Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

nafaka

Yanıt
Old 22-02-2009, 12:52   #1
nobel81

 
Varsayılan nafaka

İyi çalışmalar , bir yakınımın ilk evliliğinden olan kızı ; işten ayrılmış ve maddi yönden zor durumda olduğu için ( şu an 21 yaşında) babasından nafaka talebinde bulunuyor. Geçmişte boşanma davası sonucunda kendisine bağlanan nafaka için zamanında yakınım ,icra dairesine 4 ay düzenli nafakayı yatırmış, sonra dosyaya para yatırmamış, karşı tarafında bir talebi olmamış. Ben kendisine nafaka alacağının ( 5 yıl) zamanaşımına uğradığını; 21 yaşındaki kızının geçmişe yönelik nafaka isteyemeyeceğini söyledim. Kızı şu an bu yönde bir dava açabilir mi ? Konuya ilişkin detaylı bilgilendirirseniz sevinirim.
Old 22-02-2009, 13:07   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nobel81
İyi çalışmalar , bir yakınımın ilk evliliğinden olan kızı ; işten ayrılmış ve maddi yönden zor durumda olduğu için ( şu an 21 yaşında) babasından nafaka talebinde bulunuyor. Geçmişte boşanma davası sonucunda kendisine bağlanan nafaka için zamanında yakınım ,icra dairesine 4 ay düzenli nafakayı yatırmış, sonra dosyaya para yatırmamış, karşı tarafında bir talebi olmamış. Ben kendisine nafaka alacağının ( 5 yıl) zamanaşımına uğradığını; 21 yaşındaki kızının geçmişe yönelik nafaka isteyemeyeceğini söyledim. Kızı şu an bu yönde bir dava açabilir mi ? Konuya ilişkin detaylı bilgilendirirseniz sevinirim.

İlamlı takip(5 yılda değil)10 yılda zamanaşımına uğramaktadır.

Müvekilinizin kızı, geçmişe yönelik nafaka talep edemezse de TMK 364 üncü madde gereğince babasına "yardım nafakası" davası açabilir.
Old 22-02-2009, 13:28   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Boşanma davasında bağlanan nafaka iştirak nafakasıydı sanırım.İştirak nafakası 18 yaşın ikmaliyle sona erer.Sonrası için yardım nafakası talep edilebilir.Kız eğer yükseköğrenime devam ediyorsa Yargı kararlarına göre bu süreçte nafaka talep edebiliyor.(Mk 328 yollamasıyla Mk 364)

Buna göre 18 yaşına dek doğmuş olan nafaka talep edilebilir.Nafakalarda 5 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.Borç İlamla tespit edilmiş olsa dahi, BK 126 özel hüküm olduğundan 5 yıllık süre uygulanmalıdır kanaatindeyim.Buna göre alacaklı şimdi 21 yaşında ise, 16 yaşından 18 yaşına dek işlemiş nafakalar zamanaşımına uğramamıştır.

Edit: Suat Beyin yanıtını benim yanıtım yayımlandıktan sonra gördüm.Bu konuda ben de aslında tereddütteyim. Bk 135/2 gereği ilam zamanaşımı 10 senedir.Ne var ki, 126'ya göre istisnai olarak bazı alacaklarda 5 yıllık süre öngörülmüştür.Nafaka ilamla tespit edilmiş ise 10 yıl mı 5 yıl mı uygulanacaktır? Bu konuda şu şekilde de düşünülebilir. Nafaka alacaklısı BK 126'ya göre mahkemeden -geriye doğru- "5 yıllık" (ecrimisil de olduğu gibi)nafaka talep edebilecektir.Bu hükmün anlamı bu mu olmalıdır?

Edit2. "28.11.1956 gün 15 E., 15 K. sayılı Y.İ.B.K.'da "nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili niteliğinde olup, davanın açıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder" şeklinde belirtilmiştir. Nafakanın, aylık ödeneceği hususu da kanun hükmüdür." ibaresinden sonra, cevabımdaki en son yorumu geri alıyorum. Ama bu durumda yani "nafaka ilamla muaccel olur ve dava tarihinden itibaren hüküm ifade ederse" 5 yıllık -10 yıllık zamanşımı ne ifade edecektir.Kiralarda 5 yıllık geriye doğru alacak talebi mümkündür, kiralarda 126 uygulanabilir.Peki geriye doğru talep hakkın nafakalarda olmaz denilirse (yani 135/2, 126 dan öncelikle uygulanırsa) bu şekilde bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Diğer deyişle "ilamsız nafaka olmaz, ilam da 10 senelik alacak zamanaşımı vardır" denirse "nafakada 5 yıllık zamanaşımı vardır" hükmü ne içindir a dostlar?
Old 22-02-2009, 13:29   #4
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nobel81
İyi çalışmalar , bir yakınımın ilk evliliğinden olan kızı ; işten ayrılmış ve maddi yönden zor durumda olduğu için ( şu an 21 yaşında) babasından nafaka talebinde bulunuyor. Geçmişte boşanma davası sonucunda kendisine bağlanan nafaka için zamanında yakınım ,icra dairesine 4 ay düzenli nafakayı yatırmış, sonra dosyaya para yatırmamış, karşı tarafında bir talebi olmamış. Ben kendisine nafaka alacağının ( 5 yıl) zamanaşımına uğradığını; 21 yaşındaki kızının geçmişe yönelik nafaka isteyemeyeceğini söyledim. Kızı şu an bu yönde bir dava açabilir mi ? Konuya ilişkin detaylı bilgilendirirseniz sevinirim.
sayın nobel:
Davacı ,reşit olana kadar ki hükmedilen nafakayı 10 yıl zarfında BK 135 gereği talep edebilir.Reşit olduktan sonra nafaka ancak yardım nafakası davası açılarak alınabilir.BK 135''Müruru zaman katedilmiş olunca katıdan itibaren yeni bir müddet cereyan etmeğe başlar.
Borç bir senette ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olunmuş ise yeni müddet daima on senedir

