Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

İcra Takibinin Düşmesi (takipsizlikle Arşive Kaldırılması)

Yanıt
Old 14-04-2004, 16:54   #1
ibrahimbey

 
Varsayılan İcra Takibinin Düşmesi (takipsizlikle Arşive Kaldırılması)

Bir borçtan dolayı ihtiyati haciz alındı.
Yasal süresi içinde infaz edildi ve icrai hacze geçildi.
Borçluya tebligat yapılamadı.
Üçüncü kişi istihkak iddiasında bulundu reddedildi. Bu sefer istihkak davası açtı, dava halen derdest.
Dava devam ederken takip unutuldu. Son işlemden itibaren bir yıl geçtiği için icra müdürü dosyayı "takipsizlik"le arşive yolladı.
Takip düşer mi?
Haciz düşer mi?
Haciz düştüğünden dolayı İstihkak davası konusuz kalır mı?
Old 15-04-2004, 08:21   #2
nursel citil

 
Varsayılan

İcra iflas kanununu 110 mad. göre taşınırların haciz tarihinden itibaren bir yıl, taşınmazların ise 2 yıl içinde satışının istenmesi gerekir. Kanuni süre içinde satış istenmezse ya da talep geri alınıp ta bu süre içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Yenileme süresi geçmemiş ise icra dosyasını, alacaklı yeniden harç ve diğer icra giderlerini ödemek şartı ile tekrar dosyayı işleme koydurabilir. Bu durumda takip düşmez, haciz düşmez ve istihkak davası konusuz kalmaz. Ancak yenileme süresi geçmiş ise icra takibine yeniden başlamak gerekir diye düşünüyorum
Old 15-04-2004, 09:47   #3
ibrahimbey

 
Varsayılan

Sayın Citil;
Dosyanın yenileme süresi nedir?
İcra müdürü, dosyadaki son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde her hangi bir işlem yapılmadığından, esasa "takipsiz" kaydı düşüp arşive göndermiş.
Bu "takipsiz" kaydı tarihinden itibaren mi bir "yenileme süresi" var?
Old 15-04-2004, 14:29   #4
nursel citil

 
Varsayılan

Sayın İbrahim Bey,
Konuyu biraz araştırdım. İcra İflas Hukuku (Ejder Yılmaz , Baki Kuru )
İhtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren taşınırlarda bir yıl, taşınmazlarda ise iki yıllık süreler içerisinde satış istenmesi gerekir. İstihkak davasının açılmış olması halinde bu süre durur, karardan sonra işlemeye devam eder.Bu süreler içinde yenileme talebinde bulunmak gerekir. Bu süre geçmiş ise haciz kalkar ancak icra takibi düşmez,alacaklı yeniden haciz isteyebilir. Yargıtay ise yenileme talebine gerek yoktur alacaklı haciz isteyebilir düşüncesindedir.
Old 15-04-2004, 15:39   #5
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

ÖDEME EMRİNİN BİLDİRİLMESİNDEN SONRA BİR YIL İÇİNDE HACİZ İSTEMİNDE BULUNULMAZSA, HACİZ İSTEME HAKKI DÜŞER. YENİDEN HACİZ İSTEMEK,ALACAKLI TARAFINDAN YAPILACAK YENİLEME İSTEMİNİN BORÇLUYA BİLDİRİLMESİNE BAĞLIDIR. HACİZ YAPILDIKTAN SONRA DOSYANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI DURUMUNDA HACİZ DÜŞMESİ SÖZKONUSU OLUP, YENİLENME BİLDİRİMİ GEREKMEZ
KARAR : Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.
Olayda takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman,zaman aşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp (yenileme muhtırrası) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabii olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

İİK 33,33,71,78
21.12.1978 10711/10585 12.HD
Old 15-04-2004, 18:17   #6
ibrahimbey

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşlar;
Yalnız bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim.
Ödeme emri tebliğ olunmadı, olunamadı. Ve dosya o halde bir yıldan fazla bekledi.
Bu durumdaki bir takip düşer mi?
Old 16-04-2004, 07:31   #7
Av.M.Aydın Bilen

 
Varsayılan

Sn.İbrahimbey,
1-)İİK.97.madde gereğince istihkak davası süresince İİK 106.maddedeki süreler işlemez.

