Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

derdestlik itirazı

Yanıt
Old 14-04-2009, 14:19   #1
av.pınar

 
Varsayılan derdestlik itirazı

aynı alacak 2007 yılında icra takibine konu eilmiş ve müvekkilce takibe itiraz edilmiştir. İptal davası açılmadığından dosya işlemden kaldırılarak mahzene gönderilmiştir.

bu kez de 2009 yılında aynı alacak için tekrar icra takibi yapılmıştır.Sorum; dosya icra daireince takipsizlik sebebi ile icra dairesine gönderilse bile 2009 yılındaki takibe derdestlik sebebi ile takibin iptali isteyebilir miyim?

İyi çalışmalar
Old 14-04-2009, 15:57   #2
lawyeresen

 
Varsayılan

İlk takipten feragat edilmediğinden dolayı,zamanaşımı tarihine kadar icra dosyası derdesttir. Bu nedenle şikayet konusu yapılır diye düşünüyorum.
Old 14-04-2009, 19:24   #3
FYLOZOF

 
Varsayılan

yapılan takip, kambiyo senetlerine özgü değil sanırım, bu nedenle, yapmış olduğunuz itiraza karşı, 6 ay içinde icra hukuk mahkemesinde, 1 yıl içinde genel mahkemede dava açması gerekirdi, alacaklı, bu sürelerde, itirazın iptali, yada kaldırılması davası açmadığına göre bir daha bu konuda icra takibi yapamaz kanaatindeyim. ancak, bu alacağını dava konusu yapabilir diye düşünüyorum.
Old 14-04-2009, 22:49   #4
concept

 
Varsayılan İlamsız takiplerde takibin yenilenmesi

HUMK Madde: 409 da davalar için öngörülen "davanın açılmamış sayılması" müessesesi İcra hukukunda yoktur. "İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır." (HUMK madde: 409/5

İcra dosyasının kaydının kapatılması "infaz, takibin iptali veya feragat" le mümkündür. Bunlar olmadığı sürece dosya işlemden kaldırılsa bile takip derdesttir. Ancak takibi sürüncemede bırakmamak için kanun koyucu alacaklı için 6 ay ve 1 yıllık süreler öngörmüştür. Alacaklı bu süreleri kaçırırsa takibi bir sonraki aşamaya geçiremez. Bu durumda alacaklı iki sorunla karşı karşıya kalır.

1- Bildiğim kadarı ile İcra dosyasının arşivde saklanma süresi 10 yıldır. İcra takibi bu süre içinde yenilenebilir. Ancak; alacaklı süreleri kaçırırsa takibin devamı için mahkemeye başvuramaz.
2- 10 süre ile derdestlik itirazı ile karşı karşıyadır.
Old 15-04-2009, 14:07   #5
av.pınar

 
Varsayılan

cevaplarınız için çok teşekkürler.

ben de aynı düşünce ile hareket ettim. Aksinde bir yıllık süre geçirilip dava açılmadığı takdirde aynı alacak tekrar tekrar icra takibine konu edilirse 3.kişi (borçlunun )haklarına helal gelebilecektir.
Şikayeti bu sabah itibariyle yapmış bulunuyorum. Bakalım yüce adalet ne diyecek ?

kolay gelsin...
Old 15-04-2009, 14:21   #6
Av. Tevrat DURAN

 
Varsayılan

Hukuken derdestlik şikayetiniz haklı değildir. Çünkü; alacaklı tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı alacağı tekrar icraya koyabilir. Benim başımdan geçen bir dosyada alacaklı önce ilamsız takip ile alacağını istemiş, itiraz üzerine takip durmuştu. Aynı alacaklı aynı alacağa dair elindeki senetleri işleme koyunca yaptığım derdestlik şikayeti reddedildi. Yardımcı olamadım fakat başımdan geçen bir dosyayı paylaşmak istedim. İyi çalışmalar
Old 15-04-2009, 15:40   #7
av.pınar

 
Varsayılan tahsilde tekerrür kaydı

Sayın Canbazoğlu,

tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile işlem yapılmış ise haklısınız. Zİra aynı senedi hem kambiyo hem de ilmasız icra takibine tahsilde tekkerrür olmamak kaydı ile icra takibine konu edebilirsiniz.Yargıtay kararları ile sabit.
Bizim ikinci takipte böyle bir kayıt da yok. Hadi bakalım
Old 15-04-2009, 17:36   #8
aysee

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.pınar
cevaplarınız için çok teşekkürler.

