Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik dışı çocuk ve tanıma-Çocuğu Nüfus Kaydı Yok

Yanıt
Old 11-10-2008, 18:01   #1
av.knel

 
Varsayılan Evlilik dışı çocuk ve tanıma-Çocuğu Nüfus Kaydı Yok

Müvekkilimizin B(aba) 2 gün önce evlilik dışında bir Ç(ocuğu) dünyaya geldi. A(nne) cocuğu henüz nüfusna kaydettirmedi.
A çocuğu kesinlikle istememektedir. A nin yaşı küçük(16) ve okula gitmektedir.
Şahsi görüşüm, çocuğun yaşı itibariyle annede kalması taraftarıyım. Fakat anne çocuğu istememekte ve küçük bir çocuk için çok kötü bir ev ortamında yaşamaktadır. Annenin aileside çocuğu istememektedir. Ve çocuğun durumundan endişe etmekteyiz.

Soru: Henüz nüfusa annesi adına kaydı dahi yapılmamış çocuğu(adı yok) B nasıl tanıyabilir? Mahkeme bu durumda bir karar verir mi?
Soru: Çocuğun velayetini alabilirmiyiz?
Soru: Çocuğun sağlığını, güvenliğini korumak amacıyla neler yapılabilnir?

Saygılarımla!
Old 11-10-2008, 18:22   #2
advokat34

 
Varsayılan

1- Çocuğun babası küçüğün nüfusa kaydını yapıp aynı zaman da nüfus dairesinde tanımayı yapabilir.
2- Medeni Kanuna göre evlilik dışı doğan çocukların velayet yetkisi yasal olarak annede olduğu için, baba küçüğün velayetini ancak mahkeme kararıyla alabilir.
3- Çocuğun güvenliğinden endişe ediliyorsa yepılacak şey, bir an önce küçüğün kaydını yapıp, açılacak velayet davasında (en azından dava sonuçlanana kadar bahsettiğiniz gerekçelerle) ihtiyati tedbir istemiyle çocuğu babanın almasını sağlamaktır diye düşünüyorum.
Old 11-10-2008, 18:27   #3
av.knel

 
Varsayılan

Yanıtlarınız için teşekkür ederim.

Beni düşündüren sorun; adı, sanı belli olmayan ve şuan annesinde bulunan çocuğun nüfus işlemlerini yapabilirmiyiz. Hiç nüfus müdürlüğü ile uğraşmadan tüm taleplerimizi mahkemeye ileterek gerçekleştirebilirmiyiz. Çocuk annesi tarafından tarafımıza gösterilmemektedir.
Old 11-10-2008, 18:31   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Çocuğun annesinin ve (o ergin olmadığına göre) onun anne ve babasının müvekkilinizi en azından TCK 104'de düzenlenen suç nedeniyle şikayet edebileceğine dikkat çekmek isterim. Velayet hakkında açılabilecek bir dava, bu şikayeti tetikleyebilir.
Old 11-10-2008, 18:35   #5
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Çocuğun annesinin ve (o ergin olmadığına göre) onun anne ve babasının müvekkilinizi en azından TCK 104'de düzenlenen suç nedeniyle şikayet edebileceğine dikkat çekmek isterim. Velayet hakkında açılabilecek bir dava, bu şikayeti tetikleyebilir.