2-)İlk mesajınızda belirtip,son mesajınızda da vurguladığınız gibi borçluya ödeme emri tebliğ edilmediğine göre takip henüz kesinleşmemiştir.Satış veya haciz isteme süreleri borçluya ödeme emrinin tebliğinden sonra işlemeye başlamaktadır.Henüz kesinleşmemiş haciz nedeniyle de satış istenebilmesi mümkün değildir.
Her iki yönden de icra müdürlüğü işlemi hatalıdır.Bu nedenle kanımca İİK 16.madde gereğince İTM.de şikayet yoluna gidilmelidir.
Saygı ve selamlar...

Av.M.Aydın Bilen
Old 16-04-2004, 08:17   #8
nursel citil

 
Varsayılan

İcra takibinin devam edebilmesi için usulüne uygun olarak tebligatın yapılması gerekir. Adres tespit edilememiş ise ilan yolu ile tebliğ edilmesi gerekir. Benim düşünceme göre, tebligatın yapılamaması nedeni ile ödeme emri kesinleşmemiştir. Bu nedenle alacaklının haciz isteme hakkı henüz doğmamıştır. İcra dairesinin alacaklının işlem yapmadığı gerekçesi ile dosyayı işlemden kaldırması kanuna aykırıdır. Şikayet yoluna başvurulabilir.
Old 08-03-2005, 23:26   #9
AV.HUSEYIN

 
Varsayılan

Ödeme emri tebliğ edilemediğine göre HACİZ isteme yetkisi gelmemiş olup,adresi tesbit edilemeyen borçlu adresinin tesbıtı için enson adrese yeniden tebliğat çıkarılması gerekır.ilamsız veya ilamlı takıpte tum yenıleme harç ve masraflarının alınmasına gerek yoktur.Dosya eskı kaydına yenı dosya numarasının ıcra daıresınce yazılması gerekır.Aksı durumda tetkık mercııne suresız ŞİKAYET yoluna gıdılerek daırenın uygulamaya aykırı işlemının ıptali ve doğru işlemın yapılması sağlanır.
Old 17-10-2010, 12:01   #10
msahinparlak

 
Varsayılan

arkadaşlar haciz isteme hakkı ödeme emrinin kesinleşmesinden değil, ihtiyati haciz kararı alınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ihtiyati haczi tamamalayan prosedüre uygun olarak esas takibe geçilmiş olması, ihtiyati haczin uygulanmasını sağlamaktadır.
Old 18-10-2010, 12:37   #11
echokosmos

 
Varsayılan

merhaba..,sayın meslektaşlarım, İİK,na göre icra işlemi= usulüne uygun hazırlanan dosya ,icra müdürlüğüne verilip, ,icra-tarih sayı sını aldığı andan itibaren usulen,''icra başlamıştır''.karşı tarafa.tebligat yapılıp yapılamaması,kanunlarımıza göre(icra müdürlüğünün sorumluluğundadır./devletin sorumluluğudur).zaman, süre,kesinleşme aşaması,tebligat yapıldığı andan itibaren
başlar..bahsi geçen konuda dosya tebliğat yapılamadığın-dan dolayı,süre-zaman çalışmaz..ancak tebligat yapılır ise,zaman çalışır.tebiğat yapıldığı andan itibaren(7.tam iş günüdür) benim kanaatime göre,bu anılan dosya halen işlemdedir,icra mahkemesine itirazda bulunarak ,icra müdürünün hatalı işleminden dolayı dosya yeniden,işlemde tutulabilinir.kanaatini taşımaktayım.(
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
itirazın kaldırılması prag Meslektaşların Soruları 7 21-04-2009 17:02
Haczin Düşmesi-yenileme Dilekçesi Tebliği-gayrımenkul Satış Aşaması madagaskar Meslektaşların Soruları 4 08-10-2008 09:29
Dava Açma Hakkının Düşmesi tekinkilic Meslektaşların Soruları 1 06-09-2008 15:41
haczin kaldırılması bilgan Meslektaşların Soruları 1 17-10-2006 22:41
Haczin Kaldırılması Av.Cengiz KOCABEY Meslektaşların Soruları 1 25-05-2002 13:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04076290 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.