Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

intifa hakkını saklı tutarak muvazaalı satış!

Yanıt
Old 17-05-2009, 13:47   #1
Av.Furkan Kamalak

 
Varsayılan intifa hakkını saklı tutarak muvazaalı satış!

Merhabalar;
müvekkilim (72) evlenmeden önce müstakbel eşiyle aslında bağışlama amacı olmasına ragmen tapuda satış göstererek taşınmazını eşine bırakıyor(ona bakması için,ancak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yok).ve ev üzerinde kendisine intifa hakkı tanınmasını sağlıyor. evlendikten sonra kadın, müvekkil hakkında kendisini dövdüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alıyor ancak müvekkil kadını dövmediğini,taşınmaz satımında ise dolandırıldığını iddia ediyor. Kadın eve kesinlikle müvekkili almıyor ve kendisi de o evde oturmuyor. bu durumda taşınmazı geri almak için yapılacak bir şey var mıdır? (boşanma davası sürmekte) Şimdiden tesekkürler..
Old 18-05-2009, 23:42   #2
Av.Necdet Yıldırım

 
Varsayılan

Sayın Meslekdaşım;
Sorunuzun yanıtı sorunun içinde zaten var.Öncelikle uzaklaşma için Aile konutu iddiası olması gerekir ki öyle olduğu anlaşılıyor.Aile konutu tarafların birlikte oturdukları evdir.Bayan niza konusu evde oturmuyorsa aile konutu vasfı olmadığını kanıtlamanız gerekiyor.Bu kısıtlamanın kaldırılmasını talep etmeniz gerekecek.
Ayrıca taşınmazın edinme tarihine göre Yeni Medeni yasanın yürülük tarihine göre inceleme yapın.Bildiğiniz üzere eşlerin mal rejimleri kapsamındaki talepleri,Yeni medeni yasanın yürürlüğünden önce ve sonra edinilmiş mallarda farklı hukuk uygulanmaktadır.
Bu konuda mal rejimlerini inceleyin.Dört adet davadan hangisinin müvekilinizin durumuna uygun düştüğünü tesbit edin ve ona uygun olan Mal rejimi davasını tedbirli olarak açın.Bu konuda TÜRK HUKUK SİTESİ KÜTÜPHANE bölümünde Bilimsel Makaleler kısmında Yayınlanmakta olan " Uygulamada Boşanma Davaları ve Boşanma davasının Sonuçları" kitabımdan yararlanabilirsiniz.Dava boşanmanın sonucuna göre devam edecektir.Boşanma bekletici mesele yapılacaktır.Zira mal rejimi davaları boşanma olması koşulu ile dinlenebilmektedirler.Mutlaka tedbir talep edin.
Size kolaylıklar dilerim.19.05.2009

Av.Necdet YILDIRIM
Old 26-05-2009, 09:45   #3
Av.Furkan Kamalak

 
Varsayılan

Değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim.
Old 26-05-2009, 13:40   #4
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

yalnız karar evden uzaklaştırmamı kadından uzak durma yönünde mi ?
Old 26-05-2009, 14:12   #5
av.cemile

 
Varsayılan

Sorudan anladığım kadarı ile taşınmaz evlilik tarihinden önce eşe satış yoluyla devrediliyor.Mal rejimleri konusu araştırılırken bu husus da gözardı edilmemeli.
Kadının oturmadığı evden eşini uzaklaştırması da sözkonusu olamaz. Zaten müvekkilinizin o ev üzerinde intifa hakkı vardır. Aile konutu değilse o ev uzaklaştırma kararı o ev için olmamalı.
Bir diğer husus ise muvazaa iddiası. Müvekkiliniz aslında bağışlamak istediği yeri muvazaalı olarak satış gösterdiğini iddia ederse bunu taraflar arası muvazaanın ispatı hükümlerine göre ancak yazılı delille ispat edecektir. Muvazaaya dair yazılı delili yoksa müvekkilinizin taraf muvazaasına dayanarak satışın iptali zor görünmektedir. Fakat hata ya da hile ile bağşlama yerine satım yaptığını düşünüyorsa o zaman ispat vasıtaları daha farklı olacaktır.
Old 26-05-2009, 14:15   #6
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

sayın cemileye aynen katılıyourm. muvazaa deği hile söz konusu.
intifa hakkı ne yönde?
ayrıca bence müvekkiliniz gidip evine otursun.
Old 26-05-2009, 15:01   #7
Av.Necdet Yıldırım

