Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

alt işverene rücu

Yanıt
Old 25-04-2006, 15:00   #1
ilgisiz

 
Soru alt işverene rücuİş K. md.2'ye göre;"...Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur."

Asıl işveren, alt işverene ait olan işçi ücretlerini, ssk primlerini vs. ödemiştir. Bu nedenle alt işverene rücu etmek gerekmektedir. Nasıl bir yol izlemeliyim, nelere dikkat etmeliyim?
Bu konu ile ilgili meslektaşlarımın bilgi ve önerilerine gereksinim duyuyorum. Yararlanabileceğim kitap önerirseniz sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.
Old 06-05-2006, 04:32   #2
ilgisiz

 
Varsayılan sadece teşekkür ediyorum ben :)

arkadaşlar hepinize nedenini bilmeden teşekkür ederim. günler önce sormuş olduğum bir soruydu ve gerçekten yardımınıza gereksinim duymuştum en azından deneyimli olan arkadaşların yardımcı olacağına inanmıştım.
her neyse kafamda bir çok soru oluştu...
acaba çok mu bilinmez bir konuya değindim?..
acaba nickim nedeniyle ciddiye mi alınmadım?...
acaba daha önce hiçbir forumda görüş bildirmedim bu büyük bir sorun muydu?... vs. vs .vs.
yoruldum...
hergün heyecanla siteye göz atmaktan yoruldum.
yoruldum;
kurgulamaktan, saçmalamaktan, abartmaktan, alınganlığımdan belkide ve belkide bencilliğimden yoruldum...
ya hakkaten yoruldum...
Old 06-05-2006, 09:46   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın ilgisiz

Sorunuza yanıt verilmemesinin nedeninin sizinle ilgili olduğunu sanmıyorum. Bu bütünüyle bir şanssızlık olmalı.

Kendi adıma neden cevap vermediğimi açıklayayım: Sorunuzu görmedim. Görseydim iyi bildiğim bir konu olması nedeniyle hemen yanıtlardım. Tıpkı şimdiki gibi:

Asıl işveren alt işverenin işçi borçlarını ödedi ise, miktarına göre asliye ya da sulh hukuk mahkemesinde rucu davası açar. ( Her ne kadar iş hukukundan kaynaklanan bir alacak ise de, artık işçinin alacağı ödendiğinden ve davanın tarafları işçi olmadığından iş mahkemesine GİDİLMEZ; iş mahkemesi görevli DEĞİLDİR)

Elbette dava yoluna gitmeden önce icra takibi açılabilir.

Bu açıklamaların yetersiz kalacağını biliyorum. Ama sizin sorunu çözdüğünüz de ikinci mesajınızdan anlaşıldığından ayrıntılara girmiyorum. Bu konuda daha ayrıntılı sorunuz olursa lütfen yazınız. Er ya da geç yanıt alırsınız. ''ilgisiz'' gibi esprili bir nick seçmeniz bizim ilgimizi azaltmaz.

Saygılarımızla
Old 06-05-2006, 09:53   #4
nfb

 
Varsayılan

Alt-üst işveren arasındaki ilişki genellikle alt işverenib işçilik hizmeti temini suretiyle olmaktadır,sizin olayda böyle mi bilmiyorum. Dolayısıyla bu 2 şirket arasında bir sözleşme olmalı.Bu sözleşmede de alt işverenin işçiler için yapılması gereken ücret,ssk primi,vergi gibi ödemelerin kendisi tarafından yapılacağı da yazıyor olmalı.
Alt işveren, sözleşme gereği sizden olan alacaklarını tahsil etmesine rağmen bu yasal yükümlülüklerini yerine getirmemişse elbette siz de birlikte sorumlusunuz ve bu ödemeleri ayrıca sizin şirket yapmış ise, yasadan doğan rücu hakkınız nedeniyle Genel Mahkemelerde dava açabileceğiniz gibi işe ilamsız icra takibi ile de başlayabilirsiniz.
Yetkin yayınlarından çıkan 9.D.Bşk. Osman Güven Çankaya'nın Üçlü İlişkiler kitabından yararlanabilirsiniz.
Old 06-05-2006, 12:46   #5
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ilgisiz
arkadaşlar hepinize nedenini bilmeden teşekkür ederim. günler önce sormuş olduğum bir soruydu ve gerçekten yardımınıza gereksinim duymuştum en azından deneyimli olan arkadaşların yardımcı olacağına inanmıştım.
her neyse kafamda bir çok soru oluştu...
acaba çok mu bilinmez bir konuya değindim?..
acaba nickim nedeniyle ciddiye mi alınmadım?...
acaba daha önce hiçbir forumda görüş bildirmedim bu büyük bir sorun muydu?... vs. vs .vs.
yoruldum...
hergün heyecanla siteye göz atmaktan yoruldum.
yoruldum;
kurgulamaktan, saçmalamaktan, abartmaktan, alınganlığımdan belkide ve belkide bencilliğimden yoruldum...
ya hakkaten yoruldum...
Benden de iki naçizane ve teknik hatırlatma:

