Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kooperatif üyesinin adına tescil edilmiş konutunun satışı

Yanıt
Old 04-12-2008, 12:54   #1
candgn

 
Varsayılan Kooperatif üyesinin adına tescil edilmiş konutunun satışı

Bir konut yapı kooperatifi, yapılan müstakil konutları üyeleri adına tapuda tescil yaptırmış, Tasfiye haline girmiş ancak kooperatif tüzel kişiliği sona ermemiştir. Üyelerden bir şahsın borcundan dolayı bu üye adına kayıtlı gayrı menkul satışa çıkartılmıştır. Müvekkil tarafından icrada yapılan satıştan dolayı gayrı menkul ihale sonucu satın alınmıştır. Öncelikle müvekkilin her hangi bir talebi olmadan Tasfiye halindeki bir kooperatife tasfiye kurulu tarafından kooperatif üyesi olarak karar alması hukuka uygunmudur? Tasfiye kurulunun kendisine müracaat olmadan böyle bir karar alma yetkisi varmıdır? Müvekkilin İhale sonucu satın aldığı bu konuttan dolayı kooperatif giderlerine katılma zorunluluğu doğar mı? Bu konu ile ilgili Yargıtay Kararları bulabilirmiyiz? İlgilenen arkadaşlar için şimdiden teşekkür ederim.
Old 05-12-2008, 12:10   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Nasıl ki siz isteğiniz dışında bu siteye üye yapılamazsanız, müvekkiliniz de kendisi başvurmadıkça kooperatife üye yapılamaz. Bunun için içtihat aramaya gerek yok; Kooperatifler Kanunu'nun 8.maddesi yeterli.
Old 05-12-2008, 13:39   #3
candgn

 
Varsayılan Kooperatif üyesinin adına tescil edilmiş konutun satışı

Sayın meslektaşım, Öncelikle konuya karşı ilgi ve duyarlılığınıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Bu konuda her ne kadar Kooperatifler kanunu 8. madde de üyelik için yazılı bildirim şartı aranmakta ise de, kooperatifler kanununda üyelik için belirli bir şekil şartı aranmayacağı ve YK. kararı ile üyelik sıfatının kazanılacağı hususunda da bir takım görüşler mevcuttur.
Yapmış olduğum incelemede Yargıtay 11. H.D. nin 15.05.2006 , 5677, 5644 "Dairemizin yerleşik uygulamasında Kooperatif tarafından yaptırılan ve müstakil tapu ile ortağı adına tescil edilen taşınmazın ortak tarafından 3.' üncü kişilere satışı halinde ortaklık payı da kendiliğinden satın alana geçmez, payın ayrıca devredilmesi gerekir. ........" şeklinde bir karar metni buldum. Ancak Koopeatif Tasfiye haline girmiş, Kooperatif tarafından Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak atanmış ve bu kurul tarafından karar defterine, Tapu kaydı tarihi itibari ile, satış yapan kooperatif üyesinin üyeliğine son verilmesine ve satın alan 3. şahsın kooperatif üyeliğine kabulüne karar vermiş ve bu hususu karar defterine geçmiştir.
Şimdi verilen bu karara karşı bizim tutumumuz ne olmalıdır? Üyelik talebimiz olmadığı halde üyeliğimiz konusunda alınan bu karara karşı, Tasfiye kuruluna yapacağımız itiraz yeterli olur mu? Yoksa Genel Kurula karşı itirazda mı bulunmalıyız ? yada üyeliğimizin iptali için dava mı açmamız gerekecek. Bu hususta meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşmalırını rica edeyorum.
Old 05-12-2008, 15:28   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Sözettiğiniz içtihat da aynı hususu vurgulamaktadır: Kooperatif üyeliği ile taşınmazın mülkiyeti farklı şeylerdir; taşınmazın devri, üyeliğin devri anlamına gelmez. Kooperatifin taleplerine yalnızca müvekkilinizin üye olmadığını belirterek itiraz etmeniz yeterlidir.
Old 05-12-2008, 15:42   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan candgn
Ancak Koopeatif Tasfiye haline girmiş, Kooperatif tarafından Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak atanmış ve bu kurul tarafından karar defterine, Tapu kaydı tarihi itibari ile, satış yapan kooperatif üyesinin üyeliğine son verilmesine ve satın alan 3. şahsın kooperatif üyeliğine kabulüne karar vermiş ve bu hususu karar defterine geçmiştir.
Şimdi verilen bu karara karşı bizim tutumumuz ne olmalıdır? Üyelik talebimiz olmadığı halde üyeliğimiz konusunda alınan bu karara karşı, Tasfiye kuruluna yapacağımız itiraz yeterli olur mu? Yoksa Genel Kurula karşı itirazda mı bulunmalıyız ? yada üyeliğimizin iptali için dava mı açmamız gerekecek. Bu hususta meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşmalırını rica edeyorum.

