Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Keşideci, çekin iptali davası açabilir mi?

Yanıt
Old 14-11-2008, 10:04   #1
sevcengiz

 
Soru Keşideci, çekin iptali davası açabilir mi?

Keşideci tarafından, sözleşmeden kaynanklanan yükümlülüklerini yerine getireceği düşüncesiyle alacaklıya verilen çekin; karşı taraf edimini ifa etmediği için,TTK 711'e göre çekten cayma kararı aldıktan sonra, çekin iptali davası ile iptal edilmesi mümkün müdür? Ya da böyle bir durumda ne yapılabilir? Konu ile ilgili bilgilerinizi acil olarak paylaşırsanız, çok sevinirim.
Old 14-11-2008, 11:43   #2
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Böyle bir durumda keşideci çek iptali davası açamaz.


Yapılacak şey yetkili mahkeme de menfi tespit davasının açılmasıdır.


Alıntı:


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/13399

K. 2007/437

T. 18.1.2007

• ÖDEMEDEN MEN VE ÇEKLERİN İPTALİ DAVASI ( Bu Tür Davayı Açma Yetkisinin Hamile Ait Olduğu Keşidecinin Bu Davayı Açma Hakkının Bulunmaması )

• DAVA AÇMA HAKKI ( Ödemeden Men ve Çeklerin İptali Davasını Açma Yetkisinin Hamile Ait Olduğu Keşidecinin Bu Davayı Açma Hakkının Bulunmaması )

6762/m.669,704

ÖZET : Ödemeden men ve çeklerin iptali davasını açma yetkisi hamile ait olup, keşidecinin bu davayı açma hakkının bulunmamaktadır.
Old 14-11-2008, 16:25   #3
ORATOR

 
Varsayılan

Menfi tesbit davasının, çekin takibe konulmaması yönünde tedbir talepli olarak yapılması yararlı olur. Bu durumda, teminat yatırmanız gerekebilir.
Old 14-11-2008, 16:52   #4
selcukargun

 
Varsayılan

Sn. ORATOR, benzer bir problemle karşı karşıya olduğum için soruyorum;

keşideci çekin kimde olduğu bilinmeden kime karşı menfi tespit davası açacak ?
Old 14-11-2008, 19:09   #5
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Çekin keşideci tarafından iptal edilemeyeceğini zaten belirtmiştik.

Açılacak menfi tespit davasında hasım olarak kimin gösterileceği hususunda ise, keşideci söz konusu çeki kime keşide etmişse o gösterilecektir. Yani arasında ticari ihtilaf bulunan kişiye yöneltecektir. Menfi tespit davasında husumetin lehtara yöneltilmesi ve çekin lehtarın elinde olup olmadığının bilinmemesi önemli değildir. Burda esas konu kişiye borçlu olunmadığının ispatlanmasıdır. Menfi tespit davası açılırken talepleriniz arasında Mahkemeden ödeme yasağı kararı verilmesini de isteyiniz. Bunun için %15'ten aşşağı olmamak üzere teminat ödemek zorunda kalacaksınız. İyi çalışmalar.
Old 15-11-2008, 13:37   #6
ORATOR

 
Varsayılan

Keşidece bankaya vereceği ödemeden men talimatı üzerine, yasaklı çeklerin yasal takibe girmesi ile birlikte alacaklıyı hasım göstererek icranın durdurulmasına yönelik tedbir talepli menfi tesbit davası ikame edebilir.

