındaki gibi bir değişiklik tapu kütüğüne işlenemeyeceğinden, sonraki malikleri de bağlamayacaktır. Bu nedenlerle cevaba katılmıyorum.
Old 21-09-2010, 15:17   #4
Levent Cirit

 
Varsayılan

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 - Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 14.04.1983 RG NO: 18018 KANUN NO: 2814/11)
Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.


Yukarıdaki madde nedeniyle öncelikle Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlar. Ayrıca Yönetim planı ve/veya bunda yapılan değişiklikler kat Mülkiyeti kütüğüne işlendiğinden ilgili gayrimenkulü sonradan iktisap edecek kişileri de bağlar.
Old 21-09-2010, 15:19   #5
limpid

 
Varsayılan

cevaplarınız için teşekkür ederim. biz dükkanı müteahhitden alıyoruz. bir takım eksikliklerin giderilmesi için de paranın bir miktarını vermiyoruz. onaylı proje değişikliği uzun zaman alan bir işlem midir? ya da bu onaylı proje değişikliğini kendisinin yapacağına dair bir tahhüt imzalatılsa müteahhite bunu yapmadığı takdirde kalan para ödenmeyecek vs. denilse nasıl olur?
Old 21-09-2010, 15:32   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Levent Cirit
Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28 - Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 14.04.1983 RG NO: 18018 KANUN NO: 2814/11)
Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.


Yukarıdaki madde nedeniyle öncelikle Yönetim planı bütün kat maliklerini bağlar. Ayrıca Yönetim planı ve/veya bunda yapılan değişiklikler kat Mülkiyeti kütüğüne işlendiğinden ilgili gayrimenkulü sonradan iktisap edecek kişileri de bağlar.

Sayın Cirit,

28 inci madde Yönetim Planının kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olduğunu hüküm altına almıştır. 19 uncu madde ise "Kat malikleri...mimari durumu ile güzelliğini ... titizlikle korumaya mecburdurlar" şeklinde emredici mahiyette bir hüküm barındırmaktadır.

Öte yandan, imar mevzuatı kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bu mevzuata aykırı yapılar, yıkılır. Onaylı projeye aykırı bir tadilat yapılamayacaktır. Bu nedenle usulüne uygun hazırlanacak tadilat projesinin de ilgili mercilerden oanylattırılması gerekmektedir.
Old 21-09-2010, 15:37   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan limpid
cevaplarınız için teşekkür ederim. biz dükkanı müteahhitden alıyoruz. bir takım eksikliklerin giderilmesi için de paranın bir miktarını vermiyoruz. onaylı proje değişikliği uzun zaman alan bir işlem midir? ya da bu onaylı proje değişikliğini kendisinin yapacağına dair bir tahhüt imzalatılsa müteahhite bunu yapmadığı takdirde kalan para ödenmeyecek vs. denilse nasıl olur?

Tüm kat maliklerini 4/5 nin rızasıyla, tadilat projesi hazırlanmalı ve ilgili merciiden onay alınmalıdır. İlgili merciide ilişkileri iyi olan müteahhit bunu 1-2 ay içinde çıkarabilir. Yazdığınız şekilde bir sözleşmenin de geçerli olacağını düşünüyorum.
Old 21-09-2010, 15:56   #8
Levent Cirit

 
Varsayılan

Benim ilk sorudan anladığım kadarı ile sayın limpid'in müvekkili bu ortak alanlara herhangi bir yapı yapmayacaktır. Sadece ileride cafe olarak kullanmayı amaçladığından buralara belki 3-5 masa çıkartıcak ve buna ilişkin olarak çiçeklendirme gibi ilgili yeri güzelleştirmeye yönelik birkaç düzenleme yapacaktır. Bu nedenle bir tadilat projesine gerek olmadığı kanaatindeydim. Yönetim planına tüm maliklerin rızası ile konulacak bir madde ile ilgili yerin ileride cafe olarak kullanılması halinde önünde kalan boş alanın cafe kullanımına tahsis edileceği düzenlenebilir diye düşünüyorum.
Old 21-09-2010, 16:13   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Levent Cirit
Benim ilk sorudan anladığım kadarı ile sayın limpid'in müvekkili bu ortak alanlara herhangi bir yapı yapmayacaktır. Sadece ileride cafe olarak kullanmayı amaçladığından buralara belki 3-5 masa çıkartıcak ve buna ilişkin olarak çiçeklendirme gibi ilgili yeri güzelleştirmeye yönelik birkaç düzenleme yapacaktır. Bu nedenle bir tadilat projesine gerek olmadığı kanaatindeydim. Yönetim planına tüm maliklerin rızası ile konulacak bir madde ile ilgili yerin ileride cafe olarak kullanılması halinde önünde kalan boş alanın cafe kullanımına tahsis edileceği düzenlenebilir diye düşünüyorum.

Ben ise, sandalyede oturanların üzerine güneş gelmesin veya yağmur yağmasın diye bir sundurma yapılacağını anlıyorum.
Old 21-09-2010, 16:35   #10
limpid

 
Varsayılan

inanın ben de ileride tam olarak nasıl bir cafe yapacağını bilemiyorum kendileri oldukça yaratıcıdırlar şu an sadece tedbir amaçlı bişeyler yapmaya calısıyorum. şöyle bir çözüm buldum sizin yardımınızla:
henüz kat irtifakında burası zaten kalan kısmı ödemememizin sebeplerinden biri de müşlkiyete henüz geçilmemesi ancak kısa sürede geçileceği taahhüdünde bulunuluyor. müteahhitten ve kat maliklerinden bir taahhüd alarak yönetim planında bu yerin ileride cafe olarak kullanılması için Yönetim planına tüm maliklerin rızası ile bir madde konulacağını bu yerin ileride cafe olarak kullanılması halinde önünde kalan boş alanın cafe kullanımına tahsis edileceğine rıza gösterdiklerini belirtsek sanırım yeterli olacaktır. sizce bu nasıl olur?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kat malikleri ortak kullanım alanını kiralama kararı alması hewal65 Meslektaşların Soruları 6 20-08-2010 16:38
Kiracının işyeri önünü kullanım hakkı ve kullanım alanıyla ilgili kat maliklerine .. ozguruyumaz Meslektaşların Soruları 1 31-05-2010 10:25
Çatının Binanın Ortak Kullanım Alanı Olması. avukat_12 Meslektaşların Soruları 3 20-02-2008 09:28
Binada Ortak Kullanım Haklarına Tecavüz. Moonlight-Shadow Hukuk Soruları Arşivi 3 01-11-2004 22:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04184198 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.