Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bağ-Kur'la ilgili tespit davaları

Yanıt
Old 11-05-2006, 11:18   #1
gülten efe

 
Varsayılan Bağ-Kur'la ilgili tespit davaları

Bağ-Kur'la ilgil açılan tespit advaları konusunda bilgi verebilecek bir meslektaşımız var mı acaba?
Old 11-05-2006, 12:40   #2
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan bağkur-menfi tespit davası

tam da bugün bağkurun müvekkil aleyhine haksız karne kullanımı nedeniyle başlattığı ödeme emrine karşı açtığım menfi tespit kararını almış bulunuyorum

müvekkil kurumda tarım bağkuru ve esnaf bağkuruna bağlı olarak bir iki kez geçiş yapmış,esnaf bağkurunda pirim ödemeleri farklı olduğu halde aynı miktarı ödemiş.bu yüzden o dönemde yararlandığı sağlık hizmeti sebebi ile ihtar gönderilmiş.şuan borç yaklaşık 8 milyar civarında.

karar lehe çıktı.bağkur temyiz etti.sonuç umarım onama olur.
sizin açtığınız ya da açacağınız dava ne tür bir tespit belirtmemişsiniz.Bunu belirtirseniz daha net bir yardım alabilirsiniz.iyi çalışmalar dilerim
Old 11-05-2006, 12:50   #3
gülten efe

 
Varsayılan

sözünü ettiğimi tespit davaları tarım bağkuru ile ilgili aslında,1994 yılından bu yana devletin kendiliğinden devam ettirdiği sigortalılık süresinin tespiti sanırım.
Old 11-05-2006, 22:24   #4
av.mustafa akıncı

 
Varsayılan

tarım bağkur daki tespit davasına esas olan unsurun ,ürün teslimi sırasında bağkura yapılan prim tevkifatı olduğunu biliyorum.tevkifatın yapıldığı tarihten sonra kesintisiz olarak tarımsal faaliyetin devam ettiğini ispat etmek gerekli.tespit davası neticelendiğinde tespiti yapılan yıllara ilişkin prim borcu çıkarılıyor.
Old 12-05-2006, 10:56   #5
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

sanırım av.mustafa akıncının cevabı farklı bir konuyu ilgilendiriyor.gülten efe ayrıntılı olarak olayı anlatırsa sevinerek yardımcı olmaya çalışacağım
Old 12-05-2006, 17:24   #6
lawyerrr

 
Varsayılan

Benim de 1986'dan beri bağ-kur(tarım)'lu, bütün borçlarını ödeyen müvekkilim emekliliği hak etmiş ancak kurum, müvekkil 1994-1995 yıllarında 400 gün ssk'dan sigortalı olduğu için bunu engel gösterip müvekkili emekli etmemiş. Bu durumda bağkur'a emeklilik talebi ile birlikte tespit davası mı açmak gerekiyor?
Old 12-05-2006, 18:49   #7
av.mustafa akıncı

 
Varsayılan

5458 sayılı yasanın 16.maddesi uyarınca tarım bağkur prim borcu varsa ssk ya dilekçe verip primin bağkura aktarılması sağlanacak.borç yoksa primler faiziyle ssk dan geri tahsil edilir.bağkurun işlemi doğru değil.her iki sigortada zorunlu sigortalardan.son 7 yılda 3.5yıl ve daha uzun süreli prim tahsil eden kurum emeklilik işlemi yapmalıdır.baskın olana üstünlük tanınmalıdır.dava bağkur ve ssk ya karşı ;SSK SİGORTALILIĞININ İPTALİ İLE ÇAKIŞAN SÜRELER HARİCİNDE TARIM BAĞKUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ davası açılmalıdır.
21 HD 15.5.2003 GÜN 2003/3659,2003/4673 k sayılı karar
Old 13-05-2006, 09:44   #8
lawyerrr

 
Varsayılan

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim sayın Akıncı.
Old 13-05-2006, 11:26   #9
ilava

