Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bonoda ödeme tarihi ve vade tarihi

Yanıt
Old 02-02-2010, 16:38   #1
caner87

 
Varsayılan bonoda ödeme tarihi ve vade tarihi

bonoda ödeme tarihi olarak 14.01.2010 vade tarihi olarak da 29.01.2010 yazılı.
bu durum bonoyu geçersiz kılar mı ?
vade tarihi ve ödeme tarihinin farklı olması iki farklı vade tarihi midir? bu şekilde olan bir senedin keşide tarihi 14.01.2010 dan önce olmalıdır değil mi? soru çok basit olabilir ancak çok kafam karıştı
Old 02-02-2010, 16:47   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
bonoda ödeme tarihi olarak 14.01.2010 vade tarihi olarak da 29.01.2010 yazılı.
bu durum bonoyu geçersiz kılar mı ?
vade tarihi ve ödeme tarihinin farklı olması iki farklı vade tarihi midir? bu şekilde olan bir senedin keşide tarihi 14.01.2010 dan önce olmalıdır değil mi? soru çok basit olabilir ancak çok kafam karıştı

Merhaba;

Vade yazı ile yazılmamış mı? Tanzim tarihi yok mu?
Old 02-02-2010, 16:48   #3
caner87

 
Varsayılan

senet metninde yazı ile tarih yazılmamış sadece ödeme tarihi ve vade tarihi kısımlarına rakam ile dediğim tarihler atılmış.... senet metnine ne yazılması icap ederdi? vade tarihi mi ödeme tarihi mi? acil yardımlarınıza ihtiyacım var...
Old 02-02-2010, 16:49   #4
caner87

 
Varsayılan

Merhaba Özgür Bey imdadıma yetiştiniz yine..
senet metninde yazı ile yazılan bir tarih yok...
Old 02-02-2010, 16:57   #5
caner87

 
Varsayılan

Bunun böyle olmasında benim de suçum olabilir fakat telefonla bilgi alan müvekkilime senedinizi 14.01.2010 da keşide edin ve vade tarihi olarak da 29.01.2010 yazarsınız imzalarsınız karşılıklı demiştim.. Tabi ne bilsinler keşide tarihini ödeme tarihini vade tarihini.. Öylece yazmışlar..
Old 02-02-2010, 17:09   #6
caner87

 
Varsayılan

Sanırım senet hala kambiyo vasfında çünkü senet metninde ödeme tarihi ile aynı tarih yazılı olur ise bu durumda vade tarihinin bir önemi kalmıyor... değil mi ?
Old 02-02-2010, 17:11   #7
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
Bunun böyle olmasında benim de suçum olabilir fakat telefonla bilgi alan müvekkilime senedinizi 14.01.2010 da keşide edin ve vade tarihi olarak da 29.01.2010 yazarsınız imzalarsınız karşılıklı demiştim.. Tabi ne bilsinler keşide tarihini ödeme tarihini vade tarihini.. Öylece yazmışlar..


Merhaba;

Bildiğiniz üzere, TTK 688. gereği bono;

Alıntı:
1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;

3. Vadeyi;

4. Ödeme yerini;

5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;

6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;

7. Senedi tanzim edenin imzasını;

ihtiva etmelidir. Yine aynı Kanun'un 689. maddesine göre bu unsurları ihtiva etmeyen senetler bono sayılmaz.

Öte yandan; TTK md. 615 gereği (aynı Kanun'un 690. maddesinin göndermesiyle);

Alıntı:
Bir poliçe:
1. Görüldüğünde;
2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra;
3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra;
4. Muayyen bir günde;
ödenmek üzere keşide olunabilir.
Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takibeden vadeleri gösteren poliçeler batıldır.Bu yasa hükümlerinin tümünün birden değerlendirilmesinden sözü edilen senette,

belirli bir tanzim tarihi yok ise,
iki farklı vade tarihi belirlenmiş ise,

senet bono vasfını yitirmiştir, denilebilir (diye düşünüyorum).

