Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yediemin-sorumluluk süresi

Yanıt
Old 11-05-2009, 13:34   #1
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan yediemin-sorumluluk süresi

Mrb,
Bundan üç yıl kadar önce yapılmış bir hacizde müvekkil haczedilen mallara yediemin olmuş. Üç yıl içinde satış dahil olmak üzere herhangi bir işlem yapılmamış. Müvekkilin yedieminlikten doğan sorumluluğunun ortadan kaldırılması için ne yapılması gerekiyor?
Old 11-05-2009, 13:43   #2
Av. Asena

 
Varsayılan

Merhaba Sayın Üstadım,

Yapılan haczin ömrü menkul mallarda 1 sene, gayrımenkul mallarda 2 senedir. Bu süreç içinde işlem yapılmaması neticesinde haciz düşer. Hacizli olmayan bir malın yediemininden bahsedilemez. Bu nedenle, yedieminliğin de hacizlerin düşmesi sebebiyle sonlanacağı düşüncesindeyim.
Old 11-05-2009, 13:55   #3
hilallal

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK DAİRESİ 12

Esas No.
2001/5942
Karar No.
2001/7087
Tarihi
26.04.2001
2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/358

HACZİN KALKMASI
YEDİEMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
ÖZET
YEDDİEMİN HACZEDİLEREK KENDİNE BIRAKILAN MALLARI İCRA DAİRESİNİN EMRİNE HAZIR BULUNDURMAK VE İSTENİLDİĞİNDE TESLİM ALDIĞI VASIF VE MİKTARA UYGUN İADE ETMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR. SÜRESİNDE SATIŞ İSTENİLMEDİĞİNDEN DOLAYI VE HACZİN KALKTIĞINDAN BAHİSLE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINAMAZ. YEDDİEMİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMADIĞINA İLİŞKİN KARARLAR, HUKUKİ SORUMLULUK HAKKINDA EMSAL TEŞKİL ETMEZ.
DAVA : Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Davalılardan Gülser, Melis, Fevzi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.4.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Taşınır bir mal haciz edilip üçüncü bir kişiye yediemin olarak bırakılmış ise, bu kişi malı her zaman icra dairesi emrine hazır durumda bulundurmakla yükümlüdür. İİK.'nun 358/1. maddesi, haciz edilip kendine bırakılmış mallan, icra dairesince istenildiği taktirde, evvelki vaziyeti ile diğer bir anlatımla teslim aldığı vasıf ve miktara uygun biçimde, ( aynen ) iade etmek zorunluluğunu yediemine yüklemiştir. Yediemin, kendine usulüne uygun şekilde tevdi edilmiş mallan, "süresinde satış istenmediğinden dolayı ve haczin kalkdığından" bahisle iadeden kaçınamaz. Aynı gerekçelerle yedieminin cezai sorumluluğunun bulunmadığı yönündeki kararlar, adı geçenin hukuki sorumluluğu hakkındaki uygulamaya emsal teşkil etmez. O halde açıklanan gerekçe ile şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Davalılardan Gülser, Melis, Fevzi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukanda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-05-2009, 16:28   #4
av.suleyman

 
Varsayılan

Menkul mallarda 1 yıl geçmekle yedieminin sorumluluğu ortadan kalkıyor. Peki elinde bulunan malları napacak. Satsa satamaz. Atsa atamaz. Ne yapacak.?
Old 11-05-2009, 22:37   #5
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Cevaplar için Sağolun
Sayın Hilallal konuyla ilgili elinizde başkaca yargıtay kararı varsa ekleyebilir misiniz. Çünkü karardan yedieminin bir yıl geçse bile hukuki sorumluluğun devam edeceği sonucu çıkıyor.
Old 12-05-2009, 09:42   #6
irfan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.suleyman
Menkul mallarda 1 yıl geçmekle yedieminin sorumluluğu ortadan kalkıyor. Peki elinde bulunan malları napacak. Satsa satamaz. Atsa atamaz. Ne yapacak.?

yedd-i emin icra müdürlüğünden bu malların satışını isteyebilir. Satıştan ilk olarak yedd-i emin ücreti ve masraflar karşılanır.
Old 12-05-2009, 13:17   #7
hilallal

 
Varsayılan

Meslektaşım, bu konuyla ilgili başka bir karar bulmadım. Ancak ceza kararları var yedieminin sorumluluğunun biteceğine dair. Başka bir hukuk kararı benim programımda yok maalesef...
Old 13-05-2009, 09:18   #8
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Malların satışı yapılamıyor çünkü satışı yapılamayacak durumda.Haczin fekkini istemek alacaklı tarafın yapması gereken bir işlem
Yedieminliğin hukuki sorumluluğundan kurtulmanın yolu var mı?İcrada yedieminliğin hukuki sorumluluğu nasıl kalkıyor?
Old 13-05-2009, 10:18   #9
irfan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet_Ali
Malların satışı yapılamıyor çünkü satışı yapılamayacak durumda.Haczin fekkini istemek alacaklı tarafın yapması gereken bir işlem
Yedieminliğin hukuki sorumluluğundan kurtulmanın yolu var mı?İcrada yedieminliğin hukuki sorumluluğu nasıl kalkıyor?