Uyarınız için teşekkürler! Fakat bu maddeden dolayı şuan açılmış bir dava zaten mevcut.
Karşı taraf ne çocuğu istiyor, ne de çocuğu tarafımıza veriyor. Tüm çabamız çocuğun güvenliğini ve sağlığını korumak.
Old 11-10-2008, 18:36   #6
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın av.knel,
Çocuğun nüfus kütüğüne kaydedilmemesi tanımaya engel oluşturmaz diye düşünüyorum. Mahkemeye yapılan yazılı başvuru üzerine veya nüfus müdürlüğüne yapılacak açıklama ile baba ile çocuk arasında soybağı kurulur. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili hükmü aşağıdadır:
Tanıma işlemi
MADDE 28- (1) Tanıma; babanın yazılı başvurusu üzerine mahkemede yapılmışsa mahkeme tarafından, notere başvurusu üzerine düzenlenen senetle yapılmışsa noter tarafından tanımanın yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilir.
(2) Tanımanın babanın vasiyetnamesindeki beyanla yapılması durumunda nüfus müdürlüğüne bildirim, vasiyetnameyi açan hâkim tarafından yapılır.
(3) Nüfus memuruna yapılan tanıma beyanı ise doğrudan aile kütüklerine tescil edilir.
(4) Tanınan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir.
(5) Yurt dışında yapılan tanıma işlemlerine ait bildirimler dış temsilciliklere veya Türkçeye tercüme edilip, onaylanmış olmak kaydıyla yurt içinde nüfus müdürlüklerine yapılabilir.

Nüfus Müdürlüğüne doğan çocuğu bildirim hakkı öncelikle veli, vasi, kayyıma aittir, bunların bulunmaması halinde büyükana, büyükbaba veya ergin kardeşler ya da çocuğu yanında bulunduranlar yetkilidir. Evlilik dışında doğan çocuğun velisi sadece anne olduğundan anne gereğini yerine getirmiyorsa mahkemeden kayyım atanmasını istemek gerekir. Atanacak kayyım çocuğun doğumunu yasaya uygun olarak bildirmekle yükümlüdür.

Eğer velayet davasını açmayı düşünüyorsanız kanımca velayet davasında çocuğun temsilini bağımsız olarak sağlayabilmek için ve anne ile çocuğun yararları çatıştığı için kayyım atanması yararlı olacaktır, kayyım atanmasını isteyebilirsiniz. Dolayısıyla atanan kayyım gerekli diğer işlemleri de yapmakla yükümlü hale gelir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili hükümleri aşağıdadır:
Bildirim yükümlülüğü ve süresi
MADDE 15- (1) Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
(2) Bildirim; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir.
(3) Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ve ana ile babanın tam kimlik bilgileri ile nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Dış temsilcilik bildirim tarihi olarak evrakın postaya verildiği tarihi esas alarak düzenleyeceği doğum tutanağını nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.
(4) Doğumla ilgili yapılan bildirimler nüfus müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir.
(5) İlgilinin herhangi bir belge ibraz edememesi halinde sözlü beyanı esas alınarak bildirim tutanaklara geçirilir ve doğum tutanakları bildirimi yapan ile görevliler tarafından imzalanır.
(6) Ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmaz. Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar doğuş sırasıyla yazılırlar.

Saygılarımla
Old 11-10-2008, 18:41   #7
advokat34

 
Varsayılan

Çocuğun nüfusa kaydını yapması için annenin varlığı zorunlu değildir. Yani uygulamada her ne kadar tanıma yaparken annenin imzası da isteniyorsa da bu durum nüfus müdürüne anlatıldığı vakit küçüğün kaydı ve tanıması yapılır ve anneye de bu durum tebliğ edilir.Yalnız anne 18 yaşından küçük olduğu için çocuğun kaydı yapıldığında sistem otomatik olarak ssvcılığa suç duyurusunu gündeme getirmektedir. Ancak Nüfus Müdürleri böyle durumlarda insiyatiflerini genellikle olumlu yönde kullanmakta yani mümkün mertebe vatandaşı savcılığa sevk etmeme eğilimindedirler. (Tabi somut olayın özelliğine göre, özellikle küçüğün menfaati ve tarafların iyiniyetleri bu konuda etkili olmaktadır.)
Old 11-10-2008, 18:41   #8
av.knel

 
Varsayılan

İlgili maddeleri okudum. Ama aklımı kurcalayan husus şu çocuğun bir adı olacak mı, bu adı baba belirleyebilir mi(mahkeme aracılığıyla ya da nüfusa başvurarak)

