Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çocuk mahkemelerinde müdafiilik

Yanıt
Old 05-06-2009, 13:33   #1
hukukçuyum

 
Varsayılan Çocuk mahkemelerinde müdafiilik

Herkese merhabalar ve kolay gelsin
Sormak istediğim soru şu;
Çocuk mahkemesinde görülmekte olan bir davada mağdur müdafii konumundayım. İlk duruşmadan sonra müvekkilim 16 yaşında olduğu için ailesi mahkemeye bir daha gelmesini istemiyor. Hukuk davalarında avukatlar müvekkilerin temsilcisi konumunda olduğundan duruşmalara sadece avukatların girmesi çok olağan, bunu biliyorum. Fakat ceza ve çocuk mahkemelerinde durum farklı mı? Yani suçlu ya da mağdur mahkemeye gelmeden sadece müdafiinin duruşmaya katılması yeterli mi? Açıklarsanız sevinirim...
Old 05-06-2009, 13:36   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukçuyum
Herkese merhabalar ve kolay gelsin
Sormak istediğim soru şu;
Çocuk mahkemesinde görülmekte olan bir davada mağdur müdafii konumundayım. İlk duruşmadan sonra müvekkilim 16 yaşında olduğu için ailesi mahkemeye bir daha gelmesini istemiyor. Hukuk davalarında avukatlar müvekkilerin temsilcisi konumunda olduğundan duruşmalara sadece avukatların girmesi çok olağan, bunu biliyorum. Fakat ceza ve çocuk mahkemelerinde durum farklı mı? Yani suçlu ya da mağdur mahkemeye gelmeden sadece müdafiinin duruşmaya katılması yeterli mi? Açıklarsanız sevinirim...
Ceza davalarında "duruşmadan vareste(bağışık) tutulması" talep olunur. Mahkeme bu yönde karar verirse müşteki ve/veya sanık duruşmalara gitmeyebilir.
Old 05-06-2009, 13:38   #3
uye8490

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukçuyum
Herkese merhabalar ve kolay gelsin
Sormak istediğim soru şu;
Çocuk mahkemesinde görülmekte olan bir davada mağdur müdafii konumundayım. İlk duruşmadan sonra müvekkilim 16 yaşında olduğu için ailesi mahkemeye bir daha gelmesini istemiyor. Hukuk davalarında avukatlar müvekkilerin temsilcisi konumunda olduğundan duruşmalara sadece avukatların girmesi çok olağan, bunu biliyorum. Fakat ceza ve çocuk mahkemelerinde durum farklı mı? Yani suçlu ya da mağdur mahkemeye gelmeden sadece müdafiinin duruşmaya katılması yeterli mi? Açıklarsanız sevinirim...

Mahkemece mağdurun beyanı alındıktan sonra duruşmalara gelmesine gerek yok bence.
Old 05-06-2009, 13:38   #4
hukukçuyum

 
Varsayılan

Peki mağdur için de aynı şey geçerli mi acaba?
Old 05-06-2009, 13:40   #5
hukukçuyum

 
Varsayılan

Daha doğrusu müvekkilim şikayetçi değil fakat kamu davası olduğu için ilk duruşmaya ifade vermeye geldi, bundan sonra gelmeyebilir mi?
Old 05-06-2009, 13:40   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukçuyum
Daha doğrusu müvekkilim şikayetçi değil fakat kamu davası olduğu için ilk duruşmaya ifade vermeye geldi, bundan sonra gelmeyebilir mi?

Şikayetçi değilse, Sayın Diktaş'ın cevabına katılıyorum. Ancak davaya müdahele talebiniz olmadığı için vekil olarak sizin de göreviniz sona erecektir.
Old 05-06-2009, 20:36   #7
gencerx07

 
Varsayılan

mağdur çocuk olduğuiçin şikayetçi olmasa dahi devlet korumasında olduğu için müdafi davayı takip eder dava sonuna kadar diye biliyorum.
Old 07-06-2009, 17:50   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gencerx07
mağdur çocuk olduğuiçin şikayetçi olmasa dahi devlet korumasında olduğu için müdafi davayı takip eder dava sonuna kadar diye biliyorum.

