Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Araç ve tapu kaydı sorgulama

Yanıt
Old 18-03-2010, 16:36   #1
gduzsoy

 
Varsayılan Araç ve tapu kaydı sorgulama

Herkese iyi günler.
Yakın zamanda verilmiş bir Yargıtay kararı üzerine icra müdürlükleri T.C. kimlik no'su ile UYAP üzerinden araç ve tapu sorgulama işlemlerine son verdiler.
Sadece plaka veya tapu bilgileri olması halinde sorgulama yapıyorlar.
Bu durumda borçlunun aracı veya taşınmazı olup olmadığını nerden öğrenebiliriz?(Elimizde sadece borçluların T.C. kimlik bilgileri var)
Herkese şimdiden teşekkür ederim,iyi çalışmalar.
Old 18-03-2010, 23:07   #2
KOÇ

 
Varsayılan

İyi günler sayın meslektaşım.Gerçekten böyle bir karar var mı?Benim çalıştığım ilçede sadece araçlar için uyaptan bakılabiliyor.Halen de bu uygulama devam ediyor ama.Eğer dediğini gibiyse yine eskisi gibi tapu yada trafiğe müzekkereler yazılacaktır demektir.Öyle düşünüyorum.
Old 19-03-2010, 09:58   #3
Av. Ebru BULUT ÇAKIR

 
Varsayılan

Sn. gduzsoy
Burada da TC. Kimlik numarası ile UYAP sisteminden trafik haczi ve Tapu kayıtlarının dökümü ypılabiliyor. Ama tapu haczi için yine ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılıyor. Ne benim ne de buradaki icra müdür ve İcra hakimlerinin bahsettiğiniz son yargıtay kararından haberimiz yok.
Old 19-03-2010, 10:18   #4
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,

Sorgulama işlemleri artık UYAP üzerinden yapılmaktadır. Bildiğim kadarı ile bu durum Bakanlığın yayınladığı bir genelge ile yapılmış olup bu konuda verilmiş Yargıtay kararının etkisi olup olmadığını bilmiyorum

Diyarbakır Adliyesinde hala borçlunun bilgilerinden sorgulama yapılmaktadır. İstanbul'da bulunan dosyalarımızda da aynı işlemi yapmıştık.

Burdaki sorunun çalıştığınız icra müdürlüğündeki personelden kaynaklandığını düşünmekteyim.

Borçluya ait TC ve diğer bilgiler ile sorgulama yapmak için talep açıp,talebinizin reddi halinde şikayet yoluna başvurabileceğinizi düşünüyorum.
Old 19-03-2010, 11:20   #5
Av_Mustafa

 
Varsayılan

Evet Konya'da da araç kayıtları Uyap'tan kontrol edilebiliyor.Fakat uzun zamandır,tapu kayıtları Uyap'tan değil,Tapuya müzekkere yazılmak suretiyle kontrol ediliyor.Saygıyla.
Old 19-03-2010, 11:47   #6
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Bazı icra müdürlüklerinin yersiz kaprisi sonucu ortaya çıkan bu garip hukuki tablo, KAMU HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TASARISI'nın
yasalaşmasını müteakip sona erecektir.


(Tasarı için http://www.turkhukuksitesi.com/showt...791#post393791 )


Bir yandan UYAP ile her fırsatta övünen ve ödüller alan, "e-devlet" uygulamasını savunan bakanlık, öte yanda, emrinde çalıştığı bakanlığın genelge ve genel yazılarını, hatta diğer bakanlıklarla yaptığı protokollerin gereğini yerine getirmeyen icra memurları...

Gerekçeleri "iş yükü"!

Tabii ya, araca haciz koymak ya da borçlu adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığını ekrandan sorgulamak icra müdürlüğünün işi değil di mi?