Takip öncesi, ödemeden men talimatı (TTK.md711/3) verdiği için ayrıca, bir dava açmasında hukuki yarar olmadığı gibi, keşide ettiği çek için aktif husumeti taşıyarak dava açma imkanı yasaca zaten yoktur. Dava reddedilir. Hukuki yarar, yasaklı çek için icra takibine geçilmesi ile doğar. Bu durumda, pasif husumetin yöneltileceği şahısta belirlenmiş olur.
Old 16-02-2010, 16:19   #7
ehlihibre

 
Varsayılan

mal alışverişi karşılığında verilen çekin hamiline yazılı olarak keşide edilmiş olması menfi tespit davasından beklenen amacı tehdit etmez mi?
mal alınan kişinin çeki ciro etmeden bir başkasına vermesi durumunda menfi tespit davası ile elde edilmek istenen amaca ulaşılamayacaktır. bu durumda ne yapılabilir?
Old 16-02-2010, 17:18   #8
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ehlihibre
mal alışverişi karşılığında verilen çekin hamiline yazılı olarak keşide edilmiş olması menfi tespit davasından beklenen amacı tehdit etmez mi?
mal alınan kişinin çeki ciro etmeden bir başkasına vermesi durumunda menfi tespit davası ile elde edilmek istenen amaca ulaşılamayacaktır. bu durumda ne yapılabilir?

Çekte üçüncü şahsın cirosunun olmaması ve sizin bu şahsa karşı aynı çekteki borca istinaden menfii tespit davası açmanız halinde davanın husumet yönünden reddedileceği kanaatindeyim.

Müvekkilinizin ticari yönden kayba uğramasına neden olan şahsa karşı ilamsız takip, alacak davası gibi kanuni yollara başvurabileceğiniz kanaatindeyim.
Old 28-02-2011, 11:45   #9
kapgan

 
Varsayılan

Herkese Merhaba,

Müvekkil şirket 2 adet çek keşide ederek bir firmaya kargo ile yolluyor.Firma bir tane çekin gelmediğini-kargodan çıkmadığını söylüyor.

-Kargo şirketının sorumluluğu yok.
-Firma bizle iletişime geçiyor fakat ağırdanalıyorlar.protokol v.s. yapmıyor ve çek günü çok yakın.
-Menfi tespit açsak,sadece verdiğimiz firma için tedbir verilecek (daha önce benzer davamız var üçüncü kişileri mağdur etmiyorlar)

-Keşideciyiz, iptal davası açamıyoruz..

Fikirlerniz nedir acaba?
Old 28-02-2011, 12:05   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kapgan
Herkese Merhaba,

Müvekkil şirket 2 adet çek keşide ederek bir firmaya kargo ile yolluyor.Firma bir tane çekin gelmediğini-kargodan çıkmadığını söylüyor.

-Kargo şirketının sorumluluğu yok.
-Firma bizle iletişime geçiyor fakat ağırdanalıyorlar.protokol v.s. yapmıyor ve çek günü çok yakın.
-Menfi tespit açsak,sadece verdiğimiz firma için tedbir verilecek (daha önce benzer davamız var üçüncü kişileri mağdur etmiyorlar)

-Keşideciyiz, iptal davası açamıyoruz..

Fikirleriniz nedir acaba?

Lehdar bakımından Menfi Tespit davası açıp tedbir talep etmelisiniz. Çünkü keşidecinin çek iptali isteyemeyeceği görüşü (TTK.711/3 mülga olduğu halde) maalesef halen geçerli.

Çek, lehdar dışında yetkisiz 3.kişilerin eline geçerse ve takip söz konusu olursa, bu durumda da çekte ciro silsilesi bozuk olacağından, çeki elinde bulunduran hamilin ciro silsilesindeki bozukluk nedeniyle keşideciye müracaat hakkı olamayacağını (Bkz. TTK.690'ın atfı ile TTK.598) ileri sürebilirsiniz.
Old 28-02-2011, 15:47   #11
Numerus Clausus