Açılacak yardım nafakası da ncak dava tarihinden itibaren istenebilir
T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/13908

K. 2005/14023

T. 19.12.2005

• YARDIM NAFAKASI ( Nafakanın Başlangıç Tarihi Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )

• NAFAKANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )

• HÜKMÜN TAVZİHİ ( Nafakanın Başlangıç Tarihi Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )

1086/m. 455

4721/m. 364


ÖZET : Yardım nafakasına ilişkin hükmün yazılmasından sonra "...yardım nafakasının başlangıç tarihinin hükümde belirtilmediği anlaşıldığından dava açma tarihinden geçerli olmak üzere..." şeklinde hüküm tavzih edilmiştir. Yardım nafakalarında nafakanın başlangıç tarihi daima dava tarihidir. Hükümde gösterilmeyen başlangıç tarihinin tavzih kararında belirtilmesi usul veya yasaya aykırılık oluşturmaz.
DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece ek karar ile verilen "Mahkememiz kararının hüküm kısmında 300.- YTL yardım nafakasının başlangıç tarihinin belirtilmediği anlaşıldığından "300.- YTL yardım nafakasının 20.10.2004 dava açma tarihinden geçerli olmak üzere aylık olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde düzeltilmiştir. Şerh ve tasdik olunur" tavzih hükmü davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : HUMK'nun 455. maddesi uyarınca hükümde gerekçeye uymayan yazılıma ilişkin maddi hata olduğu anlaşılır ise hükmün düzeltilmesi mümkündür.
Hükümde eksik olan bir hususun daha sonra ilavesi suretiyle hükmün değişmesine neden olacak şekilde tavzih yapılamaz.
Ne var ki, yardım nafakası davalarında; mahkemece hükmedilen nafakanın geçerlilik tarihi daima dava tarihidir. Bu husus, 28.11.1956 gün 15 E., 15 K. sayılı Y.İ.B.K.'da "nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili niteliğinde olup, davanın açıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder" şeklinde belirtilmiştir. Nafakanın, aylık ödeneceği hususu da kanun hükmüdür.
Mahkemece, hükmün infazındaki tereddütü giderecek şekilde açıklama yapılmış olmasında bir isabetsizlik görülmemiş olup, tavzihe ilişkin ek kararın ONANMASI gerekmiştir.
SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 19.12.2005 günü oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 22-02-2009, 17:55   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Bülent Sabri Akpunar
Edit2. "28.11.1956 gün 15 E., 15 K. sayılı Y.İ.B.K.'da "nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili niteliğinde olup, davanın açıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder" şeklinde belirtilmiştir. Nafakanın, aylık ödeneceği hususu da kanun hükmüdür." ibaresinden sonra, cevabımdaki en son yorumu geri alıyorum. Ama bu durumda yani "nafaka ilamla muaccel olur ve dava tarihinden itibaren hüküm ifade ederse" 5 yıllık -10 yıllık zamanşımı ne ifade edecektir.Kiralarda 5 yıllık geriye doğru alacak talebi mümkündür, kiralarda 126 uygulanabilir.Peki geriye doğru talep hakkın nafakalarda olmaz denilirse (yani 135/2, 126 dan öncelikle uygulanırsa) bu şekilde bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Diğer deyişle "ilamsız nafaka olmaz, ilam da 10 senelik alacak zamanaşımı vardır" denirse "nafakada 5 yıllık zamanaşımı vardır" hükmü ne içindir a dostlar?

İlamsız nafaka olur. Taraflar kendi aralarında bir sözleşme düzenleyip, her ay belli miktar paranın nafaka olarak verilmesini kararlaştırabilir. İşte her ay işleyecek olan nafaka, 5 yıllık süre içinde talep olunmazsa zamanaşımına uğrar.

10 yıllık zamanaşımı süresi ise sadece nafakalara münhasır değil, tüm ilamlı takipler içindir.
Old 22-02-2009, 19:56   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Bk.m.135 ve İİK.m.39

Yani 10+10, 20 yıl, bence

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
nafaka yanlız Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 12-02-2009 11:50
Şimdiye kadar ödenmeyen nafaka için açılacak nafaka davası Hülya AKYILDIZ Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 28-01-2008 17:55
Nafaka Alırken İşe Girmek ve Bunu Bildirmemek Suc Mudur? Ödenen Nafaka Geri Alınır Mı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 06-01-2008 18:01
Nafaka ozkanozden Hukuk Soruları Arşivi 1 19-05-2005 08:04
Nafaka nejatsami Hukuk Soruları Arşivi 4 30-03-2004 18:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03618693 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.