Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sigorta şirketine çekilecek ihtarname örneği

Yanıt
Old 17-06-2008, 09:01   #1
av.sgenc

 
Varsayılan Sigorta şirketine çekilecek ihtarname örneği

Ölümlü trafik kazasından dolayı sigorta şirketine ihtaname çekmek istiyorum. İhtaname içeriğinin ne şekilde olması gerektiği hakkında tam fikir sahibi değilim. İlk defa yapacağım bir şey. Elinde ihtaname örneği olan arkadaşlarımız varsa paylaşırlarsa seviniriz.
Saygılarımla..
Old 11-05-2011, 10:00   #2
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım üzerinden bayağı bir süre geçmiş sanırım siz bu konuda biraz tecrübe kazandınız.eğer sigortaya başvuru ile ilgili bilginiz varsa bizleri de bilgilendirin.
Old 18-05-2011, 09:37   #4
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın eskişehirli yani ben dava açmadan önce sigorta şirketine başvurmak istiyorum.bunun için sigorta şirketini nasıl haberdar etmeliyim.bunu kastettim.
Old 18-05-2011, 20:09   #5
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Av. Gülistan.
İlgili Sigorta Şirketi Hasar servisi ile irtibata geçip, istenilen ( Sn. Av.sgenc konusuna atfen )belgeleri tevdi edin. Bilahare önerilen tazminatı İbranameye şerh konularak alın. Tazminatı, konusunda uzman BK lere denetlettirin. Açık nispetsizlik varsa dava açın ve mümkünse özel mütalaa alın ve bunu da dava dosyasına tevdi edin veya dosyanın İst.Tic. Mahk. gönderilmesini talep edin. Temerrüt tarihi bakımından da kaygılanmayın.
İyi Çalışmalar.
Old 21-06-2011, 09:35   #6
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın malik eskişehirli değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.benim bir akrabam trafik kazasında vefat etti ben de gerekli olan tazminatları almak istiyorum .ancak böyle bir daav ilk defa önüme geliyor açıkçası öncelikjle nerden başlayacağımı bilemiyorum.bana ayrıntılı bilgiler verirseniz memnun olurum.
Old 22-06-2011, 20:32   #7
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Av. GÜLİSTAN.
Belgeler ile sigorta şirketine müracaat ediniz. Önerilen tazminatı ibranameye şerh konularak alınız. Çoğu zaman farklı çıkaraz. Bu nedenle tutarı Bilirkişi'ye denetlettiriniz. Gerektiğinde elinizdeki mütalaaya göre fark için dava açabilirsiniz.
İyi Çalışmalar.
Old 08-07-2011, 11:30   #8
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın eskişehirli ihtarnameyi ne şekilde göndereyim.ne yazayım bana kaba taslak bir açıklama yaparsanız sevinirim.temerrüde ne şekilde düşürebilirim.ibranemeden kastınız nedir.bu konuda dava açmadım biraz açık bilgiler gerekiyor.ihtarnameyi noter kanalı ile mi göndereyim.
Old 08-07-2011, 14:56   #9
av.medine

 
Varsayılan

… … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME
İHTAR EDEN :
VEKİLİ :
İHTAR EDİLEN :
KONU : Hasar ihbarına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:
1-) Müvekkilimizin ….. .... …. şirketine ait … model, .. .. .... plaka sayılı araç, …/…./…. Tarihinde şirketinizce düzenlenen ....... nolu trafik sigorta poliçesi ile şirketinize sigortalanmış bulunmaktadır.
2-) Müvekkilimize ait sigortalı araç, ../../.... tarihinde ..... sigorta şirketine sigortalanmış .. .. ..... plaka sayılı araca çarparak, aracın ve müvekkilimize ait sigortalı aracın hasara uğramasına neden olmuştur.
3-) ..... Sigorta Şirketi, yapılan trafik kazasından bir gün sonra müvekkilimizin şirketine ihtarname çekerek yapılan zararın giderilip .......-TL'lik miktarın ödenmesini aksi takdirde yasal yollara başvurup hakkımızda icra takibi yapılacağını bildirmiştir.
4-) Söz konusu durumutarafınıza ihbaren bildiririz.İhtar Eden Vekili

Av.SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba APS ile tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …İhtar Eden Vekili

Yukarıdaki ihtarname ,kaba taslak olarak size yardımcı olabilir. Yalnız şunu hatırlatayım. Sigorta şirketleri genelde zararı ; talep miktarından az çıkartırlar. Siz de ayrıca mahkemeden tespit yaptırır iseniz karşılaştırma imkanı elde edersiniz .
Old 08-07-2011, 21:47   #10
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Av. Gülistan.
Öncelikle, sigorta şirketine belgeleri yazılı teslim edin ve önerilen tazminatı da ( fazlaya ilşkin şerhi konularak ) alın. Alınan Tazminat tutarını BK ye hesaplatın, fark çıkarsa ( veya tazminat reddinde ) yargı yoluna gidilebilirsiniz.Bunlara göre, ihtar çekmeniz temerrüde düşürmeniz gereksiz. Konu yargıya intikal ederse, BK Tayini esnasında dosyanın İst.Tic.Mahk. gönderilmesini istemenizde yarar olabilir.
İyi Çalışmalar.
Old 12-07-2011, 00:46   #11
yalcinhukukbürosu

