Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

öğretmenin izinsiz yurtdışı çıkışı

Yanıt
Old 07-10-2008, 20:58   #1
AVUKAT ŞÜKRAN

 
Varsayılan öğretmenin izinsiz yurtdışı çıkışı

merhaba arkadaşlar,bir öğretmen arkadaşım milli eğitim müdürlüğünden izin almadan yurtdışına çıktığı gerekçesi ile disiplin soruşturması geçiriyor.bu konu ile ilgili mevzuat konusunda bana yardımcı olur musunuz?Teşekkür ederim.
Old 07-10-2008, 23:10   #2
Av.Barış

 
Varsayılan

657 sy yasa
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER:
125. madde
C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

İzinsiz il hudutlarına çıkma aylıktan kesme nedeni olarak görünüyor.
Old 07-10-2008, 23:23   #3
Av.Barış

 
Varsayılan

birde danıştay kararı buldum.

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 1991/1695
K. 1992/322
T. 25.2.1992
# HASTALIK İZNİNİN İL SINIRLARI DIŞINDA GEÇİRİLMESİ NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI ( Aynı İle Bağlı İlçenin İl Sınırları Dışı Sayılamaması )
# İL SINIRLARI DIŞINA İZİNSİZ ÇIKMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANMA İDDİASI ( Memurun Hastalık İzninde )
# MEMURUN HASTALIK İZNİNDE İL SINIRLARI DIŞINA ÇIKAMAMASI ( Aynı İle Bağlı İlçeye Giden Memura Verilen Disiplin Cezası )
657/m.125
ÖZET : Hastalık izninin görev yeri dışında geçirilip geçirilmediği araştırılırken aynı ile bağlı ilçeye gidilmesi il sınırlarının terkedilmesi anlamına gelmez. Bu nedenle disiplin cezası yersizdir.
İstemin Özeti: Davacının 1/15 oranında aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Konya Köy Hizmetleri 2. Bölge Saymanlık Müdürlüğünün 24.7.1989 gün ve 1989/ÖZ-2 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davayı; hastalık nedeniyle alınan 10 günlük raporun Konya ili ... ilçesinde geçirilmiş olması nedeniyle 657/C-g maddesi uyarınca, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Yönetmeliğinin 5. maddesine göre davacının amirinden izin almaksızın, hastalık iznini görev yerinden başka yerde geçimiş olduğu gerekçesiyle reddeden Konya İdare Mahkemesinin 8.11.1989 gün ve E: 1989/667, K: 1989/925 sayılı kararının; iznini geçirdiği yerin aynı ile bağlı ... İlçesi olduğu, il hudutlarını terketmediği ileri sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti: Yerinde olmayan temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi: G.Ç.
Danıştay Savcısı M.İ.D.`nin Düşüncesi: Davacının; izinsiz olarak, ikamet ettiği ilin hudutlarını terketmesi nedeniyle, 1/15 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziyesine dair disiplin işleminin iptali talebiyle açtığı davanın reddi yolundaki Konya İdare Mahkemesi kararı temyiz olunmakla dosya incelendi.
Dosya içeriğine göre davacı; 10 gün hastalık izni almış, iznini görev yaptığı yer dışında geçirmiştir. Davalı, anılan eylemi 657 sayılı Yasanın 125/C-g maddesi kapsamında "izinsiz olarak ikamet ettiği ilin hudutlarını terketme" olarak değerlendirilmiş, davacı ise; iznini geçirdiği yerin aynı ile bağlı ... İlçesi olduğunu, il hudutlarını terketmediğini iddia ile, eylemin anılan madde kapsamına girmediğini iddia etmiştir. Şu hale göre anlaşmazlık, "ikamet edilen ilin hudutları" tabirinin kapsamını tayinden kaynaklanmaktadır.
657 sayılı Yasanın 125/C-g maddesi "ikamet edilen il hudutları" tabirine yer vererek, geniş anlamda mülki idare sınırlarını esas aldığına, "ikamet edilen il merkezi sınırları" ibaresine yer vermediğine göre, Konya ilinde ikamet eden davacının aynı ile bağlı ... İlçesinde hastalık iznini geçirmesi, il hudutlarının izinsiz terki anlamına gelmez. Bu itibarla davacı hakkında 657 sayılı Yasanın 125/C-g maddesinin uygulanması mümkün değildir.
Her ne kadar "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Yönetmeliği"nin 5. maddesi karşısında davacı, mülki amirin onayı olmadan hastalık iznini görev yerinden başka yerde geçirmiş ise de; bu eylem 657 sayılı Yasanın 125/C-g maddesi kapsamına girmediğinden, davanın anılan maddeye göre cezalandırılmasında yasal isabet yoktur. Hal böyle olunca dava konusu işlemin iptali gerekirken, davanın reddi yolundaki yerel idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülememiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ve yerel mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık Konya İlinde görevli olan davacının 10 günlük hastalık raporunun aynı il`e bağlı ... İlçesinde geçirmesi nedeniyle verilen disiplin cezasına ilişkindir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Konya Köy Hizmetleri 2. Bölge Saymanlık Müdürlüğünde ... görevinde olan davacının rahatsızlığı nedeniyle Konya Devlet Hastanesinden 10 gün rapor alarak eşinin yıllık izinde bulunduğu Konya-... ilçesine gitmiş olduğu anlaşılmaktadır.
657 sayılı Yasanın 125/C-g maddesi "ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek" kuralını getirmiştir. Ancak uyuşmazlık konusu olayda aynı il`e bağlı ilçeye gidilerek il hudutlarının terkedilmiş sayılamayacağı açıktır.
Bu durumda İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle Konya İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 25.2.1992 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SSK dan çıkışı verilmemiş olan işçi tazminat davası açabilir mi Av.Turan Meslektaşların Soruları 2 23-05-2009 04:56
Memurların yurt dışına çıkışı YASEMİN Hukuk Soruları 3 21-07-2008 19:57
öğretmenin yarı yılda emekli olamaması,hapis cezası nedeniyle memurluktan atılması Avukat Neslihan Meslektaşların Soruları 3 17-01-2008 10:34
Öğretmenin habersiz tayin şoku Seyda Hukuk Haberleri 0 08-01-2007 09:07
İş Çıkışı walkalone Hukuk Soruları Arşivi 4 17-02-2002 10:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02598691 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.