 
Varsayılan

herkese merhabalar;
müvekkile hamiline keşideli çek A kişisi tarafından beyaz ciroyla cirolanıyor. müvekkil karşılıksız çıktığı için keşideciye karşı icra takibine başvuruyor. ciro silsilesinde kopukluk yok, müvekkil iyi niyetli 3. şahıs. keşideci, çeki müvekkile veren A kişisine bu çeki ve başkaca çekleri aralarındaki protokol nedeniyle hatır çeki olarak verdiği, borçlu olmadığı iddiası ile menfi tespit davası açmıştır.
bu durumda iyi niyetli 3. kişi olan müvekkilin icra takibi için keşidecinin iddiaları bağlayıcı olur mu? sonuçta çek elden ele geçebilecek bi ödeme aracıdır. müvekkile beyaz ciroyla geçmiştir ve kambiyo vasfını haizdir.
Old 28-02-2011, 16:34   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Numerus Clausus
herkese merhabalar;
müvekkile hamiline keşideli çek A kişisi tarafından beyaz ciroyla cirolanıyor. müvekkil karşılıksız çıktığı için keşideciye karşı icra takibine başvuruyor. ciro silsilesinde kopukluk yok, müvekkil iyi niyetli 3. şahıs. keşideci, çeki müvekkile veren A kişisine bu çeki ve başkaca çekleri aralarındaki protokol nedeniyle hatır çeki olarak verdiği, borçlu olmadığı iddiası ile menfi tespit davası açmıştır.
bu durumda iyi niyetli 3. kişi olan müvekkilin icra takibi için keşidecinin iddiaları bağlayıcı olur mu? sonuçta çek elden ele geçebilecek bi ödeme aracıdır. müvekkile beyaz ciroyla geçmiştir ve kambiyo vasfını haizdir.

TTK.599/1'e göre, müvekkiliniz olan hamilin kötüniyetle çeki devraldığını keşideci ispatlamadıkça hatır çeki iddiaları müvekkilinizi bağlamaz.
Old 10-03-2011, 17:28   #13
fatmas

 
Varsayılan

Merhaba,
Keşidecin çek iptal davası açamaması ve TTK 711/3 ün mülga olması nedeniyle bankaya ödemeden men talimatı da verememesi mağdur keşideci açısından kabullenilmesi zor bir durum. Bir kaç gün önce bir yakınım bu olayı birebir yaşadı. Keşideci çeki imzalıyor, kaşeliyor, ertesi günü kargoya verecekken sabah aracının çalındığını görüyor. Öncelikle Savcılığa müracaat ediyor ve hemen akabinde çekin iptali için tedbir talepli dava açıyor. Davasının reddedileceğini maalesef keşidecinin açacağı iptal davasının redde mahkum olduğunu söylüyorum.
Yukarıda okuduğum tüm mesajlar da bu yönde . Ancak araştırırken keşidecinin bu davayı açabileceğine ilişkin Poroy / Tekinalp Kıymetli Evrak Hukuku Esasları ( 5941 sayılı Çek Kanunu Yorumu ile ) sayfa .337 .)bir görüşe rastladım. Aynen aktarıyorum :

" ... Çek sadece keşideci tarafından imzalanmış ve keşidecinin elinden çıkmışsa keşideci iptal davası açabilir. Çünkü, bu halde kişideci hem bir anlamda hamildir, hem de çeke varlık kazandıran irade çekte yer almıştır " Hocamız Y 19 HD 'nin 06.02.1997, 1996/6249, 1997/959 K. ( YKD 1997, s.1123 ) sayılı kararının bu hakkı keşideciye tanıyan münferit bir görüşü yansıttığını ifade etmiş . Maalesef şimdilik kararı bulamadım. Kararı bulup burda paylaştıktan sonra konuyu yeniden değerlendirmenizi rica edeceğim. İyiakşamlar dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Çekin Keşideci Tarafından Doldurulmaması Durumunda Keşidecinin Cezai Sorumluluğu!! av.doanjan Meslektaşların Soruları 9 16-07-2009 08:05
vasi izale-i şuyuu davası açabilir mi? tolgaaltun Meslektaşların Soruları 1 09-10-2007 05:07
Çekin Arkasına Keşideci Tarafından Ciro Edilemez Kaydı Geçerli Midir? (Acele) Av. Ülkü Cakiroglu Meslektaşların Soruları 4 13-05-2007 12:22
Savcı Babalık Davası Açabilir Mi? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 11 24-04-2007 08:31
Kiracı Men' i Müdahale Davası Açabilir mi? avorbay Meslektaşların Soruları 3 18-02-2007 21:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04598308 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.