 
Varsayılan

Sayın Avukat arkadaşlar;
Şu hususa dikkatiniz çekmek isterim.
1.Taraflar karı kocadır.Bu nedenle,
1.a.Aile bireyleri arasındaki bu tür ihtilaflarda zamanaşımı işlemez.
1.b.Her türlü kanıtla kanıtlanabilir.
Medeni Kanunun 206 ve devamındaki maddelerde bu davalarda hangi kanıtlarla davanın isbat edeileceiği açıkca yazılmış olduğu gibi,yerleşmiş Yargıtay kararlarıda bu yöndedir.Ayrıca Uygulamada Boşanma Davaları ve Boşanmanın Sonuçları kitabımda ayrıntılara bkz.Türk Hukuk Sitesi.Kütüphane bölümü.Bilimsel İncelemeler ve Makaleler bölümü.
Saygılarımla.26.05.2009
Av.Necdet YILDIRIM
Old 26-05-2009, 20:10   #8
Av.Furkan Kamalak

 
Varsayılan

İntifa hakkı müvekkilimizde kalmak şartıyla satış gerçekletirilmiş.Elimde iki adet bu şekilde dosya var.Birinde evlilikten önce satış gösterilerek bağış yapılmış ve intifa hakkı yok.Diğerinde ise evlilikten sonra intifa hakkı saklı tutulmak kaydıyla satış yapılmıştır.Değerli vakitlerinizi ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.Eğer elinizde konuya ilişkin karar varsa ve paylaşırsanız sevinirim.
Old 27-05-2009, 15:43   #9
av.cemile

 
Varsayılan

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu:
III. Kişisel mallar

1. Kanuna göre

Madde 220- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

"Soru: Evlenmeden önce bir eşin diğerine satış yolu ile devrettiği taşınmaz edinilmiş mal sayılır mı?"
Sayılmazsa taşınmaz davalı kadına ait demektir. Mal rejimlerine dayanılarak bu sorun nasıl çözümlenecektir?
Yukarıdaki maddeye göre bence evlilik Yeni Medeni kanundan sonra yapılmış bile olsa evlenmeden önce edinilen mallar kişisel mal sayılır.
(Evlenmeden önce kocanın müstakbel eşine satış yaptığı malları evlilik birliği içerisinde edinilen mal sayan bir görüş var ise paylaşmalısınız.)

-Bence buradaki sorun mal rejimi ile alakalı değildir.
Bu durumda ya taraf muvazaası ileri sürülebilir ki muvazaalı işlem tarafları kendi aralarındaki anlaşmazlıkta muvazaayı ancak yazılı delille ispat edebilirler.
- Ya da hata veya hileye dayanarak satım işleminin iptali talep edilebilecektir.
Old 27-05-2009, 21:28   #10
Av.Necdet Yıldırım

