Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

dolandırıcılıkta ceza zamanaşımı

Yanıt
Old 23-09-2008, 13:29   #1
qendal21

 
Varsayılan dolandırıcılıkta ceza zamanaşımı

selamlar.
dolandırıcılık suçu ile ilgili ceza zamanaşımı süresini düzenleyen bir yargıtay kararı aramaktayım. ceza zamanaşımı süresini ayrıntılı olarak düzenleyen(kesilmesini,durmasını vs) bir yargıtay kararı da olabilir.
ilgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
saygılar.
Old 24-09-2008, 17:08   #2
avfatih

 
Varsayılan

T.C.YARGITAYCEZA DAİRESİ 11
Esas No.2004/4597Karar No.2006/853Tarihi14.02.2006
765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102.4/104.25237-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/75252-TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/9
DOLANDIRICILIKDAVA ZAMANAŞIMILEHE HÜKMÜN UYGULANMASIKAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ÖZET5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 7. VE 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 9. MADDELERİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA; YÜKLENEN DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VE LEHE OLAN 765 SAYILI TCK.NUN 102/4 VE 104/2 MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN DAVA ZAMANAŞIMININ, SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHDEN TEMYİZ İNCELEME TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN AÇILAN KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMELİDİR
08.04.2003 gün ve 2003/74 Esas, 2003/89 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 19.03.2004 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7. ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; yüklenen dolandırıcılık suçunun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan ve lehe olan 765 Sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suçun işlendiği 30.12.1997 tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin,
SONUÇ : Hükmün 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 Sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2. maddele
Old 24-09-2008, 17:09   #3
avfatih

 
Varsayılan

T.C.YARGITAYCEZA DAİRESİ 6
Esas No.2004/8665Karar No.2005/1101Tarihi08.02.2005
765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102.4/342/5031412-CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU ( CMUK )/66
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMIÜÇ KİŞİDEN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİSAHTECİLİKSENET ASILLARI
ÖZETÜÇ KİŞİDEN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİNE İNCELEME YAPTIRILARAK RAPOR ALINMASI İÇİN TALİMAT YAZILDIĞI HALDE, TEK BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLA YETİNİLEREK HÜKÜM KURULMASI BOZMA NEDENİDİR
Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık Rahim hakkında yapılan duruşma sonunda: Beraatine ilişkin KONYA 1.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.12.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 13.9.2004 tarihli tebliğname ile 5.10.2004 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sanık hakkında dolandırıcılık suçlarından kurulan hükmün incelenmesinde;
Yüklenen dolandırıcılık suçlarının gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; sanığın sorgusunun yapıldığı 23.9.1997 tarihiyle hükmün verildiği tarih arasında TCK'nun 102/4.maddesinde öngörülen 5 yıllık asli dava zamanaşımının geçmiş bulunduğu ve bu süre içinde zamanaşımını kesen herhangi bir işlem de yapılmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkındaki dolandırıcılık suçlarından açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA,
Sahtecilik suçlarından kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesine gelince;
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Dosya içeriğine, iddia ve savunmaya göre, sanığın, daha önceden tanıyıp ticari ilişki içerisinde olduğu, ancak yakınanlarca tanınmayan ve herhangi bir ticari ilişkileri olmayan tanık Yusuf'u borçlu, kendisini ise alacaklı gösterdiği, suça konu bonoları bir başkasına sahte olarak düzenletip, iki ayrı yakınandan aldığı mallar karşılığında verdiği, yakınanların aşamalardaki tutarlı anlatımı, sanığın yakınan Hulki'ye senet verdiğin ilişkin tevilli kabullenmesi, tanık Yusuf'un beyanı ve bu tanık adına atılan borçlu imzalarının sahte olduğuna ilişkin bilirkişi raporu içeriği itibariyle suçların sübut bulduğu gözetilmeden, yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
2- Denetime olanak sağlaması bakımından senet asıllarının dosya içerisine konulmaması,
3- Kabule göre de; üç kişiden oluşan bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak rapor alınması için talimat yazıldığı halde, tek bilirkişi tarafından düzenlenen raporla yetinilerek hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 8.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-09-2008, 17:12   #4
avfatih

 
Varsayılan

T.C.YARGITAYCEZA DAİRESİ 11
Esas No.2003/13294Karar No.2006/250Tarihi26.01.2006
765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102.45237-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/75252-TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/95320-CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN/8
BANKANIN MADDİ VARLIKLARINDAN OLAN ÇEKBANKAYI ARACI KILMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIKDELİLLERİN TAKDİRİKAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI
ÖZETSANIKLARIN BANKANIN MADDİ VARLIKLARINDAN OLAN ÇEKİ, KEŞİDE YERİNİ YAZMADAN KATILANA VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİNİN İDDİA OLUNMASI KARŞISINDA, EYLEMİN BANKA ARACI KILINMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN DELİLLERİN TAKDİRİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 7 VE 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 9. MADDELERİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA; SANIKLARA YÜKLENEN DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASADA GEREKTİRDİĞİ CEZASININ TÜRÜ VE ÜST SINIRI İTİBARİYLE TABİ OLDUĞU, SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VE SANIKLAR LEHİNE OLAN 765 SAYILI TCK'NIN 102/4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ASLİ DAVA ZAMANAŞIMI, SANIKLARIN SORGULARININ YAPILDIĞI TARİHTEN TEMYİZ İNCELEME TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİĞİNDEN SANIKLAR HAKKINDAKİ KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR
Dolandırıcılık suçundan sanıklar Cihangir ve Kenan'ın yapılan yargılamaları sonunda: Beraatlerine ( Ankara Onyedinci Asliye Ceza Mahkemesi )nden verilen 13.03.2001 gün ve 1999/274 Esas, 2001/632 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama isteyen 09.10.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:
KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 28.12.2004 gün ve 173/228 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanıkların, bankanın maddi varlıklarından olan çeki, keşide yerini yazmadan katılana vermek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediklerinin iddia olunması karşısında; eylemlerinin banka aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri hükümleri karşısında; sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıklar lehine olan 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddesinde öngörülen asli dava zamanaşımının, sanıkların sorgularının yapıldığı 05.05.2000 ve 21.12.2000 tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanıklar hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddeleri uyarınca ( ORTADAN KALDIRILMASINA ), 26.01.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 25-09-2008, 10:05   #5
qendal21

 
Acil Ceza ZamanaŞimi

verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. elinizde eğer var ise dolandırıcılık ile ilgili ceza zamanaşımı süresine ilişkin yargıtay kararı var ise paylaşırsanız sevinirim. saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ceza Zamanaşımı glossator Meslektaşların Soruları 9 03-03-2014 11:53
İnternet yoluyla dolandırıcılıkta bankaya karşı davanın zamanaşımı süresi ONDER Meslektaşların Soruları 0 17-01-2008 10:37
mal beyanında ceza zamanaşımı Hasan Coşkun Meslektaşların Soruları 1 14-09-2007 13:02
ceza davasında zamanaşımı atlasumut Hukuk Soruları Arşivi 13 12-10-2006 16:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04238701 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.