İİK m.367 mi dediniz?
Old 19-03-2010, 12:23   #7
Av. Rahşan AYDIN

 
Varsayılan

Sayın gdüzsoy,
Bolu'da halen uygulama devam ediyor ama bahsettiğiniz Yargıtay kararını merak ettim. Karar elinizde ise siteye eklermisiniz ya da daha ayrıntılı bilgi verir misiniz?
iyi çalışmalar
Old 30-03-2010, 12:21   #8
Av.Yasemin

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, bulunduğunuz yerlerdeki İcra Müdürlükleri Uyap üzerinden yapılmasını istedğiniz taleplerinizi red ettiğinde işinize yaracağını düşündüğüm düzenlemeler ve benim yorumum şu şekildedir;
5070 sayılı ELEKTRONİK İMZA KANUNU 23.01.2004 tarihinde Resmi Gazatede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasanın 5. md.si "Güvenli Elektronik imza elle atılan imza ile aynı sonuçları doğurur" şeklindedir. Bu güvenli imza Nitelikli Elektronik sertifikaya dayanarak oluşturulmaktadır (Madde 4).Aynı yasanın 2. Bölümü de NES sağlayıcısı ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
UYAP Uygulamalrı hakkında GENELGE de;
-Elektronik Devlet sisteminin bir parçası olarak oluşturulan Elektronik Adalet sistemi kurulduğu bu sistemin hayata geçirilmesi doğrultusunda UYAP sisteminin oluşturulduğu,
-Emek ve zaman tasarrufunun,
-Kağıt israfının önlenmesi,
-Bilgiye ulaşımı kolaylaştırma
vb. amaçların hedeflendiği belirtilmiştir.
İ.İ.K. açısından durumu ele aldığımızda UYAP sistemine kayıtlı tüm kurumlar BİLGİLERİNİ , GÖREVLİNİN HER AN ULAŞIMINA AÇIK TUTARAK 357, 359 VE 367. Maddelerin gereğini zaten yerine getirmekte,
*Müdürlükçe emir ve tebliğe gerek kalmaksızın BİLDİRMEKTE
*Doğrudan MUHABERE EDİLEBİLMEKTE,
*BORÇLUNUN MEVCUDUNA İLİŞKİN TÜM MALUMATI ( Nezdinde bunlunan) DERHAL VERMEKTEDİR.İ.İ.K. Hükümleri, İ.İ.K. Yönetmeliği incelendiğinde Taleplerin ve yanıtlarının mutlak olarak kağıt üzerine yazılan yazı ile elle atılan imza ile olması gerektiğinden söz edilmemektedir.Bu tür bir yorum söz konusu olamaz.
Kaldı ki;
Benzer şekilde;
-Esas Defteri tutulması,
-Karar Defteri tutulması,
-Muhabere Defteri tutulması,
Vb. kayıtlarda düzenlenmiştir.
Ancak Uyap sistemine geçilmesi ile BU DEFTERLERİN TÜMÜ ELEKTRONİK ORTAMDA tutulmaktadır. Asıl olan bilginin ne şekilde kayıt altında tutulduğu değil kayıt altında olmasıdır.
Eski usulde bir müzekkerenin yazılması, muhatabın cevap vermesi ve gelen yazı cevabının dosyaya girmesinin toplam süresini göz önünde tutacak olursak devrim niteliğinde bir uygulamanın sudan sebeplerle uygulanmamaya çalışılmasının açıklamasını ben yapamıyorum kaldı ki; ADLİ SİCİL KAYITLARININ , NÜFUS KAYITLARININ DAHİ ELEKTRONİK OLARAK ALINIP DAVA DOSYALARINDA ESAS ALINDIĞI ORTAMDA,yasal dayanaktan yoksunluk iddiası hiçbir anlam taşımamaktadır.
İyi çalışmalar dilerim...
Old 30-03-2010, 17:05   #9
netya

 
Varsayılan

Ne güzel diğer şehirlerde uygulama devam ediyor, İstanbul da uyaptan sorgulama yapan nerdeyse yok. Merci de icralar lehine karar veriyor, zaten icralar bir merci kararını almışlar ellerine ısrar edene merci kararını gösteriyorlar.
Durum çok vahim zira artık trafik veya tapu müzzekkereleri kabul etmiyor,
Yani elinizde açıkca plaka yada taşınmaz bilgileri yoksa artık araştırma yaptırabileceğiniz bir yer şuan için yok diye biliyorum.
İyi çalışmalar.
Old 30-03-2010, 18:27   #10
gduzsoy

 
Varsayılan

Herkese iyi çalışmalar.
Cevap yollayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.
29.03.2010 tarihinde dosya borçlusu adına kayıtlı araç veya taşınmaz bulunup bulunmadığının incelenmesi için açtığım talebe icra müdürünün verdiği cevap;
"Karar: Yargıtay 12. HD.'nin 2009/18464 E.,2009/26713 K. sayılı kararı gereğince UYAP'tan araç sorgulaması talebinin reddi ile UYAP'tan taşınmaz haczi mümkün olmadığından talebin reddine karar verildi." şeklinde idi.
Dolayısıyla elimiz kolumuz bağlandı.
Old 14-04-2010, 20:17   #11
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Haciz koyma yetkisinin yegane sahibi İcra Müdürlükleri, ekranlarında sorgulayıp tespit edebildikleri araç ve taşınmazlar için haciz tatbik etmeyeceklerse (Yahut Yüksek Yargının deyimiyle EDEMEYECEKLERSE) UYAP niye var? Ne gerek var?

