Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpotek fek yazısını tapuya göndermeyen banka

Yanıt
Old 30-06-2010, 16:54   #1
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan İpotek fek yazısını tapuya göndermeyen banka

Sayın meslektaşlarım,

Bir banka, kredi borcu ödendikten sonra ipoteğin kaldırma yazısını taşınmazın malikine elden veriyor.

Bu kişi de, yazıyı tapuya götürmüyor.

Banka, tüm girişimlerimize rağmen ne yeni bir yazı yolluyor ne de eski yazının aslına uygun bir örneğini yolluyor. "Ben ilgilisine elden verdim, gerisine karışmam" diyor.

Bankanın, ipotek kaldırma yazısını kişiye elden vermek yerine resmi yolla gönderme zorunluluğuna ilişkin mevzuatta bir hüküm ya da bankacılık teamülü var mıdır?

Bu şekilde işlem yapan banka personelini de (cezai ya da disiplin yönünden)şikayet etmeyi düşünüyorum.

Selam ve saygılarımla...
Old 30-06-2010, 17:13   #2
raskalnikow

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, mahkeme ya da icra kanalı ile istemde bulunsanız ya da Tapu Müdürlüğü kanalı ile sanırım ilgili yazıyı alabilirsiniz. Bu mesajı 3. kişi konumunda olduğunuzu düşünerek yazıyorum.
Old 30-06-2010, 17:16   #3
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Sn. Meslektaşım;

Genelde (en azından karşılaştığım bir çok olayda) bu şekilde uygulanıyor. Fek yazısı, elden ve taşınmaz malikine veriliyor. Malikin tapuya götürmemesi de ilginç olmuş?

Saygılarımla...
Old 30-06-2010, 17:17   #4
Levent Cirit

 
Varsayılan

Banka, söz konusu yazıyı elden verdiğine dair bir imza almış mı malikten?
Old 30-06-2010, 21:58   #5
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Levent Cirit
Banka, söz konusu yazıyı elden verdiğine dair bir imza almış mı malikten?

Evet Sayın Cirit...

Alıntı:

sayın meslektaşım, mahkeme ya da icra kanalı ile istemde bulunsanız ya da Tapu Müdürlüğü kanalı ile sanırım ilgili yazıyı alabilirsiniz. Bu mesajı 3. kişi konumunda olduğunuzu düşünerek yazıyorum.

Sayın raskalnikow,

Banka, mahkemeye söz konusu yazıyı göndermekte bir beis görmüyor.

Ama "bu yazıyı tapuya da gönderin" deyince "hayır" diyor.
Tapu soruyor, "böyle bir fek yazısı var mı?" diye, banka "evet var, ilgilisine verdim" diyor.
Old 30-06-2010, 22:17   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Taşınmaz maliki fek yazısını kaybetseydi, yine mi sözü edilen banka fek yazısının yenisini veremem diyecekti? Böyle saçma ve keyfi bir şey olabilir mi? İpoteğin kaldırılmasına dair rıza beyan eden yazı, kambiyo senedi değildir. Bir rıza beyannamesidir. Yenisini düzenleyebileceği gibi eskisini de tasdik edip, verebilir. (Esasen vermeye mecburdur) Bankanın veya çalışanının tavrı, -bence- kendisine olduğundan fazla önem atfetmesinden kaynaklanıyor. Ülkemizde bu durum hemen her yerde var maalesef.
Old 01-07-2010, 11:28   #7
raskalnikow

 
Varsayılan

aslında biraz ayrıntı gerekiyor bize çözüm bulabilmek için... Taşınmaz malikinin vekili olarak mı hareket ediyorsunuz? Taşınmazla ilgili yapılmak istenen hukuki işlem ya da dava sebebi nedir?
Old 01-07-2010, 13:09   #8
Levent Cirit

 
Varsayılan

Bence bankaya ihtar çekin, elden alınan yazının zayi olduğunu, şifahi başvurunuza rağmen yenisinin verilmediğini, müvekklinizin bu yüzden mağdur olduğunu, 3 gün içinde tapuda fekk işlemini gerçekleştirmezler ise dava açacağınızı belirtin.
Old 01-07-2010, 13:14   #9
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan raskalnikow
aslında biraz ayrıntı gerekiyor bize çözüm bulabilmek için... Taşınmaz malikinin vekili olarak mı hareket ediyorsunuz? Taşınmazla ilgili yapılmak istenen hukuki işlem ya da dava sebebi nedir?