Alıntı:
Sayın meslektaşım, Öncelikle konuya karşı ilgi ve duyarlılığınıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Bu konuda her ne kadar Kooperatifler kanunu 8. madde de üyelik için yazılı bildirim şartı aranmakta ise de, kooperatifler kanununda üyelik için belirli bir şekil şartı aranmayacağı ve YK. kararı ile üyelik sıfatının kazanılacağı hususunda da bir takım görüşler mevcuttur.

Koop K. 8 inci maddesinin, kooperatife girecek yeni üyeleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Eğer bir üye ortaklık payını;örneğin noter belgesi ile devretmiş olup, kooperatife de bildirmiş olsaydı, devir alanın yazılı olarak müracaatı gerekmeyecekti. Ancak olayınız, ne yeni üyelik müracaatıdır; ne de pay devri neticesinde oluşacak yeni üyelik hususudur.

Alıntı:
Yapmış olduğum incelemede Yargıtay 11. H.D. nin 15.05.2006 , 5677, 5644 "Dairemizin yerleşik uygulamasında Kooperatif tarafından yaptırılan ve müstakil tapu ile ortağı adına tescil edilen taşınmazın ortak tarafından 3.' üncü kişilere satışı halinde ortaklık payı da kendiliğinden satın alana geçmez, payın ayrıca devredilmesi gerekir. ........" şeklinde bir karar metni buldum.

Benzer kararlardan onlarca var. Yargıtay'ın bu konuda süreklilik kazanmış bir görüşü var. Gerçekten de somut olay gibi olaylarda(taşınmaz üye adına tescil edilmişse, yani ferdileşme gerçekleşmişse); ayrıca ortaklık payı devredilmediği müddetçe taşınmazı satın alan üye olarak-istese de- kooperatife giremez. Genel olarak kooperatif aidat vs. den eski üyenin sorumluluğu devam edecektir.

Alıntı:
Ancak Koopeatif Tasfiye haline girmiş, Kooperatif tarafından Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak atanmış ve bu kurul tarafından karar defterine, Tapu kaydı tarihi itibari ile, satış yapan kooperatif üyesinin üyeliğine son verilmesine ve satın alan 3. şahsın kooperatif üyeliğine kabulüne karar vermiş ve bu hususu karar defterine geçmiştir.
Şimdi verilen bu karara karşı bizim tutumumuz ne olmalıdır? Üyelik talebimiz olmadığı halde üyeliğimiz konusunda alınan bu karara karşı, Tasfiye kuruluna yapacağımız itiraz yeterli olur mu? Yoksa Genel Kurula karşı itirazda mı bulunmalıyız ? yada üyeliğimizin iptali için dava mı açmamız gerekecek. Bu hususta meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşmalırını rica edeyorum.

Sunuş şeklinizden tasfiye kurulunun yetkisini sorgulamadığınızı anlıyorum. Karara karşı ne yapılabilir? Bence hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Çünkü siz hukuken üye değilsiniz. Ancak hem ileride ters bir durumla karşılaşmamak hem de az sonra açıklayacağım nedenden ötürü hukuki işlem yapmakta fayda görüyorum.