 
Varsayılan

Arkadaşlara ışık tuttabileceğini düşündüğüm bir davamdan bahsetmek istiyorum.
Müvekkil 1991 yılına kadar esnaf olarak bağkur sigortası primi yatırmış.
bu tarihten sonra İsteğe bağlı bağkurlu olmak için kuruma müracaat etmiş. Kurum da "sen 1992 yılından beri resen tarım bağkurlu yapılmışsın. Çiftçilik yapmadığına dair ilgili yerlerden belgeleri tamamla getir isteğe bağlı bağkurluluğunu yapalım demiş.
Müvekkil de bunları tamamlayıp isteğe bağlı bağkura kayıt yaptırıp prim ödemiş.
1996 yılında tarım bağkuruna şu kadar prim borcun var öde diye ödeme emri gönderilmiş. Köylü müvekkil de devlete olan borcun tek çaresi ödemek diye ödeyip, isteğe bağlı bağkurluluğuna devam etmek istediğini belirtmiş. Kurum yine aynı belgeleri tamamlayıp getirmesini söyleyip getirdiği zaman da isteğe bağlı bağkurluluğunu yapmış. 2003 yılına kadar da primleri ödenmiş. 2003 yılında emeklilik için başvurunca, "SENİN KÖYDE ADINA KAYITLI TAPUN VAR; BU SENİN ÇİFTÇİLİK FAALİYETİNİN DEVAM ETTİĞİNİN KANITIDIR ÇİFTÇİ BAĞKURUNA ŞU KADAR BORCUN VAR BUNU ÖDE EMEKLİLİK MESELESİNİ SONRA DÜŞÜNECEĞİZ diye bir cevap gelmiş. İsteğe bağlı bağkurluluğundan emekli olduğunun tesbiti davası açtık. Bilirkişi de 2003 yılı itibari ile emekliğini doldurmuştur, o tarihten beri emekli maaşına hak kazanmıştır diye raporunu verdi. Duruşmayı bekliyoruz. Herkese selamlar.
Old 18-05-2006, 14:32   #10
Av.Özcan

 
Varsayılan

Konu 2926 sayılı yasayla ilgili olduğundan bu yasanın özellikle resen tescili düzenleyen maddesinde yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Bu yasa zorunlu sigortalılığı düzenlemekte, çiftçilere kendilerini Bağkur' a tescil ettirme yükümü getirmektedir. Ancak çiftçi kendisi gelip tescil talepbinde bulunmasa dahi kanun bu sefer de Bağ-Kur' a resen tescil zorunluluğu getirmiştir. Yani çiftçi kendisini tescil ettirmese dahi, Bağ-Kur' a muhtarlar vs. vasutası ile ilgili şahısları bulma ve tarımla uğraşıyorsa sigorta kapsamına alma yükümünü tahmil etmiştir.
BU anlamda çiftçiler yıllardan beri tarımla uğraşsalar dahi hiç bir surette Bağkur kayıtlarında görünmeyebilirler. Ne kendileri tescil talebinde bulunmuşlardır ne de resen tescil olmuşlardır. Bu durumda Tarım Bağkur sigortalılığının tespitine yönelik davalar açılması gerekmektedir.
Peki dikkat edilmesi gerekn nedir...
Öncelikle, Tütün şekerpancarı gibi ürünlerden bağkur prim kesintilerinin ilk olarak ne zaman yapıldığını tespit etmeniz gerekli. Gün, ay ve yıl olarak bulduğunuz bu ilk tarihe göre, takip eden ayın 1. gününden itibaren olacak şekilde(Örn:11.04.1994 ise 01.05.1994) talep etmelisiniz. Ancak bu tarihten itibaren tespit isteneceğinden devam eden yıllarda da tarımla uğraşıldığının ispatı gerekli.Kesintiler her yıl yapılmışsa sorun yok. Ama üretim yapılmayan yıllar varsa bunları, ziraat odası, tarım kredi kooperatifi,muhtarlık ilmuhaberi, tapu kayıtları ve tanık gibi delillerle de kuvvetlendirmeniz gerekecektir.
Bu şekilde dosyanızı hazırladığınızda ilk prim kesintisinin yapıldığı tarihten itibaren ( çakışan başka sigortalılık yoksa) tespite karar verilmektedir.
Old 13-07-2006, 16:34   #11
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Eski Bağ-Kur sözleşmeli vekili olduğumu belirteyim.