Sayın meslektaşım,

Ben bu "meş'um ipoteğin" hemen arkasında yer alan haciz alacaklısıyım.

İşin içinde tasarrufun iptali vs. ayrıntılar var ama, konu okuyanlar için anlaşılır olsun diye detaya girmiyorum.

En başta merak ettiğim konu şu: Foruma yazan üyeler olarak sanırım oybirliği ile kabul ettiğimiz "evet bankanın normalde bu yazıyı resmi yolla (posta vs.) göndermesi gerekirken, malike elden vermesi yanlıştır" kabullenmesinin pozitif hukukta, mevzuatta yeri var mı?

Banka aleyhine ipotek tesisine sebep olan alacak - borç ilişkisinde herhangi bir alacağının kalmadığının tespiti yönünde dava açtım. Personeli de bankanın teftiş kurulu başkanlığına şikayet edeceğim. İşte bu şikayette kullanmak üzere bankanın yazıyı ne şekilde göndermesi gerektiğine dair hüküm arıyorum.

Saygılarımla...
Old 01-07-2010, 13:57   #10
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

İpoteği kaldırma işlemi kurucu işlem midir ? Hayır , bildirici işlemdir.Kurucu işlem nedir ? Bankanın ; ipoteğe konu alacağın borçlu tarafından infaz edildiğini ve ipotek hakkının sona erdiğini , tapuya bildirmesidir.Yani ipotek hakkı , tapu müdürlüğünce ipotek defterinden düşürülmekle değil , borçlu tarafından ipotek borcunun ödenmesiyle ortadan kalkar.Gelelim bildirici işleme yani ispat işlemine .Bankanın tapuya yönelik olarak ipotek borcunun sona erdiğini ve işbu sebeple de ipoteğin fekkini içeren yazıyı göndermesi evleviyetle gereklidir.Ancak bu durumda bile tapu müdürlüğü mezkur fek yazısını getiren borçluya ; nerden bileyim bu yazıyı senin hazırlamadığını diyebilir mi ?Evet.İşte bu sebeple banka borçluya verdiği yazıyla değil , bizzat tapuya giderek fek işlemini yaptırmalıdır.Aksi halde tüm zarar için Levent beyin belirttiği gibi dava açılabilir ve açılan davada da bence banka ancak , bizzat tapuya giderek ipoteği kaldırttığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.
Old 04-07-2010, 12:38   #11
Av. Erduğrul Özbay

 
Varsayılan

Merhaba,
www.tbb.org.tr Bankalar Birliği nezdinde şikayette bulunabilirsiniz. İpoteği fek yetkisi lehtar bankanın yapacağı bildirime bağlanmışsa, bankanın ipoteğin devamı yönünden bir yararı kalmamış ancak üçüncü kişilerin fekki bakımından bir yararı ortaya çıkmışsa, ilgili bankanın fek yetkisi bir göreve dönüşür ve bunu yapmaması hakkın kötüye kullanılması kapsamına girer. Bankacılık Yasasının 75. maddesinden hareketle oluşturulan etik ilkeler de bu tür savsamaları men eder.
Saygılarımla,
Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Sayın meslektaşım,

Ben bu "meş'um ipoteğin" hemen arkasında yer alan haciz alacaklısıyım.

İşin içinde tasarrufun iptali vs. ayrıntılar var ama, konu okuyanlar için anlaşılır olsun diye detaya girmiyorum.

En başta merak ettiğim konu şu: Foruma yazan üyeler olarak sanırım oybirliği ile kabul ettiğimiz "evet bankanın normalde bu yazıyı resmi yolla (posta vs.) göndermesi gerekirken, malike elden vermesi yanlıştır" kabullenmesinin pozitif hukukta, mevzuatta yeri var mı?

