Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mahalle muhtarını şikayet merci

Yanıt
Old 07-10-2008, 10:24   #1
Av.S.S

 
Varsayılan Mahalle muhtarını şikayet merci

Arkadaşlar,mahalle muhtarlarının görevlerini ihmal nedeniyle şikayet merci kaymakamlık mıdır? dava açmak da istiyoruz prosedür nasıl acaba?Bilgisi olan ,daha önce böyle bir davayla karşı karşıya kalan arkadaşlar varsa yorumlarınızı bekliyorum.saygılar
Old 07-10-2008, 10:49   #2
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;
Görevi ihmal, Ceza Kanunumuzda suç olarak düzenlenmiş olmakla, C.Savcılığına şikayet edebilirsiniz. Ne tür bir dava açmak istediğiniz hakkında açıklama yaparsanız, yardımcı olabiliriz.
Kolaylıklar dilerim.
Old 07-10-2008, 12:05   #3
Av.S.S

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım ilginize teşekkür ederim,
muhtarların işlemleri nedeniyle yapılacak şikayetler kaymakamlığa yapılır şeklinde bir duyum aldım.bu doğru mudur?Bunun dışında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız,benim merak ettiğim idari olarak dava açabilirmiyiz,idari yollara başvurabilirmiyiz?
Old 07-10-2008, 12:28   #4
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;
Mahalle muhtarlığı aleyhine nasıl bir idari dava açmayı düşündüğünüzü anlayamadım. Ancak, mahalle muhtarlığı Kaymakam ve ilde Valinin denetimindedir. Bu itibarla Kaymakamlığa şikayette bulunabilirsiniz.
Old 07-10-2008, 13:10   #5
halit pamuk

 
Varsayılan

4483 sayılı kanunun 3/j bendine göre ") Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali" soruşturma izni vermeye yetkilidir.

Soruşturma izni vermesi ya da verilmemesi kararına karşı ise aynı kanun 9. maddesi uyarınca bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

"İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.
Old 07-10-2008, 15:49   #6
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın Av.S.S,

Uygulasını yaptığım olayda mahalle muhtarı hakkında C. Savcılığı'na şikayet dilekçesi verdik. C. Savcılığı tarafından dosya -Sayın adnan koray'ın mesajında belirtildiği şekilde- soruşturmaya izin verilmesi için ilçe kaymakamlığına gönderildi. Kaymakamlık tarafından yapılan tahkikat sonucunda soruşturma izni verildi. Sanık muhtar tarafından karara karşı itiraz edilmesi ve itirazın reddi üzerine C. Savcılığı tarafından aleyhine kamu davası açıldı. Bizim olayımızda ceza davası halen derdesttir. Bunun dışında idari dava yolu ile ilgili tecrübesi olan meslektaşlar tecrübelerini paylaşırlarsa biz de bilgi sahibi oluruz.

Saygılar,

Av. Yüksel Eren
Old 07-10-2008, 15:54   #7
nil-nil

 
Varsayılan

Nasıl bir idari dava açamayı istiyorsunuz? idari dava açılamayacağı kanantindeyim.
Old 07-10-2008, 16:07   #8
halit pamuk

 
Varsayılan

4541 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin teşkiline dair kanunun 18. maddesine göre,
"Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve terahi gösterdikleri takdirde vali vaya kaymakamlar kendilerine yazılı ihtarda bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli çektirilir ve idare heyeti karariyle vazifelerine nihayet verilir."

benzer bir hüküm köy muhtarları için köy kanunun 41. maddesinde de var.

T.C.
DANIŞTAY
8. DAİRE
E. 1987/259
K. 1987/245
T. 21.5.1987
• MAHALLE MUHTARININ GÖREVDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( Muhtarın İli Terkettiği Öne Sürülerek Muhtarlık Görevinden Düşürülmesi İsteminin İl İdare Kurulunca İncelenerek Karar Verilmesi )
• İL İDARE KURULU ( Mahalle Muhtarının Görevden Düşürülmesine Karar Verme Organı )
2709/m.127
4541/m.18
ÖZET :Mahalle muhtarının ili terk ettiği öne sürülerek muhtarlık görevinden düşürülmesi isteminin İl İdare kurulunca incelenerek karar verilmesi gerekir.

İstemin Özeti : ....... Valiliğince Merkez ....... Mahallesi Muhtarı .......'nın 2 ay önce evini ....... iline taşıdığı ve ili terk ettiği belirtilerek, 2575 sayılı Danıştay Yasasının 32. maddesi ( b ) fıkrası uyarınca Muhtarlık görevinden düşürülmesi istemi üzerine açılan dosya incelendi:

KARAR :

2709 sayılı T.C. Anayasasının 127. maddesinde Mahalli İdareler, il belediye ve köy halkının yerel olarak gereksinimlerini karşılamak üzere kuruluş esasları Yasada belirtilen ve karar organları, gene Yasada gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır.