Alıntı:
Yazan AV.BİLGE KALAYCI
İfade verdiyse sizin gelmeniz kafi.

Soruda çocuğun 16 yaşında olduğu yazılmıştır. Mağdurun kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olduğu da yazılmamıştır. Öyleyse, mümeyyizdir. Dolayısıyla şikayetçi olsaydı bile şikayetinden vazgeçebilecekti. Hiç şikayetçi olmamıştır.

Vekil, müvekkilini temsil edecektir. Somut olayda, vekilin devam etmesi yönünde görüş belirten Sayın Üyelere ben sorayım. Davaya müdahil olmayan mağdurun vekili, delil toplanmasını talep edebilir mi? Kararı beğenmezse, temyiz edebilir mi?
Old 07-06-2009, 21:09   #10
Av.Kanbalı

 
Varsayılan

Müşteki-mağdur vekili olarak yapılan görevlendirmelerde, şikayetin geri alnması,yada şikeyetten vazgeçilmesi durumlarında ,müdahil olma olanağı ortadan kaltığından vekilin görevide sona erecektir.Bu hususta uygulamada tereddüt sözkonusu değildir.Dolayısıyla müdahil sıfatını haiz olmayan mağdurun ve dolayısıyla vekilinin usuli işlemleri yapmak selahiyeti de sözkonusu değildir.Saygılarımla...
Old 07-06-2009, 22:01   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın hukukçuyum,

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde 42: Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu,…. hükümleri uygulanır.”

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun:
2. maddesine göre: “…c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, …ifade eder.”

234. madde: “Mağdur ve Şikayetçinin hakları”:
(1) Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır:
…b) Kovuşturma evresinde;
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, 5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.”

188. madde: “Duruşmada hazır bulunacaklar”
(1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt katibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır...”

Saygılarımla...
Old 08-06-2009, 11:49   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades
Sayın hukukçuyum,

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde 42: Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu,…. hükümleri uygulanır.”

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun:
2. maddesine göre: “…c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, …ifade eder.”

234. madde: “Mağdur ve Şikayetçinin hakları”:
(1) Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır:
…b) Kovuşturma evresinde;
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, 5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.”

188. madde: “Duruşmada hazır bulunacaklar”
(1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt katibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde müdafiin hazır bulunması şarttır...”

Saygılarımla...


Sayın Hades, 9 no.lu mesajımda sorduklarıma yanıt verebilir misiniz?
Old 09-06-2009, 11:11   #13
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Ergin,

Öncelikle Sayın “hukukçuyum”un sorusunda duruşmaya katılması gerekip gerekmediği sorulmuştur. Dolayısıyla 11 no.lu mesajımda da yazdığım üzere 5271 S.K. un 188 maddesinde duruşmaya katılması şart olanlar sayılmıştır ve bu maddeye göre gerek katılan vekili ve gerekse mağdur vekili duruşmaya katılmak ZORUNDA değildir.

5271 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde katılan veya vekilinin ve ayrıca mağdur veya vekilinin yapabilecekleri de ayrı ayrı belirtilmiştir. Mesela: 5271 S.K. 24.maddesine göre hakimin reddini katılan veya vekili isteyebilir, 33. maddeye göre karar, duruşmada verilecekse vekilin dinlenmesi gerekir; 63.maddeye göre bilirkişi atanmasını katılan veya vekili talep edebilir; 67. maddeye göre bilirkişi raporunun verilmesi gerekenler katılan veya vekilidir; yine aynı maddeye göre bilirkişi raporuna karşı itiraz edebilecek olan katılan veya vekilidir; 69. maddeye göre bilirkişiyi ret hakkı olan katılan veya vekilidir; 84. maddeye göre keşif, tanık dinlenmesi, bilirkişi dinlenmesi esnasında mağdur vekilinin hazır bulunmaya hakkı vardır ve bu işlemlerin yapılacağı gün öncesinde kendilerine bildirimde bulunulur; 87. maddeye göre mağdurun vekilinin otopside hazır bulunma hakkı vardır; 153.maddeye göre mağdurun vekili soruşturma evresinde belgelerden harçsız olarak örnek isteyebilir; 201. maddeye göre mağdurun vekili katıldığı duruşmada sanığa, tanığa, bilirkişiye doğrudan soru yöneltme hakkını haizdir; 216. maddeye göre delillerin tartışılması hakkı katılan vekiline tanınmıştır; 253. maddede mağdur vekilinin uzlaşma hakkındaki hakları da sayılmıştır v.s.