Banka aleyhine ipotek tesisine sebep olan alacak - borç ilişkisinde herhangi bir alacağının kalmadığının tespiti yönünde dava açtım. Personeli de bankanın teftiş kurulu başkanlığına şikayet edeceğim. İşte bu şikayette kullanmak üzere bankanın yazıyı ne şekilde göndermesi gerektiğine dair hüküm arıyorum.

Saygılarımla...
Old 08-07-2010, 11:45   #12
raskalnikow

 
Varsayılan

Alacaklı olduğunuz icra takibinin yapıldığı dosyadan bankaya mevcut ipoteğin halihazırda ki durumunu mutlaka sormalısınız? Yeni bir kredi sözleşmesi ile mevcut ipoteğin devamını sağlayabilir borçlu. Banka ipoteğin kaldırıldığını ve borçludan herhangi bir alacağının kalmadığına ilişkin olarak bir cevap verirse, taşınmazın satış işlemini başlatır ve bu işlemden dolayı ileride doğabilecek sıkıntıları bertaraf etmiş olursunuz. Bunun dışında banka yazıyı size vermemekte haklı....
Ayrıca bankadan gelen cevabi yazı ile ipoteğin kaldırılması ve tazminat talepli olarak gerek banka ve gerekse borçluyu muhatap göstererek dava açabilirsiniz...
Old 07-10-2010, 12:05   #13
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Hukuki girişimlerimi paylaşayım:
  1. Banka aleyhine, ipotek tesisinin dayanağı olan borç ilişkisinde herhangi bir alacağının olmadığına yönelik olumsuz tespit davası açtım.
  2. Banka personelini, bankanın teftiş kurulu başkanlığına şikayet ettim.
  3. Personeli ve banka tüzel kişiliğini, Türkiye Bankalar Birliği'ne şikayet ettim. Şikayetin dayanağı ise, TBB Bankacılık Etik Kuralları...(Sayın Avukat Erduğrul ÖZBAY'a bir kez de buradan açık teşekkürlerimle...)
Bu gelişmeler üzerine, banka ipoteği kaldırdı.

Bakalım, Bankalar Briliği ne diyecek, ticaret mahkemesi ne diyecek?

Sevgi ve saygılarımla...
Old 22-02-2011, 10:31   #14
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN

Bakalım, Bankalar Briliği ne diyecek, ticaret mahkemesi ne diyecek?

Sevgi ve saygılarımla...

Önce Bankalar Birliği:


Alıntı:

"TBB Etik Kurallarının 22. maddesi hükmü gereğince, Kurul, yargıya intikal etmiş konular hakkında karar veremeyeceğinden, başvuru hakkında karar verilememiştir..."Kaldı Ticaret Mahkemesi...
Old 22-02-2011, 12:00   #15
avukatlutfi

 
Varsayılan

Bankanın yazıyı elden verme tasarrufu bulunmaktadır. Ancak elden yazının alındığına dair,tebellüğ belgesi imazlatması gerekir.Bu yoksa bankanın müvekkilin fek talep dilekçesine istinaden 1 ay içerisinde yazılı cevap vermesi veya fek yazısını göndermesi gerekir.İpotek kaldırma için yazı avukata, fek yazısı ise malike elden veya posta ile verilir.Bankanın fek yazısını tapuya gönderme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.Şayet müvekkiliniz fek talebinde bulunurken ilgili yazının şahsıma ve bir örneğininde tapu dairesine bildirilmesi şeklinde talimatı olsa idi farklı olabilirdi.Ayrıca kişinin dilekçe ile başvurması halinde ilgili yazıyı (süresi içerisinde) banka malike vermelidir.Anlayamadığın verilen fek yazısına ne olmuş.O kişi imza veya vekaletle almışsa güveni kötüye kullanma sözkonusudur.
Old 22-02-2011, 14:57   #16
av.cemile