2926 s.y.7 ve 9.maddeleri gereği çiftçiden yapılan %1 veya %2'lik Bağ-Kur kesintileri var ise kesintinin bağ-Kur'a yattığı tarihi takip eden aybaşından itibaren müvekkilinizin Bağ/Kur Tarım Sigortalısı yapmak için dava açabilirsiniz. Bu konuda sanırım Burdur bir adım öndedir. Biz yıllardır Bağ-Kur'lu olduğunun tespiti niteliğinde çok dava açtık. Kararlarımız onandı ve emekli ettiğimiz çok müvekkilimiz var.

Bu arada Elvan arkadaşım sizin sözünü ettiğiniz dava ile ilgili Yargıtay kararları bulunmaktadır.(müvekkil eşinden dolayı Bağ-Kur emeklisi olmuş ve onun adından sağlık karnesi kullanmaya başlamış,ancak aynı anda kendi isteğe bağlı SSK primlerini düzenli olarak yatırmış ve oradan da emekli olmuş. Bağ-Kur kendi sağlık karnesi var iken eşinin sağlık karnesinden yararlanamaz gerekçesi ile bizden tedavi giderlerini yasal faizi ile birlikte talep etti. Biz de yapılan işin usul ve yasaya aykırı olduğunu ve borçlu bulunmadığımızı tespit açısından dava açtık. Karar olumlu Yargıtay aşamasında bekliyoruz. Benzer nitelikli benim davam da karara çıktı Yargıtay'da ama sonucun olumlu olacağını düşünüyorum.
Old 13-07-2006, 16:49   #12
Av.Elvan Akkaya

 
Soru sayın zafer erman;

müvekkil 55 yaşında
1999 yılından itibaren kooperatife ürün teslimatı var ancak
prim kesintisi 2001,2003,2005 yıllarında yapılmış

bu arada 1971 yılında ssk ya işe giriş kaydı ve 35 gün prim ödemesi yapılmış.

bu durumda emekli olma durumu var mıdır dava açılabilir mi,1971 yılındaki giriş kaydının ve prim ödemesinin vatandaşa faydası nedir???
Old 13-07-2006, 17:16   #13
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Ürün teslimatının neden yapıldığı ve tarihi önemli tabi ki
Ürün teslimatı ile ilgili kesintiler 2926 sayılı yasa gereği yapıldı. tevkifatı (kesintiyi) yapan kooperatif kesintinin yapıldığı ayı takip eden ayın 20'sine kadar tevkifatları Bağ-Kur'a ödemek zorunda. Ödeme yapmış olması da şart değil tabi ki. Örneğin Mart ayındaki teslim edilen ürünlerden tevkifat yapıldı ise müstahsile ödeme Nisan ayında yapılacaktır. Kooperatif de en geç Mayıs 20'ye kadar kesintileri ödemiş sayılır. Biz de 01 haziran 1999 tarihinden itibaren müvekkilin Bağ-Kur tarım sigortalısı olması için davayı açabiliriz. Bazen kooperatifler müstahsile ödedikleri ayda Bağ-Kur primlerini yatırabiliyorlar. Bu da size 1 ay kazandırır. 1999 yılından dava tarihine kadar Tarım Bağ-Kur'lu olduğnun tespitini isterseniz yaklaşık 7 yıl yani ortalama 2500 gün kazanmış olursunuz. Askerlik borçlanması da yaptırırsanız 600 gün de oradan (20 ay askerlik yaptığını düşünüyorum)ile birlikte toplam 3100 gün.
Ödeme güçü var ise müvekkili SSK'lı yaptırın Bağ-Kur hizmetlerini SSK'ya aktarın 3,5 yıl daha SSK primi ödeyerek emekli olabilir.