 
Varsayılan

Av.Cemile hanım,
Saygıdeğer melekdaşım aşağıda benim kitabıma aynen aldığım bir bölümü aktarıyorum.Takdiri size ait.
"Değer artış payı davası : TMK. Md.227
Bu dava bir önceki davanın 01.01.2002 tarihinden sonraki dönem için edinilmiş ve diğer eş adına kayıtlı bir malda, edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına karşılık almadan katkı sağlamışsa açılabilecektir.
Değer artış davasındaki dava değeri tasfiye tarihindeki değerdir. Bu tarih Yargıtay’ımızca; açılan davanın karar tarihi olarak kabul edilmektedir.” TMK. Md.227/1 uyarınca, davaya bakan Yargıç dava tarihindeki değeri esas alarak, bilirkişi incelemesini yaptırır; demektedir.”
Yargıç tayin edeceği bilirkişiye karar duruşmasının tarihini bildirerek bu tarihi esas alacak biçimde tasfiye edilecek malın değerini tespit etmesini isteyecektir. Bilirkişi raporunun esas aldığı tarihten belli bir süre sonra karar verilmiş olması, birkaç hafta, bir iki ay gibi sorun teşkil etmeyecektir.
“TMK. Md.227/1 uyarınca; Tasfiye edilecek malın değerinde azalma olmuşsa, mala katkının yapıldığı tarihteki değeri esas alınarak tasfiyeye karar verilecektir.”
“TMK. Md.227/2 uyarınca; Uyuşmazlık konusu malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde Yargıç, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler; demektedir.”27.05.2009

Av.Necdet YILDIRIM
Old 28-05-2009, 09:30   #11
av.cemile

 
Varsayılan

227. md. evlilik birliği içinde edinilip eşlerden birinin üzerine kayıtlı olan malların edinilmesine diğer eşin yapmış olduğu katkıya ilişkin değil midir?
Old 28-05-2009, 09:46   #12
av.cemile

 
Varsayılan

Evlilik birliği dışında edinilen malların katkı payı 227. md. ye göre istenebiliyorsa bu maddeye göre katkıyı ispat edip en azından ispat ettiği oranda katkı payı bedelini alabilir elbette.
Bu imkan yoksa (veya olsa bile) amaç eğer taşınmazı geri almaksa satış yapan eşin yazılı delili varsa taraf muvazaası ile satışın iptalini ya da hata ya da hile ile satış yaptığını düşünüyorsa bu iddia ile satışın iptalini ardından da bağış işleminin BK. 244 ve 246 ya göre iptali ile malın geri verilmesini talep etmesi daha makul görünüyor.
Old 28-05-2009, 09:57   #13
Av.Necdet Yıldırım

 
Varsayılan

Av.Cemile hanım;
Değerli meslekdaşım,öncelikle geç saate yanıt verebildiğim için,istemeden açılacak dava türünde bir hata yapmış bulunmaktayım.Bu davalar dört adetten ibarettir.
1-Katkı payına dair tazminat davası
2-Değer artış payı davası
3-Artık değere katılma davası
4-Olağanüstü Mal rejimi davası.
Nitelikleri itibari ile birbirine benzemekte bu nedenle uygulamada zaman zaman karıştırılmaktadır.Bende yeterli inceleme yapmadan cevap yazınca böylesi bir hata oluştu.Bu davaların ilk ikisi TMK.Md 227 gereğince açılmakta,3.dava TMK.md.231 'e göre açılmaktadır.
Olayımızda ise 227.maddeye göre Katkı Payına Dair Tazminat Davasının açılması gerekmektedir.Kapsamında anlatılan olayı da içerecek genişlikte talepler olabilir.Muvazalı da olsa bu mülküyetin edneilmesinde meslekdaşımızın müvekkilinin parası ile edinilmiş olduğından her ytürlü kanıtla kanıtlıyarak,taşınmazın kendisnin veya değerinin talebi mümükündür."Uygulamada Boşanma Davaları ve Boşnma Davalarının Sonuçları" kitabımın 148,149.sahifelerinde açıklama ve dilekçe örneği var.Sizlere esenlikler ve kolaylıklar dilerim.28.05.2009
Av.Necdet YILDIRIM
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
muvazaalı taşınmaz devri- muvazaalı boşanma - kandırılan eş Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 6 05-03-2009 22:09
muvazaalı intifa hakkının terkini avukatmurat Meslektaşların Soruları 3 24-11-2008 10:57
Muvazaalı Satış-Tapu İptali veTescil dadaş Meslektaşların Soruları 8 08-07-2008 16:43
muvazaalı satış ve istihkak avukatRMK Meslektaşların Soruları 3 18-03-2008 18:50
muvazaalı satış ve miras payı Av.Deniz Meslektaşların Soruları 23 15-01-2008 10:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04549003 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.