 
Varsayılan

Burada suçlu olan tümü ile borçlu iken tüm fatura Bankaya kesilmiş.
Banka fek yazısını başkasına değil malike teslim etmiş. Malik de devamındaki haciz alacaklılarını mağdur etmek için gidip kaldırmamış ipoteği.
Bankanın, sonra gelen haciz alacaklısına ya da haciz alacaklısının talebi ile (ipotek malikinin talebi olmaksızın)Tapuya ikinci kez neden göndermesi gereksin?
Old 22-02-2011, 17:30   #17
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.cemile
...
Bankanın, sonra gelen haciz alacaklısına ya da haciz alacaklısının talebi ile (ipotek malikinin talebi olmaksızın)Tapuya ikinci kez neden göndermesi gereksin?

Nedeni şu sayın "av.cemile",

İpotek fek yazının muhatabı tapu sicil müdürlüğüdür. Kural olarak ve doğal olarak, yazı, yazının muhatabına "gönderilir"

Bu gönderme,
a) posta ile
b) bankanın bir görevlisi (ya da temsilcisi) ile yapılır.

Taşınmazın maliki, posta dağıtıcısı da değildir bankanın görevlisi de değildir. Öyle ya da böyle (en az) üçlü bir ilişkinin TARAFIDIR.

"Malike ipotek fek yazısı vermekte ne zarar var?" diye soranlara verilebilecek en güzel yanıt bu forumda aktarılan ve yaşanmış bu olayı ifade etmektir.

Bankalar, nasıl ki ipotek tesisi için kalkıp tapuya kadar gitmektedir; fek için de hadi gitmekten vazgeçtik, en azından resmi şekilde (iadeli taahhütlü) posta; veya hadi iade taahhütten de vazgeçelim bankaların hatırı için, normal posta ile göndermelidir.

Ama asla ve asla, ilişkinin taraflarından birini, hele ki maliki, dağıtım memuru olarak görmemelidir.

İşte bu yüzden, yani banka aslında ilk başta yapması gerekeni yapmamış olduğu için talep üzerine bu yazıyı bir kez daha (aslında usulüne uygun olarak ilk kez!) tapuya göndermelidir.

Saygılarımla...
Old 22-02-2011, 17:39   #18
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Sayın meslsktaşım,

Alıntı:
Yazan avukatlutfi

Bu yoksa bankanın müvekkilin fek talep dilekçesine istinaden 1 ay içerisinde yazılı cevap vermesi veya fek yazısını göndermesi gerekir.

1 ay? 1 aylık öngördüğünüz süre için yasal dayanak nedir?

Alıntı:
Yazan avukatlutfi
Bankanın fek yazısını tapuya gönderme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Emin misiniz sayın meslektaşım?
Resmi bir yazının, hem de ipotek fek gibi tapuyu ve dolayısıyla teorik olarak tüm kamuyu ilgilendiren bir yazının, yazının muhatabı olan tapu müdürlüğüne gönderilme zorunluluğu olmadığını mı savunuyorsunuz?

Alıntı:
Yazan avukatlutfi
Anlayamadığın verilen fek yazısına ne olmuş.O kişi imza veya vekaletle almışsa güveni kötüye kullanma sözkonusudur.

Malik, fek yazısını kendisine saklamıştır. Özellikle götürmemiştir. (Ben, daha önceki mesajlarda yazdığım üzere, ipotekten sonra gelen haciz alacaklısının vekiliyim)

İlginiz ve görüşleriniz için ayrıca teşekkür ederim...
Saygılarımla...
Old 05-08-2011, 16:44   #19
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN

Kaldı Ticaret Mahkemesi...

Ticaret mahkemesi, davanın devamı esnasında ipotek kaldırılmış olduğundan konusu kalmayan dava hakkında hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Yargılama giderlerini de, davalı bankayı haksız görerek ona yükletti.

Banka bu karardan nedense pek hoşnut kalmadı ve kararı temyiz etti.

