Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kira Uyarlama Davası Harç Oranı?

Yanıt
Old 24-11-2009, 11:53   #1
av.knel

 
Varsayılan Kira Uyarlama Davası Harç Oranı?

Kiracı tarafından açılacak kira bedelenin uyarlanması davasında; görevli mahkeme neresidir? Dava harcı neye göre belirlenir?
Old 24-11-2009, 12:00   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.knel
Kiracı tarafından açılacak kira bedelenin uyarlanması davasında; görevli mahkeme neresidir? Dava harcı neye göre belirlenir?

Kira uyarlama davalarında yıllık kira bedeli tutarı üzerinden harç alınır ve bu tutara göre genel kural uyarınca görevli mahkeme belirlenir (doğrudan Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevine girmez).

Görev hususunda içtihat için bakınız: THS Şerhinde HUMK 8. maddeye ekli içtihat.
Old 24-11-2009, 12:44   #3
av.knel

 
Varsayılan

Sayın Cengiz Bey bende hukuki kaynaklardan araştırmamda yıllık kira bedeline göre harç alınacağını tespit ettim. Emin olmak için katip arkadaşımı vezneye gönderdim. Veznedeki memur harcın şuan ki mevcut aylık kira bedeli ile, indirilmesi istenilen aylık kira bedeli arasındaki farka göre alınması gerektiğini söylemiş.
Dava açtıktan sonra süprizle karşılaşmamak için (çünkü harç miktarı yıllık kiraya göre çok fazla) nasıl bu durumdan emin olabilirim?

Kira bedelinin indirim talebi dava tarihinden itibaren midir? Aksine yeni dönem kira başlangıcından itibaren mi?
Old 24-11-2009, 17:04   #4
üye31284

 
Varsayılan

Şu linkte==)http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=1448

Sizin sorunuzun da cevabının olduğu ve konunuzla ilgili çok güzel bir fikir alışverişi olmuş.

Ben de yıllık kira bedeli üzerinden harç alınacağını düşünüyorum.

Bence veznedeki kişi akla ilk gelen düz mantıkla bu cevabı vermiş... Ama, nafaka azaltılması davalarında yıllık nafaka miktarı üzerinden harç ödendiğine göre bunda da yıllık kira üzerinden ödenmeli diye nadüz mantıkla düşünmek gerekebilir
Old 24-11-2009, 17:14   #5
av.knel

 
Varsayılan

Sayın Zeytinn, ilgili linki baştan sona okudum harçla ilgili sorumun, cevabına rastlamadım. Acaba gözden kaçırmış olabilirmiyim?
Old 24-11-2009, 17:16   #6
üye31284

 
Varsayılan

Alıntı:
Kira bedelinin indirim talebi dava tarihinden itibaren midir? Aksine yeni dönem kira başlangıcından itibaren mi?

Ben bu, yani son sorunuzdan bahsetmiştim.
Old 24-11-2009, 20:08   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.knel
Sayın Cengiz Bey bende hukuki kaynaklardan araştırmamda yıllık kira bedeline göre harç alınacağını tespit ettim. Emin olmak için katip arkadaşımı vezneye gönderdim. Veznedeki memur harcın şuan ki mevcut aylık kira bedeli ile, indirilmesi istenilen aylık kira bedeli arasındaki farka göre alınması gerektiğini söylemiş.
Dava açtıktan sonra süprizle karşılaşmamak için (çünkü harç miktarı yıllık kiraya göre çok fazla) nasıl bu durumdan emin olabilirim?

Kira bedelinin indirim talebi dava tarihinden itibaren midir? Aksine yeni dönem kira başlangıcından itibaren mi?

1- Görev hususu, yıllık kiraya göre belirlendiğine göre, harç da yıllık kira üzerinden alınacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, eksik harç yatırmış olsanız dahi mahkeme daha sonra "tamamlattırılmasına" karar verebilir. Hak kaybınız olmaz.