Somut duruma benzer bir durum yaşamadım. Ancak, ortaklığın devrinden yola çıkarak bir yorum yapabiliriz. Sözkonusu olay tarafların anlaştığı bir ortaklık pay devri olsaydı ve kooperatif yönetim kurulu herhangi bir nedenle kabul etmesydi, yapılacak iş YK'ya yazılı müracaat edip olumsuz yanıt alınması üzerine GK'ya müracaat edip, daha sonra ortalığın tespiti davası açmak olacağına göre; aynı prosedürü somut olay için de uygulayabiliriz.

Ya da doğrudan mahkemeye müracaatla "ortak olunmadığının tespiti" de istenebilir.

Önemle vurgulamak istediğim husus, Yargıtay taşınmazı devralan(Payı değil)kişinin kooperatif hizmetlerinden fiilen yararlanması(yararlandığı ölçüde) durumunda GK'ca belirlenecek miktarı ödemesi gerektiğini de belirlemiştir. Buna dikkat etmenizi öneririm.

Not: Yazarken Sayın Aladağ'ın son mesajını görmedim. Tabii ki katılıyorum.
Old 17-04-2012, 12:20   #6
avukatmine

 
Varsayılan Kooperatif Üyelik Aidat Borcu

Öncelikle herkeze iyiçalışmalar dilerim. Müvekkil Tasfiye Halinde olan bir kooperatiftir. Bu kooperatifin eski başkanı olan x kişi üyelerinden 2009 Yılı genel kurul toplantısında bazı kararlar doğrultusunda alacaklarının olduğunu karar defterine işlemiş ve üyelere bildirim yapmış ancak sadece bir üyeye bu bildirimi hata ve ihmali ile yapmamış. şimdi bu üye kooperatif tarafından kendisine verilen tapuyu üçüncü bir kişiye satmış ancak bu üçüncü kişi eski aidat borcunu ben ödemem ben artık tapu malikiyim gidin üye kimse ondan alın demekte. 7 örnek icra emrini gönderdik ve üye olan eski malik takibe itiraz ederek takibi durdurmuş durumda. Kooperatif üye alacağımızı kimden nasıl tahsilk edebilirim. zamanaşımı konusunda herhangi bir durumla karşılaşmam mümkün olurmu acaba?
cevaplarınız için şimdiden teşekkür edereim.
Old 17-04-2012, 12:35   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukatmine
Öncelikle herkeze iyiçalışmalar dilerim. Müvekkil Tasfiye Halinde olan bir kooperatiftir. Bu kooperatifin eski başkanı olan x kişi üyelerinden 2009 Yılı genel kurul toplantısında bazı kararlar doğrultusunda alacaklarının olduğunu karar defterine işlemiş ve üyelere bildirim yapmış ancak sadece bir üyeye bu bildirimi hata ve ihmali ile yapmamış. şimdi bu üye kooperatif tarafından kendisine verilen tapuyu üçüncü bir kişiye satmış ancak bu üçüncü kişi eski aidat borcunu ben ödemem ben artık tapu malikiyim gidin üye kimse ondan alın demekte. 7 örnek icra emrini gönderdik ve üye olan eski malik takibe itiraz ederek takibi durdurmuş durumda. Kooperatif üye alacağımızı kimden nasıl tahsilk edebilirim. zamanaşımı konusunda herhangi bir durumla karşılaşmam mümkün olurmu acaba?
cevaplarınız için şimdiden teşekkür edereim.

Bu mesajınızın hemen üstündeki mesajda detaylı anlatmışım. Yeni malik ortaklık payını devralmadıysa, eski üyeye ait borçları ondan isteyemezsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kooperatif üyesinin taşınmazı tahliyesinin istemi Derya DEMİR Meslektaşların Soruları 2 22-10-2008 13:12
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına tapuya tescil edilmiş taşınmazlar sezink Meslektaşların Soruları 0 10-04-2008 14:17
kooperatif adına tescil FYLOZOF Meslektaşların Soruları 8 28-03-2008 09:16
İstifa eden kooperatif üyesinin açtığı davada yetki meltem2007 Meslektaşların Soruları 1 13-02-2008 10:16
kooperatif yönetim kurulu üyesinin istenmeyen istifası ayanlar07 Meslektaşların Soruları 6 21-06-2007 11:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09739089 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.