Bilmem aydınlatabildim mi,yeterli oldu mu?
Old 13-07-2006, 17:59   #14
Almıla

 
Varsayılan Bağkur ve SSK sigortalılığının çakışması hakkında

İyi çalışmalar,
Hizmet tespitine ilişkin soru ve yanıtlar birkaç ay önce kanun değişikliği ile gündeme gelen SSK ve Bağkur sigortalılık çıkaşmaları halinde ödenmiş primlerin akibetini hatırlattı.

Sözkonusu değişiklik gereği; aynı dönem içinde zorunlu bağkur sigortalısı olduğunu farketmeyen A şahsının sigortalı çalışması ile işverenince 9 ay SSK primi ödenmiştir. A şahsı hakkında bu 9 aylık dönemde oluşan prim borcu sebebi ile takibat başlatılmış ve Bağ-Kur'a yaptığı hizmet birleştirme ;akabinde emeklilik istemi dikkate alınmamış. Vatandaşın ne yapabileceği yahut yeni yasa hükümlerinin nasıl uygulanacağı hakkında önerisi olan meslektaşlara şimdiden teşekkürler.
Old 14-07-2006, 08:54   #15
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Bağ-Kur resen SSK kaydının başlangıcı tarihinde kişinin Bağ-Kur sigortalılığını sona erdirmiş, SSK sigortalılığının bitimi tarihinde yeniden başlatmadığı için gün sayısı işlememiş ve bu nedenle emeklilik işlerinde sorun çıkmıştır. Açacağınız tespit davası ile SSK sigortalılığın bitim tarihinden itibaren o kişinin Bağ-Kur sigortalısı olduğunu talep edebilirsiniz.
Old 14-07-2006, 10:57   #16
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Benim de 1986'dan beri bağ-kur(tarım)'lu, bütün borçlarını ödeyen müvekkilim emekliliği hak etmiş ancak kurum, müvekkil 1994-1995 yıllarında 400 gün ssk'dan sigortalı olduğu için bunu engel gösterip müvekkili emekli etmemiş. Bu durumda bağkur'a emeklilik talebi ile birlikte tespit davası mı açmak gerekiyor?


Merhaba.Kişi aynı anda örneğin tarım bağkurlusuyken arızi
olarak ssklı olarak çalışmışsa bu durumda Bağkur kurumu tarım bağkur sigortasını iptal etmektedir.Burada tarım bağkuruyla ssk sigortasının çakışan sürelerinden sskya denk gelen bağkurluluğunun iptaliyle geriye kalan sürelerin tarım bağkurluluğu olarak tespitini isteyebilirsiniz.Bunun için tarım kredi kooperatifleri, ziraat odaları, ziraat bankası, diğer tarımla ilgili kuruluşlardan kaydı ile köyde bulunan arazisini kantlanması ayrıca bu durumun muhtar veya ihtiyar heyetinden şahitlerin beyanlarıyla doğrulanması gerekmektedir.Yargıtay yeni kararlarında çiftçilik belgesini veren muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden şahit dinlenilmesi gerektiğini belirtiyor.
Old 14-07-2006, 11:07   #17
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Av.Bülent S.Akpunar arkadaşımıza ek olarak:

400 günlük SSK sigortalılığın bitim tarihinden itibaren kişinin elinde teslim ettiği ürünlerden Bağ-Kur prim kesintileri yapılmış ise takip eden ayın başından itibaren Bağ-Kur tarım sigortalısı olduğunu talep edebilirsiniz. Süt vermiş ise kooperatife,şeker pancarı teslim etmiş ise ilgili yerdeki şeker fabrikasına,yetiştirdiği hayvanları kestirmiş ise Et Balık Kurumu veya ilgili yere,tütün-anason-haşhaş ekmiş ve teslim etmiş ise Tekel ve Toprak Mahsulleri Ofisine,Tarım İlçe /İl Müdürlüğüne,Tarım Kredi Kooperatifine,Zabıta araştırması için ilgili C.Savcılığına,tüm bunlar toplandıktan sonra muhtar ve kooperatif başkanı veya aza ve üyelerden iki kişi tanık olarak dinlenip karar verilir. Evrakların hepsini elden takip durumunda ilk duruşmada karar çıkar.
Old 11-07-2007, 17:26   #18
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

merhabalar, sitede araştırmama rağmen bulamadım ve buraya yazmaya karar verdim acilen yardımlarınızı bekliyorum.