Ne güzel sağ elde kaşe-mühür, defterlere esas kaydeder, 30 takibi 30 dakikada kayda geçip numara verirdik. Ne gerek vardı şimdi mevcut düzene inanılmaz bol gelen "Flash card" lara? (Hala doğru düzgün bir Türkçe karşılığı bile yok!) Ne gerek vardı "Dosyalarınızı uyap yaptınız mı?" sorgularına? Ve ne gerek vardı uyapa uyumlu hale özel edinilmiş icra programlarında getirilerek dairelere sanal belleklerde sunulan icra takiplerine? 20 takip 7 günde ancak sisteme girilebilecekse yeri geldiğinde??? Uyap denen sistem insan gücünün üzerine çıkamıyorsa , hatta bir avukat bazında, 7*24 misli oranında zayıflatıyorsa sistemin işleyişini, ne gerek var? Ve hele Yüksek Yargı bu gereksizliği yüksek bir kararı ile benimseyip teyit de edebilmiş ise???

Bunlar bildiğimiz konular da, ben en çok anılan dairenin ilamının gerekçesine baktım, baktım, bakakaldım:

"...ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, zaman zaman günlerce UYAP sistemiyle bağlantı kurulamayışı, aynı isim ve soy isimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri ve icra dairelerindeki dosya sayısının yoğunluğu, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin böyle bir uygulamayla daha fazla çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkememizce yerinde görülmeyen şikayetin reddine"

Yani özetle bu şekilde çalışamayacaklar UYAP üzerinden biz de biliyoruz; o halde reddediyoruz şikayetlerinizi ve icazet verip serbest bırakıyoruz daireleri; ÇALIŞMASINLAR.

Özrümüz kabahatimizden büyük.

Saygılarımla...


NOT: Halen Ayvalık İcra Dairelerinde böyle bir uygulama yok. Yani yakınmam mevcuda dair değil. Halen yerel uygulamada, TC kimlik no ile araç sorgulama+haciz tatbik edilebildiği gibi, taşınmaz bilgisi sorgusu da yapılabilmekte, araçtan farklı olarak taşınmazlar için ilgili tapu müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmektedir.(Hatta Tapu Müdürlüklerince, icrada sorgulanıp ada-parsel bilgisi verilmedikçe haciz işlemi tatbik edilmemektedir. Yani her kurum, uygulamanın işine gelen kısmını benimseyip, gelmeyen kısmını reddetmektedir) Son zamanlarda bir adım daha ötesine geçilerek , uyapta sgk kaydı sorgusu yapılabilmekte ve maaş haczi taleplerimiz karşılığını bulabilmektedir.

Ne diyeyim, ya Ayvalık İcra Dairesi ÇALIŞIYOR, ya da -Yargıtay 12 HD nin kararına bakılacak olursa!- imkansızı başarıyor.