Saygılarımla...
Old 02-02-2010, 17:12   #8
Av. Mustafa Kale

 
Varsayılan

TTK'nun 690. maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 615. maddesi hükmüne göre ( ...poliçe görüldüğünde, görüldüğünden muayyen bir müddet sonra veya keşide gününden muayyen bir müddet sonra ya da muayyen bir günde ödenmek üzere keşide olunabilir. Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler batıldır... )

iki vadeli bu senet bono niteliğinde değildir ( BK. Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1997, s. 997 ).
Old 02-02-2010, 17:20   #9
caner87

 
Varsayılan

yani

vade tarihi ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 14.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde 29.01.2010 tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.01.2010
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

bu bono sayılmıyor öyle mi? iki farklı vade mi sayılıyor(((
Old 02-02-2010, 21:28   #10
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
yani

vade tarihi ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 14.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde 14.01.2010 tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.12.2009
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

bu bono sayılmıyor öyle mi? iki farklı vade mi sayılıyor(((
Evet ben de iki farklı vade olduğunu düşünüyorum Sn Meslektaşımız.
Tereddüdünüzü gidermeniz bakımından aşağıdaki linke gözatmanız faydalı olabilir.
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=30728
Old 02-02-2010, 21:52   #11
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
yani

vade tarihi ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 14.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde 14.01.2010 tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.12.2009
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

bu bono sayılmıyor öyle mi? iki farklı vade mi sayılıyor(((

Değerli Meslektaşım,

Sanırım siz vade tarihi ile keşide tarihini karıştırıyorsunuz.

Vade tarihi ile ödeme tarihi aynı şey olup, senet üzerinde iki farklı vade tarihinin olması, kambiyo vasfını yitirmesine neden olur.

Keşide tarihi de zorunlu unsurlardan olup Yargıtay kararları bu yönde istikrar sağlayamamıştır. Bazı kararlarında tanzim tarihinin varlığının yeterli olduğu ve gerçeği yansıtmasının gerekli olmadığı hususu belirtilmişken, bazen de tanzim tarihinin gerçeği yansıtmamasının senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği yönünde karar vermiştir.

T.C
12. H.D
2006/19127 E.
2006/22466
28.11.2006 K.

ÖZET: Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler batıldır. Somut olayda, vade tarihi senet üzerine rakamla 05.11.2005 yazı ile 05.09.2005 olarak gösterilmiş olup, iki vadeli bu senet bono niteliğinde değildir. Bu durumda, İcra takibinin İİK' nun 170/a maddesi hükmüne iptali yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Old 03-02-2010, 10:15   #12
üye32062

 
Varsayılan

Benzer bir durum benimde başıma glmişti.Yazıyla vadenin yazıldığı kısma başka tarih atılmıştı. İlamsız takip yapmak zorunda kaldım. Sn.meslektaşlarında belirttipi gibi bononun kambiyo vasfı yok. İyi çalışmalar
Old 03-02-2010, 10:17   #13
caner87

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/17619
K. 2005/17739
T. 22.9.2005
• BONODAKİ VADE TARİHİ ( Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
• BONONUN TANZİM TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
• TEDİYE TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
6762/m. 688
2004/m. 170
ÖZET : Takip dayanağı bonoda tanzim tarihi usulüne uygun yazıldıktan sonra bu tarih ayrıca bononun üst kısmında yer alan "tediye tarihi" kısmına tekrar yazılmıştır. Tanzim tarihinin bu şekilde tediye bölümüne ikinci kez yazılmış olması, ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği için bono vasfina etki etmez. İhtilaf konusu senet bono vasfında olmasına rağmen yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı bononun tanzim tarihinin 18.05.2000 olduğu tartışmasızdır. Bononun üst bölümünde ve vade yazılı kısmında vade tarihi 30.07.2000 olarak yazılmış ve aynı tarih bono metnindeki vade kısmında da belirtilerek dayanak bono usulüne uygun olarak düzenlenmiştir.

Bonoda tanzim tarihi 18.05.2000 olarak yazıldığı ve bu tarihin ayrıca bononun üst kısmında, "tediye tarihi" kısmında tekrar edildiği görülmektedir. Tanzim tarihinin bu şekilde ve tediye tarihi bölümünde tekrar edilmiş olması, 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği için bononun vasfını etkilemez ( Dairemizin 24.04.2003 T. 2003/6584 E. - 9218 K. 7, HGK 07.03.1990 gün ve 1989/68 E. - 1990/154 K. sayılı kararları ).