1- Sorunuza yanıt olarak bu mesajı eklemeniz -her ne kadar yanıt almanızı sağladıysa bile- iyi bir fikir değildi aslında. Çünkü sorunuza hiç cevap eklenmemişse forum programı bu soruyu "henüz yanıtlanmamış" olarak görüyor ve bu alanda bir meslektaş yeni bir soru sorduğunda, bu henüz yanıtlanmamış mesajları onun önüne getirerek cevabı biliyorsa yanıtlamasını rica ediyor. Böylece sorunuz yanıtsız kaldıkça aslında yanıt alma şansı artıyor. Ama siz kendi mesajınıza yanıt eklediğinizde forum programını da şaşırtıyor ve sorunuzun eski mesajların arasında yitip gitmesine sebep oluyorsunuz.

2- Her forumda olduğunu gibi bizim forumumuzda da esas olan karşılıklı yardımlaşmadır. Her üyemiz kendisinin bir sorusu olmasa bile diğer üyelerin sorularına yanıt verirse, kendisinin sorusu olduğunda da yanıt alma şansı artar. Ama forumu sadece soru sormak için kullanan üye sayısı artarsa, yanıtsız kalan soru sayısı da aynı oranda artacaktır. Uzun lafın kısası, siz de diğer üyelerimizin sorularına yanıt vermeye çalışınız ki, aynı hayal kırıklığına onlar da uğramasın..
Old 12-05-2006, 13:55   #6
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Uygulamada kullanılan her taşeron sözcüğünü iş yasasının 2/6,7 maddesi anlamında alt işveren kabul etmek ve onun işçilerinin haklarından asıl işvereni birlikte sorumlu tutmak mümkün değildir.Birlikte sorumluluk için yasanın öngördüğü anlamda alt işverenin bazı koşulları birlikte taşıması gerekir.

Asıl işverenin birlikte sorumluluğunun şartları;

1-alt işverenin(taşeronun)yaptığı işin ,asıl işverenin işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde yapılmasıdır.Bir başka ifade ile ,alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin işinin tamamlanmasına yardımcı olan bir iş olması.

2-Alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin yaptığı işten bağımsız ve geçiçi olmaması,bağımlı ve devamlı olması.

3-alt işverenin işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştırması.şeklinde sıralanabilir.

Her şeyden önce yukarıda belirtilen şartlar var ise kanunen asıl işveren müteselsilen sorumlu olarak alacak vs ..öder.

Bir rucu davasında kanaatimce bu hususların göz ardı edilmemesi gerekir.
Old 30-03-2009, 22:49   #7
serhat-27