icra müdürlüğünden" haczin düştüğü ve mahcuzların borçluya iadesine" dair karar alınabilir.
Old 13-05-2009, 12:30   #10
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hilallal
T.C.
Taşınır bir mal haciz edilip üçüncü bir kişiye yediemin olarak bırakılmış ise, bu kişi malı her zaman icra dairesi emrine hazır durumda bulundurmakla yükümlüdür. İİK.'nun 358/1. maddesi, haciz edilip kendine bırakılmış mallan, icra dairesince istenildiği taktirde, evvelki vaziyeti ile diğer bir anlatımla teslim aldığı vasıf ve miktara uygun biçimde, ( aynen ) iade etmek zorunluluğunu yediemine yüklemiştir. Yediemin, kendine usulüne uygun şekilde tevdi edilmiş mallan, "süresinde satış istenmediğinden dolayı ve haczin kalkdığından" bahisle iadeden kaçınamaz. Aynı gerekçelerle yedieminin cezai sorumluluğunun bulunmadığı yönündeki kararlar, adı geçenin hukuki sorumluluğu hakkındaki uygulamaya emsal teşkil etmez.

Sayın İrfan Bey, haczin kalktığından bahisle yedieminin hukuki sorumluluğu sona ermiyor.Haczin kalktığı ve malların borçluya iadesine karar verilmesi de hukuki sorumluluğu sona erdirmeyecektir yukarıdaki karara göre.Sanırım yedieminlik konusu ile ile ilgili materyal temin etmem gerek.
Old 15-05-2009, 10:04   #11
Av. Asena

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarımın aktardığı bilgilerden hareketle, önceden yazdığım cümlede değişiklik yapmam gerektiğini hissettim.

Menkul hacizlerde 1 sene, gayrımenkul hacizlerde 2 sene sonunda, işlem yapılmaz ise hacizler düşmektedir. Ancak yediemin olarak menkul malların bırakıldığı kişinin cezai sorumluluğu ortadan kalkarken (haczin düşmesiyle birlikte) hukuki sorumluluğu devam etmektedir. Doğru mu anlamışım?
Old 15-05-2009, 10:15   #12
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Asena
Sayın meslektaşlarımın aktardığı bilgilerden hareketle, önceden yazdığım cümlede değişiklik yapmam gerektiğini hissettim.

Menkul hacizlerde 1 sene, gayrımenkul hacizlerde 2 sene sonunda, işlem yapılmaz ise hacizler düşmektedir. Ancak yediemin olarak menkul malların bırakıldığı kişinin cezai sorumluluğu ortadan kalkarken (haczin düşmesiyle birlikte) hukuki sorumluluğu devam etmektedir. Doğru mu anlamışım?
Sayın meslektaşim,
Elbette doğru anlamışsınız.Haczin düşmesi yedieminin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.
Old 31-03-2010, 10:25   #13
netya

 
Varsayılan

Bu durumda yedieminliği suistimal suçu oluşurmu. Yani menkul haczinde 1 yıl geçtikten sonra..??
Old 31-03-2010, 15:54   #14
av.suleyman

 
Varsayılan

Bu durumda (menkulde 1 yıl geçmişse) suç oluşmaz. ancak hukuki sorumluluğu doğar. yediemin olduğu malı teslim edemezse malın değeri kadar borçlanır.
Yani bir kişi meslek olarak yedieminliği seçse değil kendisi çocukları bile artık ben bu işi bırakıyorum diyemez.eldeki malları napacak.
Old 31-03-2010, 18:45   #15
Av.Şevval

 
Varsayılan

"Yani bir kişi meslek olarak yedieminliği seçse değil kendisi çocukları bile artık ben bu işi bırakıyorum diyemez"

Sayın Av.Süleyman çok güzel bir tespit olmuş.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yediemin Ücreti SHODAN Meslektaşların Soruları 9 10-06-2014 13:54
Yediemin değişikliği HakiMavi Meslektaşların Soruları 5 07-02-2011 15:35
alacaklının yediemin olması mnokay Meslektaşların Soruları 8 29-01-2011 08:45
Yediemin Değişikliği alperyldrm Meslektaşların Soruları 2 28-07-2009 10:21
yediemin değişikliği önceki yediemin olmadan nasıl yapılır Av.TOLGAA Meslektaşların Soruları 3 27-02-2009 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04781199 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.