Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

35 Tebliği Mernis Adresi

Yanıt
Old 07-08-2009, 09:39   #1
salih altınok

 
Varsayılan 35 Tebliği Mernis Adresi

icra takiplerinde borçlunun MERNİS adresine Tebl.Kanunu 35. maddeye göre tebliğ çıkarılabilir mi? bu yönde olumlu veya olumsuz yargıtay kararı var mı?
Old 07-08-2009, 09:54   #2
NurTuna

 
Mesaj

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39095
Bu sayfada tartışılmış, sanırım yardımcı olabilir. Saygılarımla.
Old 07-08-2009, 12:18   #3
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Mernis'te kayıtlı aderese önce normal tebligat çıkarıyorsunuz iade dönerse 35 talebi kabul dliyor.

İcra mdürü 35 talebinizi reddedersa i.h.m den şikayetinizin kabul edileceğini düşünüyorum.

Ancak benim bir dosyamda kişinin mernis adresi yurt dışı olarak görünüyordu ve Türkiye'de de 3 farklı ikametgah kaydı vardı.Bu nedenle birden çok adres olduğu için 35 talebim reddedildi.Ancak tek bir adres mevcut olduğunda kabul ediyorlar.
Old 08-08-2009, 00:04   #4
tosunkartal

 
Varsayılan

Arkadaşlar selam;

İzmir' deki icra daireleri mernis adresine 35' i kabul etmiyorlar. Bir boçlunun işlem şikayetini icra mahkemesi kabul ederek, yapılan tebligatı geçersiz saymıştır. Bu sebeple icra daireleri, mernis adresine yapılan tebligatın bila dönmesi üzerine başka kanallardan adres araştırması yapılmasını istiyorlar.

Saygılar.
Old 09-08-2009, 15:34   #5
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Bu konu hakkında Mecliste şu an bir kanun tasarısı mevcut. Bu tasarı kanunlaştığında konu hakkındaki tartışmaların noktalanacağına inanıyorum.
Old 12-10-2010, 11:25   #7
av.murat kılıç

 
Varsayılan

TK 35 .madde kişinin kendisinin resmi kurumlara verdiği adresten bahsetmekte bu yüzden mernisteki adresin kişinin kendi beyanı üzerine verilip verilmediğini nufus müdürlüğüne soruyorum; gelen cevapta kişinin bu adresi kendisinin beyan ettiği yazıyorsa tk 35 e göre tebligat yapıyorlar. Eğer idarece tespit veya kişinin yakınları tarafından bu adres nufusa bildirilmişse 35 in şartları oluşmadığını düşünüyorum.
Old 02-03-2011, 12:51   #8
tiryakim

 
Varsayılan Tebligat Kanunu Madde 21

Alıntı:
Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:

Madde 21 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 15.06.1985 RG NO: 18785 KANUN NO: 3220/7) (KOD 1)
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut (DEĞİŞİK İBARE RGT: 27.03.2003 RG NO: 25061 KANUN NO: 4829/5) (KOD 2) zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/5)
Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 27.03.2003 RG NO: 25061 KANUN NO: 4829/5)
Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.01.2011 RG NO: 27820 KANUN NO: 6099/5) (KOD 3) fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

Kıymetli Meslektaşım Artık Mernis adresine 35 e göre tebligat yapılmasına gerek yok . İlk Önce Ödeme Emri / İcra Emrini MERNİS adresine normal tebligat gönderin.Eğer İADE gelirse ikinci kez MERNİS adresine TEBLİGAT KANUNUNUN 21. MADDESİNE GÖRE tebligat yapabilirsiniz. ( YUKARIDA TEBLİGAT KANUNUN 21. MADDESİ EKLENEN FIKRA KOYULAŞTIRILMIŞTIR. )

Teşekkürler...
Old 02-03-2011, 13:01   #9
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Kıymetli Meslektaşım Artık Mernis adresine 35 e göre tebligat yapılmasına gerek yok . İlk Önce Ödeme Emri / İcra Emrini MERNİS adresine normal tebligat gönderin.Eğer İADE gelirse ikinci kez MERNİS adresine TEBLİGAT KANUNUNUN 21. MADDESİNE GÖRE tebligat yapabilirsiniz. ( YUKARIDA TEBLİGAT KANUNUN 21. MADDESİ EKLENEN FIKRA KOYULAŞTIRILMIŞTIR. )