Evlilik dışı doğan çocuklarda kanunen velayet anneye verildiğine göre; açacağımız velayet davasında çocuk için kayyıma gerek var mı?
Tanıma ve velayet davası birlikte açılabilinir mi?
Old 11-10-2008, 18:46   #9
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Tanıma bir dava değildir, sadece yenilik doğuran bir irade açıklamasıdır. Velayet davasında çocuğun yararı için kayyım atanmasını gerekli buluyorum, çocuğun yasal temsilcisi ile çocuğun yararları çatışmaktadır. Kayyımlığın zorunluluk halinde başvurulacak bir kurum değil çocuğun yararlarını gözetecek bir kurum olarak bakılmasından yana olduğum için bu yönde düşüncemi açıkladım.
Çocuğun adı yasada velayetin kapsamı içinde değerlendirildiğinden düşünceme göre velisi olan annesi adını verebilir.
Old 11-10-2008, 18:57   #10
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Ortalığı biraz karıştırayım:
Anne, kendisi de velayet altında olan 16 yaşındaki çocuk, doğan bebeğin velisi midir?
Old 11-10-2008, 18:59   #11
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Ortalığı biraz karıştırayım:
Anne, kendisi de velayet altında olan 16 yaşındaki çocuk, doğan bebeğin velisi midir?

İşte şimdi tam oldu. Korkmaya soruyordum.Cengiz Bey tam size özgü bir soru!
Old 11-10-2008, 19:02   #12
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.knel
İşte şimdi tam oldu. Korkmaya soruyordum.Cengiz Bey tam size özgü bir soru!

Korkmaya sormak da size özgü.
Old 11-10-2008, 19:04   #13
advokat34

 
Varsayılan

Yaşının küçük olması çocuğun anesi olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğine göre, annedir ama veli değildir çünkü kendisi velayet altındadır ve henüz velayet yetkisine yasal olarak sahip değildir. İşte bunun için çocuğa kayyım tayin edilmelidir çünkü anne reşit olana kadar velayet hakkına sahip olamayacaktır.
Old 11-10-2008, 19:05   #14
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Veli olmak başka erginlik başka bir konu, annenin veli olduğundan kuşku duymamak gerek.
Old 11-10-2008, 19:07   #15
av.knel

 
Varsayılan

TÜRK MEDENİ KANUNUSayın Özge YÜCEL ve Av. Eylül


TMK.MADDE 337.- Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.
Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.Bu maddenin 2. fıkrası gereği çocuk için vasi atanması ya da talebimiz olursa velayetin babaya verilmesi gerekiyor.
Old 11-10-2008, 19:10   #16
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Veli olmak başka erginlik başka bir konu, annenin veli olduğundan kuşku duymamak gerek.

Hayır. MK 337/2 buna engeldir.

Alıntı:
Madde 337 - Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.
Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.
Old 11-10-2008, 19:13   #17
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

MK 337/2 ile ilgili yanıtı sayın av.knel benden önce yazmış bile.
Böylece sayın av.knel kendi sorusuna kendisi yanıt bulmuş oluyor sanırım.
Old 11-10-2008, 19:15   #18
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

337/2 anne veli değildir demiyor, annenin velayetini kabul ederek vesayet altına alınması veya velayetin babaya verilmesi gerekliliğini öngörüyor.
Old 11-10-2008, 19:20   #19
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Böylece sayın av.knel kendi sorusuna kendisi yanıt bulmuş oluyor sanırım.

Siz meslektaşlarım sayesinde sorularıma yavaş yavaş cevap buluyorum.Yalnız 2 günlük bir çocuğu tanıdığımızda(annesi olmadan) adını nüfusa yazdırabilecekmiyiz?
Old 11-10-2008, 19:28   #20
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
337/2 anne veli değildir demiyor, annenin velayetini kabul ederek vesayet altına alınması veya velayetin babaya verilmesi gerekliliğini öngörüyor.