müvekkil, 1973 tarihinde SSK'lı olmuş, bir müddet çalışmış, 1985 yılında ise Bağ-kur'lu olmuş 2 yıldan sonra da tekrar ssk lı olarak çalışmaya başlamış. 1988 yılından itibaren de ssklı.

emekli olmak için sskya başvurmuş ancak olamazsın demişler. ba-kur'a gitmiş borcun var öde demişler. müvekkil de 10.840 lira para yatırmış. dekontta 5458 sayılı yasaya atıf yapılmış ve borcu bitmiştir yazıyor.

son durumda müvekkil ssk'dan emekli olmak istiyor. normalde bu tür davalar almam. çünkü bilgim pek yok ama müvekkil aynı zamanda akraba olunca almak zorunda kaldım. bilenlere sordum kimisi dava açmana gerek yok çünkü çakışma yok SSK'ya dilekçe yazarak halledebilirsin dedi kimisi dava açmadan olmaz dedi davanın konusu ile ilgili de değişik fikirler var.

zaten pek bilmiyordum iyice kafam karıştı. bu konuda yardımcı olabilecek meslektaşlarım var ise yardımlarını esirgememelerini temenni ediyorum.

şimdiden herkese teşekkürler.

iyi çalışmalar
Old 12-07-2007, 17:40   #19
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Adalet Bakanı
merhabalar, sitede araştırmama rağmen bulamadım ve buraya yazmaya karar verdim acilen yardımlarınızı bekliyorum.

müvekkil, 1973 tarihinde SSK'lı olmuş, bir müddet çalışmış, 1985 yılında ise Bağ-kur'lu olmuş 2 yıldan sonra da tekrar ssk lı olarak çalışmaya başlamış. 1988 yılından itibaren de ssklı.

emekli olmak için sskya başvurmuş ancak olamazsın demişler. ba-kur'a gitmiş borcun var öde demişler. müvekkil de 10.840 lira para yatırmış. dekontta 5458 sayılı yasaya atıf yapılmış ve borcu bitmiştir yazıyor.

son durumda müvekkil ssk'dan emekli olmak istiyor. normalde bu tür davalar almam. çünkü bilgim pek yok ama müvekkil aynı zamanda akraba olunca almak zorunda kaldım. bilenlere sordum kimisi dava açmana gerek yok çünkü çakışma yok SSK'ya dilekçe yazarak halledebilirsin dedi kimisi dava açmadan olmaz dedi davanın konusu ile ilgili de değişik fikirler var.

zaten pek bilmiyordum iyice kafam karıştı. bu konuda yardımcı olabilecek meslektaşlarım var ise yardımlarını esirgememelerini temenni ediyorum.

şimdiden herkese teşekkürler.

iyi çalışmalar

Sayın Meslektaşım;

Akrabanız Bağ-Kur'dan alacağınızı ekstra ile SSK'ya müracaat edecek. Ya da çakışma olmadığı için SSK'dan birleştirme talep edebilir. Aslında dava açmaya gerek olmayan bir durum. Ama talebinizin reddi halinde de emekli olduğunun tespiti istemi ile dava açabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum.(Prim yatırma gün sayısı ile yaş durumuna bakmak gerekir tabi ki.)
Old 12-07-2007, 18:01   #20
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zafer Erman
Sayın Meslektaşım;

Akrabanız Bağ-Kur'dan alacağınızı ekstra ile SSK'ya müracaat edecek. Ya da çakışma olmadığı için SSK'dan birleştirme talep edebilir. Aslında dava açmaya gerek olmayan bir durum. Ama talebinizin reddi halinde de emekli olduğunun tespiti istemi ile dava açabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum.(Prim yatırma gün sayısı ile yaş durumuna bakmak gerekir tabi ki.)