Saygılarımla.
Old 15-04-2010, 09:16   #12
chatalog

 
Varsayılan

Merhabalar

Arkadaşlar uyap üzerine kendi tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Öncelikle uyap trafik sorgulamasında Türkiye geneli olarak gayet güzel hizmet veriyor(her ne kadar arasıra sisteme erişilemiyor hatası verse de).Ancak Tapu sorgulamasında sorun başlıyor.Eğer ki borçlunun gayrimenkulünün kayıtlı olduğu TSM'nin elinde güncel bilgiler varsa ve bunlar sisteme tam olarak girilmiş ise sorun yok ancak TSM'nin elinde güncel bilgiler yok veya da var olmasına rağmen çok yüzeysel girilmiş ise sorun var demektir.Kısaca şunu ifade etmek istiyorum.Bir boçlunun adına kayıtlı gayrimenkulleri üzerine evvelce haciz koymama rağmen farklı bir icra dairesinden aynı borçluya başka bir takip yapıp uyaptan sorgumala talep ettiğimde verilen cevap "borçlu adına gayrimenkul kaydı yoktur" olmuştu.Bunun sebebini araştırdığımda borçlunun gayrimenkullerini uzun yıllar önce edindiğini gördüm.Dolayısıyla TSM'nin elinde borçlunun tck numarası ya yoktu yada var olmasına rağmen sisteme girilmemişti.Durum bu olduğundan tck numarası ile sorgulama yapıldığında kayıt çıkmıyordu.tck numarasız sorgulama yapıldığında kayıt yine çıkmıyordu.Ancak ad ve soyad ile sorgulama yapıldığında karşımıza Türkiye genelinde 150 kayıt çıkarıyordu.Bizim borçluya ait olan gayrimenkulün hangisi olduğunun ise bu karşımıza çıkan 150 kaydın tek tek bakılması sonucu ortaya çıkacağı belliydi.Sağolsun İcra Müdür Yardımcısı beni kırmayarak boş olduğu bir zamanda kayıtların hepsine tek tek bakarak bizim borçluya ait olan gayrimenkul kaydını bulabildik.Durum şu ki İcra Müdür Yardımcısının dediği biz sorgulama yaparken sadece tck numaralı ve tc kimlik numarasız olarak sorgulayıp çıkarsa kayıttan çıktı alıyoruz çıkmaz ise yoktur kaşesini basıp imzalıyoruz.Buda bizlere sorgulamaların ne kadar sağlıklı yapıldığını göstermektedir... Gayrimenkullerle ilgili bir başka sorun da şirketler de karşımıza çıkıyor.Yine şirket adına olan gayrimenkullerde uyap çok kötü çalışıyor.Genel de kayıt yok diyor ancak buna kesinlikle itimat etmeyin çünkü ben hiç güvenmiyorum.3-4 dosyamda uyap gayrimenkul şirket sorgulamasında kayıt gözükmemesine rağmen ilgili TSM'lerde yaptığım araştırma da şirketler adına gayrimenkul kaydı vardı.

Haciz koyma noktasına gelince Bursa'da icra dairelerinde şuanlık bir sıkıntı yok.Trakfik kayıtlarına icra müdürlükleri direk haciz koyabiliyorlar.Ancak malumunuz olduğu üzere gayrimenkullerle ilgili olarak icra müdürlüklerinin uyaptan haciz koyma yetkileri yok. Onlar sadece sorgulamayı yaparak tespit edilen gayrimenkulün bilgilerini sizlere veriyorlar.

Bu noktada benim başka bir önerim var.Avukatlar olarak hepimiz de elektronik imza ile uyap a giriş yetkisi var.O halde yapılacak yeni bir düzenleme ile bizlere uyap vasıtasıyla bürolarımızdan girerek tapu ve trafik sorgulaması noktasında bir yetki verilsin.Bizler bürolarımızdan sorguları yaparak tespiti yapalım ve icra dairelerine beyan ederek haciz konulmasını sağlayalım.Bu noktada gerekirse bizlere bir sorumlulukta yüklenebilir.Böylelikle hem bizim işlerimiz daha sağlıklı olacaktır hemde icra dairelerinde ki iş yükü biraz da olsa hafifleyecektir.

saygılarımla
Old 15-04-2010, 15:35   #13
Tuğba Sinem Özsaygılı

 
Varsayılan

herkese merhaba ,

biz hala istanbul , beyoğlu , şişli , üsküdar gibi icra dairelerinde uyap'tan şahıs ve şirketler için araç ve gayrimenkul sorgulama yaptırıyoruz.
şirketler için gayrimenkul sorgulaması yapılamadığını söyleyen icra müdürlüğüne tapu'dan gelen cevapları göstererek yaptırıyorum çünkü artık ada parsel no belirtmedikçe tapu'dan cevap gelmiyor.
uyap genellikler şirketler için sorgulama hatası verdiğinden icra dairelerinde şirketler için arama yapmak istemiyorlar , böyle bir hata çıktığında da dosyayı kenara atıp bırakıyorlar . yapmanız gereken uyap'ın hata verdiğine dair çıktıyı alıp tapuya " uyap sorgulaması yapılamıyor " içerikli müzekkere göndermenizdir. bildiğim kadarıyla tapu artık ancak bu şekilde yazılan müzekkerelere ya da ada parsel no bildirilen müzekkerelere cevap veriyor.

