Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Devlet Memuru Hakkında Verilmeyen Soruşturma İznine Karşı İtiraz Usulu Nasıl Olacak?

Yanıt
Old 23-06-2010, 10:06   #1
ncoban

 
Acil Devlet Memuru Hakkında Verilmeyen Soruşturma İznine Karşı İtiraz Usulu Nasıl Olacak?

İyi Günler,
Cumhuriyet savcılığında şüphelisinin muhtar olduğu bir soruşturmaa dosyamız mevcut.Savcılık şüphelisinin devlet memuru olması sebebi ile kaymakamlıktan hakkında soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık soruşturma izni vermedi.Bu kararı da tebliğ aldık.4483 sayılı kanunun 9.maddesinde soruşturmama izni verilmediğine dair karara karşı 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne karşı itiraz edilebilir diyor.Ancak benim anlayamadığım bu itirazın ne şekilde yapılacağı.Yani direkt cumhuriyet savcılığının sorulturma numarasını belirterek Bölge İdare Mahkemesine kadrşı bir itiraz yapıp daha sonra itirazda bulunduğumuza dair bir belgeyi savcılığın dosyasına mı koyacağız yoksa direkt savcılıktaki dosya üzerine bir itiraz dilekçesi yazıp savcılık kanalı ile mi Bölge İdare Mahkemesine göndereceğiz?Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.İyi çalışmalar.
Old 24-06-2010, 18:14   #2
gugule

 
Varsayılan itiraz mercii...

Merhaba sayın meslektaşım...Ben de şu sıralar "soruşturma izni verilmesi" kararına karşı itiraz ile uğraşıyorum...Elimdeki soruşturma izni valilik makamınca verilmiş ve itiraz dilekçesinin valiliğe verilmesi de belirtilmiş ancak tespit ettiğim kadarıyla itirazlar ilgili mahkemesine verilmek üzere genel başvuru yolları kullanılarak ta yapılabiliyor..Bu doğrultuda Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere bulunduğunuz yerdeki Kaymakamlığa yada İdare Mahkemesi'ne o da yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderebilirsiniz..

Kolaylıklar dilerim.
Old 24-06-2010, 19:35   #3
bb6549

 
Varsayılan

arkadaşlar bu tür itirazlarda soruşturma izni verilmesi-verilmemesi kararlarına karşı itiraz da 10 gün içinde BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE .......KAYMAKAMLIĞINA-.......İL VALİLİĞİNE ...şeklinde başlık atarak itirazınızı kaymakamlık yada valiliğe veriyorsunuz.Savcılık dosya numarasını dilekçenizde belirtirsiniz ama sizin itiraz ettiğiniz karar valilik yada kaymakamlık kararı olduğu için burada cumhuriyet savcılığının bir dahli yok.çünkü daha soruşturma izni verilme aşaması söz konusu...
Old 24-06-2010, 19:41   #4
bb6549

 
Varsayılan

kaymakamlık yada valilik savcılığa gerekli bilgiyi veriyor..size kendi yaptığım bir itiraz dilekçesi örneğini yolluyorum
BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
TC………………. KAYMAKAMLIĞI’NA


KARAR NO:
KARAR TARİHİ:14/05/2010


İTİRAZ EDEN :

İDDİA :GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

TEBLİĞ TARİHİ :17/05/2010

İTİRAZ KONUSU :………….. Kaymakamlığının …………. tarih ve …………… karar sayılı kararı gereği verilen soruşturma izninin iptali talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR

1-……….. Kaymakamlığının ……….. k ve ……………. tarihli soruşturma izni verilmesi hakkındaki kararı 17/05/2010 tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayım..Ancak ilgili kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanısında olduğumuz için itirazımızı yapma zorunluluğumuz doğmuştur.Şöyle ki…