 
Varsayılan içtihat

T.C.
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi
E: 2006/3653
K: 2006/3082
T: 28.03.2006
  • GÖREV
İçtihat Özeti : İş mahkemesinin görevli olabilmesi için, uyuşmazlığın taraflarının işçi ve işveren veya işveren vekili olması, uyuşmazlığın iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan kaynaklanması şarttır. Mahkemelerin görevleri kamu düzeni ile ilgili olup, kıyas veya yorum yolu ile genişletilemez veya değiştirilemez.
(5521 s. İMK m. 1)
Davacı, iş kazasından doğan haksız eylem nedeniyle kusur oranına göre alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Dava, tacirler arası haksız eyleme dayalı rücuen alacak istemine ilişkindir.
5521 sayılı Yasa'nın 1. maddesinde işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş aktinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinin de çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üzere, İş Mahkemesinin görevli olabilmesi için uyuşmazlığın tarafların işçi ve işveren veya işveren vekili olması, uyuşmazlığın iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan kaynaklanması koşuldur. Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olup kıyas veya yorum yolu ile genişletilemez yahut değiştirilemez.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin tetkikinden davacı şirketin işçisi olan Adnan davalı şirkete ait fabrika binasının çatısına telefon bağlamak üzere çıktığında önceden çatının davalı şirket tarafından çelik kontrüksiyon ilave yapılarak yükseltilmesi sonucu yüksek gerilim hattına yaklaştırılması sebebiyle enerji hattı teline başının temas edip yüksek gerilime yakalanarak vefat ettiği, ölen işçinin yakınlarının davacı şirkete karşı açtığı tazminat davası ile S.S.K.'nun ölen işçinin haksahiplerine iş kazası kolundan bağladığı aylığın peşin sermaye değerinin rücü'an tahsili için açtığı dava sonucu davacı şirketin ödediği giderim tutarının davalı şirketin kusuruna isabet eden bölümünün alınması istemi ile Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.
Somut olayda, taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunmadığı gibi uyuşmazlık iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan da kaynaklanmamaktadır. Kural olarak rücu hakkına dayanılarak açılan alacak davaları hukuk mahkemelerinde görülür. Davanın Sulh Hukuk yada Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girip girmediği ise alacak miktarına göre belli edilir. Nitekim dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış, 24.06.2002 tarihli hüküm Asliye Hukuk Mahkemesince verilmiş, Yargıtay 11. Hukuk dairesinin usule ilişkin 25.09.2003 tarihli bozma kararından sonrada yargılamaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla devam olunmakla birlikte mahkemece görevsizlik kararı dahi verilmeden hüküm İş Mahkemesi sıfatıyla verilmiştir.
Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilmeksizin usule aykırı olarak İş Mahkemesi sıfatıyla karar verilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli, bozma nedenine göre sair hususlar incelenmeksizin karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına
Old 30-03-2009, 22:50   #8
serhat-27

 
Varsayılan

taraflar arasındaki sözleşmeye göre ve Borçlar hukuku rücu hükümlerine göre kusura göre rücu edilebilir
Old 20-10-2011, 09:44   #9
fatoskayaismi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Asıl işveren alt işverenin işçi borçlarını ödedi ise, miktarına göre asliye ya da sulh hukuk mahkemesinde rucu davası açar.

Sayın Konyalı, alt işveren her yıl isim değişikliği yaparak farklı şirket isimleri ile yeniden ihale alıyor ve işçileri çalıştırmaya devam ediyorsa, ödenen tüm tazminatlar için son taşeron şirkete dava açılması yeterli midir?
Old 20-10-2011, 12:21   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan fatoskayaismi
Sayın Konyalı, alt işveren her yıl isim değişikliği yaparak farklı şirket isimleri ile yeniden ihale alıyor ve işçileri çalıştırmaya devam ediyorsa, ödenen tüm tazminatlar için son taşeron şirkete dava açılması yeterli midir?
Kural olarak ödenen tüm tazminatlar için son taşeron şirkete dava açılması mümkün değildir. Her şirket ayrı bir alt yüklenicidir. Her alt yüklenici kendi dönemindeki süre üzerinden ve kendi dönemindeki ücret üzerinden sorumludur.

Fakat bir alt yüklenicinin kötü niyetle, başka başka şirketler kurarak ve eski şirketlerin içini boşaltarak geçmişteki sorumluluğundan kaçması hukukun gözünden kaçmamalı. Bu konuda yeni bir kavram var: ''Tüzel kişilik perdesinin aralanması''

Kavramın açıklanması için tıklayınız: http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dos...lusoycilt1.pdf

İş hukukundaki uygulama ve karar örnekleri için tıklayınız:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=59665

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
otel kat temizlik işlerinin alt işverene verilmesi Av.Engin Özoğul İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 8 14-05-2011 19:11
işçinin 10 gün içinde işverene başvurması akuvat Meslektaşların Soruları 12 28-12-2009 10:38
SSK rücu davaları nfb İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 18 12-10-2009 15:43
trafik sigortasında rücu Av.Ergün Vardar Meslektaşların Soruları 5 25-12-2008 18:26
otel kat temizlik işlerinin alt işverene verilmesi Av.Engin Özoğul Meslektaşların Soruları 1 03-08-2006 17:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04160500 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.