Sayın Yücel, 337. maddenin 1. fıkrası kuralı koyuyor, 2.fıkra istisnaları düzenliyor. Yaşı küçük annenin velayetini madde kabul etmiyor ancak fıkradaki "veya velayeti babaya verir." kısmı kafa karıştırıyor; sanki velayeti anneden alıp babaya verirmiş gibi.Esasen bir bütün olarak maddenin (ve Medeni Kanun'un) bu konuyu kapsamlı düzenlemediği kanısındayım. Örneğin sayın av.Knel'in son sorusuna ne bu maddede ne de 339/son'da bulabiliyoruz.
Old 11-10-2008, 19:32   #21
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Kanımca 337/2 bir istisnayı değil çocuğun yararı doğrultusunda velayetin düzenlenmesini öngörüyor, çocuğun velayetinin babaya verilmesine veya vesayet altına alınmasına dek ne yapılacak peki, bir boşluk olması düşünülemez. Çocuğun velisi annedir ama anne çocuğun yararını koruyacak olgunlukta olmadığından velayetin düzenlenmesi gerekir. Av.knel'in son sorusunun yanıtını ben ilk mesajımda Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleriyle verdiğimden yeniden açıklamaya gerek duymuyorum. Nüfus müdürlüğüne bildirim yapmaya veli, vasi veya kayyım yetkilidir.
Old 11-10-2008, 19:39   #22
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Kanımca 337.madde şöyle olmalıydı:

"(1)Anne ve baba evli değilse ve anne erginse, velayet anneye aittir.
(2)Annenin küçük veya kısıtlı olması ya da ölmüş bulunması halinde hakim kendiliğinden, çocuğun çıkarını gözeterek bir vasi atar ya da talebi halinde velayeti babaya verir.
(3)Ergin olmayan ya da kısıtlı bulunan anne, velayete ilişkin hakları hakim kararına dek geçici olarak kullanır."
Old 11-10-2008, 19:46   #23
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Nüfus müdürlüğüne bildirim yapmaya veli, vasi veya kayyım yetkilidir.

Bu durumda bildirime baba yetkili olmadığına göre, baba tanıma olmadan çocuğa vasi veya kayyım atanmasını talep edebilir mi?
Old 11-10-2008, 19:50   #25
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

TMK 426. maddesine göre vesayet makamı aşağıda yazılı hallerde veya kanunda belirtilen diğer durumlarda ilgilisinin isteği üzerine kayyım atar. Baba tanımadıkça baba olarak kabul edilemeyeceği için bana göre ilgili olarak da kabul edilemez.
Old 11-10-2008, 19:54   #26
av.knel

 
Varsayılan

Peki ilgili olarak kabul edilemeyeceksek. Bildirimi nasıl yapacağız? Ve tanımayı nasıl gerçekleştireceğiz. Bu durumda sorum askıda kalmıyor mu?
Old 11-10-2008, 19:59   #27
Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Önce tanıma beyanında bulunulmasını, sonra ise kayyım tayininin istenmesini ve kayyımın ivedilikle gerekli işlemleri yapmasını veya velayet davasının açılması(ve kayyım atanmasının istenmesini) ve verilen karar ile veli olarak gerekli kaydın yapılmasını öneririm.
Old 13-10-2008, 12:33   #28
av.knel

 
Varsayılan

Tanıma için nüfus müdürlüğüne gerekli başvuruları yaptık; fakat müdürlük anne olmadan babanın tek başına tanıma yapamayacağı gerekçesiyle (çocuğun henüz nüfus kaydı bulunmadığından) talebimizi ret etti.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik Dışı Çocukların,Anneleri Ortada Yoksa,Nüfus Kaydı Nasıl Yaptırılabilir? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 10-10-2008 10:55
Evlilik Dışı Doğan Kızımın Kaydı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-09-2008 14:54
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti,Babanın Çocuğu Kaçırması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-01-2008 19:33
Evlilik Dışı Yeni Doğacak Bebeğin Baba Nüfusuna Kaydı Daruma Hukuk Soruları Arşivi 4 20-05-2005 12:05
Evlilik Dışı Çocuk lutfu Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 00:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05727291 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.