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri açık olarak ihlal edilmiştir.
Öncelikle 4483 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasına göre’Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur’
İbaresi yer almakta olup,tarafıma tebliğ edilen ……….. k sayılı kararda gerekçe olarak sadece şikayet edenin elinde bulundurduğu USG çıktısı gösterilerek,hastanın sağlık hizmetlerine ulaşmak için ,doktorun para isteğini yerine getirmiş olabileceğinden ifadesi kullanılmıştır.Bu şekilde muğlak bir ifade ile soruşturma izni verilmesine kanaat getirilmesi ve bu iznin verilmesini gerektiren sebepler dahi açıklanırken şüpheye yer verecek tarzda ifadeler kullanılması ve ayrıca sadece USG CIKTISI VE MÜŞTEKİNİN TEK TARAFLI BEYANLARINA DAYANILARAK HAKLI BİR GEREKÇE DAHİ GÖSTERİLMEDEN ,hakkımda soruşturma izni verilmesi usulen 4483 sayılı kanunun md6/son fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun 7.Maddesi Açık Bir şekilde İHLAL EDİLMİŞTİR.Şöyle ki..ilgili kanunun 7.md sine göre ……….
Madde 7 – Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre,zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.
Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır… der .
Oysaki ,yetkili merci …………..Kaymakamlığı tarafından olayın öğrenilme tarihi karar da da belirtildiği üzere 08/04/2010 tarihidir.Ancak Yasa maddesindeki süreler yetkili mercice aşılarak ,14/05/2010 tarihinde hakkımda soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.Md 7 deki emredici hüküm açık ve net olarak ihlal edilmiştir. EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE ÖN İNCELEME DAHİL KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ,BU SÜRELER İnceleme yapan Emirdağ Kaymakamlığı tarafından aşılmıştır.
4483sayılı kanunun 7.md sine göre “zorunlu hallerde bu sürenin 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılacağı” belirtilmiş ise de,inceleme yapan yetkili kaymakamlık hangi zorunlu halde ve hangi gerekçe ile bu süreyi uzattığını tarafımıza bildirmediği gibi,Sadece müşteki beyanı ve USG CIKTISINA dayanarak verilen soruşturma izninde ,yasanın koyduğu ek 15 günlük sürenin kullanılmasını gerektirecek elzem bir durumun söz konusu olmadığı açıktır.Soruşturma izni veren merci keyfi davranmıştır.Eğer süre ihlali olmadığı ve ek 15 günlük sürenin kullanıldığı iddiasında iseler,bu hususun gerekçeli olarak hangi zorunlu hal dolayısı ile uzatıldığı açıklanmalı ve bunun kabul edilebilirliği ve zorunlu hal olup olmadığı mahkemeniz tarafından inceleme konusu yapılmalıdır.
Aksi halde 4483 sayılı kanunun 7.Md si açık olarak ihlal edildiğinden ,bu emredici hükmün ihlali ,yetkili ……….. kaymakamlığının hakkımda verdiği soruşturma izni kararının iptalini gerektirir.Aksi halde usule ve hukuka aykırı bir şekilde yasa maddeleri keyfi olarak çiğnenmiş ve ihlal edilmiş demektir.
Şikayete konu suçlamayı kabul etmemekle birlikte,yukarıda açıklanan sebeplerle şikayetçinin iddiaları soyut ve genel nitelikte olup,02/03/2010 tarihinde kendisinden para aldığımı iddia eden şikayetçi,mağdur olduğu kanısında ise niçin tam 1 ay bekledikten sonra yani 05/04/2010 tarihinde böyle bir iddia ile hakkımda şikayette bulunmuştur.Bir kişi mağdur edildiğini iddia ediyor ise,niçin 1 ay bekler.?? Ve daha sonra Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunur.Bu,şikayetçi kişinin beni mağdur etmek için ortaya attığı haksız bir isnattır.Bu sebeplerle suçlamayı kabul etmem mümkün değildir.

SONUÇ :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve resen göz önüne alınacak sebeplerle ………….Kaymakamlığının ………. tarih ve ……………… k sayılı hakkımda soruşturma izni verilmesi hakkında ki kararın İTİRAZEN KALDIRILARAK,SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmesini ve itirazımın kabulünü saygılarımla dilerim.26/05/2010
İTİRAZ EDEN
Old 25-06-2010, 15:01   #5
ncoban

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım
benim yaptığım araştırma sonucunda bulduğum verilerin tam tersine cevapo verdiniz.Ben burdaki avukat arkadaşlarıma ve savcılık kalemine bu olayı sordum ve bana savcılık kanalı ile bölge idare mahkemesine itiraz yapmam gerektiği söylendi.Ancak şimdi sizin bu dedikleriniz benim iyice kafamı karıştırdı ve sürem ilerlemeye devam ediyor
Old 25-06-2010, 15:50   #6
Av.Sefa Albayrak

 
Varsayılan

4483 sayılı yasanın 9. maddesi çok net bir tarzda konuyu ele almamış. Kendimce oluşturduğum kanaate göre; yapılacak itirazın Bölge İdare Mahkemesi bulunmayan yerlerde İdare Mahkemesi veya o yerde bulunan herhangi bir mahkeme kanalı ile muhabere yolu ile yapılabileceği şeklindedir. Bir de şu hususu hatırlatmak istiyorum. Süreyi kaçırmamak açısından dilekçenizi işleme koymanız size yarar sağlayacaktır. Sonuçta yargı organları, dilekçenizi en isabetli yere yönlendirecektir.
Old 25-06-2010, 15:59   #7
ncoban