ben de aynı düşünce ile hareket ettim. Aksinde bir yıllık süre geçirilip dava açılmadığı takdirde aynı alacak tekrar tekrar icra takibine konu edilirse 3.kişi (borçlunun )haklarına helal gelebilecektir.
Şikayeti bu sabah itibariyle yapmış bulunuyorum. Bakalım yüce adalet ne diyecek ?

kolay gelsin...

sonucunu da burda açıklarsanız çok sevinrim
Old 25-05-2009, 08:58   #9
av.pınar

 
Varsayılan yorumsuz

dava sonuçlandı .

karar metni kısaca şöyle;

"Takibin niteliği ve İİK 62. uyaraınca itirazın İcra Dairesine yapılması gerektiğinden itirazın reddine... "
Old 21-12-2011, 07:43   #10
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Sayın Canbazoğlu aynı durumda olan derdestlik itirazı aleyhime kabul edildi ve icra inkar tazminatına da karar verildi.Elinizdeki karar veya yargıtay kararını yayınlayabilirmisiniz Teşekkürler
Old 21-12-2011, 13:46   #11
Av.DM

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/7611

K. 2001/6768

T. 23.10.2001

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalıya Basınçlı Soğuk Su Makinası Satılıp Teslim Edilmesine Karşın Bedelinin Tahsil Edilemediğinden Girişilen İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )

• ÇEK VARKEN TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI ( Bu Nedenle Dava Açılmasına İleride Tahsilde Tekerrüre Meydan Verilmemesi Kaydiyle Yasal Engel Bulunmaması )

• TAHSİLDE TEKERRÜR ( Çeke Dayalı Takibin Semeresiz Kalması Nedeniyle Temel İlişkiye Dayanılarak Tahsilde Tekerrüre Meydan Verilmemesi Kaydiyle Takip Yapılabilmesi ve Dava Açılabilmesi )

2004/m.67

ÖZET : Taraflar arasındaki ticari ilişkide, mal bedeli karşılığında çek alınmasına rağmen, çeke dayalı takibin semeresiz kalması nedeniyle, temel ilişkiye dayanılarak takip yapılması ve dava açılmasına, ileride tahsilde tekerrüre meydan verilmemesi kaydiyle yasal engel yoktur.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı şirket vekili, müvekkilinin davalıya Basınçlı Soğuk Su Makinası satıp teslim etmesine karşın bedelini tahsil edemediklerini, bu sebeple girişilen icra takibine davalının itiraz ettiğini bildirerek, haksız itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı davaya cevap vermemiş, yargılamaya katılmamıştır. Mahkemece, mal bedeline karşılık çek alınmış olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında satıma konu olan soğuk su makinasının bedelinin tediyesi amacı ile davalının iş ortaklarından Mehmet tarafından 320.000.000.-TL tutarında hamiline çek keşide edildiği, söz konusu çeke dayanarak davacı şirket vekillerince başlatılan icra takibine, borçlulara ödeme emrinin tebliğ edilmemesi sebebiyle devam edilemediği ve bu kez 12.11.1997 tarihli fatura dayanak gösterilerek alacağın tahsili yoluna gidildiği ve itiraz üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Samsun Birinci icra Müdürlüğünün 1998/162 sayılı takip dosyasına konu 30.12.1997 keşide tarihli çekin aynı ticari ilişki sebebiyle düzenlendiği anlaşılmakta ise de söz konusu icra takibinin semeresiz kalması sebebiyle ve ilerde tahsilde tekerrüre meydan verilmemesi kaydıyla temel ilişkiye dayalı olarak takibe geçilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 23.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.







Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Sayın Canbazoğlu aynı durumda olan derdestlik itirazı aleyhime kabul edildi ve icra inkar tazminatına da karar verildi.Elinizdeki karar veya yargıtay kararını yayınlayabilirmisiniz Teşekkürler
Old 21-12-2011, 15:05   #12
Av.DM

 
Varsayılan

Ayni alacaktan dolayi elinizde sozlesme ve kambiyo senedi varken, tahsilatta tekerrür olmamak kaydıyla iki ayri icra takibi mi yaptiniz? Boyle durumlarda ikinci takibi yaptiginiz zaman ve tahsilatta tekerrür olmamak kaydiyla ibaresini eklediginizde ve ilk takibe devam etmediginizde derdestlik itirazi kabul edilmez diye biliyorum.
Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Sayın Canbazoğlu aynı durumda olan derdestlik itirazı aleyhime kabul edildi ve icra inkar tazminatına da karar verildi.Elinizdeki karar veya yargıtay kararını yayınlayabilirmisiniz Teşekkürler
Old 22-12-2011, 05:02   #13
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

