Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

trafik kazası, sigorta şirkertinin sorumluluğu

Yanıt
Old 24-04-2008, 16:49   #1
av.sgenc

 
Varsayılan trafik kazası, sigorta şirkertinin sorumluluğu

Trafik kazası sonucunda müvekkil vefat etti. Tazminat için karşı tarafın sigortasından faydalanacağız.Ancak sigorta şirketi ile dava açarken mi muhatap olmalıyız, yoksa önceden sigorta poliçesindeki miktar kadar bedeli doğrudan talep edebilirmiyiz. İhtar mı çekmemiz gerekir. Nasıl bir yol izlersek daha sağlıklı olur.
Old 24-04-2008, 22:54   #2
Av. Muzaffer ERDOĞAN

 
Varsayılan trafik kazası, sigorta şirkertinin sorumluluğu

Gerekli evrakları tamamlayarak dilekçe ile başvurun. Gelen evrak defterine dilekçenizi kaydettirip kayıt numarasını veya bir şekilde başvuru yaptığınza ilişkin belgeyi alın.

Yanılmıyorsam 8 gün içinde şirket hasarı (limitleri dahilinde) ödemek zorundadır.

Aksi taktirde temerrüde düşer.

Yani başvurunun özel bir şekli yok
Old 25-04-2008, 08:47   #3
TRINITY

 
Varsayılan

Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarının ilgili maddesini okuyunuz lütfen.

Alıntı:
B.2- Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi
Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir.

Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

Sigortacı;

a) Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tesbit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,
b) Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren,

sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta birm kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder .

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.

Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderleri ile, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Sigorta şirketi poliçe limitinin hepsini size ödemez sadece limitler dahilinde zararınız kadarını öder. Olayda ölüm olduğu için aktüer, destekten yoksun kalma tazminatını hesaplayacak ve sigorta şirketi o miktarda ödeme yapacaktır.
Saygılar...
Old 25-04-2008, 10:27   #4
Av.Selen

 
Varsayılan

Kaza neticesinde ölüm gerçekleştiği için mirasçıların yoksun kaldıkları destek tazminatının hesap edilmesi gerekir. Hızlı biçimde dava açılırsa daha iyi olur bence.Kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte tahsile dair ilamın elde bulundurulması daha faydalı.Yoksa sigorta şirketleri elli dereden su getiriyor ödeme için
Old 25-04-2008, 10:33   #5
NAZ80

 
Varsayılan

Davanızı direkt açabileceğiniz gibi ,önclikle sigorta şirketine de başvuruda bulunabilirsiniz.Sigorta şirketine bir dilekçe ile başvuracağınız gibi (kayıt Numarası veriyorlar zaten), noterden ihtarnemede çekebilirsiniz.
Sigorta şirketinin temerrüdü açısından başvurunuz önemli, sigorta şirketine başvuruda bulunursanız başvuru tarihi itibariyle şirketi temerrüde düşürürsünüz yasal faiz işlemeye başlar. .Başvurmazsanız dava tarihi itibariyle sigorta şirketinin temerrüdü oluşur.
Old 25-04-2008, 12:56   #6
av_sibelll

 
Neşeli

Bu tür davalarda kişinin ölüm belgesi(defin belgesi), veraset ilamı,trafik tespit tutanağı, olay yeri incelemesi, varsa alkollü olup olmadığına ilişkin belgeyi, poliçeyi dilekçenize ekleyin. Dilekçenizde olayı, kazanın nerde ve nasıl meysana geldiğini, kusur durumu ve söz konusu tazminatı 8 gün içinde ödemeleri gerektiğini vs. belirtin karşı taraf şirket olduğu için temerrüde düşürebilmek için ya iadeli tahahütlü mektupla ya noter vasıtasıyla veya telgrafla temmerrrüde düşürebilirsiniz. Ama uygulamada genelde iadeli tahhatlü mektup tercih edilmektedir. iadeli taahhütlü mektubu posta kanalıyla yollamanız yeterlidir. 8 gün içinde ödemedikleri takdirde bu iadeli tahhaütlü belgeyi de delilleriniz arasında göeterek davanızı ticaret mahkemesinde açın. Bence öncelikle şirkete bu iadeli tahahütlü mektubu gönderin çünkü bazen şirketler ödeme yapıyorlar. tabi onlar sizinle parayı ödemeyi kabul ederlerse miktar konusunda anlaşmaya gideceklerdir. Ama ölüm olduğu için ve eğer ki ölen kişi kusurlu değilse şirketler ödemeye yaklaşabiliyorlar. Ayrıca şirketi temerrüde düşürdükten sonra dilekçenizde isteyeceğiniz faiz en yüksek mevduat hesabına uygulanacak reeskont faizdir. eğer temerrüde düşürmezseniz dava tarihinden itibaren yasal faizi işler. O yüzden reeskont faiz isteyebilmek için tememrrüde düşürmek şarttır.Kolay gelsin.
Old 25-04-2008, 17:49   #7
av.sgenc