 
Varsayılan

Biraz önce savcıya gidip sordum Kaymakalmık vasıtası ile yasa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimliği kanalı ile Bölge İdare mahkemesi'ne gönderilmesi gerekiyormuş.Sanırım her ne kadar kararı ilçe kaymakamlığı vermiş olsa da sanırım ordaki Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile göndermem şart değil bulunduğumk yerdeki Asliye Hukuk mahkemesi kanlı ile de gönderebilirim değil mi?
Old 25-06-2010, 16:07   #8
Av.Sefa Albayrak

 
Varsayılan

Usuli işlemlerin istinabe yolu ile yapılmasında en uygun yöntemi kullanmak amaçlanan gayeye ulaşmayı sağlayacaktır. Bu nedenle bulunduğunuz yerdeki asliye hukuk mahkemesi kanalı ile itirazınızı yapabilirsiniz.
Old 25-06-2010, 16:10   #9
ncoban

 
Varsayılan

cevaplarınız için çok teşekkür ederim gerçekten çok yardımcı oldu neredeyse çok büyük bir hata yapıyordumİyi çalışmalar Saygılarımla
Old 25-06-2010, 17:33   #10
Av.Sefa Albayrak

 
Varsayılan

yararlı olduysam ne mutlu bana! iyi çalışmalar!
Old 25-06-2010, 23:45   #11
bb6549

 
Varsayılan

mesela Ben BALIKESİR de avukatlık yapıyorum..yukarıda yazdığım dilekçeyi sandıklı kaymakamlığına göndermem gerekiyordu..ben naptım balıkesir valiliği eli ile denizli bölge idare mahkemesine gönderilmek üzere sandıklı kaymakamlığına şeklinde yadım dilekçemi..valilikten evrak ayıda kaydettiler ve gönderdiler..2 gün sonra da valilşk tarafından dilekçeniz gönerilmiştir diye bilgi yazısı tebliğ edildi..yaniii burada kaymakamlık yada valiliğin kararına itiraz ediyorsunuz..itiraz soruşturma izni veren yada vermeyen makama verilir.onlarda bölge idare mahkemesine göndeririler..asliye hukuk falan..hiç duymadım..yapmadım da...
Old 25-06-2010, 23:52   #12
bb6549

 
Varsayılan

zaten soruşturma izni verilmesi hak ..kararların sonun da şöyle yazar "10 gün içinde Bölge idare mahkemesine gönderilmek üzere kaymakamlığımıza yada valiliğimize ititazda bulunulabileceğine,idari yargı yolu açık olmak üzere karar verildi "bulunduğun yer kaymakamlığı vermişse kararı direk oraya verilecek itiraz dilekçesi..bulunduğun yerin dışındaki bir kaymakamlık verdiyse kararı,,sizin bulunduğunuz ilçe ise o ilçe kaymakamlığı aracılığı ile,il se o il valiliği aracılığı ile soruşturma izni veren-vermeyen kaymakamlığa göndereceksiniz..mesela DENİZLİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
BALIKESİR VALİLİĞİ ELİYLE
SAnDIKLI KAYMAKAMLIĞINA...GİBİ...
Old 26-06-2010, 12:46   #13
ncoban

 
Varsayılan

Bana gelen izin vermeme kağıdında şuraya 10 gün içinde itiraz etme hakkınız vardır şeklinde hiçbir ibare bulunmamakta.Sadece soruşturma izni vermediklerini belirtmişler.Ben dün savcı beye sordum bu olayı itirazı nereye yapacağım konusunu bana kaymakamlık eli ile yapabileceğim gibi Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile de yapabileceğimi ama mahkeme kanalı ile yapmamın daha garanti olacağını söyledi.
Old 26-06-2010, 12:50   #14
bb6549

 
Varsayılan

asliye hukuk mahkemesinden muhabere numarası almanız acısından daha garanti..kaymakamlıktan da evark kayıt numarası alabilirisniz..neyse..sizin kafanız karışmasın içiniz nasıl rahat olacaksa öyle yapın..iyi çalışmalar.kolay gelsin
Old 26-06-2010, 12:55   #15
ncoban

 
Varsayılan

benim kafam zaten karışmış durumda şundan dolayı karışmış durumda siz ve yukarda başka bir meslektaşım gelen kağıtta itiraz dilekçesinin kaymakamlığa ve valiliğe verilmsi gerektiğinin yazdığını belirtmişsiniz bu konuda kafam karıştı.Aslında ben mahkemelerin yanında devlet dairelerine bu konuda pek güvenmiyorum.Hem mahkemeye hem de kaymakamlığa mı dilekçeyi versem diye de düşünmüyor değilimYine de yardımlarınız için çok teşekkür ederim.iyi çalışmalar
Old 26-06-2010, 12:56   #16
bb6549

 
Varsayılan

olabilir..ben bi kere yapmıştım..hem kendim valilik aracılığı ile gönderdim.hem de müvekkille yoladım oda direk giiti kaymakamlığa verdi...bence de her iki şekilde de yaparsanız içiniz rahat olur
Old 26-06-2010, 13:15   #17
Özkan Atalay

