Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra işlemleri nasıl yapılır

Yanıt
Old 05-10-2009, 12:19   #1
sarissa

 
Varsayılan İcra işlemleri nasıl yapılır

Merhabalar
İcra ile ilgili bazı sorularım var..
1- Borçluya yenileme dilekçesi ve borç muhtırası gönderdikten sonra işlem yapmak için tebligat parçasının dönmesi gerekir mi?
2- Tapu haczi nasıl talep ediliyor. Müzekkere hazırlayıp götürmemiz gerekir mi
3-Araç üzerine ve gayrimenkul üzerine haciz konulduktan sonra ne yapmak gerekir.
4-Bir dosyamda borçlu başka bir ilçede bulunuyor. Borçlunun bulunduğumuz yerden başka bir yerde bulunması halinde işlemler nasıl yürütülür.
5- Borçlunun şirket olması halinde haciz talepleri kime ve nasıl yapılır.Bilen kişiler cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler..
Old 05-10-2009, 12:30   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sarissa
Merhabalar
İcra ile ilgili bazı sorularım var..
1- Borçluya yenileme dilekçesi ve borç muhtırası gönderdikten sonra işlem yapmak için tebligat parçasının dönmesi gerekir mi?
2- Tapu haczi nasıl talep ediliyor. Müzekkere hazırlayıp götürmemiz gerekir mi
3-Araç üzerine ve gayrimenkul üzerine haciz konulduktan sonra ne yapmak gerekir.
4-Bir dosyamda borçlu başka bir ilçede bulunuyor. Borçlunun bulunduğumuz yerden başka bir yerde bulunması halinde işlemler nasıl yürütülür.
5- Borçlunun şirket olması halinde haciz talepleri kime ve nasıl yapılır.Bilen kişiler cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler..

1- Yenileme dilekçesinin tebliğinin beklenmesi gereklidir. Tebligat parçası dönmeden, tebliğ edilip edilmediği bilinemez.
2- Haciz taleplerinizi dosyada talep açarak ya da ayrı bir dilekçe ile yapabilirsiniz. Haciz için yazılacak yazıyı posta ile göndertebileceğiniz gibi elden de götürebilirsiniz.
3- Bir taşıt aracını ya da taşınmazı haczettiğinizde önce uygulamada 103 denilen İİK 103. madde uyarınca haciz davetiyesi göndertmeniz gerekir. Aynı zamanda araçlar için yakalama isteyebilirsiniz. Her ikisi için de daha sonraki işlem kıymet takdiri, satışa hazırlık işlemleri ve sonuçta satıştır.
4- Başka bir adliyenin yargı çevresindeki borçlu için, o adliyedeki İcra Müdürlüğü'ne talimat yazdırarak işlem yapabilirsiniz.
5- Haciz talebi sadece İcra Müdürlüğü'ne yapılır. Sanırım başka bir husus sormak istediniz.
Old 05-10-2009, 13:32   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sarissa
Merhabalar
İcra ile ilgili bazı sorularım var..
1- Borçluya yenileme dilekçesi ve borç muhtırası gönderdikten sonra işlem yapmak için tebligat parçasının dönmesi gerekir mi?
2- Tapu haczi nasıl talep ediliyor. Müzekkere hazırlayıp götürmemiz gerekir mi
3-Araç üzerine ve gayrimenkul üzerine haciz konulduktan sonra ne yapmak gerekir.
4-Bir dosyamda borçlu başka bir ilçede bulunuyor. Borçlunun bulunduğumuz yerden başka bir yerde bulunması halinde işlemler nasıl yürütülür.
5- Borçlunun şirket olması halinde haciz talepleri kime ve nasıl yapılır.Bilen kişiler cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler..


Cengiz Bey yeterli açıklamaları yapmış. Bence İİK'nuna bir göz atmanız da kafi olabilirdi. İlgili maddeler aşağıdaki gibidir...

1.) Yenilemenin tebliği şarttır. Tebliğ edilip edilmediği ancak tebliğ evrakının dönmesi ile resmen belli olabilir. Bkz. İİK.78. madde:

Alıntı:
HACİZ:

1 - TALEP MÜDDETİ

Madde 78 -

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

2.) Haciz, ilamsız takiplerde takibin kesinleşmesi üzerine yazılı dilekçe ile talep edilerek, (uygulamada yapılmamakla birlikte yahut icra müdürlüğü huzurunda tutanak tutturularak) yapılır. İcra müdürlüğü ilgili tapu dairesine tezkere yazar. Kanun maddesi aşağıdadır.

Alıntı:
4 - TAŞINMAZLAR HAKKINDA :

Madde 91 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/50 md.)

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/10 md.) Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni Kanunun 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye bildirilir. Adresi değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye mecburdur.

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa bu hususlar da yukarda adı geçen dairelere haber verilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./23. md.) Hacizli taşınmazın el değiştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır.

3.) İİK.103. maddeye göre işlem yapılır:


Alıntı:
DAVET:

Madde 103 - (Değişik madde: 09/11/1988 - 3494/12 md.)

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

ayrıca satış için:


Alıntı:
III. PARAYA ÇEVİRME

1 - SATIŞ TALEBİ

TALEP İÇİN MÜDDETLER:

Madde 106 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

Alacaklı haczolunun mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

4.) Yargı çevresi farklı ise, muhabere ve istinabe yoluyla işlem yapılabilir. İlgili maddeler:

Alıntı:
İCRA DAİRELERİNİN MUHABERELERİ:

Madde 359 - İcra memurları yaptıkları muameleden dolayı her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler.


HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİYLE SATIŞI:

Madde 360 - Haczedilen mallar başka bir yerde bulunduğu takdirde satış, istinabe suretiyle yapılır. Artırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince *1* hallolunur.

2 - HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ:

Madde 79 - İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince *1* çözümlenir. (Ek cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./19. md.) Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.


5.)Tüm haciz talepleri icra müdürlüğüne talep açılarak yapılır. Borçlunun şirket olması halinde de aynı işlemler yapılır. Şirket hissesinin haczi ile borçlu şirketin malvarlığının haczi farklı farklı şeylerdir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haczedilmezlik şikayeti nasıl yapılır a.lawyer Meslektaşların Soruları 3 08-07-2009 09:28
tenzif işlemi nasıl yapılır? selhan Meslektaşların Soruları 8 28-10-2008 14:01
Boşanmanın Kesinleşmesi Işlemleri Nasıl Olur? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 17-04-2007 13:49
Mühürleme Nasıl Yapılır ? Av.Armağan Konyalı Meslektaşların Soruları 8 08-04-2007 06:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03504705 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.