Sayın Zafer, öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. bu kişi 52 yaşında olup SSK dan 1575 gün pirim yatmış. bağ-kurda ise 2 yıl 3 ay 26 gün var. ancak bağ-kura 10.840 ytl yatmış. hiç çakışma da yok.

bu durumda sanırım dava açmadan dilekçe ile bir başlangıç yapmak gerekiyor.
Old 12-07-2007, 18:08   #21
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

506 Sayılı Kanunun 4447 Sayılı Kanunla Emiklilik şartları ve çizelgesi bulunmakta. Buna göre SSK giriş tarihinden itibaren hesaplama yapabilirsiniz. 1973 yılında giriş var ise 44 yaş ve 5000 gün yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Yanlış hesaplamamış isem;
1575(SSK)+ 806(Bağ-Kur)+ askerlik borçlanması = ?

Dilekçe ile toplama isteyin. SSK size yeterli bilgi verecektir.
Kolay gelsin,iyi çalışmalar.
Old 12-07-2007, 18:16   #22
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zafer Erman
506 Sayılı Kanunun 4447 Sayılı Kanunla Emiklilik şartları ve çizelgesi bulunmakta. Buna göre SSK giriş tarihinden itibaren hesaplama yapabilirsiniz. 1973 yılında giriş var ise 44 yaş ve 5000 gün yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Yanlış hesaplamamış isem;
1575(SSK)+ 806(Bağ-Kur)+ askerlik borçlanması = ?

Dilekçe ile toplama isteyin. SSK size yeterli bilgi verecektir.
Kolay gelsin,iyi çalışmalar.

tekrar teşekkürler sayın Erman. askerlik borçlanması yok. dilekçe ile sskya başvuracağım. tekrar teşekkürler
Old 14-12-2007, 12:32   #23
Av.Beydağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zafer Erman
Eski Bağ-Kur sözleşmeli vekili olduğumu belirteyim.

Bu arada Elvan arkadaşım sizin sözünü ettiğiniz dava ile ilgili Yargıtay kararları bulunmaktadır.(müvekkil eşinden dolayı Bağ-Kur emeklisi olmuş ve onun adından sağlık karnesi kullanmaya başlamış,ancak aynı anda kendi isteğe bağlı SSK primlerini düzenli olarak yatırmış ve oradan da emekli olmuş. Bağ-Kur kendi sağlık karnesi var iken eşinin sağlık karnesinden yararlanamaz gerekçesi ile bizden tedavi giderlerini yasal faizi ile birlikte talep etti. Biz de yapılan işin usul ve yasaya aykırı olduğunu ve borçlu bulunmadığımızı tespit açısından dava açtık. Karar olumlu Yargıtay aşamasında bekliyoruz. Benzer nitelikli benim davam da karara çıktı Yargıtay'da ama sonucun olumlu olacağını düşünüyorum.

Sayın Erman,
araştırdığım konuyla ilgili başlıklara bakarken, bu yanıtınız ilgimi çekti. Benim müvekkilemin eşi Bağkur'dan emekli, kendisi de 1999 yılında SSK'dan isteğe bağlı emekli olmuş. Bu güne kadar eşinin üzerinden Bağkur sağlık cüzdanını kullanmış, en son 2002 yılında sağlık cüzdanı yenilemiş, üzerinde vizesizdir kaydı var. Bu güne kadar problem olmamış ama olabilir diye hep tedirgin kullanmış. Şimdi de cüzdanın sayfaları dolduğundan, yeni sağlık cüzdanı için başvurursam geçmişe dair tedavi giderlerini isterler mi, yaptığım yasal mı endişeleri taşıyor.
Eğer yanlış anlamadıysam yukarıda verdiğiniz dava örneği tam da bizim olayımıza uyuyor. Acaba bahsettiğiniz dava sonuçlandı mı ? Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Av.Beydağ
Old 14-12-2007, 18:26   #24
Av.Zafer Erman