 
Varsayılan

önemli olan yerine ulaşması bence. İşin esası ile uğraşın şekliyle uğraşmayın boşverin.
Old 28-06-2010, 21:16   #18
bb6549

 
Varsayılan

işin şeklini yanlış yaparsanız..esasıyla uğraşmanın bir anlamı zaten kalmaz...
Old 28-06-2010, 21:20   #19
bb6549

 
Varsayılan

o yüzden boşverilmez...bilmem anlatabildin mi...
Old 29-06-2010, 08:14   #20
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Asliye hukuk kararını temyiz etmek için nasıl başvuruyorsunuz?
İdare mahkemesi kararını temyiz etmek için nasıl başvuruyorsunuz?
Savcılığın kararına itiraz için nasıl başvuruyorsunuz?
Burada da aynı:

Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Kaymakamlığa başvuruyorsunuz.

Sayın burcubirlik'in yukarıda gönderdiği dilekçe örneği doğru bir başvuru örneğidir.

Saygılarımla
Old 29-06-2010, 15:48   #21
bb6549

 
Varsayılan

saolun armağan bey nihayet beni anlayan biri çıktı...bi ara asliye hukuk mahkemesi acaba mı dedim ama...meslektaşımızın güvenini sağlayamadığım için ,bişi demedim..iyi çalışmalar
Old 29-06-2010, 19:17   #22
ncoban

 
Varsayılan

Güven meselesi değil Burcu Hanım siz beni yanlıs anlamıssınız ben kaymakamlığa güvenmediğim için aynı zamanda mahkeme kanalı ile göndermek istedim nitekim müvekkilim kaymakamlığa dilekçeyi vermek isterken almak istememisler bunu savcılığa vereceksin diye çok diretmisler yoksa yapıp denediğiniz ve doğruluğunu da teyit ettiğiniz bir husus konusunda size kesinlikle güvensizlik besleyemem.İyi çalısmalar saygılarımla
Old 27-07-2010, 22:43   #23
Özkan Atalay

 
Varsayılan

sayın birlik sizin elinizden evrağı alıyorlarsa ve sizde aldıklarına dair bir numara aldıysanız zaten yerine gidecektir. yerine gitmiyorsa da bu sizin sorununuz değil. Sizde belli bir süre sonra evrağın gidip gitmediğini arıştırsınız zaten. Gitmediyse şayet hakkınız zayi olmaz. tekrar yollayıverirsiniz.
Old 08-12-2012, 17:53   #24
Abalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ncoban
İyi Günler,
Cumhuriyet savcılığında şüphelisinin muhtar olduğu bir soruşturmaa dosyamız mevcut.Savcılık şüphelisinin devlet memuru olması sebebi ile kaymakamlıktan hakkında soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık soruşturma izni vermedi.Bu kararı da tebliğ aldık.4483 sayılı kanunun 9.maddesinde soruşturmama izni verilmediğine dair karara karşı 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne karşı itiraz edilebilir diyor.Ancak benim anlayamadığım bu itirazın ne şekilde yapılacağı.Yani direkt cumhuriyet savcılığının sorulturma numarasını belirterek Bölge İdare Mahkemesine kadrşı bir itiraz yapıp daha sonra itirazda bulunduğumuza dair bir belgeyi savcılığın dosyasına mı koyacağız yoksa direkt savcılıktaki dosya üzerine bir itiraz dilekçesi yazıp savcılık kanalı ile mi Bölge İdare Mahkemesine göndereceğiz?Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.İyi çalışmalar.

İtirazı, doğrudan kararı veren Kaymakamlığa karşı yapmanız gerekiyor.

Yani; "............. Kaymakamlığının ...... tarih ve ....... sayılı kararının iptali" istemiyle Bölge İdare Mahkemesine dava açıyorsunuz.

Dava dilekçenizi doğrudan Bölge İdare Mahkemesine veya Bölge İdare Mahkemesine sunulmak üzere kararı veren Kaymakamlığa yapabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Devlet Memuru Statüsü ve Maddi Koşullarda Değişiklik Av. Nilay Parlar Meslektaşların Soruları 3 15-12-2009 17:11
4/a (Devlet Memuru) ile 4/b li (Sözleşmeli personel) çalışanların farkları Peregrinus Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 20-07-2009 17:01
Devlet Memuru Vakarına Yakışmayan Tutum ve Davranışlar üye25339 Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 25-08-2008 09:26
Limeted Şirket Ortaklığı (devlet Memuru) deniz ateş Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 18:43
Devlet Memuru Olan Fizyoterapistin Özel Bir Merkez Açması Fizyoterapist Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 15:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05365896 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.