2- İndirim talebi dava tarihinden (İhtarname varsa, ihtarname tarihinden) itibaren istenebilir.
Old 28-12-2012, 15:02   #8
ekinheval

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/11479
K. 2010/12539
T. 12.7.2010
• KİRA PARASININ AYLIK OLARAK TESPİTİ ( Kira Bedelinin Aylık Tespitine İlişkin Davalarda Aylık Kira Farkı Üzerinden Harç Tahsil Edileceği )
• YARGILAMA GİDERİ ( Kira Bedelinin Aylık Tespitine İlişkin Davalarda Aylık Kira Farkı Üzerinden Harç Tahsil Edileceği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Kira Bedelinin Tahsili Davası - Davalı Lehine Reddolunan Kira Bedeli Farkının Yıllık Tutarı Üzerinden Hükmolunacağı )
818/m.257
ÖZET : Kira parasının aylık olarak tespitine ilişkin davalarda, aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerektiği gözetilmeden fazla harç tahsili yasaya aykırıdır.
Davalı taraf lehine olarak reddedilen kira bedeli farkının yıllık tutarı üzerinden vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir.
DAVA : Davacı S. K. ile davalılar D. Deri Konfeksiyon San ve Tic.A.Ş. ve diğeri aralarındaki kira tesbiti davasına dair Antalya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 29.12.2009 günlü ve 2007/2136 E-2009/1913 K. sayılı hükmün Düzeltilerek Onanması hakkında dairece verilen 30.03.2010 günlü ve 2010/3432 E-5455 K. sayılı ilama karşı davalılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davada, kira parasının 01.01.2008 gününden başlayarak aylık 20.000 TL olarak tesbiti istenilmiş, mahkemece; davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının 18.000 TL olarak tesbitine hükmedilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 30.03.2010 günlü ve 2010/3432 E– 5455 K sayılı ilamı ile aylık kira parasının 15.938 TL olarak düzeltilmesi suretiyle mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
Karar düzeltme istemi üzerine yapılan incelemede; davalı tarafın temyiz isteminde ileri sürdüğü vekâlet ücreti ve harca ilişkin temyiz itirazlarının zuhulen incelenmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla davalı vekilinin maddi hataya ilişkin talebinin kabulü ile dairemizin 30.03.2010 günlü ve 2010/3432 E– 5455 K sayılı kararın kaldırılarak anılan kararın aşağıdaki gibi düzeltilmesine;
“Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Davada tespiti istenilen dönem hak ve nesafet dönemi olup, bilirkişinin taşınmazın boş olarak serbest koşullarda getirebileceğini bildirdiği kira bedelinden hâkimce uygun bir hak ve nesafet indirimi yapılarak kira parasının tespiti gerekirken, fahiş kira takdiri doğru değildir.
Ayrıca, kira parasının aylık olarak tespitine ilişkin davalarda, aylık kira farkı üzerinden harç alınması gerektiği gözetilmeden fazla harç tahsili usul ve yasaya uygun değildir.
Bundan ayrı, AAÜT’ nin 9. madde hükmü gereğince tespit olunan ( davalı taraf için ret olunan ) kira bedeli farkının yıllık tutarı üzerinden vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekirken davacı taraf için yüksek, davalı taraf için düşük vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
Belirlenen bu hususlar ile buna bağlı olarak yargılama giderlerinin düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu yöne ilişen temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının;
1- 1. bendinde yer alan “18.000,00 TL” rakamının çıkartılarak yerine “15.938 TL” rakamının yazılması,
2- 3. bendinin çıkartılarak yerine “Peşin alınan 1.792,20 TL harçtan alınması gerekli 860,65 TL karar ve ilam harcının mahsubu ile artan 931,55 TL harcın istem halinde davacı tarafa iadesine,” cümlesinin yazılması,
3- 4. bendinin çıkartılarak yerine “ Davacı tarafından yapılan 519,30 TL yargılama giderinden kabul ve ret oranına göre hesaplanan 327 TL yargılama gideri ile 860,65 TL harcın davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, geriye kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,” cümlesinin yazılması,
4- 5 ve 6. bentlerinde yer alan “25.920 TL” ve “2.880 TL” rakamlarının çıkartılarak yerlerine sırasıyla “8.420 TL” ve “5.560 TL” rakamlarının yazılması,
Suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA,”
SONUÇ : HUMK 440, 459. maddesi uyarınca peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Uyarlama ve Kira Tespit Davası Defensour Meslektaşların Soruları 26 28-12-2013 12:23
kira uyarlama davası av.bahar61 Meslektaşların Soruları 5 12-11-2013 19:28
Uyarlama Davası Öncesi Yıllık Kira Bedeli Ödenmeli Mi? adıge Meslektaşların Soruları 1 06-04-2009 00:48
Kira Uyarlama Davası(ACİL) av.semanur Meslektaşların Soruları 2 27-02-2009 13:38
İİk Madde 94/2 Harç Oranı OLCAYK Meslektaşların Soruları 0 09-09-2007 20:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03422093 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.