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Beydağ
Sayın Erman,
araştırdığım konuyla ilgili başlıklara bakarken, bu yanıtınız ilgimi çekti. Benim müvekkilemin eşi Bağkur'dan emekli, kendisi de 1999 yılında SSK'dan isteğe bağlı emekli olmuş. Bu güne kadar eşinin üzerinden Bağkur sağlık cüzdanını kullanmış, en son 2002 yılında sağlık cüzdanı yenilemiş, üzerinde vizesizdir kaydı var. Bu güne kadar problem olmamış ama olabilir diye hep tedirgin kullanmış. Şimdi de cüzdanın sayfaları dolduğundan, yeni sağlık cüzdanı için başvurursam geçmişe dair tedavi giderlerini isterler mi, yaptığım yasal mı endişeleri taşıyor.
Eğer yanlış anlamadıysam yukarıda verdiğiniz dava örneği tam da bizim olayımıza uyuyor. Acaba bahsettiğiniz dava sonuçlandı mı ? Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Av.Beydağ


Sayın Beydağ,

Daha önceden yazdığım gibi benim bakmakta olduğum dava da Yargıtay onamasından geçerek onandı. Buna ilişkin kararları mevzuatlardan bulabilirsiniz. Özelden de bana ulaşabilirseniz yardımcı olmaya çalışırım.

İyi çalışmalar diliyorum.
Old 25-06-2008, 11:20   #25
lawyer985

 
Varsayılan Bağkur sigortalısı olmadığının tespiti

selamlar,müvekkilin 1984 yılı ssk girişi var ve 92 yılına kadar ssklılığı devam ediyor.92-93 yılı sonuna kadar şoför olarak çalışmasının sonucu olarakta bağkur girişi yapılmış ve 93 yılı sonunda vergi dairesine işi bırakma bildirimi verilmiş.Daha sonra 96 yılında tekrar ssklı işe girmiş ve hala ssklı işte çalışmaya devam etmektedir.Ancak şöyle bi durum varki Bağkur çalışmasını sona erdirdiğini bildirmesine rağmen halen bagkur kayıtılarında bağkur sigortalısı olarakta gözükmektedir.Yani aynı dönem için hem ssk da hem bagkurda çakışan sigortallık döönemleri söz konusudur.Biz fiili olarak çalışmadığı ve primde ödemediği bagkur sigortalılığındaki dönemlerin dışlanması için ve hizmet sürelerinin birleştirilmesi için dava açtık.Ancak ssk yı davalı olarak göstermedik.Bu durumda davamızın akıbetinin ne olacağını ve eğer birleştirme söz konusu olursa bu ilamla sskya başvurup emeklilik isteğinde de mi bulunulacak?(Mesleğin henüz başında olmam sebebiyle hatalarımı mazur görürseniz sevinirim;-)
Old 17-01-2011, 09:46   #26
Av.erenzafer

 
Varsayılan

merhaba. müvekkil 1985 yılından beri serbest çalışan. Ancak Bağ-kur girişini 2000 yılında yaptırmış. Bugün biz geçmişteki süreyi tespit ettirebilirmiyiz. Müvekkilin geçmiş dönemde Vergi Dairesine Serbest çalışan olarak yatırdığı gelir vergisi makbuzları var. Bi sonuç çıkar mı? (Tarım bağkur lu değil)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tanıma Ve Tenfiz Davaları hukukçu42 Aile Hukuku Çalışma Grubu 33 31-01-2017 13:55
SSK rücu davaları nfb İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 18 12-10-2009 15:43
su davaları denk Meslektaşların Soruları 2 13-07-2006 18:04
izale-i şüyuu davaları fatih teber Hukuk Soruları Arşivi 5 28-03-2006 23:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06268191 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.