Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

5 aralık 2009 hakimlik savcılık sınavı

Yanıt
Old 30-08-2009, 21:24   #1
turkishrock

 
Varsayılan 5 aralık 2009 hakimlik savcılık sınavı

geçen ay mezun oldum...şu günlerde de avukatlık adliye stajına başladım...ADLÎ VE İDARÎ YARGIDA HaKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI SINAV,
MÜLaKAT VE ATAMA YÖNETMELİĞİ kaldırıldığına göre 5 aralık 2009'da yapılacak hakimlik-savcılık sınavı için başvuru nasıl yapılacak? bu yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan;
"MADDE 6– (Değişik: 02/08/2006 tarih ve 26247 sayılı R.G.)
Hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınavına girmek isteyenlerin Adalet Bakan­lığı Personel Genel Müdürlüğünden veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcı­lıkları ile bölge idare mahkemesi başkanlıklarından temin edecekleri Ek 1 (a, b)’deki örneğe uygun matbu başvuru formunu ve eklerini gerçeğe uygun olarak doldurup,
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafe­tine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
b) Nüfus müdürlüğünden veya noterden onanmış nüfus cüzdanı sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddenin (c) bendinde istenen belgelerin su­reti
ile birlikte en son başvuru günü mesai saati bitimine kadar Personel Ge­nel Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da bölge idare mahkemesi başkanlıklarına vermeleri gerekir.
Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınarak Cumhuriyet başsavcılıkları veya bölge idare mahkemesi başkanlıkları tarafından aynı gün acele posta ser­visi ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir."
hükmüne göre mi başvuruyu yapacağız?Sınav için şu an hangi yönetmelik yürürlükte(?) bir türlü anlayamadım..Netten çok arama yaptım sürekli değişiklikler yapıldığı ve en sonunda yürürlükten kaldırıldığı için kafam çok karıştı...Bu konuda bilgisi olanlar bana yardımcı olursa çok sevinirim...
Old 02-09-2009, 23:38   #2
m.yolcu

 
Varsayılan

bu soruyu ben de takip ediyorum 4. sınıf öğrencisiyim cevap yazan olursa sevinirim..
Old 03-09-2009, 00:30   #3
funda.0633

 
Varsayılan

en güzeli adalet bakanlığı hakim adaylığı bürosunu arayın..en iyi bilgiye ordan ulaşırsınız..
Old 03-09-2009, 09:46   #4
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Merhabalar;

Bildiğim kadarıyla sınava ilişkin duyuru, başvuru şartları ve formlar Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde sınav öncesinde ayrıca yayımlanıyor.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesini takip ederseniz yeterli olacaktır sanırım.

İyi çalışmalar...
Old 03-09-2009, 16:56   #5
turkishrock

 
Varsayılan

Ben de biraz araştırdım da ösym'nin resmi web sitesinden de başvuru koşulları açıklandığını öğrendim...Sanırım başvuru tarihi geldiğinde yayınlacak...
Old 04-09-2009, 07:42   #6
fevziFIRAT

 
Varsayılan

Özgür Bey'in dediği gibi, Adalet Bakanlığı'nın sitesindeki ilanda istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz sanırım.
Old 04-09-2009, 10:20   #7
AV.ÖZGÜR ÇAM

 
Varsayılan

ÖSYM sayfasında, sınav takvimine göre, başvuru başlangıç tarihi 28.09.2009 - bitiş tarihi 16.10.2009 olarak belirtilmiş.
Old 04-09-2009, 11:05   #8
kordelya

 
Varsayılan

Arkadaşlar mutlaka yayınlanır başvurunun nasıl yapılacağı ama bildiğim kadarıyla diploma yada çıkış belgenizle adliyeye gittiğinizde sizi yönlediriyorlar bilgisayar üzerinden kaydınızı yapıp çıktısını da size veriyorlar,bende araştırıyorum bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
Old 09-09-2009, 14:43   #9
cemile_pınar

 
Varsayılan

İ L Â NA D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

.1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9–5 inci dereceli kadrolara 300 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.