4541 sayılı Yasada düzenlenen durumu ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar kurullarının ise Yasalarla verilen bir takım görevleri yapmakla yükümlü oldukları ve Anayasanın 127. maddesinde belirtilen nitelikte mahalli idare birimi ve organı olmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi konusundaki denetimin de yargı yolu ile olmayacağı, 4541 sayılı Yasanın 18. maddesinde belirtildiği gibi, idare kurulu kararı ile görevlerine son verileceği açıktır.

Görev yerini terk eden Mahalle Muhtarının durumunun İl İdare Kurulunca incelenerek, karar verilmesi gerektiğinden, mahalle muhtarının görevinden düşürülmesi isteğine ilişkin yazı ve eklerinin ....... Valiliğine gönderilmesine ve dosya kaydının kapatılmasına 21.5.1987 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 10-10-2008, 11:47   #9
Av.S.S

 
Varsayılan

Sn Meslektaşlarım hepinize çok teşekkür ederim Sn Av.Yüksel Eren 'in daha önce benzer bir durumla karşılaştığını düşünerek,sanırım onun izlediği yolu izleyeceğim.önce suç duyurusunda bulunacağım.İnanın o kadar çok meslektaşıma danıştım ki ,ama hepsinin kafası karıştı.Önce Kaymakamlığa şikayet etmelisin savcılığa gerek yok diyenler ve hayır bu görevi ihmaldir ve görevi ihmal ceza kanununda vardır dolayısıyla savcılığa gideceksin diyenler
İdari bir dava açıp açamayacağımı ise hala tam bilemiyorum.Neyse herkese teşekkürler
Old 10-10-2008, 14:46   #10
halit pamuk

 
Varsayılan

Kafa karışacak bir durum yok.

iki talepde bulunulacak.

1. Birincisi 4483 sayılı kanun kapsamınsa cezai soruşturma için.(savcılığa da yapılabilir savcılıkta idari izin için kaymakamlığa ya da merkez ilçe ise valiliğe gönderecektir)

2. 4541 sayılı kanun kapsamında idare kuruluna idari başvuru (cezai değil)
Old 10-10-2008, 15:06   #11
halit pamuk

 
Varsayılan

Ayrıca Mahalle muhtarlığının tüzel kişiliği olmadığını bu konu nedeniyle hatırlatmak isterim.


T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8380
K. 2004/9183
T. 16.9.2004
• MAHALLE MUHTARLIKLARI ( Tüzel Kişilikleri Bulunmadığı - Taraf Olma Ehliyetleri Olmadığı/Davada Mahallenin Bağlı Bulunduğu Belediyenin Hasım Olması ve Husumetin Ona Yöneltilmesi Gereği )
• BELEDİYEYE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Mahalle Muhtarlıklarının Tüzel Kişilikleri Bulunmadığı/Taraf Olma Ehliyetleri Olmadığı - Davada Mahallenin Bağlı Bulunduğu Belediyenin Hasım Olması Gereği )
• TARAF OLMA EHLİYETİ ( Mahalle Muhtarlıklarının Tüzel Kişilikleri ve Taraf Olma Ehliyetleri Bulunmadığı - Davada Husumetin Bağlı Bulunduğu Belediyeye Yöneltileceği )
• MAHALLE MUHTARLIKLARINA AÇILAN DAVALAR ( Tüzel Kişilikleri Bulunmadığı - Davada Gerçek Hasım Olması Gereken Belediyenin Dahili Dava Yoluyla Taraf Olamayacağı )
• TÜZEL KİŞİLİK ( Köy Muhtarlıkları Tüzel Kişiliğe Sahip Olmasına Rağmen Mahalle Muhtarlıklarının Tüzel Kişilikleri Bulunmadığı )
442/m. 36
4541/m. 1, 8
ÖZET : 442 sayılı Köy Kanununun 36. maddesi hükmü gereği köy muhtarlıkları tüzel kişiliğe sahip olup tüzel kişiliği köy muhtarı temsil eder. Buna karşın 4541 Sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun 1. maddesinde, şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8. maddesine göre kurulacak olan mahallerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyetinin bulunacağı belirtilmiştir.

Bu kanunla mahalle muhtarlıklarına bir tüzel kişilik verilmemiştir. Belirtilen nedenle mahalle muhtarlıklarının davada taraf olma ehliyetleride yoktur. Davada mahallenin bağlı bulunduğu belediyenin hasım olması ve husumetin ona yöneltilmesi gereklidir. Diğer taraftan davada gerçek hasım olması gereken belediyenin dahili dava yoluyla davada taraf olmasıda mümkün değildir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacılar, miras bırakanları adına kayıtlı 1 parsel sayılı taşınmaza davalıların bina yapmak ve yolu genişletmek suretiyle müdahalede bulunduklarını ileri sürerek elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinde bulunmuşlardır.