O halde, takip dayanağı senet bono vasfında olduğuna göre, mahkemece borçlunun diğer itiraz nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde takibin iptali yolunda hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ayrıca
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/6101
K. 2007/9073
T. 4.5.2007
• TANZİM TARİHİNİN TEKRAR EDİLMİŞ OLMASI ( 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )
• BONONUN ÜST BÖLÜMÜNDE VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMIŞ OLMASI ( Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklanmakta Olup Dayanak Belgenin Açıklanan Niteliğini Etkilemediği )
• YAZIM SIRASINDAKİ DÜZENSİZLİK ( Tanzim Tarihinin Tekrar Edilmiş Olması 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )
ÖZET : Tanzim tarihinin tekrar edilmiş olması 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemez. Bononun üst bölümünde vadenin, tediye tarihi bölümüne yazılmış olması ise yazım sırasındaki düzensizlikten kaynaklanmakta olup dayanak belgenin yukarıda açıklanan niteliğini etkilemez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur. Mahkeme kararının gerekçesinde yer alan Yargıtay Kararı, somut olaya uygun bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı bononun üst bölümünde ve "tediye tarihi" olarak gösterilen kısımda 10.10.2003 tarihi yazılmış ve aynı tarih bono metninde yazı ile vadeyi gösteren bölümde de belirtilerek vadenin 10 Ekim 2003 olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır.

Tanzim tarihinin bononun alt bölümünde 10.10.2002 olarak ifade edilmesinden sonra, bu tarihin ayrıca bononun üst kısmında "vade" bölümünde tekrar edildiği görülmektedir. Tanzim tarihinin bu şekilde tekrar edilmiş olması 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemez. Bononun üst bölümünde vadenin, tediye tarihi bölümüne yazılmış olması ise yazım sırasındaki düzensizlikten kaynaklanmakta olup dayanak belgenin yukarıda açıklanan niteliğini etkilemez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur. Mahkeme kararının gerekçesinde yer alan Yargıtay Kararı, somut olaya uygun bulunmamaktadır. O halde borçlunun itiraz nedenleri incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu kararlar benim tam da sormak istediklerimi içeriyor.Cevaplayan herkese teşekkür ederim. Benim anladığım özetle şudur:
Bonoda vade tereddüte yer vermeyecek şekilde düzenlenmelidir ve doğal olarak keşide yani düzenlenme tarihi ile aynı ya da daha sonra olmalıdır.
Kırtasiyelerde bile satılan matbu senetlerde yukarı sol ve sağ üst köşelerde yazan vade tarihi ve ödeme tarihih kısımlarından makbul olanı vade tarihinin aslında hiç yazılmamasıdır ki yazılabilirde..Diyelim ki hem vade tarihi hem de ödeme tarihi yazan yerlerin altına iki farklı tarih atılmış olsun bu noktada yargıtay kararları der ki; ödeme tarihi yazan kısım ile keşide tarihi aynı tarihi içeriyor ve vade tarihi yazan kısım ile senet metni içerisinde aynı vade tarihi yazılı ise borçlunun bono ile ilgili takibe itirazı kabul edilemez der; gerekçe olarak da yukarıda yazılı zannedersem doğru anlıyorum.iyi çalışmalar.
Old 03-02-2010, 10:22   #14
caner87

 
Varsayılan

[quote=caner87]yani

vade tarihi ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 14.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde 29.01.2010 tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.01.2010
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

bu şekilde olması gerekiyor en azından anladığım kadarı ile...
Old 03-02-2010, 16:57   #15
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
yani

vade tarihi ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 14.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde 29.01.2010 tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.01.2010
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

bu şekilde olması gerekiyor en azından anladığım kadarı ile...

Sn. Caner87;

"Vade Tarihi" ve "Ödeme Tarihi" alanında tek veya en azından aynı tarih olmalı, senet metninde de yazı ile bu tarih yazılmalı ve haliyle bu tarihlerden önceki bir tarih olarak da tanzim tarihi olmalıdır. Yani;

Alıntı:
ödeme tarihi senet bedeli
29.01.2010 xxxxx

işbu emre muharrer senedin mukabilinde YirmiDokuzOcakİkiBinDokuz tarihinde bay yyyy yukarıd yazılı zzzz lirasının ödenmesine...... 14.01.2010
isim. mmmmm
adres nnnnn
çorlu imza

şeklinde...