2-Başvurular elektronik ortamda 6 ncı maddede belirtilen usul çerçevesinde ve yerlerde 28 Eylül 2009 Pazartesi günü başlayacak, 16 Ekim 2009 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Aralık 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı taktirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (300) bir katı fazlası olan 600 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülâkata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Belgesinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Belgesinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Belgesinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

5-2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)31.01.2009 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1979 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,

c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

6- Sınava başvurular elektronik ortamda alınacağından, adayların başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi ÖSYM adına T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla öncelikle yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),

b) Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının suretleri, diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diploma sureti ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

Başvurular Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat yapılacaktır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.

Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.

Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7-Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan üç gün önce eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Yapılacak olan yazılı yarışma sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi : Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili seçmeli sorulardan oluşacaktır.

9-Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu bulundurmamaları gerekmektedir.

10-Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlığımız internet sitesinde ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle, Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

11-Hukuk alanında doktora yapmış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuru formuyla birlikte hukuk fakültesi mezunu olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretini ve ilanın 12 inci maddesine göre mülâkata katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri başvuru tarihleri olan 28 Eylül-16 Ekim 2009 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

12-Mülakata katılmaya hak kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı ya da bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

a) İlanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde sayılan belgelerin asılları veya noterden onanmış örnekleri,

b)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c)Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d)Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

e) İki adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

f) Mal bildirim belgesi,

g) Sınav sonuç belgesi,

h)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

ı) Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı,

i) Başarılı olması halinde atanmak istediği staj merkezine ilişkin dilekçe şeklinde bildirim.

D U Y U R U L U R
Old 09-09-2009, 22:21   #10
Emre GENÇ

 
Varsayılan

bu sınava ortalama kaç kişi giriyor ve şimdiye kadar oluşan taban puanları nereden öğrenebilirim?
Old 14-09-2009, 10:26   #11
turkishrock

 
Varsayılan

arkadaşlar merak ettiğim bir başka husus daha var: hakimlik-savcılık sınavında yanlışlar doğruyu götürüyor mu? Bunu nereden öğrenebilirim?
Old 14-09-2009, 22:26   #12
gülsün_05

 
Varsayılan

Hakimlik-savcılık sınavında yanlışlar doğruları götürmez.Hatta bu konuda soru kitapçığının sonunda hatırlatma dahi yer alır.
Old 30-09-2009, 18:20   #13
Oğuzhan Er

 
Varsayılan

arkadaşlar bu sınava ortalama 3500 kişi girmekte bunların içinden (puanı 70 ve üzeriolanlar) en çok puan alandan başlanılmak üzere istihdah edilecek hakim ve savcı adaylarının iki katı sayıda kişi mülakata çağırılmaktadır.
sınav puan hesaplaması ise şu şekildedi:
100 adet alan bilgisi sorusu,her bir soru 0.8 puan
40 adet genel yetenek genel kültür sorusu,her bir soru 0.5 puan
Old 30-09-2009, 21:36   #14
selcukalp

 
Varsayılan

2 ay kala çalışmaya başlasam acaba kazanma şansım olabilirmi.
Old 30-09-2009, 22:24   #15
turkishrock

 
Varsayılan

selcukalp bence eğer hakimlik sınavında çıkan hukuk derslerine yeterince hakimsen son 2 ayda da yapabilirsin...ama benim gibi 1. sınıf derslerini tekrar etmen gerekiyorsa kazanma ihtimalin çok düşük ama gene de umudunu kesme...
Old 01-10-2009, 06:11   #17
turkishrock

 
Varsayılan

tabi asıl önemli olan mülakat fakat mülakata katılmaya hak kazanmak için zorlu bir yazılı sınav bekliyor bizi
Old 01-10-2009, 07:08   #18
kordelya

 
Varsayılan

Evet arkadaşlar önemli olan mülakat;tabi ki yazılı sınavı geçmek de çok önemli sonuçta ilk basamak bu. Ama sıkı bir çalışma ve düzenli test çözmekle yazılı sınavın üstesinden gelirsiniz. Benim gibi yazılı sınavı geçip de mülakatta elenrseniz asıl üzücü olan kısım burda başlıyor çünkü bu olayın ne test tekniği var ne belli konusu içeriği...O nedenle yazılı sınav için umutsuzluğa düşmeyin derim ama mülakat için birşey diyemem
Old 01-10-2009, 07:17   #19
turkishrock

