Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vergi Ziyaı Suçu / Müteselsil Sorumluluk

Yanıt
Old 01-07-2010, 14:05   #1
AV.MK

 
Acil Vergi Ziyaı Suçu / Müteselsil Sorumluluk

Naylon fatura düzenlenmesi nedeniyle, bu faturaları düzenleyen firmaya yüklü miktarda vergi ziyaı cezası kesilmesi ve bu cezanın firma ile birlikte faturaları kayda alan muhasebeci ve tasdik edip, onaylayan yeminli mali müşavirden müştereken ve müteselsilen tahsilinin talep edilmesi yasalmıdır, Muhasebeci Yada Mali Müşavirin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Etkenler Nelerdir?
Ceza VUK mükerrer 227. madde uyarınca kesilmiştir, bu maddenin istisnaları mevcutmudur?

Ayrıca İdarenin bu işlemine karşılık izlenecek yol/yöntem nedir, ne yapılmalıdır?

Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 01-07-2010, 18:07   #2
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Muhasebeci Yada Mali Müşavirin Sorumluluğunu ortaya koyan bir vergi inceleme raporu ve bu rapora dayanılarak hem cumhuriyet savcılığına suç duyurusu ve hem de vergi/ceza ihbarnamesi gönderilmiş olması gerekiyor.

Rapor ve eki tutanaktaki tespitlerin ne kadar hukuksal olduğunun araştırılması gerekiyor.

Aşağıdaki benzeri çok karar vardır.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 2005 347 2004 1877 09/03/2005

KARAR ÖZETİ
MUHASEBECİLERİN SORUMLULUĞU, İMZALADIKLARI BEYANNAMELERDE YER ALAN BİLGİLERİN DEFTER KAYITLARINA VE BU KAYITLARIN DAYANDIĞINI OLUŞTURAN BELGELERE UYGUN OLMAMASINDAN DOĞMAKTA OLUP, ŞİRKETİN DÜZENLENDİĞİ FATURALAR KARŞILIĞINDA % 5 KOMİSYON GELİRİ ELDE ETTİĞİ VARSAYIMINA DAYANILARAK 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN MÜKERRER 227 İNCİ MADDESİ UYARINCA MUHASEBECİ OLAN DAVACININ SORUMULULUĞUNA GİDİLEMEYECEĞİ HK.
Old 01-07-2010, 23:49   #3
AV.MK

 
Varsayılan

Sn. Önder, vergi denetmeni tarafından hazırlanan onlarca sayfalık rapor, cezanın taraflardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi yönünde ve ceza ihbarnamesi (birisi hariç) taraflara tebliğ edilmiş durumda.
Old 02-07-2010, 12:56   #4
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Muhasebeci mali müşavirin beyanname imzalama veya düzenleme sorumluluğu sadece mükellefi tarafından verilen evrakların kayda alınması, tahakkuk edecek vergilerin bu evrak ve belgelere uygun olması ile ilintilidir, faturaların muhteviyatı itibati ile yanıltıcı veya sahte olması ( VUK 359/ a-b Md ) durumunda mali müşavirin inceleme ve araştırma yapma yetkisi olmaması gerek vergi hukukunda ve ve vgerekse 3568 sayılı yasa ile bu doğrultuda yüklenilen bir sorumluluk bulunmaması nedeniyle mali müşavirin sorumluluğuna gidilmesi söz konusu olmaz, ancak mesleki özen ve sorumluluk ilkeleri gereği, mali müşavirin ya da muhasebecinin kendisine tevdi edilmiş bir belgenin VUK 359 Md kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin özen yükümlülüğü vardır, bu durumda mükellefinden ayrıntılı izahat ve destelkeyici karineler ile doğruluğua ilişkin mükellefinden yazılı belge almalı, ikna olmaması durumunda durumu vergi dairesine bildirme yükümlülüğü vardır. Hazırlanan raporun içeriğini atfedilen fiillerin mahiyetie göre sorumluluk olup olmadığına ilişkin görüş net olarak verilebilir. Ancak YMM' lerin fiili karşıt inceleme veya YMM bilgi yazısı isteme yetkleri kanunda düzenlendiğinden dolayı YMM lerin sorumluluğuna da gidilebilir.
Old 02-07-2010, 14:47   #5
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Sorunuz, bizlerin çok sık karşılaştığı en sıkıntılı sorunlardan birisidir.

Sizin sorunuz hangisi açısından?
Düzenleyen şirket mi?
Düzenleyen şirketin muhasebecisi, mali müşaviri mi?
Yoksa düzenleyen şirketin YMM'si açısından mı?

