Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Kararı Arıyorum...Acil

Yanıt
Old 15-01-2010, 15:05   #1
av.veysel67

 
Acil T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Kararı Arıyorum...Acil

Değerli meslektaşlar,Aşağıda aradığım Yargıtay Kararını bulabilecek bir meslektaşın yardımına ihtiyacım var. Bendeki içtihat programında bulamadım. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/4434
Karar: 2005/158
Karar Tarihi: 24.01.2005
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - FATURA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ - DAVALININ İCRA TAKİBİ İLE TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABUL EDİLMESİ GEREĞİ
Old 15-01-2010, 15:08   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.veysel67
Değerli meslektaşlar,Aşağıda aradığım Yargıtay Kararını bulabilecek bir meslektaşın yardımına ihtiyacım var. Bendeki içtihat programında bulamadım. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/4434
Karar: 2005/158
Karar Tarihi: 24.01.2005
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - FATURA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ - DAVALININ İCRA TAKİBİ İLE TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABUL EDİLMESİ GEREĞİ

Karar aşağıdadır, saygılarımla:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/4434
Karar: 2005/158
Karar Tarihi: 24.01.2005

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalının yaptığı konutların hafriyat işini üstlendiğini, edimini yerine getirerek faturalandırdığını, fatura bedelinin ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için girişilen takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin muamele merkezinin Ankara'da bulunduğunu, Ankara İcra Daireleri ve Mahkemelerinin yetkili olduğunu, ihtiyati tedbir kararı ile müvekkilinin tüm ödemelerinin yasaklandığını, tüm mal varlığı üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlandığını belirterek tedbir kararı süresince takibin durdurulmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, itirazın iptaline, takibin devamına, davalı hakkında ihtiyati tedbir konulması karşısında davacının icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı şirket takibinde asıl alacakla birlikte 2.027.025.000.-TL. işlemiş temerrüt faizi de talep etmiştir. BK.nun 101.maddesine göre muaccel bir borcun borçlusunun alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, davalının takip tarihinden öne temerrüde düşürülmediği, icra takibi ile temerrüde düştüğü kabul edilerek işlemiş faiz'e yönelik talebin reddi gerekirken, itirazın iptali ile takibin devamına hükmedilerek talep edilen işlemiş faiz yönelik davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi, takip tarihine kadar işlemiş faiz alacağına icra takibinden sonra faiz uygulanmasına olanak sağlayacak ve BK.nun 104/son maddesine aykırı düşecek şekilde hüküm kurulmuş olması da kabul şekli itibariyle yanlıştır.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.01.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 15-01-2010, 15:12   #3
Av. Caner

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/4434
Karar: 2005/158
Karar Tarihi: 24.01.2005
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - FATURA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ - DAVALININ İCRA TAKİBİ İLE TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNÜN KABUL EDİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Davacı şirket takibinde asıl alacakla birlikte 2.027.025.000.-TL. işlemiş temerrüt faizi de talep etmiştir. BK.nun 101.maddesine göre muaccel bir borcun borçlusunun alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, davalının takip tarihinden önce temerrüde düşürülmediği, icra takibi ile temerrüde düştüğü kabul edilerek işlemiş faiz'e yönelik talebin reddi gerekirken, itirazın iptali ile takibin devamına hükmedilerek talep edilen işlemiş faiz yönelik davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi, takip tarihine kadar işlemiş faiz alacağına icra takibinden sonra faiz uygulanmasına olanak sağlayacak ve BK.nun 104/son maddesine aykırı düşecek şekilde hüküm kurulmuş olması da kabul şekli itibariyle yanlıştır.

(818 S. K. m. 101, 104/son)
Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalının yaptığı konutların hafriyat işini üstlendiğini, edimini yerine getirerek faturalandırdığını, fatura bedelinin ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için girişilen takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin muamele merkezinin Ankara'da bulunduğunu, Ankara İcra Daireleri ve Mahkemelerinin yetkili olduğunu, ihtiyati tedbir kararı ile müvekkilinin tüm ödemelerinin yasaklandığını, tüm mal varlığı üzerindeki tasarruf hakkının kısıtlandığını belirterek tedbir kararı süresince takibin durdurulmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, itirazın iptaline, takibin devamına, davalı hakkında ihtiyati tedbir konulması karşısında davacının icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Davacı şirket takibinde asıl alacakla birlikte 2.027.025.000.-TL. işlemiş temerrüt faizi de talep etmiştir. BK.nun 101.maddesine göre muaccel bir borcun borçlusunun alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, davalının takip tarihinden öne temerrüde düşürülmediği, icra takibi ile temerrüde düştüğü kabul edilerek işlemiş faiz'e yönelik talebin reddi gerekirken, itirazın iptali ile takibin devamına hükmedilerek talep edilen işlemiş faiz yönelik davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmadığı gibi, takip tarihine kadar işlemiş faiz alacağına icra takibinden sonra faiz uygulanmasına olanak sağlayacak ve BK.nun 104/son maddesine aykırı düşecek şekilde hüküm kurulmuş olması da kabul şekli itibariyle yanlıştır.
Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.01.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 15-01-2010, 15:14   #4
av.veysel67

 
Varsayılan

Sayın Av.Özgür KARABULUT öncelikle kararı eklediğiniz için teşekkür ederim
Ancak Bu karar bu şekilde yani kısa mıdır yoksa geniş hali mevcut mudur
Old 15-01-2010, 15:16   #5
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.veysel67
Sayın Av.Özgür KARABULUT öncelikle kararı eklediğiniz için teşekkür ederim
Ancak Bu karar bu şekilde yani kısa mıdır yoksa geniş hali mevcut mudur

Kararın tam metni (yani en azından elimdeki içtihat programındaki tam metni ) budur.
Old 15-01-2010, 15:17   #6
Av. Caner

 
Varsayılan

özgür bey benden hızlı çıktı ama ben kararı göndereli bayağı oldu bir türlü gelmek bilmedi . . .
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yargıtay kararı - 12.hukuk dairesi RuzgarEzel Meslektaşların Soruları 4 21-07-2009 21:48
21.Hukuk Dairesi 22.11.2201 tarih 2001/7405 E. ve 2001/7361 K.sayılı ilamını arıyorum anofta Meslektaşların Soruları 2 12-06-2009 17:00
çok acil danıştay kararı arıyorum!.... av_sibelll Meslektaşların Soruları 1 08-04-2008 08:36
12. Hukuk Dairesi 31.05.2001 tarih E. 9198, K.9722 sayılı kararı R.K.A. Meslektaşların Soruları 1 25-03-2008 17:20
Acil Ceza Dairesi Kararı Arıyorum maktul Meslektaşların Soruları 6 15-04-2007 16:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03367901 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.