 
Varsayılan

arkadaşlar sizce bu ilk aşama olan yazılı sınava hazırlanmak için dershaneler yararlı olabilir mi? ben çok krarasızım evde tek başıma bir türlü çalışamıyorum sanki dershaneye gidersem belirli bir çalışma planım olur gibi geliyor bana
Old 01-10-2009, 07:20   #20
kordelya

 
Varsayılan

Eğer evde tek başına çalışamıyorsanız evet dersaneye gitmek çok yararlı olur belli bir çalışma programınız olur ve sınavda çıkan püf noktaları daha kolay kavrarsınız. Ama kendizi zorlar sıkı çalışırsanız inanın dersaneye gerek yok çünkü kendi öğrendiklerniz de pekala aklınızda kalıyor ve çıkan soruları çözdüğünüzde yerleşiyor. Yani kendi kendinize de yapabilirsiniz
Old 13-10-2009, 22:20   #21
AVOY

 
Varsayılan

Merhaba ustadlar,

Ufak bir sorun ile karsi karsiyayim, benim gibi birkac arkadasim daha ayni dertten muzdarip.

Konu su: Asagida yazacagim Adli Yargi (Hakimlik-Savcilik) sinavina iliskin basvuru formu, belirtilen sitede malesef bulunamiyor, ya da bizler bulamiyoruz.

"Sınav ücretini yatıran adaylar:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),"


Bu basvuru formunu nereden edinebilecegimi gosterebilirseniz sevinirim.

Yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim.

Calismalarinizda kolay gelsin

Stj. Av. Onur Yasar
Old 14-10-2009, 05:24   #22
hakdam

 
Varsayılan

merhabalar,benimde bilgisi olan arkadaşlardan öğrenmek istediğim bir konu var.sınav koşullarında askerlikle ilgili olarak ilgisi bulunmaması gerekiyor denmekte,yani askerliğin bitirilmesimi gerekmektedir,aradım ama bulamadım internette bu soruya cevap,yardımcı olabilirseniz çok sevinirim,iyi günler diliyorum herkese.
Old 15-10-2009, 23:49   #23
akturel

 
Varsayılan

Sayın Onur Yaşar ilan verilen sayfanın en sonunda başvuru formu yer almaktadır.
Umarım bulmuşsunuzdur öncesinde. Çünkü yarın başvuru için son gün...
Old 20-10-2009, 10:36   #24
Yavanna

 
Varsayılan

Basvuruyu yapmis biri olarak sunu soyleyebilirim ki sadece Adalet Bakanligi Personel Genel Mudurlugu sayfasindaki 1 satirlik ince bir ilan olmasi cok uzucuydu, OSYM'yi dahi aramistim biz artik bununla ilgilenmiyoruz Adalet Bakanligi ilgileniyor cevabini aliyorsunuz ama Adalet Bakanligi'nda nerede bunun cevabi? En sonunda Istanbul'daki adliyelerden birini aradigimda UYAP Birimi'ne gelip basvurabilirsiniz dediler sukurler olsun. Bu sinavin cok daha iyi duyurulup basvuracaklarin bilgilendirilmesi lazim, bir de tabi ki son gun basvurmamak lazim. Ben ilk hafta basvurmustum hic sorun cikmadi ama 16 Ekim yani son gun basvuranlar sistemdeki yogunluktan dolayi cok beklemis ve sorun yasamislar. Sonucunda basvuru suresi 3 hafta surdu ama ilk basta dedigim gibi iyi duyurulmadigi icin cogu kisinin haberi bile olmadi son dakikaya kadar.
Old 28-10-2009, 08:23   #25
Zehra Ekizo

 
Varsayılan

Merhaba arkadaşlar.Adliyede yapılan avukatlık stajını hakimlik savcılık sınavını kazandıktan sonra ordaki staj süresinden düşürebiliyor muyuz acaba?Ya da düşürebilmek için mutlaka 6ay tam olarak yapmak gerekiyor mu mesela 3ay yapsak ve sadece bunu düşürtsekolmaz mı?Cevaplar için şimdiden teşekkürler...
Old 28-10-2009, 15:04   #26
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zehra Ekizo
Merhaba arkadaşlar.Adliyede yapılan avukatlık stajını hakimlik savcılık sınavını kazandıktan sonra ordaki staj süresinden düşürebiliyor muyuz acaba?Ya da düşürebilmek için mutlaka 6ay tam olarak yapmak gerekiyor mu mesela 3ay yapsak ve sadece bunu düşürtsekolmaz mı?Cevaplar için şimdiden teşekkürler...