Davalı B. K., dava konusu binanın muhtarlık binası olarak Belediye tarafından yapıldığını, taşkın kısmın davacıların rızası ile inşaa edildiğini bildirip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, çekişme konusu binanın 2. katındaki balkonunun davacılara ait taşınmaza 6.62 m2 lik tecavüzlü olduğunun belirlendiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı B. K. tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden toplanan delillerden çekişmeli 1 parsel sayılı taşınmazın davacıların miras bırakanına ait olduğu komşu 2 parsel sayılı taşınmazın ise köy tüzel kişiliği adına kayıtlı olup bu yerdeki yapının davacıların taşınmazına taşkın bulunduğu ve muhtarlık hizmet binası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Taşkın yapının bulunduğu taşınmaz önceden Kırankaş Köyü Tüzel Kişiliğine ait iken bilahare bu yerin Esiroğlu Belediye hudutları içerisine alındığı ve Köy Muhtarlığının mahalle muhtarlığına dönüştüğü dosya kapsamıyla sabittir.

Bilindiği üzere 442 sayılı Köy Kanununun 36. maddesi hükmü gereği köy muhtarlıkları tüzel kişiliğe sahip olup tüzel kişiliği köy muhtarı temsil eder. Buna karşın 4541 Sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair Kanunun 1. maddesinde, şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8. maddesine göre kurulacak olan mahallerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyetinin bulunacağı belirtilmiştir.

Bu kanunla mahalle muhtarlıklarına bir tüzel kişilik verilmemiştir. Belirtilen nedenle mahalle muhtarlıklarının davada taraf olma ehliyetleride yoktur.

Öyleyse davada mahallenin bağlı bulunduğu belediyenin hasım olması ve husumetin ona yöneltilmesi gereklidir. Diğer taraftan davada gerçek hasım olması gereken belediyenin dahili dava yoluyla davada taraf olmasıda mümkün değildir.

SONUÇ : Hal böyle olunca mahalle muhtarı olduğu anlaşılan davalı B. K. aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-10-2008, 07:57   #12
Av. Nurten Kozan

 
Varsayılan

Sayın Av. S.S.;
Sayın Koray'ında belirttiği üzere kafa karıştıracak bir durum yok. Bende bir muhtar hakkında "görevi kötüye kullanmadan" şikayette bulundum ve hakkında dava açıldı. Yarglama hala derdest.( Tebliğat çıkardığım borçlu adreste olmasına rağmen, ptt görevlisine adresten ayrıldığını bildirerek, tebliği engellemesi nedeniyle)C.Savcılığına şikayetiniz üzerine zaten soruşturma izni istenmekte ve bunun üzerine soruşturma yapılmaktadır. İdari soruşturma bu yönüyle başlamış olmaktadır.
Ancak, TCK hükümlerine göre suç oluşturmayan bir durum söz konusu ise o zaman doğrudan ilgili Kaymakamlık yada Valiliğe şikayette bulunabilirsiniz.
Kolaylıklar dilerim.
Old 12-12-2012, 20:23   #13
Abalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.S.S
Arkadaşlar,mahalle muhtarlarının görevlerini ihmal nedeniyle şikayet merci kaymakamlık mıdır? dava açmak da istiyoruz prosedür nasıl acaba?Bilgisi olan ,daha önce böyle bir davayla karşı karşıya kalan arkadaşlar varsa yorumlarınızı bekliyorum.saygılar

Köy ve Mahalle Muhtarlarını şikayet etmek için Kaymakamlığa başvurmanız gerekmektedir.

Kaymakamlığa yazılı şikayette bulunmanız hâlinde gerekli işlemler yapılır, lüzum görülürse Muhtar hakkında soruşturma açılıp disiplin cezası verilir ve yapılan işlemler sonucundan tarafınıza yazılı bilgi verilir.

Dava açmak için Savcılığa müracaat edebilirsiniz ancak şikayet konusu Muhtarın göreviyle alakalı ise Savcılık dosyayı 4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmesi talebiyle yine Kaymakamlığa gönderir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idari merci tecavüzü advocat63 Meslektaşların Soruları 13 01-04-2015 13:57
Mahalle Muhtarlığının yıkım kararı aldığı ev için tazminat davasında görevli mahkeme Şule Çimen Meslektaşların Soruları 3 05-10-2009 01:41
Merci Tayini Kararları... attorneytalay Meslektaşların Soruları 0 15-01-2008 12:31
idari merci tecavüzü Aybüke Kağan Meslektaşların Soruları 3 08-06-2007 21:55
Doktorun Yanlış Tedavisi - Bakanlığa Şikayet- Karşı Şikayet burcu nas Hukuk Soruları Arşivi 1 08-02-2007 14:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03866291 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.