herkese iyi çalışmalar dilerim
Old 15-04-2010, 22:32   #14
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan chatalog

Bu noktada benim başka bir önerim var.Avukatlar olarak hepimiz de elektronik imza ile uyap a giriş yetkisi var.O halde yapılacak yeni bir düzenleme ile bizlere uyap vasıtasıyla bürolarımızdan girerek tapu ve trafik sorgulaması noktasında bir yetki verilsin.Bizler bürolarımızdan sorguları yaparak tespiti yapalım ve icra dairelerine beyan ederek haciz konulmasını sağlayalım.


Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Bu durumun başka bir çözüm yolu yok. Sisteme e-imzamızı atarak girdiğimize göre ve sistem de asgari düzeyde takibin ya da ihtiyati haczin numarasını aradığına göre; ne gibi bir sakıncası olabilir, anlamış değilim. Üstelik Av.K. da mevcut, kurum ve kuruluşlardan bilgi alma hakkı ile de paralellik sağlanmış olur.

Saygılarımla...
Old 20-04-2010, 12:30   #15
Av. Hasan Çakır

 
Varsayılan

Avukatları potansiyel suçlu olarak ya da yargılama içerisinde bir figüran olarak gören bir anlayışın hakim olduğu bu sistem avukatlara UYAP üzerinde böyle bir yetki vermeyecektir.
Avukatlık Kanunu'nun, avukatlık mesleği ile doğrudan ilgili ve vazgeçilmez olan, hangi hükmü uygulanıyor bugün?
Kimliklerimiz, bırakın devleti, bankalar nezdinde dahi değersiz vesikalar; sır saklama, arama yasağı, soruşturma ve kovuşturma usulleri vs. vs....
Yüksek yargının kendi görev alanı ve yetkileri ile ile ilgili düzenlemeler karşısında göstermiş olduğu tavrı avukatlar en azından yasa metninde yer alan haklarının hayata geçmesi anlamında dahi gösteremiyorsa, yasayla verilmiş hakları için hala resmi makamlara "rica" yazıları yazıyorlarsa (Barolar), meslek ve mesleğin geleceği ile ilgili tek tasarruf yetkilisinin BAKANLIK olmasından doğal birşey yoktur.
Yasalara rağmen adalet bakanlığı genelgeleri ile "yargılama" yapan bir sistemden adalet, hak, adalete hızlı erişim, hukuk güvenliği gibi kavramların içinin doldurulmasını beklemek gaflettir.......
Old 20-04-2010, 13:46   #16
kapbana

 
Varsayılan merak edenlere...

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/18464
Karar: 2009/26713
Karar Tarihi: 29.12.2009
ŞİKAYET DAVASI - ADALET BAKANLIĞI İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOLÜN YASAL DÜZENLEMELERİ HÜKÜMDEN DÜŞÜRDÜĞÜNÜN KABUL EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI - ŞİKAYETİN REDDEDİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Müşteki vekilince Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlendiği belirtilen protokol gerekçe gösterilerek UYAP üzerinden haciz konulması isteği karşısında söz konusu protokolün yasal düzenlemeleri hükümden düşürdüğünün kabulü mümkün olmadığı gibi aksine düşüncenin protokol hükümlerine yasal düzenleme karşısında üstünlük tanımak anlamını teşkil edeceğinden, ayrıca UYAP sisteminin halen olması gereken düzeyde verimli bir şekilde çalışmayışı, zaman zaman günlerce UYAP sistemiyle bağlantı kurulamayışı, aynı isim ve soy isimde benzer şahısların adlarına kayıtlı araçların tespiti halinde gerçekte takip borçlusu olmayan şahısların haciz tehdidi altında kalma ihtimalleri ve icra dairelerindeki dosya sayısının yoğunluğu, personel yetersizliği dikkate alındığında, yoğun iş temposu içerisinde bulunan icra dairelerinin böyle bir uygulamayla daha fazla çalışamaz hale geleceği dikkate alınarak icra dairesindeki takip işlemlerinin süratle yerine getirilebilmesinde, icra müdürlüğü işleminde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından mahkememizce yerinde görülmeyen şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.
(2004 S. K. m. 16, 357, 359, 367)
Dava: Yukar
ıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK
’nun 366 ve HUMK’nun 438 maddeleri uyarınca ONANMASINA, 15.60 TL. onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına 29.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYINLIYORUZ.
 