Temyizin sonucunu da paylaşırım...
Old 08-08-2011, 04:06   #20
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Uygulamada bankalar ipotek fek işlemlerini tapuda vekilleri veya banka müdürleri aracılığı ile tapu dairesine bizzat giderek ipotek akitlerini fek etmektedir.
Öte yandan;
İpotek akdi, resmi senet şeklinde ve tapu sicil müdürlüğü tarafından re’sen düzenlenerek gerçekleşir. Ayrıca, tesis edilen ipoteğin tapu kaydına işlenmesi (tescili) gerekir.
İpotek fek işleminin de aynı şekil şartları altında yapılması gerekir.kanaatindeyim
Fek işleminin de tapu memuru huzurunda Olması gerekmez mi?Tapu memurunun mal sahibinin getirdiği yazıya itibar ederek ipotek işlemini kaldırma yetkisi yoktur.Fek işlemi ipotek sahibinin tapu dairesine bizzat veya vekili aracılığı ile yapacağı işlemle geçerli olacağı kanaatindeyim
Old 08-08-2011, 08:35   #21
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Uygulamada bankalar ipotek fek işlemlerini tapuda vekilleri veya banka müdürleri aracılığı ile tapu dairesine bizzat giderek ipotek akitlerini fek etmektedir.
Öte yandan;
İpotek akdi, resmi senet şeklinde ve tapu sicil müdürlüğü tarafından re’sen düzenlenerek gerçekleşir. Ayrıca, tesis edilen ipoteğin tapu kaydına işlenmesi (tescili) gerekir.
İpotek fek işleminin de aynı şekil şartları altında yapılması gerekir.kanaatindeyim
Fek işleminin de tapu memuru huzurunda Olması gerekmez mi?Tapu memurunun mal sahibinin getirdiği yazıya itibar ederek ipotek işlemini kaldırma yetkisi yoktur.Fek işlemi ipotek sahibinin tapu dairesine bizzat veya vekili aracılığı ile yapacağı işlemle geçerli olacağı kanaatindeyim

Sayın meslektaşım,

Ticaret mahkemesindeki davada, ipotek kaldırma yazısının banka tarafından "elden takipli" olarak düzenlenip, taşınmazın malikine teslim edilmesi işlemine karşı getirdiğimiz eleştirileri " ama sektör uygulaması böyle!?? hem mevzuatta, yazının taşınmaz malikine elden verilmesini yasaklayan (!?) bir yasa hükmü yok ki" şeklinde savunmaya kalktı.

Neyse ki mahkeme bu savunmaya itibar etmedi.

Selam ve saygılarımla...
Old 08-08-2011, 10:40   #22
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan Farklı bir bakış açısı

Bu bölümde yazılanların tamamını okudum. Görüşlerim şöyle...
1-Bankanın malike yazıyı elden vermesinde sakınca yoktur. Bu olay bir istisna olabilir ama biz de acil durumlarda yazının elden teslimini istiyoruz.
2-Bankanın size yazı vermemesi doğrudur. Siz banka ile ipotek borçlusu açısından 3. kişi konumundasınız. Ancak talebiniz üzerine bir yazı daha tapuya gönderilmeliydi.
3-Bu forumda yazılanlardan sonra acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye çok değerlendirdim ama "tüm bunlara ne gerek vardı?" İcra dairesinden hacizli taşınmazın satışını istediğinizde ipotek alacaklısı bankaya yazı yazılıp ipotek alacağının devam edip etmediği ediyor ise miktarı sorulacaktı. Satış sonrası paranın paylaştırması bu cevaba göre yapılacaktı. Örneğin sizin üzerinizde bir dosyadan haciz olsaydı ve haczi koyan icra dairesi haczin düştüğünü bildirseydi icra dairesine illa bu haczin düştüğünü tapuya yazın demek zorunluluğunuz var mı?
4-3 numarada verdiğim gerekçe ile "olumsuz tespit davası" açmakta hukuki yararınız olmadığını düşünüyorum.
Bu davayı ancak banka alacağı olmadığı halde alacaklı imiş gibi bir tutum içine girdiğinde (yani icra dosyasına böyle bir cevap verdiğinde) açabilirsiniz. Zira banka alacaklı olduğu iddiasında değil ve buna ilişkin bir işlemi de yok.
Neyse ki sorunu çözmüşsünüz. Bankanın temyizinden ne gelecek çok merak ediyorum.
Old 30-11-2011, 17:41   #23
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Ticaret mahkemesi, davanın devamı esnasında ipotek kaldırılmış olduğundan konusu kalmayan dava hakkında hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Yargılama giderlerini de, davalı bankayı haksız görerek ona yükletti.