Merhaba;
Önce senet gerekçe gösterilerek ilamsız takip yapılmış;itiraz olmuş takip durmuştur.
Akabinde tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile kambiyo senetlerine özgü takip açılmıştır...Derdestlik itirazı kabul edilmiştir.Syg...Bire bir uyan yargıtay kararı varmıdır? Arkadaşlar..
Old 22-12-2011, 07:53   #14
Av.DM

 
Varsayılan

Ilk acilan ilamsiz takibin konusu senet demissiniz, yanlislikla mi ilamsiz takip yaptiniz?
Alıntı:
Yazan AV.HARUN UYANIKOĞLU
Merhaba;
Önce senet gerekçe gösterilerek ilamsız takip yapılmış;itiraz olmuş takip durmuştur.
Akabinde tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile kambiyo senetlerine özgü takip açılmıştır...Derdestlik itirazı kabul edilmiştir.Syg...Bire bir uyan yargıtay kararı varmıdır? Arkadaşlar..
Old 22-12-2011, 08:00   #15
Av.DM

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas: 2002/7827
Karar: 2002/8871
Tarih: 29.04.2002

ÖZET: Duran takibin devam edebilmesi için alacaklının itirazın kaldırılması için Mercii Hakimliği´ne yada itirazın iptali için Mahkemeye başvurması ve olumlu karar alması zorunludur. Somut olayda takipten sonra alacaklının borçlu hakkında aynı belgeye dayalı olarak ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ikinci bir takip yaptığı ve borçluya (163) örnek ödeme emri tebliğ edilmesinden sonra adı geçenin derdestlik itirazını ileri sürüp, takibe itiraz ettiği görülmektedir. Her iki takip biçiminde de haciz yolu seçildiğinden ve alacaklının iflas yoluna geçmesi söz konusu olmadığından, olayda İİK´ nun 43/2. maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu halde borçlunun derdestlik itirazı yerindedir. Ayrıca alacaklı, borçlunun itirazı ile takibin durmasından sonra, itirazın tebliği üzerine (6) ay içerisinde itirazın kaldırılması isteminde bulunmazsa aynı belgeye dayalı olarak bir daha ilamsız takip yapamaz.

(2004 sayılı İİK. m. 66/1, 67, 43/2)

KARAR METNİ:
Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Antalya 1. İcra Müdürlüğü´ nün 2001/5514 esas s. dosyasında alacaklı Hasan Özgür tarafından borçlular hakkında 30.03.2001 vade günlü bono dayanak yapılarak genel haciz yoluyla başlatılan icra takibi borçlu Fatike Kula´nın itirazı üzerine durmuştur. İİK´ nun 66/1. maddesi gereğince duran takibin devam edebilmesi için aynı yasanın 67. maddesi gereğince alacaklının itirazın kaldırılması için Mercii Hakimliği´ne yada itirazın iptali için Mahkemeye başvurması ve olumlu karar alması zorunludur. Bu takipten sonra alacaklının borçlu hakkında aynı belgeye dayalı olarak ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ikinci bir takip yaptığı ve borçluya (163) örnek ödeme emri tebliğ edilmesinden sonra adı geçenin derdestlik itirazını ileri sürüp, takibe itiraz ettiği görülmektedir. Her iki takip biçiminde de haciz yolu seçildiğinden ve alacaklının iflas yoluna geçmesi söz konusu olmadığından, olayda İİK´ nun 43/2. maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu halde borçlunun derdestlik itirazı yerinde olduğu gibi, İİK´nun 67/4.maddesi uyarınca alacaklı, borçlunun itirazı ile takibin durmasından sonra, itirazın tebliği üzerine (6) ay içerisinde itirazın kaldırılması isteminde bulunmazsa aynı belgeye dayalı olarak bir daha ilamsız takip yapamaz. O halde, itiraz kabul edilerek takibin iptal edilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarda açıklanan sebeple İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
itirazın kaldırılması-derdestlik itirazı nabucadnazar Meslektaşların Soruları 4 21-02-2008 20:26
derdestlik itirazı ANKA1 Meslektaşların Soruları 1 24-01-2008 12:34
Derdestlik itirazı ISTANAZ Meslektaşların Soruları 1 01-11-2007 15:59
derdestlik itirazı madvocate Meslektaşların Soruları 1 12-03-2007 02:19
Derdestlik itirazı Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 3 09-08-2006 13:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04851890 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.