Saygılarımla...
Old 04-02-2010, 09:31   #16
aytül

 
Varsayılan

Sayın meslektaşımın kafasının karışmasının sebebi, vade tarihi ile ödeme tarihinin aynı şey olduğunu farketmeyişi sanırım. Bono da iki farklı vade tarihinin yazılmış olması, bononun kambiyo vasfını yitirmesine neden olacağından, kambiyo senetlerine mahsus takibe konulamayacaktır. İlamsız takip yoluna gitmeniz gerekir.
Old 04-02-2010, 11:01   #17
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aytül
Sayın meslektaşımın kafasının karışmasının sebebi, vade tarihi ile ödeme tarihinin aynı şey olduğunu farketmeyişi sanırım. Bono da iki farklı vade tarihinin yazılmış olması, bononun kambiyo vasfını yitirmesine neden olacağından, kambiyo senetlerine mahsus takibe konulamayacaktır. İlamsız takip yoluna gitmeniz gerekir.

Vade tarihi ile ödeme tarihin aynı şey ise neden bonoların üst kısmında bu durumun izahı nasıl açıklanabilir.
Old 04-02-2010, 14:41   #19
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

malesef birden fazla ödeme gününün yazılı olması bononun kıymetli evrak unsurunu ortadan kaldırır.
Old 05-02-2010, 10:57   #20
caner87

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/17619
K. 2005/17739
T. 22.9.2005
• BONODAKİ VADE TARİHİ ( Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
• BONONUN TANZİM TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
• TEDİYE TARİHİ ( Vade Tarihi Usulünce Yazılmış Bonodaki Tanzim Tarihinin "Tediye Tarihi" Bölümünde Tekrar Yazılmış Olması Bono Vasfını Etkilemediği )
6762/m. 688
2004/m. 170
ÖZET : Takip dayanağı bonoda tanzim tarihi usulüne uygun yazıldıktan sonra bu tarih ayrıca bononun üst kısmında yer alan "tediye tarihi" kısmına tekrar yazılmıştır. Tanzim tarihinin bu şekilde tediye bölümüne ikinci kez yazılmış olması, ikinci bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği için bono vasfina etki etmez. İhtilaf konusu senet bono vasfında olmasına rağmen yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı bononun tanzim tarihinin 18.05.2000 olduğu tartışmasızdır. Bononun üst bölümünde ve vade yazılı kısmında vade tarihi 30.07.2000 olarak yazılmış ve aynı tarih bono metnindeki vade kısmında da belirtilerek dayanak bono usulüne uygun olarak düzenlenmiştir.

Bonoda tanzim tarihi 18.05.2000 olarak yazıldığı ve bu tarihin ayrıca bononun üst kısmında, "tediye tarihi" kısmında tekrar edildiği görülmektedir. Tanzim tarihinin bu şekilde ve tediye tarihi bölümünde tekrar edilmiş olması, 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemeyeceği için bononun vasfını etkilemez ( Dairemizin 24.04.2003 T. 2003/6584 E. - 9218 K. 7, HGK 07.03.1990 gün ve 1989/68 E. - 1990/154 K. sayılı kararları ).

O halde, takip dayanağı senet bono vasfında olduğuna göre, mahkemece borçlunun diğer itiraz nedenlerinin incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde takibin iptali yolunda hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ayrıca
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/6101
K. 2007/9073
T. 4.5.2007
• TANZİM TARİHİNİN TEKRAR EDİLMİŞ OLMASI ( 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )
• BONONUN ÜST BÖLÜMÜNDE VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMIŞ OLMASI ( Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklanmakta Olup Dayanak Belgenin Açıklanan Niteliğini Etkilemediği )
• YAZIM SIRASINDAKİ DÜZENSİZLİK ( Tanzim Tarihinin Tekrar Edilmiş Olması 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )
ÖZET : Tanzim tarihinin tekrar edilmiş olması 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemez. Bononun üst bölümünde vadenin, tediye tarihi bölümüne yazılmış olması ise yazım sırasındaki düzensizlikten kaynaklanmakta olup dayanak belgenin yukarıda açıklanan niteliğini etkilemez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur. Mahkeme kararının gerekçesinde yer alan Yargıtay Kararı, somut olaya uygun bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı bononun üst bölümünde ve "tediye tarihi" olarak gösterilen kısımda 10.10.2003 tarihi yazılmış ve aynı tarih bono metninde yazı ile vadeyi gösteren bölümde de belirtilerek vadenin 10 Ekim 2003 olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır.