T.C.
DENİZLİ
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2009/604
KARAR NO: 2009/567
DAVA TARİHİ: 09/06/2009
KARAR TARİHİ: 09/06/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan şikayet davasının evrak üzeri yapılan incelemesi sonunda, gereği düşünüldü:
Davacı vekili şikayet dilekçesinde özetle borçlu R.Ç. ve Ö. İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Denizli 3. İcra Müdürlüğü
’nün 2007/3744 Esas sayılı dosyası ile başlattıkları icra takibinde borçlular adına kayıtla araçların UYAP üzerinden kayden haczi için 28.05.2009 tarihinde icra takip dosyasında talep açtıklarını, taleplerinin icra müdürlüğünce <doğrudan haciz işleneceği hususunda kendilerine kanunla bir görev ve yetki verilmediği ancak İİK’nun 357, 359 ve 367. maddeleri gereğince ilgili kurumlara yazı yazılmak suretiyle haczin tatbik edilebileceğinden> bahisle UYAP üzerinden borçluların araçların tespiti ile trafik kayıtlarına haciz konulması yönündeki taleplerinin reddine karar verildiğini, anılan kararın Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen konuya ilişkin protokole aykırılık teşkil ettiğini belirterek icra müdürlüğünün 28.05.2009 tarihli kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini şikayet yolu ile talep ve dava etmiştir.
Şikayetin niteliği gereği mahkememizce duruşma açılmasına lüzum görülmeyerek dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

Her ne kadar şikayetçi vekili borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, İİK
<FONT size=3 face=Tahoma>’nun 357. maddesine göre ılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye alakadarlar, mecburdur> yönündeki düzenlemesi, yine İİK<FONT size=3 face=Tahoma><FONT size=3 face=Tahoma>’nun 359. maddesindeki
Old 20-04-2010, 13:48   #17
kapbana

 
Varsayılan pardon

<SPAN lang=TR>
Kopyalama hatalı olmuş; İcra Hukuk Mahkemesinin kararını yeniden ekliyorum.

T.C.
DENİZLİ
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2009/604
KARAR NO: 2009/567
DAVA TARİHİ: 09/06/2009
KARAR TARİHİ: 09/06/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan şikayet davasının evrak üzeri yapılan incelemesi sonunda, gereği düşünüldü:
Davacı vekili şikayet dilekçesinde özetle borçlu R.Ç. ve Ö. İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Denizli 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/3744 Esas sayılı dosyası ile başlattıkları icra takibinde borçlular adına kayıtla araçların UYAP üzerinden kayden haczi için 28.05.2009 tarihinde icra takip dosyasında talep açtıklarını, taleplerinin icra müdürlüğünce <doğrudan haciz işleneceği hususunda kendilerine kanunla bir görev ve yetki verilmediği ancak İİK’nun 357, 359 ve 367. maddeleri gereğince ilgili kurumlara yazı yazılmak suretiyle haczin tatbik edilebileceğinden> bahisle UYAP üzerinden borçluların araçların tespiti ile trafik kayıtlarına haciz konulması yönündeki taleplerinin reddine karar verildiğini, anılan kararın Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen konuya ilişkin protokole aykırılık teşkil ettiğini belirterek icra müdürlüğünün 28.05.2009 tarihli kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini şikayet yolu ile talep ve dava etmiştir.
Şikayetin niteliği gereği mahkememizce duruşma açılmasına lüzum görülmeyerek dosya üzerinden inceleme yapılmıştır.

Her ne kadar şikayetçi vekili borçlular adına trafikte kayıtlı araçların UYAP marifetiyle tespit edilerek yine UYAP üzerinden bu araçlar üzerine Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenmiş protokol gerekçe gösterilerek haciz konulması talep olunmuş ise de, İİK<FONT face=Tahoma>’nun 357. maddesine göre ılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye alakadarlar, mecburdur> yönündeki düzenlemesi, yine İİK<FONT face=Tahoma>’nun 359. maddesindeki
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapu Bilgilerini Netten sorgulama Av.Selim Balku Hukuk ve Bilgisayar Yazılımları 17 04-08-2010 16:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15502405 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.