Banka bu karardan nedense pek hoşnut kalmadı ve kararı temyiz etti.

Temyizin sonucunu da paylaşırım...

UYAP'tan gördüğüm kadarıyla Yargıtay kararı onamış...

Gerekçelerini gördüğümde paylaşırım...
Old 30-11-2011, 21:44   #24
tiryakim

 
Varsayılan İpotek Fekki Bankaların Ücret İstemesi Hukuka Uygun Mu ?

İpoteği bankalar fek etmek için ücret istiyorlar bu ücret hukuka uygun mu acaba ?
Old 15-03-2013, 10:45   #25
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI

3-...ama "tüm bunlara ne gerek vardı?" İcra dairesinden hacizli taşınmazın satışını istediğinizde ipotek alacaklısı bankaya yazı yazılıp ipotek alacağının devam edip etmediği ediyor ise miktarı sorulacaktı. Satış sonrası paranın paylaştırması bu cevaba göre yapılacaktı. Örneğin sizin üzerinizde bir dosyadan haciz olsaydı ve haczi koyan icra dairesi haczin düştüğünü bildirseydi icra dairesine illa bu haczin düştüğünü tapuya yazın demek zorunluluğunuz var mı?


Sayın Kırmızı,
Bir çok meslektaştan aynı yorumu aldım.

Neden ileride 100. madde kapsamında sormak varken dava açıyorsun? diye.

Sorunun yanıtı aslında cevabın içinde saklı... "İleride"...

Ben, ipotek alacaklısı bankanın alacağının olup olmadığını, varsa meblağını BİLMEDEN neden satış prosedürüne gireyim? Bu mesleki açıdan doğru bir davranış biçimi olur mu?

Satış öncesi durum netleşecek, kimin alacağı var kimin yok, meblağ ne bilinecek ki o yola girilsin ya da girilmesin.

Bunlar dava açmamım objektif nedenleri...

Gelelim sübjektif nedenlere

Bir avukatla ukala bir tarzda konuşan / yazışan bankaya ve banka personeline gerekli dersi vermek...

İpotek tesis yazısını borçlunun eline mi veriyorsun ki, aynı değerde olan ipotek fek yezısını borçluya teslim edip onun insaf ve keyfine bırakıyorsun?

Senin personelin yok mu? Hadi personeli geçtik; PTT diye bir kurum yok mu?

Dikkat; bazı borçluların da işine geliyor bu senaryo... Adam ipotek konusu borcu ödemiş, fek yazısını da almış ama tapuya vermiyor. Yarın öbür gün bir borcundan dolayı haczedildiğinde, "valla arkadaş, bak benim taşınmaz zaten ipotekli... hehe ... 100-TL istiyorsun ama bende sadece 60-TL var... gel anlaşalım"

Velhasıl, dava açmakta elbette menfaatimiz var idi (haciz ve tedbir alacaklısı olarak) ... Yoksa, tapu tapu dolaşıp "var mı ödenmiş borcuna rağmen ipoteği görünen taşınmaaaaaz" diye kendimize dava aramadık üstadım

