Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

işletmelerin devrinde kiracılık hakkının devri.

Yanıt
Old 13-01-2009, 21:27   #1
İbrahim Özkan

 
Mahçup işletmelerin devrinde kiracılık hakkının devri.

Merhaba;
Tic.K. 11/2'de işletmeye dahil sayılan kiracılık hakkının korunmasına ilişkin başkaca bir düzenleme veya yargıtay kararı var mı?

Şöyle ki; işletmenin gayri maddi unsurları arasında bulunan kiracılık hakkının devri bildiğim kadarıyla 6570 sayılı GMKHK 12.md. gereği kiralayanın izin ve onayına bağlanmıştır.

Ancak bu durumda işletme sahibinin, icra ettiği ticari faaliyet sebebiyle kiralananda sağlayacağı fazla değerden haksız olarak istifade etmesine yol açmaz mı?

Görüşlerinizi bekliyorum.

Not: Grubun en yeni üyelerinden biri olarak umarım usul hatası yapmamışımdır.
Old 21-01-2009, 12:22   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

İsmail Doğanay'ın TÜRK TİCARET KANUNU ŞERHİ, isimli eserinin 4. Bası I.Cilt Sayfa 159 ve 160. sayfalarında belirtildiği üzere (Bu eseri tüm meslektaşlarıma ve ilgililere öneririm) ; Tacir, ticari işletmesi olarak kullandığı mecurda iyi bir müşteri kitlesi oluşturmuş ve söz konusu mecurda "kiracı" olmak başlı başına bir kıymet haline gelmiş olursa; kiracılık hakkının da gayrı maddi haklar içerisinde kabul edileceği, ancak sizin de belirttiğiniz gibi bunun kira kontratında "devir ve ciro" yetkisi kiralayan tarafından kabule dilmesi halinde bir anlam taşıyacağı, açıkça vurgulanmıştır.

Bu konuda bir Yargıtay kararına rastlamadım. Ancak durum bu yöndedir.
Old 23-01-2009, 16:20   #3
av.pınar

 
Varsayılan

kiracılı hakkı her ne kadar ticari işletmeye dahil olsa da (TTK md11/son) 6570 uyarınca kiralayının kira sözlşmesinin devri için onayı gerekmektedir. Konu ile pek alakalı olmasa ekteki yargıtay kararının son kısmında bu açıklanmıştır.
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/6955
K. 2005/3925
T. 19.4.2005
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.03.2004 tarih ve 2001/701 – 2004/96 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ramazan Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; davalıların, müvekkiline devrettikleri dükkanın kiracılık hakkının devrini sağlayamadıklarını, kendilerine haber verilince işyerini geri alıp, dükkandaki demirbaş eşyayı başkalarına sattıklarını, ancak sonuçta devir için kendilerine ödenen beş adet ve toplam bedelleri 9.384.500.000.TL olan bonoları takibe koyup tahsil ettiklerini ileri sürerek, anılan meblağın temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, kendilerinin devir sözleşmesindeki bütün edimleri yerine getirdiklerini, davacının kira borcunu ödemediği için devirden sonra kendilerine ihtarının çekildiğini ve sonuçta tahliye takibine girişilmesi neden olunduğunu savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, devir sırasında tahliye davasının sürdüğü, davalıların devir işlemlerini gerçekleştiremedikleri ve buna göre borçlu olmadıkları halde davacının devir bedelini davalılara ödediği gerekçeleriyle, anılan bedelin temerrüt faiziyle davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, işletme devri sözleşmesine kapsamında, sözleşmede gözetilen amaca uygun olarak işyerindeki kiracılık hakkının da devredilmemesi nedeniyle, ödenen devir bedelinin istirdadı istemine ilişkin olup, mahkemece, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne ilişkin verilen karar, dosya kapsamına göre doğru olmamıştır.

Davacı, BK.nun 249 ncu maddesi hükmüne dayalı olarak sözleşmeyi feshederek, ödediği edimin iadesini istemektedir. Ancak, gerekçe olarak ileri sürülen tahliye durumunun hangi nedenden kaynaklandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır.

Davalıların savunmasına göre, davacının devirden sonra kendisinin ödemesi gerektiği Haziran ayı kira bedelini ödememesi nedeniyle ihtar çekilmiştir. Temyiz dilekçesi ekinde sunulan ihtarname fotokopisinden de bu hususun doğru olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, kararın gerekçesinin aksine bu işyeri hakkında, devirden önce veya devir sırasında açılmış bir tahliye davası yada takibinin bulunduğuna ilişkin hiçbir dosyada hiçbir yazı ve bilgiye rastlanılmamıştır.

O halde mahkemece, davalılar ile alt kiracı olan davacı arasındaki alt kira ilişkisinin, dava dışı kiralayan tarafından benimsenip benimsenmediği, tahliye nedeninin kimin kusuruna dayandığı, sunulan ihtarnamenin aksine gerekçede ileri sürülen devir öncesi tahliyeye ilişkin başlatılmış bir takip yada açılmış bir dava bulunup bulunmadığı hususları araştırılarak, davalıların durumunun BK.nun 249 ncu maddesi kapsamında varılacak sonuca göre değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle ve eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulması isabetli görülmemiş ve bu nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, davalılar yaranına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışında Velayet Hakkının Birlikte Kullanılması ve Velayet Hakkının İçeriği Av.Habibe YILMAZ KAYAR Aile Hukuku Çalışma Grubu 8 12-02-2010 10:54
ltd şirketlerin devrinde sorumluluk avnihal Meslektaşların Soruları 6 23-09-2008 20:26
Dava hakkının Devri Av.Osman ÇOBAN Meslektaşların Soruları 1 28-11-2007 17:01
Kiracılık Ve İnternet tarlak Hukuk Soruları Arşivi 4 03-02-2005 11:52
Şirket Devrinde Sorumluluk erence Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 10:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03140998 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.