Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

Yanıt
Old 05-11-2008, 14:38   #1
Av.Ertuğ Yüksel

 
Varsayılan İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

Değerli meslektaşlarım bilindiği üzere ihtiyadi haciz kararına ancak kanun da sayılı olan yetki, teminat ve ihtiyati haciz nedenlerinden ötürü itiraz edilebilmektedir.Bu sayılı nedenler dışında örneğin karara dayanak yapılan senetteki imzanın borçluya ait olmaması gibi bir durumda menfi tespit davası açılması gerekir.
Benim sorum bu gibi durumlarda menfi tespit davası açmaksızın ihtiyati haciz kararını ortadan kaldıracak bir yolun, bir müesesenin olup olmadığı yönündedir.
İlginize şimdiden teşekkürler iyi çalışmlar.
Old 05-11-2008, 18:17   #2
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4327

K. 2005/4177

T. 25.4.2005

• İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ( İtiraz Sebeplerinin Sınırlı Olup Şekli Nitelikte Olduğu - İmza İtirazı ve Ödeme Yasağı Gerekçesiyle İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• ÖDEME YASAĞI KONULMASI ( Çekin Çek Vasfını Ortadan Kaldırmayacağı - İhtiyati Haczin Kaldırılması )

• ÇEKTE İMZA ( Keşideciye Ait Olup Olmadığına İlişkin İncelemenin Menfi tespit Davasının Konusu Olduğu - Çekteki İmzaya İtiraz Nedeniyle İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

2004/m. 265

6762/m. 711

ÖZET : İİK.nun 265 inci maddesinde ihtiyati haciz kararına itirazın koşulları açıkça hükme bağlanmıştır. Anılan maddede, borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Bu itiraz sebepleri, sınırlı olup, şekli niteliktedir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10.02.2005 tarih ve 2005/42-2005/42 D.İş sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi karşı taraf ( alacaklı )vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : İhtiyati hacze itiraz eden Selim Demir vekili, müvekkili aleyhine 21.12.2004 keşide tarihli ve 120.000.000.000 TL bedelli çekten dolayı ihtiyati haciz kararı verildiğini, anılan çekin çalıntı olduğunu, zaten ödemeden men yasağı kaşesinin vurulduğunu, imzanın müvekkiline ait bulunmadığını, diğer itiraz edenler vekili ise, keşideci ile müvekkillerinin ticari ilişkisinin olduğunu, bu çekin teminat çeki olarak düzenlenip verildiğini, müvekkillerinden Aslıhan Hastaoğlu'nun eczanesinden çalındığını, ihtiyati haciz talep eden ve ciranta Sabri Arunkal ile hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmişlerdir.
Alacaklı vekili, istemin reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, keşideci itiraz eden Selim Demir'in dosyaya sunulan belgelerdeki imzaları ile çekteki imzası arasında bariz fark bulunduğu, hacze konu çeke ilişkin ödemeden men yasağı talimatı verdiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle, itirazların kabulüne, Selim Demir, Ö.Evren Hastaoğlu ve Aslıhan Hastaoğlu hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz talep eden vekili temyiz etmiştir.
İstem, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkindir.
İİK.nun 265 inci maddesinde ihtiyati haciz kararına itirazın koşulları açıkça hükme bağlanmıştır. Anılan maddede, borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Bu itiraz sebepleri, sınırlı olup, şekli niteliktedir. Somut olayda ise, ihtiyati hacze konu çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı yönde şüphe bulunduğu, ödemeden men yasağı talimatı verildiği, ilerde telafisi mümkün zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak, bahse konu çekin süresinde ibraz edildiği anlaşılmış olup, ödemeden men yasağı verilmesi çekin çek vasfını ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı açılması muhtemel menfi tespit davasının konusunu oluşturabilecektir. O halde mahkemece, İİK.nun 265 inci maddesinde sayılan itiraz sebepleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 25.04.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-11-2008, 16:36   #3
Av.Ender

 
Varsayılan

Menfi tesbit davası yerine, eğer alınan ihtiyati haciz kararıyla ilgili esas icra takibine geçilmiş ise, İcra Mahkemesine imzaya itiraz davası açarak, icra takibinin iptalini de sağlayabilirsiniz.Bu cevabı,ihtiyati haciz kararına konu alacağın temeli olarak bir çekin ya da bononun var olduğunu düşünerek veriyorum
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tutuklama Kararına İtiraz SHODAN Meslektaşların Soruları 5 21-09-2008 13:42
Kovuşturmasızlık Kararına İtiraz Av.Ü.TEKİN Meslektaşların Soruları 8 02-08-2008 22:58
İhtiyati Haciz-Usulsüz Tebliğ-Borca İtiraz ACİL! Av.Ömer Meslektaşların Soruları 12 06-05-2008 13:23
Mahkeme Kararına İtiraz hasan Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 14:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02795792 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.