Tanzim tarihinin bononun alt bölümünde 10.10.2002 olarak ifade edilmesinden sonra, bu tarihin ayrıca bononun üst kısmında "vade" bölümünde tekrar edildiği görülmektedir. Tanzim tarihinin bu şekilde tekrar edilmiş olması 2. bir vade tarihi olarak kabul edilemez. Bononun üst bölümünde vadenin, tediye tarihi bölümüne yazılmış olması ise yazım sırasındaki düzensizlikten kaynaklanmakta olup dayanak belgenin yukarıda açıklanan niteliğini etkilemez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur. Mahkeme kararının gerekçesinde yer alan Yargıtay Kararı, somut olaya uygun bulunmamaktadır. O halde borçlunun itiraz nedenleri incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 04.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu kararlar benim tam da sormak istediklerimi içeriyor.Cevaplayan herkese teşekkür ederim. Benim anladığım özetle şudur:
Bonoda vade tereddüte yer vermeyecek şekilde düzenlenmelidir ve doğal olarak keşide yani düzenlenme tarihi ile aynı ya da daha sonra olmalıdır.
Kırtasiyelerde bile satılan matbu senetlerde yukarı sol ve sağ üst köşelerde yazan vade tarihi ve ödeme tarihih kısımlarından makbul olanı vade tarihinin aslında hiç yazılmamasıdır ki yazılabilirde..Diyelim ki hem vade tarihi hem de ödeme tarihi yazan yerlerin altına iki farklı tarih atılmış olsun bu noktada yargıtay kararları der ki; ödeme tarihi yazan kısım ile keşide tarihi aynı tarihi içeriyor ve vade tarihi yazan kısım ile senet metni içerisinde aynı vade tarihi yazılı ise borçlunun bono ile ilgili takibe itirazı kabul edilemez der; gerekçe olarak da yukarıda yazılı zannedersem doğru anlıyorum.iyi çalışmalar.

elbette iki farklı ödeme tarihi ya da vade tarihinin olması seneti kambiyo vasfından çıkarır ancak yukarıdaki yargıtay kararları doğrultusunda ben icra takibimi kambiyo senetlerine mahsus yol ile bir saat evvel açtım.Benim elimdeki bonoda tanzim yani keşide tarihi ile ödeme tarihi yazan üst kısım aynı tarih idi.senette yer alan vade tarihi kısım ile senet metn içinde yer alan yazılı vade tarihi de aynı idi. yani senede baktığımızda iki farklı tarih vardı.bunlardan biri keşide tarihi diğeri de vade tarihi idi.itiraz olmasını o kadar çok isterim ki,eminim çünkü.Gelişen bir durum olursa haber veririm. Teşekkürler.
Old 02-03-2011, 23:54   #21
av.seckinaksoy

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, bu konuda benim de bir sorum mevcut. biraz daha karışık:
1-) düzenleme tarihi 10.10.2010
2-) vade tarihi rakam ile 25.2.2011
3-) vade tarihi yazı ile 25.2.2010(düzenleme tarihinden önceki bir tarih sehven yazıldığını düşünüyorum.)
4-) elimde borçlu imzası ile "düzenleme tarihi 10.10.2010, vade tarihi 25.2.2011 olan senede karşılık .....TL. borçluyum" ibareli yazı mevcut.
5-) 10 örnek ödeme emri gönderildi
6-) kambiyo senedi olmadığına dair 5 gün içinde şikayet edildi.
SORUM:
Senet geçerli midir? M.2 uyarınca senedin vadesini bilen ve bunu kabul eden (borcunu da ikrar eden) borçlunun itirazı "bir hakkın kötüye kullanılması" olarak ele alınabilir mi? Düzenleme tarihinden önceki ödeme tarihinin sehven olduğu çok açık olduğundan asıl vade tarihinin borçlunun da kabul ettiği tarih olarak kabulü mümkün müdür?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
fatura da temerrüd tarihi ihtarname tarihi ya da takip tarihi midir. avukat2007 Meslektaşların Soruları 23 01-02-2015 12:50
Tanzim tarihi ve vade tarihi boş bırakılmış senet ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 4 08-01-2010 22:55
bono nun tanzim tarihi ile vade tarihi aynı. Marlon35 Meslektaşların Soruları 3 29-11-2008 16:08
Bonoda vade tarihi evo09 Meslektaşların Soruları 2 06-10-2008 18:47
Tanzim tarihi vade tarihinden sonra olan bonoda faiz başlangıcı? Avsibel Meslektaşların Soruları 19 29-03-2008 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06097603 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.