 
Varsayılan

Şirketi temerrüte düşürmek için iadeli taahhütlü bir dilekçe göndermek gerekir. Ancak olayda bir ölüm sözkonusu olduğu için tazminat miktarını belirleyebilmek zor. Sigorta şirketine gönderilen dilekçede Belirli bir bedel yazmak ve davalarda olduğu gibi fazlaya ilişkin hakları saklı mı tutmak gerekir, yoksa poliçe bedeli kadar bir bedeli mi talep etmek gerekir.Tazminat miktarı poliçe bedelinden de yüksek olma ihtimalini de göz önüne alırsak hangi yol denenmelidir.Müvekkil daha 30 yaşındaydı.2 tane de çocuğu var. Ayrıca yapmış olduğu iş yalnızca bedeni kuvvetine dayanan ve kazancı iyi olan bir iş..Tazminat miktarını tahmin etmek oldukça güç.Saygılarımla...
Old 28-04-2008, 10:18   #8
av_sibelll

 
Neşeli

göndereceğiniz dilekçede tazminat miktarı açısından poliçede berlirtilen limitin ödenmesini, fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak isteyiniz. Dediğim gibi eğer sigorta şirketi ödemeye yaklaırsa sizinle miktar hususunda anlaşmaya çalışacaktır. Eğer teklif edilen miktar müvekkilinizin ailesini tatmin etmezse şirkete tanıdığınız sürenin bitimininden hemen sonra ticaret mahkemesinde davanızı açarsınız. Dava dilekçenizde fazla harç yatırmamak için fazla yüksek bir miktar belirtmeyin derim.Çünkü daha sonra bilirkişi raporundaki miktara göre ıslah edereek tazminat miktarını arttırabilirsiniz ve bir hak kaybınız oluşmaz.Ancak tazminat miktarını belirtip fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutmayı kesinlikle unutmayın. Yoksa büyük hak kayıpları oluşabilir. Müvekkilinizin eşinin 30 yaşında olması ve iki çocuğunun olması halinde bana göre limite eşdeğer bir tazminat alabilirsiniz .dava dilekçenizde çocuklar için ayrı eş için ayrı maddi olmak üzere toplam belli bir tazminat isteyebilirsiniz.tabi ki bu maddi tazminat miktarı limit dahilinde olacaktır.ayrıca söz konusu durum iş kazası ise bunun iş kazası olduğunu da tespit ettirmeniz işverenden isteyeceğiniz alacaklar açısından önemli rol oynamaktadır. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar
Old 05-11-2008, 14:08   #9
av.onur

 
Varsayılan

Ölenİn Gelİr Durumunu GÖsterİr Resmİ Belge (olmazsa Asgarİ Ücretten ÇaliŞilir), Sİgortalilarinin Kusur Durumunu GÖsteren Belge (kaza Raporu, Ahkeme Tespİtİ V.s.), Defİn Ruhsati, Otopsİ TutanaĞi, Sgk Dan MİrasÇilara Ne Kadar MaaŞ BaĞlandiĞini GÖsterİr Belge., Ölenİn Yenİ Tarİhlİ Ve ÖlÜ GÖzÜktÜĞÜ Vukuatli Nk T İle Sİgorta Şİrketİne Yazili Ve MÜmkÜnse Noter AraciliĞi İle BaŞvurunuz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kapadokya yolundaki trafik kazası - sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarı üye14072 Meslektaşların Soruları 8 25-02-2009 12:03
trafik kazası ve sigorta caner87 Meslektaşların Soruları 2 04-04-2008 07:43
Trafik Kazası-Kusur-Kasko'yu Yapan Sigorta Şirketinin Belirlenmesi tiyerianri Meslektaşların Soruları 14 27-01-2008 12:41
Trafik kazası ve sigorta şirketi Av.Selen Meslektaşların Soruları 3 12-11-2007 15:09
Trafik sigortasında sigorta şirketinin sorumluluğu ve 1.derece akrabalık ares139 Meslektaşların Soruları 2 26-01-2007 12:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03578210 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.