Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Senetler

 
Old 18-02-2002, 00:18   #1
erkocd

 
Varsayılan Senetler

ihbarlı senetler ve ihbarsız senetler hakkında bilgi arıyorum..Bana yardımcı olabileceginizi dusundum..saygılar

14-12-2000 14:27:51
Old 18-02-2002, 00:19   #2
Avukat

 
Varsayılan YNT:senetler

Sayın Erkocd,
Soruyu biraz daha açarsanız, cevaplamaya çalışırız.


İyi günler dileğiyle..

15-12-2000 12:30:26
Old 18-02-2002, 00:20   #3
erkocd

 
Varsayılan YNT:senetler

sayin avukat tesekkur ederim..isin ozu bir yakinimizin cocuguna okulda ihbarlı ve ihbarsız senetler hakkında odev vermisler.Elimde bulunan kaynaklardan bilgi edinemiyorum..ihbarlı ve ihbarsız senetlerin tanımı ve kullanım alanları ile ilgili bilgi gonderebilirseniz sevinirim...saygılar...

15-12-2000 14:10:12
Old 18-02-2002, 00:21   #4
Avukat

 
Varsayılan YNT:senetler

Sayın Erkodc,

İhbarlı ve ihbarsız senetler kavramı çok geniş bir kavram,
Bu kavrama Türk ticaret kanununda bahsi geçen, poliçe, çek,
senet vs.gibi kambiyo senetleri ve tüm senetler girer.

Elinde bu tür senetler bulunan haklı hamil, senedi borçluya
ihbar etmekle yükümlüdür.İhbar, genellikle bankalar, bazen de
noterler vasıtasıyla yapılır.

Bunun süreleri, TTK.nun 635.maddesinde bahsedilmiştir.

İhbar, TTK.nun 635.maddesinde bahsedilen süresinde yapılmazsa,
hamil müracaat hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan zarar ve ziyandan mesul olur.
Ancak bu zarar ve ziyan miktarı poliçe bedelini aşamaz.


Bununla ilgili daha geniş bilgiyi, bir kütüphaneden veya tanıdığınız bir
Avukat meslektaşımızda bulunan kambiyo hukuku ile ilgili kitaplardan
edinebilirsiniz.

Örneğin, Prof.Dr.Hayri Domaniç'in bu konuda bir kitabı olduğunu biliyorum.

Bu kitabı edinebilirseniz, konu hakkında daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.


Konuyla ilgili TTK.nun ilgili hükümlerini aşağıya aktardım.

İyi günler dileğiyle..
TÜRK TİCARET KANUNU:
III - İHBAR MECBURİYETİ
MADDE 635 - Hâmil, protesto gününü yahut eğer poliçede "Masrafsız iade
şartı" mevcut ise ibrazı gününü takip eden dört iş günü içinde, kabul veya
ödemeden imtina keyfiyetlerini, kendi cirantasına ve keşideciye ihbar etmeye
mecburdur.

Her ciranta aldığı ihbarı bunları aldığı günü takibeden iki iş günü içinde
önceki ihbarları yapan kimselerin ad soyadı ve adreslerini de göstermek
suretiyle kendi cirantasına bildirmeye mecburdur. Keşideciye varıncaya kadar
bu minval üzere muamele edilir. Müddetler önceki ihbarın alındığı tarihten
itibaren cereyana başlar.

Poliçede imzası bulunan bir kimseye yukarıki fıkra gereğince ihbarda
bulunulduğu takdirde, kendisine aval veren kimseye de aynı müddet içinde bu
ihbarın yapılması lâzımdır.

Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması mümkün olmıyacak surette
yazmış ise ihbarın ondan önceki cirantaya tebliği kâfidir.

İhbarı yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sadece poliçenin
iadesi suretiyle yapabilir.


İhbarı yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müddet içinde yaptığını
ispat etmek mecburiyetindedir.

Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen kimse müracaat
hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan zarar ve ziyandan mesul olur. Ancak bu
zarar ve ziyan miktarı poliçe bedelini aşamaz.

IV - TESELSÜL

MADDE 636 - Bir poliçeyi, keşide, kabul, ciro eden veya o peliçeye aval
veren kimseler hâmile karşı, müteselsil borçlu sıfatiyle mesuldürler.

Hâmil bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın her birine veya
bunlardan bazılarına yahut hepsine birden müracaat edebilir.

Poliçeden dolayı taahhüt altına girmişi olup da poliçeyi ödemiş bulunan
herkes aynı hakkı kullanabilir.

Hâmil borçlulardan yalnız birine müracaat etmekle, diğer borçlularla ilk
önce müracaat ettiği borçludan sonra gelenlere karşı haklarını kaybetmez.

V - MÜRACAAT HAKKININ ŞÜMULÜ

1. HAMİLİN HAKKI

MADDE 637 - Hâmil müracaat yoliyle:

1. Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve eğer
şart kılınmışsa işlemiş faizi;

2. Vadenin gelmesinden itibaren işliyecek yüzde on hesabiyle faizi;

3. Protestonun ve hâmil tarafından tebliğ olunan ihbarnamelerinin
masraflariyle diğer masrafları;

4. Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon ücretini;

istiyebilir.

Eğer müracaat hakkı vadenin hulûlünden önce kullanılırsa poliçe bedelinden
bir iskonto yapılır. Bu iskonto müracaat tarihinde hamilin ikametgâhında cari
olan resmi iskonto haddi üzerinden hesap edilir.

2. ÖDEYEN KİMSENİN HAKKI

MADDE 638 - Poliçe bedelini ödemiş olan kimse kendisinden önce gelen
borçlulardan:

1. Ödemiş olduğu meblâğın tamamını;
2. Ödeme tarihinden itibaren bu meblâğın yüzde on hesabiyle fazini;
3. Yaptığı masrafları;
4. Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komüsyon ücretini;

İstiyebilir.
VIII - MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ


2. MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 643 - Kanunen muayyen olan müddetler içinde poliçenin ibrazı veya
protesto keşidesi bir devletin mevzuatı veya her hangi bir mücbir sebep gibi
aşılması imkânsız bir mâni yüzünden mümkün olmamışsa bu muameleler için
muayyen olan müddetler uzatılır.

Hâmil mücbir sebepleri gecikmesizin kendisinden önce gelen borçluya ihbar
etmeye ve bu ihbarı poliçeye yahut bir alonja işaretle beraber altına yer ve
tarihi yazarak imzalamaya mecburdur. Diğer cihetler hakkında 635 inci madde
hükümleri tatbik olunur.

Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmilin, poliçeyi gecikmesizin
kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve icabında protesto keşide etmesi lâzımdır.

Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren 30 günden çok sürerse
poliçenin ibrazına ve protesto çekmeye lüzum kalmaksızın müracaat hakkı
kullanılabilir.

Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şart olan
poliçeler hakkında 30 günlük müddet, hâmilin kendisinden önce gelen borçluya
mücbir sebebi ihbar ettiği tarihten itibaren işler. Bu ihbar, ibraz müddetinin
bitmesinden önce de yapılabilir. Görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi
şart olan poliçelerde 30 günlük müddet, poliçede gösterilen mehil bittikten
sonra işlemeye başlar.

Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur ettiği kimsenin
sırf zatlarına ait olaylar mücbir sebeplerden sayılmaz.


15-12-2000 20:19:29
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Özel Yurt Tarafından Alınan Senetler raskolnikov Hukuk Soruları Arşivi 5 07-11-2006 23:00
Yabancı Para İle Düzenlenmiş Senetler Selda Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 21:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02545905 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.