 
Varsayılan

Sayın Eskişehirli; konu ile ilgili forumlarda ibranameye şerh koyarak verilen tazminatı alın şeklinde görüş belirtiyorsunuz. Görüşünüzde son derece haklısınız. ancak uygulamada sigorta şirketleri ibranameyi şerh dülülmeksizin imzalamadan ödeme yapmıyorlar. Destekten yoksun kalan ve bu bağlamda da tazminata ihtiyacı olan vatandaş ibranameyi imzalamak zorunda kalıyor. Başka bir deyişle uzayan yargılama süresi tazminatı hak eden kişinin işine gelmiyor. Bu durum için ne yapmak gerekir sizce.
Old 12-07-2011, 15:30   #12
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

İbranameye şerh konulmamış olması; Sigortacının ödediği tazminat tutarında açık nispetsizlik tespit edilmesi halinde sorun olmayacaktır. Yapılacak iş; Önerilen tazminatı almak, tutarı Bilirkişi'ye denetlettirmek, kabul edilemez fark var ise, konuyu yargıya taşımak.
Old 12-07-2011, 15:35   #13
yalcinhukukbürosu

 
Varsayılan

Yapılacak olan yargılamada sigorta şirketi "ben maddi tazm tutarını ödedim, dolayısıyla borcum yok, buyrun size açık ibraname" dediğinde ne olacak peki. Başka bir deyişye İBRANAME borcu sona erdiren bir belge değilmidir. Bir de bize hesap yapabilecek ( yargılamadan önce ) BK bulmamız konusunda yardımcı olabilirmisiniz.?
Old 12-07-2011, 16:24   #14
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Açık nispetsizlikte ibraname makbuz hükmünde kabul edilir ( BK )Tek Aktüer veya ( Kusur " Prof " / Sigortacı " Prod. " ) Heyet sorun değil. Ön görüş veya Mütalaa verilebilir. Tereddüt açısından, öncelikle sigortacının önerdiği tutar öğrenilir, denetlettirildikten sonra ibra imzalanabilir.
Old 19-07-2011, 16:26   #15
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın eskişehirli sigorta şirketine ihtarnamayi noter üzerinden mi göndereyim.ayrıca ihtarnamede ne kadar yani miktarı da belirteyim mi.miktarı tahmini bir rakam olarak belirtsem olur mu.
Old 20-07-2011, 19:59   #16
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

İhtar tarihi temerrüde esas olmayacak. Sigorta Şirketi ile tekrar görüşmeyi deneyin. Sonuç alamazsanız Dosyanızı donanımlı bir BK' ye denetlettirin ( Mütalaa alın ) Çıkan duruma göre sigortacı ile uzlaşma yoluna gidin veya direkt dava açın.
Old 21-07-2011, 10:54   #17
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın malik eskişehgirli benim kafam biraz karıştı.daha açıklayıcı olmak adına şöyle diyeyim.ben ilgili sigorta şirketlerini defalarca telefonla aradım ancak hep meşgul ben de dosyamı tamamlayıp vekaletimi koyacağım ve dosyayı ilgili şirkete posta ile göndereceğim.ancak sigortaya göndereceğim dilekçe de ne kadar istediğimizi belirtmememiz gerekir mi.ölen kişinin bulunduğu transitin hem zorunlu trafik sigortası var hem de ferdi koltuk sigortası var karşıdan çarpan kamyonun da zorunlu trafik sigortası var.bana çok açık bir şekilde bu davaya öncelikle nerden başlayacağım ile ilgili acil bilgi verirseniz sevinirim.
Old 21-07-2011, 21:24   #18
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Av. Gülistan.
1-) Siz karşıdan çarpan Kamyon'un sigortacısına müracaat edeceksiniz ve ön yazınızda talebinizin mağduriyet bakımından aciliyetini belirtiniz. Ancak, kesinlikle rakam yazmayın. Görüşme yapabilseydiniz, istedikleri belgeleri de temin ederek gönderir vakit kazanmış olurdunuz. Önerdikleri tazminatı donanımlı bir Bilirkişi'ye mutlaka hesaplattırın. Davayı da sonuca göre sonra düşünün.

2-) Ayrıca, karşı ZMM sigortacıya hazırlayacağınız belgelerden ( vekaletiniz dahil ) Transit'in ( Müvekkiliniz Aracının ) Zorunlu Koltuk Sigortacısına müracaatta bulunun bu poliçede bazı istisnalar dışında kusur söz konusu olmadığı için Koltuk Başına ( Ölüm ) Teminatın tamamı tazminat olarak ödenebilecektir.