Genel olarak rapor ve eki tutanağı görmeden yani VUK 360. madde açısından hangi fiillerin tespitlerine göre rapor düzenleyerek, vergi ziyaı kesilmiş görmem gerekiyor.
Ayrıca tespitte;
29/06/1997 Tarih ve 23034 Nolu Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan “4 SIRA NO'LU VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ”
V – MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN TESBİTİ
A) Denetim Elemanlarınca Yapılacak İşlem

kısmı altındaki belirlemelere ne kadar uyulmuş?

Ancak bu davalarda idarenin en çok karşılaştığımız hatalı uygulaması, (genellikle düzenleyici şirket ile, meslek mensuplarının vergi daireleri farklı olduğundan salında şirketin vergi dairesi meslek mensubuna tarhiyatı ve tebligatı yapması gerekir iken,) usule ve yasaya aykırı olarak; meslek mensubunun vergi dairesi tarafından tarhiyat ve tebligat yapılmaktadır.

Böyle bir durum var ise dava açmadan önce düzeltme istemek gerekir.
Old 03-07-2010, 18:22   #6
AV.MK

 
Varsayılan

Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Sorun düzenleyen şirketin muhasebeci açısından..
Old 03-07-2010, 20:07   #7
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Muasebecinin sorumluluğuna gidilmesi biraz zor olacak konuyu tam olarak anlamamak be bilmemekle birlikte, en az zorumluluk taşıyan ve sorumluluğu sadece verilen beyannamede matraha esas teşkil eden belgelere ve kayıtlara uygunluk ile sınırlıdır.
Old 05-07-2010, 10:46   #8
AV.MK

 
Varsayılan

Kıymetli meslektaşım; vergi inceleme raporunun sonuç bölümünde VUK mükerrer 227, Yeminli Mali Müş. Kan. 12. madde ve 4 Sira No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanmasi Hakkinda Genel Tebliğin ilgili hükümleri uyarınca muhasebeci ve mali müşavirin (tarhı istenen vergi, vergi ziyaı cezaları ve gecikme faizlerinden) mükellef kurum ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda ilgili şahısların sorumluluğu azalmıyor aksine artıyor ve cezaya ve işleyecek faizlerine ortak oluyorlar.
Old 05-07-2010, 12:13   #9
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirin sorumluluğu kurum tarafından temin edilerek bu meslek mensuplarının bilgisine sunulmakla başlar, özellikle mali müşavir veya muhasebecinin incemele yetkisi kanunla verilmemiş olduğundan ve sorumluluğu sadece bu belgelerin deftere kaydedilip beyannamelerin dayanağını teşkil eden bilgilere uygunluğu ile sınırlı olup müteselsil sorumluluğuna gidilmesi hukuki olmamakla birlikte, yeminli mali müşavirin ise gerekli özeni gösterip fiili karşıt inceleme ve alt incelemeleri yapma olanağı yasa ile düzenlenmiş bir görev olup bu görevlerini ifa edip etmediklerine göre tespiti mümkün olabilir, idarenin sorumluluk yazmış olması sorumluluğun kanunda yapılmış tanımı ile uyumlu olup olmadığının irelenerek kararlaştırılması gerekir, gerekli itirazlarınızı yapmanız gerek.
Özellikle Muhasebeci mali müşavirin müteselsil sorumluluğuna gidilmesine olanak yoktur, zira bu meslek mensubunun sorumluluğunu gerektiren kurallak kanun yönetmelik ve tebliğlerle belirlenmiş olmakla birlikte, maliye bakanlığınca yayınlanan tenbliğ veya yönetmelik hükümleri kanunun lafzını aşan sorumluluklar getirmiş olmasının hiç bir yasal dayanağı olamaz, sorumluluğun şekil ve şartaları kanunla düzenlenmiş ve gerek yönetmelik ve gerekse tebliğ hükümlerinin kanuni düzenlemenin özüne lafzına uygun olması gerekir.
213 sayılı VUK Mük.227 Maddesinin üçüncü bendinde " ...... beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar." şeklinde düzenlenen hüküm çok net ve açık bir şekilde sorumluluğun şekil ve şartlarını ortaya koymaktadır.
bu doğrultuda bilgi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmaya hazır bulunduğumu belirtmek isterim. selam ve saygılar iyi çalışmalar diliyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tüketici hukuku + müteselsil sorumluluk Av. Nurgül Meslektaşların Soruları 2 09-04-2015 12:33
müteselsil sorumluluk avea avukat_y Meslektaşların Soruları 2 23-06-2010 21:15
Vergi Usul Kanunu - md 359 ceza zamanaşımı VE vergi borç&ziyaı cezası için zamanaşımı multipack Meslektaşların Soruları 1 17-06-2010 17:09
işe iade ,tazminat , alt-üst işveren müteselsil sorumluluk NAZ80 Meslektaşların Soruları 2 24-10-2009 09:39
vergi ziyaı borcu daphne Meslektaşların Soruları 6 10-02-2009 18:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03939295 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.