Teşekkürler...
Yasa metninde olmayan, önce tebligatı gönderip iade gelmesi halinde aynı adrese tekrar ödeme emri gönderilmesi gerektiği sonucuna nasıl ulaşıyosunuz?Adres Mernis adresi ise doğrudan bu husus tebligat evrakına şerh düşülerek,21.maddeye göre tebligat yapılamaz mı? 35.maddedeki gibi önce tebliğ edilememe koşulu, burada yer almıyor anladığım kadarıyla?
Old 02-03-2011, 13:09   #10
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömeroğlu
Yasa metninde olmayan, önce tebligatı gönderip iade gelmesi halinde aynı adrese tekrar ödeme emri gönderilmesi gerektiği sonucuna nasıl ulaşıyosunuz?Adres Mernis adresi ise doğrudan bu husus tebligat evrakına şerh düşülerek,21.maddeye göre tebligat yapılamaz mı? 35.maddedeki gibi önce tebliğ edilememe koşulu, burada yer almıyor anladığım kadarıyla?

ikinci defa göndermenin şart olmadığını düşünüyorum. Ben tebligat zarfının alt kısmına "adres mernis adresidir. Tebligat yasası 21/2 uyarınca tebligat yapılması rica olunur" yazıyorum. postacı muhatap orda oturmuyorsa bile muhtara tebligatı yapıyor. Uyguladım.
Old 02-03-2011, 13:50   #11
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Soruyu sorma nedenim hukuka aykırı olarak yasada olmayan böyle bir şartı uygulamakta ısrar eden kimi icra müdürlüklerinin yaklaşımıydı.Hukuki gerekçelerini sorduğumda tatmin edici bir cevap veremedikleri halde,eski 35.maddeye benzer şekilde maddeyi uygulamak isteyen ve dolayısıyla tebliğ zarfına 21.madde şerhini ilk çıkan tebligatta yazmak istemeyen icra müdürlükleri mevcut.
Old 02-03-2011, 16:00   #12
tiryakim

 
Olumlu

Alıntı:
Yazan av.murat kılıç
ikinci defa göndermenin şart olmadığını düşünüyorum. Ben tebligat zarfının alt kısmına "adres mernis adresidir. Tebligat yasası 21/2 uyarınca tebligat yapılması rica olunur" yazıyorum. postacı muhatap orda oturmuyorsa bile muhtara tebligatı yapıyor. Uyguladım.

Murat Bey ; Bende 2.defa olmaması gerektiğine inanıyorum ama bulunduğum yerdeki icra müdürleri dediğimi yanlış olduğunu söylüyorlar
Old 02-03-2011, 23:34   #13
BALDIRAN

 
Varsayılan

merhaba.Bazı icra müdürlerinin bu konudaki ısrarlı yaklaşımı, Tebligat Kanununun 10.maddesiyle 21. maddesi arasında doğrudan bir bağlantı kurmasından kaynaklanıyor. MERNİS adresini dosya içine aldırın ve zarfın üstüne MERNİS adresidir, tebligat kanunun 21. maddeye göre tebliğ edilmelidir yazdırın.
A) Muhatap adresteyse imzasına,
B) muhatap adına tebligatı almaya yetkili aynı konutta yaşayan biri varsa ona,
C) Muhatap evden ayrılmışsa (kısa yada uzun süreli fark etmez)komşunun beyanı alınarak (imzalamazsa imzadam imtina ettiği şerh düşülerek,muhtara tebligat yapılır 2 nolu ilmuhaber kapıya yapıştırılır.
D) Bu işlem için önceden bu adrese normal bir tebligat çıkartılmış olmasıana gerek yoktur. Saygılar
Old 07-03-2012, 15:50   #14
mgülen

 
Varsayılan Vergi tebligatına MERNİS

iyi çalışmalar.siteye yeni katıldım.PTT Genel Müd. Tebligat eğitimlerini veriyorum.sitenin çok faydalı olacağını düşünüyorum ancak verilen bazı cevaplarda yanlışlık olduğunu düşünüyorum.mesela Vergi Tebligatına MERNİS şerhi düşülemez.Zira 21/2 nin uygulamasında muhatap adreste bulunmazsa ( belde sınırları içinde olma durumu ve geçici başka yerde olma durumuna göre değişir) vergi tebligatının muhtar,ihtiyar heyeti üyelerinden birine veya zabıta amir veya memurlarından birine verme söz konusu değildir.Muhatap alırsa verilir almazsa ehliyetli ve reşit bir şahit huzurunda önüne bırakılır.Kazai Tebligatlarda olduğu gibi imtina işlemi uygulanmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
89/1 İle Banka Ve Kurumlardan Hacİzedİlen Paradan Dolayi 103 TeblİĞİ Gerekİr Mİ? av.suleyman Meslektaşların Soruları 13 19-01-2014 15:40
BoŞanma İlan TeblİĞİ Gülnaz Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 10-10-2008 11:19
Davalinin Adresİ Ve Soyadi Yok av.bengü bulut Meslektaşların Soruları 2 08-09-2008 15:50
Adresı tespıt edılemeyen satıcı.. Heybe Hukuk Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 14-07-2008 11:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04267597 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.