3-) Kendi ZMM Sigortanız karşı ( Maddi ) zararlar ile araçta seyahat eden 3. Kişi ( Bedeni ) zararlarını temin eder. O nedenle ( Transit Aracın )poliçeyi kendi yönünüzden dikkate almayın.

İyi Çalışmalar.
Old 27-07-2011, 15:12   #19
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın malik eskişehirli billgileriniz için teşekkürler çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz ancak benim kafama takılan bir sorun şimdi ben belgelerimi tamamlayacağım ancak yazımı dilekçe şeklinde kendim mi yazayım yoksa noter üzerinden ihtarname mi göndereyim.bana önereceğiz nedir.iyi çalışmalar.
Old 27-07-2011, 20:02   #20
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Dilekçe şeklinde verin. Ancak, herhangi bir alındı belgesini de saklayın.
Old 29-07-2011, 09:34   #21
av.gülistan

 
Varsayılan

sayın malik eskişehirli belgelerimi posta ile göndereceğim alındı belgesini nasıl albilirim sizce.
Old 30-07-2011, 22:28   #22
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Av. Gülistan.
Dilekçenizde eki belgeleri tek tek belirtin ve mümkün olur ise elden bıraktırın. Ancak, bunun size bir yararı olmayacak. Çünkü, tebellüğ tarihi temerrüde esas olamayacağı gibi, mutlak eksik bir belge için size geri dönecekler. Sonuçta bir an önce herhangi belgelerin sigortacıya ulaştırılması ile hasar dosyasının açılmasında fayda var.
İyi Çalışmalar.
( Belgeleri de Bölge Md. değil, Genel Merkeze gönderin )
Old 05-08-2011, 02:51   #23
eunice

 
Varsayılan

Sayın Eskişehirli,
Sigorta Şirketi ile görüşmelerden bahsetmişsiniz, 2009 yılında meydana gelen bir trafik kazası için Sigorta Şirketi hala ve sürekli bir başka evrak istiyorsa bu durumda ne yapmak gerekir? Henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil Sigorta Şirketi.
Bir de bilirkişiden bahsetmişsiniz; bunu nasıl yapmak gerekiyor? Açılmış bir dava yok, mahkeme kanalıyla yapmak için. Bilirkişi tayinini nerden ve nasıl gerçekleştireceğiz?
Old 05-08-2011, 19:11   #24
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. Eunice.
1. Sigortacının nedensiz süre uzatmaya yönelik bir yaklaşım içinde olabileceğini düşünmüyorum. Ancak, savsakladıklarını düşünüyorsanız, sonuçlarına katlanacaklarına dair bir ihtar çekebilirsiniz.
2. Sigortacının önerdiği tazminatı İbraname'ye şerh konularak alınmasını ve tutarın dışardan donanımlı bir BK ye hesaplattırılmasını, sonuca göre ( dava ) düşünülmesini önerdim.
3. Bazı dava dosyalarındaki İbranamelerde sigortacının " Şerh " in hükümsüzlüğüne ilşkin notlarına rastlıyorum. Ayrıca, bazı Sigortacıların da şerh konulması halinde tazminat tediyesini yapmak istemediği söylenmekte olup, her koşulda önerilen tazminatın alınması ve özel hesaplatmada çıkabilecek açık nispetsizlik halinde ( Dava Mahkemesi BK Raporunda da ) Makbuz Hükmünde sayıl ( malıdır )acaktır.
4. Alınacak Mütalaa; Hem önerileni denetlettirme, hem de Dava Mahkemesi Atanacak BK Raporu yönlerinden yararlı olabilecektir.
İyi Çalışmalar.
Old 05-08-2011, 23:25   #25
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yalcinhukukbürosu
Yapılacak olan yargılamada sigorta şirketi "ben maddi tazm tutarını ödedim, dolayısıyla borcum yok, buyrun size açık ibraname" dediğinde ne olacak peki. Başka bir deyişye İBRANAME borcu sona erdiren bir belge değilmidir. Bir de bize hesap yapabilecek ( yargılamadan önce ) BK bulmamız konusunda yardımcı olabilirmisiniz.?

Sayın Meslektaşım, sorunuzun cevabı KTK 111. maddede :-

Madde 111 - Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.

İyi çalışmalar dilerim.
Old 08-08-2011, 00:02   #26
eunice

 
Varsayılan

Sayın Malik ESKİŞEHİRLİ, size çok teşekkür ediyorum.. Yanıtlarınızla çok yardımcı oldunuz, iyi çalışmalar diliyorum..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kasko Değerinden düşük ödeme yapan sigorta şirketine dava Av.mdogan Meslektaşların Soruları 4 05-11-2008 14:02
sigorta şirketine karşı dava zamanaşımı süresi ne kadar Av.Mustafa yağan Meslektaşların Soruları 3 21-02-2008 19:07
Sigorta Şirketine Ayrı Takip Açma... avzafer Meslektaşların Soruları 2 13-11-2007 11:33
Borçlar Kanunu 264.madde geregi ihtarname örneği banu35 Meslektaşların Soruları 1 10-07-2007 13:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05779791 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.