Yargıtay da (HEM DE ATIF YOLU İLE DE OLSA "GEREKÇELİ" BİR ŞEKİLDE ) kararı onadı

Selam ve saygı ile...
Old 18-02-2015, 09:43   #26
Hammerfall

 
Varsayılan

Merhaba;
Konuyu yeniden canlandıracağım ama bende de şöyle bir durum var.
Müteahhit firmadan konut alan müvekkilim bir Bankadan konut kredisi kullanıyor. Bu arada alınacak gayrimenkul üzerinde başka bir bankanın da ipoteği mevcut olduğundan o bankadan 300.000.TL ödendiği taktirde ipotek kayıksız şartsız beş gün içerisinde fek edilecektir şeklinde yetkili iki kişinin imzaladığı bir yazı alınıyor. Buna göre kredi kullandırılıyor ve kredi tutarı yazıda belirtilen hesaba havale ediliyor. Ancak buna rağmen ipotek fek edilmiyor. İpoteği kaldırmayan bankaya çekilen ihtarnameye de Banka tarafından cevap verilmiyor. Sözlü yapılan görüşmede müteahhit firmanın riskli bir firma olduğu ve bu gayrimenkulun teminat olduğu, gönderilen paranın açıklamasında ipoteğin fek edilmesi için yazmadığı şeklinde savunma yapıyorlar.
Sorum şu; Bu durumda basiretli tacir gibi davranmamaya dayanarak dava açılabilir mi? Elinde Yargıtay kararı bulunan meslektaşım var mı?
Saygılarımla.
Old 18-02-2015, 10:38   #27
txyz

 
Varsayılan

Kamu kurumunda memur olarak da görev de yaptım uygulamada işler hızlansın diye elden evrak verilir ancak bu yapılan işlemin yanlış olduğu, evrakın muhatabının teslim alan kişi değil tapu müdürlüğü olduğu gerçeğini değiştirmez. İşlemi yapan kamu görevlisi olsa tipik bir görevi kötüye kullanma söz konusu. Ancak bildiğim kadarıyla banka memurları sadece banka mallarına karşı işledikleri suçtan dolayı memur gibi yargılanıyorlar bu da bir eksiklik.

Bankanın böyle bir evrak var ancak ben evrakı şu kişiye teslim ettim yazısına karşılık tapunun evrakın muhatabının kendileri olduğunu belirterek evrakın gönderilmesini istemesi gerekir diye düşünüyorum.
Old 21-02-2015, 13:46   #28
akrd61

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hammerfall
müteahhit firmanın riskli bir firma olduğu ve bu gayrimenkulun teminat olduğu,

Müteahhit firma ile 1.derece İpotek alacaklısı banka arasında ki ipotek sözleşmesinin şartlarının bulunduğu resmi sened hükümlerinini inceleyip verilen teminatın bu riski kapsayıp kapsamadığını tespit etmelisiniz.

Basiretli tacir mevzuuna gelirsek eğer,uygulamada bankalar
üzerinde 1.derece bir ipotek olan taşınmaz için kredi kredi kullandırımını yapacak ise ya 1.derece ipotek fek edilmesi şartıyla yada ilgili birimlerinden onay almak kaydıyla !!! Başka bir bankadan onay ya da yazı alarak değil !!! diğer bankanın 1.derece ipoteğini kabul edip,serbest dereceden istafede etmek kaydıyla fekki bankadan bildirilinceye kadar 2.derece ipotek alırlar.
Anlatımınızdan müvekkilinize kredi kullandıran bankanın bu şekilde davranıp davranmadığı anlaşılmıyor ancak şayet davranmamış ise Basiretli Tacir Mevzuunu kendi bünyesinde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.


İki banka arasında olan bir mesele bakımından müvekkiliniz acısından ne gibi sorun var ki? Zaten müvekkilinize kredi kullandırılmış.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temlik Alınan Banka Alacağın Takibi (İpotek) slnn Meslektaşların Soruları 1 08-02-2010 10:27
İpotek - İyiniyetli İpotek Hakkı Sahibi - Tapu İptali ve Tescil Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 1 16-01-2009 23:41
İpotek ve Banka Genel Kredi Sözleşmesi atagin Meslektaşların Soruları 3 05-09-2008 08:14
tayin çıkmış ancak kurum muvafakat yazısını vermiyor zeyrek Meslektaşların Soruları 2 04-09-2007 15:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06459308 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.