Adliyede yapılan avukatlık stajı yargıçlık-savcılık stajının süresinden düşülmüyor. Adliye stajı sadece yargıçlık-savcılıkta kıdemden sayılıyor.

Alıntı:
Yazan Hakimler ve Savcılar Kanunu
ATAMA
Madde 13 - (Değişik madde: 11/09/1987 - KHK 276/6 md.; Aynen Kabul: 24/02/1988 - 3409/6.md.;Değişik madde: 22/12/2005-5435 S.K./5.mad)
Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen adayların, adlî ve idarî yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle, adlî yargı adayları için görev yerleri; idarî yargı adayları için görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede yayımlanır.
Ayrıca hâkim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Old 02-11-2009, 08:20   #27
Zehra Ekizo

 
Varsayılan

Arkadaşlar bu sene ki hakimlik savcılık sınavına başvururken staj yapmak istediğim yerle ilgili bana bir soru sorulmadı fakat bazı arkadadaşlarıma sorulmuş ve bilgisayara işlenmiş.Galiba benim ki de otomatikman yazılmış.Eğer sınavı kazanırsam bunu değiştirme gibi bir şansım var mı?İlanda staj yapmak istediğiniz yerle ilgili dilekçe de verilecek diyor ama ben yine de tereddütdeyim
Old 02-11-2009, 22:57   #28
bürokrat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zehra Ekizo
Arkadaşlar bu sene ki hakimlik savcılık sınavına başvururken staj yapmak istediğim yerle ilgili bana bir soru sorulmadı fakat bazı arkadadaşlarıma sorulmuş ve bilgisayara işlenmiş.Galiba benim ki de otomatikman yazılmış.Eğer sınavı kazanırsam bunu değiştirme gibi bir şansım var mı?İlanda staj yapmak istediğiniz yerle ilgili dilekçe de verilecek diyor ama ben yine de tereddütdeyim
Ben kadıköy adliyesinden başvurmuştum ve bana da staj yapacağım yer sorulmadı ancak kartal adliyesinden başvuran arkadaşlarıma staj yapacağı yer sorulmuş.Ben de bunun üzerine adalet bakanlığı personel şube müdürlüğünü aradım ve staj yapılacak adliyenin yazılı sınavı geçtikten sonra bize sorulacağını söylediler.Zannetmiyorum bir problem çıkacağını.
Old 03-11-2009, 16:10   #29
Zehra Ekizo

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bürokrat
Ben kadıköy adliyesinden başvurmuştum ve bana da staj yapacağım yer sorulmadı ancak kartal adliyesinden başvuran arkadaşlarıma staj yapacağı yer sorulmuş.Ben de bunun üzerine adalet bakanlığı personel şube müdürlüğünü aradım ve staj yapılacak adliyenin yazılı sınavı geçtikten sonra bize sorulacağını söylediler.Zannetmiyorum bir problem çıkacağını.
Çok teşekkür ederim içim biraz olsun ferahladı...
Old 04-11-2009, 07:32   #30
kordelya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Zehra Ekizo
Çok teşekkür ederim içim biraz olsun ferahladı...

Arkadaşlar yazılı sınavı geçtikten sonra mülakata girerken staj yapmak istediğiniz yeri yazılı olarak belirtiyorsunuz. Yani daha mülakata girmeden size bir kağıt doldurtuyorlar ve orada yazıyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
2009 adli yargı hakimlik sınavı sevcengiz Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 6 06-02-2010 17:08
2009 Yılında Adli Yargı Hakimlik/Savcılık Adaylığı Sınavı Av. R. Onur ÇINAR Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 48 14-12-2009 09:01
Hakimlik Savcılık Sınavı Canavar Avukat Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 104 26-09-2009 02:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06671095 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.