9 no lu mesajınızdaki soruda delillerin toplanması konusunda 5271 S.K. uyarınca mağdur vekilinin tanık davet etme hakkı vardır; fakat yukarıda da belirttiğim gibi bilirkişi incelemesi talep hakkı yoktur. Yine temyiz konusundaki sorunuz hakkında da zaten 11 no lu mesajımda da yazılı olduğu gibi 5271 S.K. un 234. maddesi b)-6. bendine göre karara karşı kanun yollarına başvurma hakkı “davaya katılmış olma” koşuluna bağlanmıştır ve 242. maddede de “Katılanın, Cumhuriyet Savcısına bağlı olmaksızın kanun yoluna başvurabileceği” belirtilmiştir.

Saygılarımla...
Old 09-06-2009, 21:10   #14
*sinequanon*

 
Varsayılan

Merhaba,

Katılma talebi olmadığının belirtilmesi üzerine kanun yollarına başvurma hakkı bulunmayan mağdurun veya müdafinin duruşmaya katılmasının zorunlu tutulmasında herhangi bir hukuki yarar yoktur diye düşünüyorum.Davaya taraf olmak istemeyen yani davayla ilgilenmek,iddiaları dinlemek,herhangi bir talepte bulunmak istemeyen kişi veya müdafinin duruşmalara katılması zorunlu tutulamaz.

Sn. hukukçuyum,

Uygulamada mağdurun duruşmaya katılıp katılmaması konusunu belirleyen çeşitli etkenler var aslında.

1)Mahkemenin kendi hakimi izinli ise geçici görevlendirilmiş hakim ilk duruşmada mağduru dinleyip tutanağa ayrıntılarıyla geçirmiş olsa da asıl hakim bunu yeterli görmeyerek mağduru tekrar dinleyebilir.

2)Mağdur ilk duruşmada asıl hakim tarafından dinlenilmiş olsa da sonrasında ortaya çıkan olaylar,deliller,iddiaların sorulması ve gerçeğin araştırılması açısından mağdurun tekrar dinlenilmesine karar verilebilir.

3)Keşif sırasında veya keşif sonrası verilen bilirkişi raporunda sorulması gereken hususlar varsa mağdur çağırılabilir.

Bu örnekler çoğaltılabilir.Ancak yukarıdaki hallerin bulunmadığını var sayarsak hakim ilk duruşmada mağduru dinler;katılma talebinin bulunup bulunmadığını ve diğer sorularını sorar;sonrasında mağdurun duruşmalara katılıp katılmadığıyla ilgilenmez.

Saygılar.
Old 09-06-2009, 22:57   #15
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ayrıca,

Alıntı:
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi

MADDE 236 - (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddgerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
zorunlu müdafiilik ORHAN KARACA Meslektaşların Soruları 3 14-05-2009 10:32
İş Mahkemelerinde 2.Tanık Listesi verilebilir mi? gonovenkov Meslektaşların Soruları 11 10-03-2009 11:09
tüketici mahkemelerinde dava av.akif Meslektaşların Soruları 7 04-03-2008 17:05
Zorunlu Müdafiilik Değil, Sorunlu Müdafiilik! hukukçu42 Hukuk Sohbetleri 6 02-11-2006 15:50
Müdafiilik edanur Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 23:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05512595 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.